Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KOSTRZYN

Twoja wiadomość

Do: um@kostrzyn.wlkp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:52

odczytano w dniu 2017-02-22 07:52.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez CHOSZCZNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@choszczno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 21.02.2017 20:50

odczytano w dniu 22.02.2017 07:53.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KOMARÓWKA PODLASKA

Twoja wiadomość

Do: komarowka@home.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:33

odczytano w dniu 2017-02-22 07:51.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez ŁADZICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ladzice@ladzice.gminyrp.pl> o 21.02.2017 20:42

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o22.02.2017 07:54

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez POPIELÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@popielow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:14

odczytano w dniu 2017-02-22 07:52.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez PODEDWÓRZE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@podedworze.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GRODZICZNO

Twoja wiadomość

Do: ug@grodziczno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:08

odczytano w dniu 2017-02-22 07:52.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez STARCZA

Twoja wiadomość

Do: ug@starcza.akcessnet.net
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:29

odczytano w dniu 2017-02-22 07:52.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez STRZELIN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres umig@strzelin.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez CZARNY DUNAJEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@czarny-dunajec.pl> o 21.02.2017 21:01

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o22.02.2017 07:53

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez STARY LUBOTYŃ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@lubotyn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez PAWŁOWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@pawlowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:32

odczytano w dniu 2017-02-22 07:52.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez SZCZYTNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugszczytno@ug.szczytno.pl> o 2017-02-21 21:08

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-22 07:53

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez STAWISKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<burmistrz-umstawiski@stawiski.pl> o 2017-02-21 21:44

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 07:53

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez BANIE

Twoja wiadomość

Do: urzad@banie.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:50

odczytano w dniu 2017-02-22 07:53.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez MIĘKINIA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@miekinia.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez PRZEDBÓRZ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres umprzedborz@pro.onet.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez BOROWA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@borowa.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez HAŃSK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@hansk.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez TORZYM 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@torzym.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez PRAŻMÓW

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@prazmow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 22:01

odczytano w dniu 2017-02-22 07:54.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez DĘBNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminadebno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:02

odczytano w dniu 2017-02-22 07:54.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez TRZEBINIA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@um.trzebinia.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez BLIŻYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ugblizyn@wp.pl z datą Wtorek, 21 lutego 2017 21:26.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Środa, 22 lutego 2017 07:54

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez STRAWCZYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@strawczyn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.