Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JADÓW 3

Dzień dobry, w odpowiedzi na Państwa wniosek Gmina Jadów przesyła informacje na poszczególne punkty wniosku: Ad.1. 9 Ad.2. 32 Ad.3. 38 Ad. 4 , 5, 6 rejestry w załącznikach Z poważaniem Sławomir Miąskiewicz Sekretarz Gminy Jadów 25 675 40 44 Dnia 21 lutego 2017 22:08 jadow <sprawa-2633@fedrowanie.siecob napisał(a): Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację: 1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok. 5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok. 6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok. Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu. W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób. Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-2633@fedrowanie.siecoby W imieniu Stowarzyszenia, Katarzyna Batko-Tołuć Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez JAROCIN

Twoja wiadomość

Do: office@jarocin.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:53

odczytano w dniu 2017-02-23 12:05.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DUSZNIKI 3

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do tutejszego urzędu 22 lutego br. informuję, że Urząd Gminy Duszniki otrzymał we wskazanych latach następującą liczbę wniosków o informację publiczną:

- w 2014 r. - 25 wniosków,

- w 2015 r. - 105 wniosków,

- w 2016 r. - 227 wniosków.

W załączeniu przesyłam skan spisów wniosków o informację publiczną w roku 2014, 2015 i 2016.

Z poważaniem

Emilia Gogołkiewicz-Kołecka

Referat Organizacyjny

Urząd Gminy Duszniki

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji public przez OSIELSKO

W dniu 2017-02-22 o 11:20, Wiesława Klimek pisze:

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez PIONKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<burmistrz@pionki.pl> o 2017-02-21 22:07

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-23 12:09

informacja publiczna nr 9.2017 przez PARCHOWO 3

Dzień dobry,

w odpowiedzi na poniższy wniosek informuję:

Ad 1: w 2014 roku urząd otrzymał 50 pisemnych wniosków o informację
publiczną.

Ad 2: w 2015 roku urząd otrzymał 41 pisemnych wniosków o informację
publiczną.

Ad 3: w 2016 roku urząd trzymał 48 pisemnych wniosków o informację
publiczną.

Ad 4: w załączeniu spis informacji publicznych za 2014 r.

Ad 5: w załączeniu spis informacji publicznych za 2015 r.

Ad 6: w załączeniu spis informacji publicznych za 2016 r.

pozdrawiam,

Mirosława Grzegorowska

sekretariat Urzędu Gminy Parchowo

Tel. 059 821 48 08

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę wniosków
o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał
urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem,
pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie
ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.

5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2015 rok.

6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2016 rok.

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej,
wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub
arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w
formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących
ochrony prywatności wnioskujących osób.

Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o
udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:
sprawa-2209@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W imieniu Stowarzyszenia,

Katarzyna Batko-Tołuć

Szymon Osowski

- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KURÓW 3

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat ilości wniosków o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie informuję ,że do Urzędu Gminy Kurów wpłynęło łącznie (e- mailem, pocztą tradycyjną lub do protokółu):
W roku 2014 - 36 wniosków
W roku 2015 - 28 wniosków
W roku 2016 - 23 wnioski

W załączeniu przesyłam skany ewidencji wniosków.

Z poważaniem'

Barbara Nowacka - Sekretarz Gminy Kurów
ul. Lubelska 35
24-170 Kurów
tel. 81 88 75 007
fax. 81 88 11 151

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZTUM 1

Dzień dobry,
Odpowiadając na wniosek o informację z dnia 21.02.2017 r.(nr dziennika 2088) Urząd Miasta i Gmin y w Sztumie informuje:
Ad. 1. Liczba wniosków, które wpłynęły do tut. Urzędu w 2014 roku - 54 szt.
Ad. 2. Liczba wniosków, które wpłynęły do tut. Urzędu w 2015 roku - 88 szt.
Ad. 3 . Liczba wniosków, które wpłynęły do tut. Urzędu w 2016 roku - 75 szt.
Ad. 4-6 informujemy, że w załączeniu przesyłamy skany rejestrów wniosków za lata 2014, 2015, 2016.

