Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez SKARBIMIERZ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@skarbimierz.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez WIELICHOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@wielichowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji pu przez RYDUŁTOWY 4

Dokumenty: BSE.KW.000019.2017
Znak sprawy: BSE.1431.000003.2017
Rej. koresp. wych.: KW.002089.2017
Wysłane przez: Krzysztof Jędrośka

W odpowiedzi na Państwa przedłożenie z dnia 21 lutego 2017 r. w załączeniu przekazujemy naszą odpowiedź wraz ze stosownymi załącznikami. Plik odpowiedzi podpisany jest zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu dostawcy usług zaufania.

z poważaniem
Krzysztof Jędrośka
Sekretarz Miasta Rydułtowy
--
Urząd Miasta Rydułtowy
tel.: (32) 45 37 411
faks: (32) 45 37 410
e-mail: um@rydultowy.pl, gmrydultowy@sekap.pl
www: http://www.rydultowy.pl
bip: http://bip.rydultowy.pl/
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Ilość spraw informacji publicznej 2014-2016 przez TYRAWA WOŁOSKA 3

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
że liczba spraw w poszczególnych latach wynosiła odpowiednio:
1) rok 2014 - 34;
2) rok 2015 - 26;
3) rok 2016 - 47.
W załączeniu przesyłam rejestry wniosków.
Proszę o potwierdzenie otrzymania powyższej informacji

Pozdrawiam
Marian Kurasz
Sekretarz Gminy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUDRY 3

Witam
Przedstawiam odpowiedzi na Państwa wniosek:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
23
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
39
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
57

Ewidencja w załączeniu.

Pozdrawiam
Anna Kowalewska
Zastępca Wójta

e-mail: a.kowalewska@budry.pl
tel. 87 - 427-80-03 w. 34

Urząd Gminy w Budrach
Al. Wojska Polskiego 27
11-606 Budry

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GÓROWO IŁAWECKIE 3

Odpowiadając na pismo z dnia 21.02.2017r. informuję jak niżej. Jednocześnie przesyłam spis spraw prowadzony w formie odręcznej.

Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną:
Rok 2014 - 42
Rok 2015 - 43
Rok 2016 - 47

Z poważaniem
Bożena Olszewska - Świtaj
Wójt Gminy Górowo Iławeckie

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-1582@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W imieniu Stowarzyszenia,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

udostępnienie informacji publicznej przez WIŚLICA 1

Witam

W odpowiedzi na e-maila otrzymanego w dniu 22.02.2017, Urząd Gminy
przesyła odpowiedź na wnioskowane informacje:

Pytanie 1 - 8 wniosków

Pytanie 2 - 11 wniosków

Pytanie 3 - 5 wniosków

Dodatkowo w załączeniu przesyłamy rejestr wniosków o informację
publiczną za lata 2014, 2015, 2016.

Pozdrawiam

--
Edyta Szostak
Urząd Gminy Wiślica
ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica
tel. 41 3690 904

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SMĘTOWO GRANICZNE 1

Dzień dobry, w odpowiedzi na niniejszy wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam w załączeniu odpowiedź.

Z poważaniem
Marta Świderska

Referat Organizacyjny

Sekretariat Urzędu Gminy Smętowo Graniczne
ul. Dworcowa 10
83 -230 Smętowo Graniczne
tel. 58 56 19 033
fax 58 56 19 520

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIERUŃ 2

Witam,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

Pozdrawiam
Anna Wojtyczka
Inspektor
Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Bieruniu
Tel. 32 324 24 00

informacja publiczna przez KOŹMIN WIELKOPOLSKI 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):
doc02421520170223150023

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERMIN 1

Odpowiedzi poniżej i w załączniku.

--
Urząd Gminy Czermin

W dniu 2017-02-21 o 21:19, sprawa-1861@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
> Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
>
> 1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
*46 sztuk*
> 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
***43 sztuki*
> 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
*47 sztuk*
> 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
> 5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
> 6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.
>
> Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.
>
> W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
> Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-1861@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> W imieniu Stowarzyszenia,
> Katarzyna Batko-Tołuć
> Szymon Osowski
> - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Urząd Gminy Czermin

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KOTLIN

Twoja wiadomość

Do: ug@kotlin.com
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 20:53

odczytano w dniu 2017-02-23 15:21.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA ZIELONA 4

Dąbrowa Zielona, dn. 23.02.2017r.

Nr 1431.04.2017

Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Pan Szymon Osowski

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie liczby wniosków o udzielenie informacji publicznej informuję:
1. w 2014 roku liczba wniosków – 25
2. w 2015 roku liczba wniosków – 47
3. w 2016 roku liczba wniosków – 23
W załączeniu przesyłam scany spisów spraw dot. udzielania informacji publicznej za lata 2014-2016.

