Udostępnienie informacji publicznej - UG Skrwilno przez SKRWILNO 3

Skrwilno, dn. 22.02.2017 r.

UG.1431.9.2017.JS

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 14.1. Ustawy z dnia 8 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) w trybie art. 244 i
art. 247 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) uprzejmie informuję, jak
poniżej:

Ad 1. 50.
Ad 2. 50.
Ad 3. 44.
Ad 4-6. Zob. załączniki.

Z poważaniem -

Janusz Szmytkowski
sekretarz gminy

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez ROZOGI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@rozogi.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane / Displayed:Wniosek o udostępnienie in przez WIENIAWA 1

Twoja wiadomość została wyświetlona 2017-02-22 15:23:12

Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Czas dostarczenia: 2017-02-21 22:05:51
Odbiorca: ug_wieniawa@interia.pl

--

Your message was displayed on 2017-02-22 15:23:12

Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Delivery time: 2017-02-21 22:05:51
Recipient: ug_wieniawa@interia.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez BARANÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gmina-baranow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez RASZYN

Twoja wiadomość

Do: ratusz@raszyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 22:10

odczytano w dniu 2017-02-22 15:42.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez SIEPRAW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<bwoj@siepraw.pl> o 2017-02-21 20:58

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 16:01

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KARTUZY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@poczta.kartuzy.pl> o 2017-02-21 21:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 16:10

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez MIĘDZYZDROJE

Twoja wiadomość

Do: um@miedzyzdroje.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:50

odczytano w dniu 2017-02-22 16:23.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez WILKOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@wilkowice.pl> o 2017-02-21 21:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 16:52

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez JEMIELNICA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@jemielnica.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez UJAZD

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@ujazd.com.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:42

odczytano w dniu 2017-02-22 17:42.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Twoja wiadomość

Do: halina.rakusiewicz@gmina-aleksandrowkujawski.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:30

odczytano w dniu 2017-02-23 07:06.

Read -=?UTF-8?Q?_Wniosek_o_udost=C4=99?=pnienie in przez BYTOM ODRZAŃSKI

Your message

To: bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Delivered: 02/21/2017 08:38:37 pm

was read on 02/23/2017 07:29:09 am.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez JONIEC

Twoja wiadomość

Do: joniec@ugjoniec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 22:03

odczytano w dniu 2017-02-23 07:39.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KAMIEŃ KRAJEŃSKI

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.kamienkr.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:29

odczytano w dniu 2017-02-23 07:39.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KOŁACZKOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@kolaczkowo.pl> o 2017-02-21 20:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-22 10:11

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez BAKAŁARZEWO

Twoja wiadomość

Do: urzad@bakalarzewo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:43

odczytano w dniu 2017-02-23 07:43.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez LUBOMIA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres lubomia@lubomia.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez DOBIEGNIEW

Twoja wiadomość

Do: urzad@dobiegniew.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:39

odczytano w dniu 2017-02-23 07:54.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyśw?==?UTF-8 przez DRZYCIM 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@drzycim.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

____________
Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
Wersja: AVA 25.10821 z 23.02.2017
Informacje: www.gdata.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez OLSZÓWKA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@olszowka.org.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:53

odczytano w dniu 2017-02-23 08:00.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez SICIENKO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@sicienko.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Raport odczytania : Wniosek o udostępnienie inform przez LUBNIEWICE

Odbiorca: burmistrz@lubniewice.pl
Godzina przeczytania : 23.02.2017 08:03 AM
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację: 1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014

Gm. Sienno - Odpowiedź na wniosek o udostępnienie przez SIENNO 3

Gmina Sienno

Udzielam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (mail z
21 lutego 2017 r.):

1. 2014 r. - wpłynęło 34 wnioski o udostępnienie informacji
publicznej

2. 2015 r. - wpłynęło 30 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej

3. 2016 r. - wpłynęło 29 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej

4. Spisy wniosków w załączniku

--

Piotr Dąbrowski - sekretarz gminy

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez RZĄŚNIK

Twoja wiadomość

Do: sekretarz.rzasnik@bazagmin.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 22:10

odczytano w dniu 2017-02-23 08:09.