Pozdrawiam Regina Lukas
Specjalista ds. informacji i obsługi ludności.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez JANÓW PODLASKI

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@janowpodlaski.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:34

odczytano w dniu 2017-02-23 12:50.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOSNÓWKA 2

Witam
W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017r. w załączeniu przesyłam żądaną informację

Z poważaniem
Jan Kwiecień
Sekretarz Gminy

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez LIPOWIEC KOŚCIELNY

Twoja wiadomość

Do: uglipowieck@bazagmin.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:56

odczytano w dniu 2017-02-23 13:02.

Udostępnienie Informacji Publicznej - ilość wpływa przez ORNONTOWICE 1

Dokumenty: WWO.KW.00154.2017
Znak sprawy: WWO.1431.00005.2017
Rej. koresp. wych.: RPWYCH.0462.2017
Wysłane przez: Aneta Jeleniewicz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.02.2017 r. nr RWUIP.012.2017, dotyczący udostępnienia informacji publicznej, na podstawie postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późniejszymi zmianami), poniżej przedstawiam ilość wpływających wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latach 2014 - 2016:

- Rok 2014 - 53 wnioski
- Rok 2015 - 55 wniosków
- Rok 2016 - 59 wniosków

Załączniki:
1. Wydruk rejestru UIP 2014
2. Wydruk rejestru UIP 2015
3. Wydruk rejestru UIP 2016
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publi przez PIERZCHNICA 3

Pierzchnica, dnia 23.02.2017
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22.02.2017r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Pierzchnica informuje, iż urząd otrzymał wniosków o informację publiczną w 2014 roku - 34, w 2015 roku - 42 i w 2016 roku - 34. W załączeniu przekazuje się skany rejestrów wniosków o udostępnienie informacji publicznej za rok 2014, 2015 i 2016.

Urząd Gminy Pierzchnica

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POZEZDRZE 3

SR.1431.13.2017 Pozezdrze, 23.02.2017 r.

Katarzyna Batko-Tołuć
> Szymon Osowski
członkowie zarządu stowarzyszenia
sprawa-1633@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 22.02.2017 r. przekazuję poniżej dane zgodnie ze wskazaniem z wniosku:
1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
W 2014 Urząd Gminy w Pozezdrzu otrzymał 45 wniosków o udzielenie informacji publicznej.
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
W 2015 Urząd Gminy w Pozezdrzu otrzymał 69 wniosków o udzielenie informacji publicznej.
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
W 2016 Urząd Gminy w Pozezdrzu otrzymał 66 wniosków o udzielenie informacji publicznej.
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną
za 2014 rok.
Spis wniosków o udzielenie informacji publicznej za 2014 r. w postaci skanu w załączeniu.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną
za 2015 rok.
Spis wniosków o udzielenie informacji publicznej za 2015 r. w postaci skanu w załączeniu.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną
za 2016 rok.
Spis wniosków o udzielenie informacji publicznej za 2016 r. w postaci skanu w załączeniu.

Wójt Gminy Pozezdrze

/-/ Bohdan Mohyła

Sporządziła:
Krystyna Piotrowska
Sekretarz Gminy Pozezdrze

Pozezdrze,23.02.2017 r.

Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

odpowiedż na wniosek o udostepnienie informacji pu przez WŁODAWA 3

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej
Urząd Gminy Włodawa informuje:
Ad. 1. W roku 2014 do Urzędu Gminy Włodawa wpłynęło 14 wniosków o
udostępnienie informacji publicznej.
Ad 2. W roku 2015 wpłynęło 12 wniosków
Ad. 3 W roku 2016 wpłynęło 9 wniosków
Ad. 4, 5, 6, (skany w załączniku) - pozycja 13 i 14 dziennika korespondencji z
2014 r. dotyczy jednej sprawy wykonywanej przez kilka komórek, tak samo w 215 r.
poz. 6 i 7,
oraz w 2016 r. poz. 6 i 7.