Małgorzata Surlej
Zastępca Wójta

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona
Tel. 34/ 3555 018
Fax. 34/ 3555 052
www.dabrowazielona.pl

odpowiedź na wniosek przez ŻABNO 1

dzień dobry

w załączeniu niniejszej korespondencji przesyłam odpowiedz na Państwa
wniosek dot. informacji publicznej.

z poważaniem
Joanna Lechowicz
Urząd Miejski w Żabnie

dot. odpowiedź na wniosek o udostępnienie informac przez REJOWIEC FABRYCZNY 1

Rejowiec fabryczny, dnia 23.02.2016 r.

SK.1431.1.2017

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska *

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. z dnia 8 października 2001 e. Ne 112 poz. 1198) w odpowiedzi na Państwa wniosek przekazuję informację dotyczącą rejestru wniosków o informację publiczną

Ad. 1
1. liczba wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - 26
2. liczba wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - 33
3. liczba wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - 35

Ad. 2
Rejestr wniosków za lata 2014-2016 w formacie PDF (w załączniku)

Z poważaniem

Sekretarz Gminy
Wiesław Korzeniewski

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez CZEREMCHA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug_czeremcha@zetobi.com.pl> o 2017-02-21 21:44

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-02-24 07:51

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - re przez ŚREM 1

W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej przesyłamy dane:
1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - 70 spraw
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - 53 sprawy
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - 77 spraw
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok. - w załączeniu
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok. - w załączeniu
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok. - w załączeniu

Adrian Wartecki

Pion Obsługi Inwestorów i Informatyzacji
Zespół Obsługi Inwestorów i Komunikacji Społecznej

Urząd Miejski w Śremie
Pl. 20 Października 1
63 - 100 Śrem
tel. +48 61 28 47 116
fax. +48 61 28 35 337

srem.pl
facebook.com/Gmina Śrem

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez CHOROSZCZ 4

W załączeniu odpowiedź na informacje publiczną.

Urząd Miejski w Choroszczy

ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

tel.: +48 85 719

fax.: +48 85 719 18 39

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYKONA 1

Dzień Dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 21
lutego 2017r. informuje:
1. Urząd Gminy Przykona w 2014r. otrzymał 33 wnioski o udostępnienie
informacji publicznej
2. Urząd Gminy Przykona w 2015r. otrzymał 31 wniosków o udostępnienie
informacji publicznej
3. Urząd Gminy Przykona w 2016r. otrzymał 36 wniosków o udostępnienie
informacji publicznej.
W załączeniu przekazuję odpowiedź na 4, 5 i 6 pytanie.

Pozdrawiam

Agnieszka Wypiorczyk
Inspektor

Urząd Gminy Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
tel. 63 279 10 10

-----Oryginalna wiadomość-----

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez NOWYTARG

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@ugnowytarg.pl> o 2017-02-21 21:02

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-24 08:42

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADZYŃ CHEŁMIŃSKI 1

Or.1431.13.2017.JK

Dzień dobry,

w odpowiedzi na poniżysz wniosek uprzejmie informuję, że Urząd Miasta i
Gminy w Radzyniu Chełmińskim rozpatrzył następującą ilość wniosków o
udostępnienie informacji publicznej w poszczególnych latach:
1. w 2014 r. - 48 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
2. w 2015r. - 54 wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
3. w 2016r. - 55 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
W załączeniu również przesyłam skany zarchiwizowanych spisów spraw za
w/w lata zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Z poważaniem,
Justyna Krzeszewska
Podinspektor
Urząd Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński

W dniu 2017-02-21 o 20:31, sprawa-488@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji pu przez PYSKOWICE 4

Dokumenty: Or.KW.071.2017
Znak sprawy: Or.1431.001.2017
Rej. koresp. wych.: RKW-e-000365/17
Wysłane przez: Edyta Olender

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji pu przez KOŹMINEK 1

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 21 lutego 2017r.,
informuję:

Ad1) W 2014 roku zostały otrzymane 44 wnioski.

Ad 2) W 2015 roku zostały otrzymane 30 wniosków.

Ad3) W 2016 roku zostały otrzymane 47 wniosków.

Ad 4 i 5 i 6) plik w załączeniu e-mail.

Z poważaniem

Ewa Bieniaszczyk

Urząd Gminy Koźminek

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez ŁABISZYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@labiszyn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź przez ŚWIĄTKI 1

ROS.1431.8.2017

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej z
dnia 21 lutego 2017 roku udzielam żądanych informacji.

Z poważaniem:

Jarosław Milewski

Sekretarz Gminy Świątki

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - 3 wnioski.
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - 30 wniosków.
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - 37 wniosków.
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok - brak ewidencji.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok - w załączeniu.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok - w załączeniu.

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:sprawa-1538@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W imieniu Stowarzyszenia,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Data: Fri, 24 Feb 2017 08:58:13 +0100
Nadawca: skaner@swiatki.pl
Adresat: sekretarz@swiatki.pl

-------------------
TASKalfa 300ci
[00:c0:ee:4b:ec:18]
-------------------