Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez SĘDZIEJOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sedziejowice@zgwrp.org.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez NIEGOSŁAWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@niegoslawice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odp przez KADZIDŁO

Urząd gminy nie prowadzi ewidencji

wniosków o informację publiczną

Urszula Rydel

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez BIAŁA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@biala.finn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez GORZYCE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@gorzyce.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GILOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<uggilowice@gilowice.pl> o 2017-02-21 21:34

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-22 10:19

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez RACŁAWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugraclawice@wp.pl> o 2017-02-21 21:03

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-22 10:19

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KOŁBASKOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@kolbaskowo.pl> o 2017-02-21 20:50

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-22 10:18

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez PIETROWICE WIELKIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<poczta@pietrowicewielkie.pl> o 2017-02-21 21:34

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 10:19

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez NURZEC-STACJA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug_nurzecst@zetobi.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez DRAWSKO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gminadrawsko.pl> o 2017-02-21 20:47

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 10:25

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez SĘKOWA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@sekowa.pl> o 2017-02-21 21:04

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2017-02-22 10:25

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez KOŁBIEL 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina_kolbiel@wp.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez KWILCZ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres office@kwilcz.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez ŁUKÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:33

odczytano w dniu 2017-02-22 10:28.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez WOLBÓRZ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@wolborz.ugm.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez SŁAWKÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@slawkow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GNIEZNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:52

odczytano w dniu 2017-02-22 10:36.

odp na wniosek przez TARNÓW 3

Szanowni Państwo,

odpowiadając na wniosek z dnia 21.02.2017 r. o udostepnienie informacji publicznej dotyczącej ilości wniosków o informację publiczną, które wpłynęły do urzędu, informuję uprzejmie, iż:
- w roku 2014 wpłynęło 34 wnioski
- w roku 2015 – 49 wniosków
- w roku 2016 – 38 wniosków.

W załączeniu przesyłam skany spisów spraw znajdujących się w teczkach z lat 2014, 2015 i 2016, w których prowadzone były sprawy dotyczące wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Alicja Kusior

******************************************************************************
Alicja Kusior - Sekretarz Gminy Tarnów
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
sekretarz@gmina.tarnow.pl

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez PRZYSUCHA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@gminaprzysucha.pl> o 2017-02-21 22:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-22 10:39

Gmina Rychliki przez RYCHLIKI 2

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Arial'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KRASNYSTAW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@krasnystaw.ug.gov.pl> o 2017-02-21 20:33

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-22 10:41

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez NIEPOŁOMICE

Twoja wiadomość

Do: magistrat@niepolomice.com
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:03

odczytano w dniu 2017-02-22 10:42.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez EŁK

Twoja wiadomość

Do: ug@elk.gmina.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:08

odczytano w dniu 2017-02-22 10:41.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez TULISZKÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@tuliszkow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:53

odczytano w dniu 2017-02-22 10:43.