Grażyna Łobejko Inspektor ds. kancelaryjnych
-Włodawa, dnia 23.02.2017 r.
Urząd Gminy we Włodawie
Al. Jana Pawła II 22
tel./fax. 082 5721 234
NIP: 565-12-76-763
Regon: 000550203
e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl

informacja publiczna przez ŚLEMIEŃ 1

dalszy ciąg informacji publicznej przez ŚLEMIEŃ 1

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TARNOWIEC

W dniu 2017-02-21 o 21:16, sprawa-1764@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
W odpowiedzi na Państwa pismo o udostępnieniu informacji publicznej
dotyczącej ewidencji/spisu/rejestru wniosków informuję, iż nie
prowadzimy ewidencji wniosków.

--
*Gmina Tarnowiec*
38-204 Tarnowiec 211, woj. podkarpackie.
Strona Internetowa: www.tarnowiec.eu
E-mail: ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl
Telefon: +48 1344 240 89, +48 1344 240 92
Fax: +48 1344 240 11 Herb Gminy Tarnowiec

odp na inf publ. przez DĘBLIN 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji
publicznej.

Sekretariat Burmistrza
Monika Rudnicka

Urząd Miasta Dęblin

Rynek 12
08-530 Dęblin

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁORADZ 1

A.1431.6.2017
Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję: Liczba wniosków o informację publiczną:
2014 rok razem 45 (pocztą tradycyjną - 12, mailem - 33)
2015 rok razem 51 (pocztą tradycyjną - 9, mailem - 42)
2016 rok razem 30 (wszystkie wpłynęły mailem)
W załączeniu spis wniosków.

Rajmund Kossarzecki
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy w Miłoradzu
ul. Żuławska 9
82-213 Miłoradz
NIP 579-001-50-78
www.miloradz.malbork.pl
tel. 55 271 15 31 wew. 12
tel. 669 330 262

odp na inf publiczną z dnia 21.02.2017r. przez WYSZOGRÓD 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.02.2017r. w załączeniu przesyłam odpowiedź

z poważaniem
Joanna Kubera
UGiM Wyszogród

---
avast! antywirus: Wychodzace wiadomosc czysta.
Baza sygnatur wirusow (VPS): 170216-0, 2017-02-16
Przetestowano na: 2017-02-23 13:47:08
avast! - copyright (c) 1988-2017 AVAST Software.
https://www.avast.com/antivirus

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OKSA 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnieni informacji publicznej Urzad Gminy w Oksie informuje:
Ad.1.
W 2014 roku wpłynęło 17 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Ad.2.
W 2015 roku wpłynęło 21 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Ad.3.
W 2016 roku wpłynęło 27 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
W załączeniu przesyłamy skany otrzymanych informacji publicznych.

Z pozdrowieniami;
Urząd Gminy w Oksie
ul. Włoszczowska 22
28-363 Oksa

odpowiedź na wniosek przez CHARSZNICA 1

Urząd Gminy Charsznica stosownie do wniosku z dnia 21 lutego 2017 roku,
przesyła w załączeniu rejestr wniosków o udostępnienie
informacji publicznej za lata 2014, 2015 i 2016.

Z poważaniem

Sekretariat

Bugaj Grażyna

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez SKRZYSZÓW 3

Szanowni Państwo,
odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję w
załączeniu spis/ewidencję wniosków o informację publicznę za 2014 r.,
2015 r., 2016 r.

Z poważaniem
Cecylia Andrusiewicz
Sekretarz Gminy Skrzyszów

liczba wniosków przez POTOK GÓRNY

w odpowiedzi na wniosek dotyczący liczby wniosków
otrzymanych i udostępnianych przez urząd, informuję:
Ad.1. 44 szt.
Ad.2 . 42 szt.
Ad. 3. 41 szt.
Ad. 4. 1 szt.
Ad. 5. 0
Ad. 6 . 0.
Sekretarz Gminy
Alina Deryło