Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez ZBLEWO

Twoja wiadomość

Do: gmina@zblewo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 21.02.2017 21:39

odczytano w dniu 22.02.2017 10:46.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez DROHICZYN

Twoja wiadomość

Do: um@drohiczyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:44

odczytano w dniu 2017-02-22 10:44.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KARCZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@karczew.pl> o 2017-02-21 22:00

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 10:45

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez SKOŁYSZYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@skolyszyn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez BURZENIN

Twoja wiadomość

Do: ugburzenin@home.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:42

odczytano w dniu 2017-02-22 10:40.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KOLNO

Twoja wiadomość

Do: kolno@home.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 21.02.2017 21:44

odczytano w dniu 22.02.2017 10:49.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYWIEC 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na poniższy wniosek o udostepnienie informacji publicznej informuję, że:

1) w roku 2014 do Urzędu Miejskiego w Żywcu pocztą tradycyjną wpłynęło 6 wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
2) w roku 2015 do Urzędu Miejskiego w Żywcu pocztą tradycyjną wpłynęło 8 wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
3) w roku 2016 do Urzędu Miejskiego w Żywcu pocztą tradycyjną wpłynęło 5 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Równocześnie informuję, że w latach 2014-2016:
- nie zaprotokołowano żadnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej;
- nie ewidencjonowano i nie archiwizowano wniosków o udostepnienie informacji publicznej napływających zwykłą pocztą elektroniczną (wnioski takie załatwiane są na bieżąco, a we wskazanym okresie nie wydawano decyzji w przedmiocie odmowy udostepnienia informacji publicznej).

W załączeniu przesyłam zanonimizowany skan spisu spraw z lat 2014-2016.

Łącząc wyrazy szacunku

Tomasz Buś
Sekretarz Miasta Żywca

Żywiec, dnia 22 lutego 2017 roku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez ROŹWIENICA

Twoja wiadomość

Do: ug_rozwienica@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:11

odczytano w dniu 2017-02-22 10:56.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez MARKI

Twoja wiadomość

Do: sekretariat
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 21 lutego 2017 22:08:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 22 lutego 2017 10:31:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KOLUSZKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@koluszki.pl> o 2017-02-21 20:42

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 08:26

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez NOWY KAWĘCZYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@ugkaweczyn.pl> o 2017-02-21 20:42

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2017-02-22 11:06

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez WOLSZTYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<burmistrz@wolsztyn.pl> o 2017-02-21 20:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 11:05

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez SIENNICA

Twoja wiadomość

Do: ugsiennica@poczta.fm
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:56

odczytano w dniu 2017-02-22 11:09.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KUTNO

Urząd Gminy Kutno
Ul. Witosa 1
99-300 Kutno
Potwierdza otrzymanie wiadomości.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez OPORÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@oporow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KISZKOWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@kiszkowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:52

odczytano w dniu 2017-02-22 11:13.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KRYNICA MORSKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@krynicamorska.tv> o 2017-02-21 21:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-22 11:12

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez REŃSKA WIEŚ

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@renskawies.pl> o 2017-02-21 21:14

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2017-02-22 11:15

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez WĄGROWIEC 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres wagrow@wokiss.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez BABIMOST

Twoja wiadomość

Do: babimost@babimost.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:41

odczytano w dniu 2017-02-22 11:15.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOSAKOWO 1

W załączniku rejestr informacji publicznej w Urzędzie Gminy Kosakowo. Zgodnie z naszą procedurą ISO - "Informacja publiczna powinna funkcjonować w obiegu publicznym i dostęp do niej, poza wyraźnie wskazanymi ustawowo wyjątkami, nie może być ograniczany. W sytuacji braku określonej informacji w przestrzeni publicznej, w tym również w Biuletynie Informacji Publicznej jej udostępnienie - stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - następuje na wniosek, zaś w myśl art. 10 ust. 2, informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku". Z up. Wójta Krystyna Schmidt Sekretarz Gminy Kosakowo

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez SZCZEKOCINY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@szczekociny.pl> o 21.02.2017 21:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o22.02.2017 11:26

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻEGOCINA

Żegocina 22.02.2017r.
Stowarzyszenie
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski

Urząd Gminy Żegocina stosownie do maila z dn. 21.20.2017r. informuje że
nie prowadzi ewidencji przesyłanych e-maili do tut. UG o udzielenie
informacji publicznej, ale można stwierdzić że co rocznie tj. 2014,2015,2016
jest to średnio około 10 wniosków

z poważaniem
--------------------------------------------------

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GRUDZIĄDZ

Twoja wiadomość

Do: ug@grudziadz.ug.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:31

odczytano w dniu 2017-02-22 11:20.

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji public przez OSIELSKO 3

Nawiązując do złożonego wniosku informuję, co następuje:

Ad1.
W 2014 roku ogółem złożono 44 wnioski o udostępnienie informacji
publicznej ( e-mailem - 23, pocztą tradycyjną 11, do protokołu - nie było).

Ad2.
W 2015 roku ogółem złożono 47 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej ( e-mailem - 38, pocztą tradycyjną 9, do protokołu - nie było).

Ad. 3.
W 2016 roku ogółem złożono 44 wnioski o udostępnienie informacji
publicznej ( e-mailem - 40, pocztą tradycyjną - 4, do protokołu - nie było).
W załączeniu przesyła skan spisu spraw o udostępnienie informacji
publicznej za lata 2014, 2015 i 2016.
Wiesława Klimek
Urząd Gminy Osielsko

W dniu 2017-02-22 o 07:45, sekretarz@osielsko.nazwa.pl pisze: