informacja gmina rudnik_odpowiadamy przez RUDNIK

Witam

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, udzielamy odpowiedzi na na zapytanie:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu)
otrzymał urząd w 2014 roku - około 76 wniosków drogą e-mailową.
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu)
otrzymał urząd w 2015 roku - około 68 wniosków drogą e-mailową.
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu)
otrzymał urząd w 2016 roku - około 65 wniosków drogą e-mailową.
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
Nie posiadamy spisu spraw, nie prowadzimy ewidencji, na zapytania odpowiadamy "od ręki"
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
Nie posiadamy spisu spraw, nie prowadzimy ewidencji, na zapytania odpowiadamy "od ręki"
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.
Nie posiadamy spisu spraw, nie prowadzimy ewidencji, na zapytania odpowiadamy "od ręki"

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej,
wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego.
Nie jest prowadzona.
Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej,
wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.
Nie jest prowadzona.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób. Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-2102@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W imieniu Stowarzyszenia,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez POCZESNA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczesna@poczesna.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez MNISZKÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres mniszkow@mniszkow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publi przez ŚWIDWIN 11

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej
oświadczam, że do Urzędu Gminy Świdwin wpłynęły wnioski w ilości:

- 31 w 2014r.

- 43 w 2015r.

-41 w 2016r.

W załączeniu przesyłam zeskanowaną ewidencję wniosków za rok: 2014,
2015, 2016.

Marta Kopaczewska
Podinsp. ds. kancelaryjno-technicznych

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez RABA WYŻNA

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres eurzad@rabawyzna.pl.
Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej

Korespondencja dostarczona! przez RABA WYŻNA

Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.
Twój internetowy klucz dostępu do sprawy to: SUSS8D4BNG3
Numer kancelaryjny: RKP-01549/17
Data rejestracji: 2017.02.22
Osoba rejestrująca: Bogusława Trybuła
Temat pisma: [E-mail] Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Liczba załączników: 0

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez WIERZBINEK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@wierzbinek.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez MAŁOGOSZCZ

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@malogoszcz.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:26

odczytano w dniu 2017-02-22 12:25.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji pu przez KURZĘTNIK 3

ORG.1431.7.2017

W związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie informacji przesyłam
odpowiedzi:

1. W 2014r. urząd otrzymał 28 wniosków pisemnych o informację publiczną
(mailem,pocztą tradycyjną, do protokołu).
2.W 2015 r. urząd otrzymał 32 wnioski pisemne o informację publiczną
(mailem,pocztą tradycyjną, do protokołu).
3. W 2016r. urząd otrzymał 37 wniosków pisemnych o informację publiczną
(mailem,pocztą tradycyjną, do protokołu).
4.Odpowiedź w załączniku (pdf357)
5.Odpowiedź w załączniku (pdf362)
6.Odpowiedź w załączniku (pdf360)

Pozdrawiam,
Paulina Pruchniewska
Urząd Gminy w Kurzętniku
ul.Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁEBA 1

<html>&#13; <head>&#13; <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">&#13; </head>&#13; <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">&#13; <div class="moz-cite-prefix">&#13; <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">&#13; <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Or.1431.07.2017.AB</p>&#13; <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Dzie&#324; dobry,<br>&#13; </p>&#13; <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Z&#13; informacji&#13; zdobytych i zarejestrowanych na stanowisku sekretariat&#13; Burmistrza&#13; Miasta &#321;eba, dotycz&#261;cych udost&#281;pnienia informacji publicznych&#13; informuj&#281;, &#380;e w 2014 roku wp&#322;yn&#261;&#322; jeden wniosek, w 2015 roku&#13; wp&#322;yn&#281;&#322;o 16 wniosk&#243;w, natomiast w 2016 roku 17 wniosk&#243;w. W&#13; za&#322;&#261;czniku przesy&#322;am skan rejestru wniosk&#243;w o informacj&#281;&#13; publiczn&#261; za w/w lata. <br>&#13; </p>&#13; <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><br>&#13; </p>&#13; <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Pozdrawiam,<br>&#13; </p>&#13; <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">Aneta B&#322;a&#380;ejewski<br>&#13; </p>&#13; sekretariat Burmistrza Miasta &#321;eba<br>&#13; <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><br>&#13; </p>&#13; <title></title>&#13; <meta name="generator" content="LibreOffice 5.2.2.2 (Windows)">&#13; <style type="text/css">
@page { margin: 2cm }
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }
</style><br>&#13; <br>&#13; <br>&#13; <br>&#13; W dniu 2017-02-21 o&#160;21:38,&#13; <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:sprawa-2149@fedrowanie.siecobywatelska.pl">sprawa-2149@fedrowanie.siecobywatelska.pl</a> pisze:<br>&#13; </div>&#13; <p><br>&#13; </p>&#13; </body>&#13;</html>

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GILOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<uggilowice@gilowice.pl> o 2017-02-21 21:34

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-22 12:23

Gmina Klucze - odpowiedź na wniosek o udostępnieni przez KLUCZE 2

Witam!
W odpowiedzi na e – mail – a z dnia 22.02.2017 r. w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam Serdecznie!
Daniel Hickiewicz
Sekretarz Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
tel. 32/642-85 08 wew. 32, Fax.32/642-80-52

„Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne”

Odpowiedź na wniosek. przez WYRYKI

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017r. w zakresie udostępnienia
danych dotyczących liczby wniosków o informację publiczną, jaką otrzymał
urząd w 2014r., 2015r i 2016r. oraz o udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru
wniosków o informację publiczną za 2014r.,2015r. i 2016r., powołując się na
treść art.3 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
informacji publicznej, wzywam do ewentualnego wskazania przesłanek, które
świadczyłyby o istnieniu okoliczności szczególnie istotnych dla interesu
publicznego związanych z uzyskaniem przez Państwo informacji przetworzonej
we wskazanym we wniosku zakresie.

Brak stanowiska w tym przedmiocie w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma skutkować będzie umorzeniem postępowania stosownie do
treści art.14 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Andrzej Ćwirta

Wójt Gminy

Gmina Klucze - odpowiedź na wniosek o udostępnieni przez KLUCZE 5

Witam!
W załączeniu skany do odpowiedzi na wniosek nr SG.1431.11.2017.

Pozdrawiam Serdecznie!
Daniel Hickiewicz
Sekretarz Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
tel. 32/642-85 08 wew. 32, Fax.32/642-80-52

„Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne”

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez Tarnobrzeg

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<um@um.tarnobrzeg.pl> o 2017-02-21 21:18

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2017-02-22 12:43

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KAŹMIERZ

Twoja wiadomość

Do: gmina@kazmierz.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:51

odczytano w dniu 2017-02-22 12:42.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez Skierniewice

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.skierniewice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:42

odczytano w dniu 2017-02-22 12:46.

Udostępnienie informacji publicznej przez SANDOMIERZ 1

IP.1431.8.2017.JSZ2

Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Pan Szymon Osowski

Stosownie do treści wniosku z dnia 21 lutego 2017 r. udzielam następującej informacji publicznej:

W latach 2014-2016 do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wpłynęła następująca ilość wniosków o informację publiczną:
1.. w roku 2014 – 63
2.. w roku 2015 – 58
3.. w roku 2016 – 68
W załączeniu przekazuję rejestry wniosków o informację publiczną za lata 2014-2016 (vide załącznik)

Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Sandomierz, 22 lutego 2017 r.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez ZAKRZEWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@zakrzewo.org.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez IŁAWA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@umilawa.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez LUZINO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@luzino.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:41

odczytano w dniu 2017-02-22 12:55.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez RYJEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@ryjewo.pl> o 21.02.2017 21:42

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o22.02.2017 12:57

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Twoja wiadomość

Do: gmina@goczalkowicezdroj.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:31

odczytano w dniu 2017-02-22 12:57.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez Łomża

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ratusz@um.lomza.pl> o 2017-02-21 21:45

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 12:58

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KORCZYNA

Twoja wiadomość

Do: korczyna@zgwrp.org.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:14

odczytano w dniu 2017-02-22 12:58.