Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez POPÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@gminapopow.pl> o 2017-02-21 21:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 09:22

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez CZARNA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gminaczarna.pl> o 2017-02-21 21:19

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 09:22

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez PSZCZÓŁKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@pszczolki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez PRZEWORSK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@przeworsk.net.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:19

odczytano w dniu 2017-02-22 09:24.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez ZAWIDZ

Twoja wiadomość

Do: ug.zawidz@wp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 22:07

odczytano w dniu 2017-02-22 09:24.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez UJSOŁY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugujsoly@ujsoly.com.pl> o 2017-02-21 21:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 09:25

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez TERESIN

Twoja wiadomość

Do: sekretarz.gminy@teresin.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 22:08

odczytano w dniu 2017-02-22 09:25.

Przeczytano: Wniosek o udost&#281;pnienie informac przez Kielce

Twoja wiadomość

Do: bip@um.kielce.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 21 Lutego 2017, 9:26 pm, Wt

Została wyświetlona na 22 Lutego 2017, 9:26 am, ŚrReporting-UA : mail.um.kielce.pl ; SquirrelMail (version 1.4.19-1.3.15)
Original-Recipient : bip@um.kielce.pl
Final-Recipient: rfc822; monika.olbratowska@um.kielce.pl
Original-Message-ID : <20170221202652.6208.18212@ubuntu>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez DOBRA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@dobra24.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WRĘCZYCA WIELKA 3

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
Marianna Liszewska
Sekretarz Gminy

--------------------------------------------------

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacj przez CIEPIELÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@ciepielow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:54

usunięto w dniu 2017-02-22 09:27.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KOŚCIELEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@koscielec.ug.gov.pl> o 2017-02-21 20:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 09:28

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez LISZKI

Twoja wiadomość

Do: ug@liszki.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:00

odczytano w dniu 2017-02-22 09:27.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez Sosnowiec

Twoja wiadomość

Do: um@um.sosnowiec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:33

odczytano w dniu 2017-02-22 09:28.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GIERAŁTOWICE

Twoja wiadomość

Do: urzadgminy@gieraltowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:32

odczytano w dniu 2017-02-22 09:28.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez PABIANICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@pabianice.gmina.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez PRZYTYK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres przytyk@przytyk.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

skan sprawozdań z udzielonych odpowiedzi na wniosk przez SIANÓW 1

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie odpowiadając na wniosek z dnia
21.02.2017 r. informuje, że około 80 % wniosków jakie wpływają w
sprawie udzielenia informacji publicznej przesyłanych jest drogą
elektroniczną, pozostałe 20 % to wnioski przesłane pocztą. W latach
2014-2016 nie został złożony żaden wniosek w drodze protokołu.

W załączeniu przesyłam skan sprawozdań z udostępnienia informacji
publicznej za lata 2014, 2015, 2016.

Teresa Soróbka Sekretarz Gminy i Miasta Sianów

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez WIĄZOWNICA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@wiazownica.com
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:11

odczytano w dniu 2017-02-22 09:32.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez PISZCZAC 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@piszczac.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji p przez MACIEJOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@maciejowice.pl> o 2017-02-21 22:08

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 09:34

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez STARA KAMIENICA

Twoja wiadomość

Do: starakamienica@starakamienica.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:28

odczytano w dniu 2017-02-22 09:34.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GOZDNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@gozdnica.pl> o 2017-02-21 20:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-22 09:34

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez PRABUTY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<biuro@prabuty.pl> o 2017-02-21 21:42

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 09:35

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez TŁUSZCZ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@tluszcz.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.