odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publi przez IMIELIN 4

--
Bożena Cała
Urząd Miasta Imielin
ul.Imielińska 81
41-407 Imielin
tel.32 2254111

odpowiedz na wniosek o informację. przez KURYŁÓWKA 10

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam spis spraw udzielonych informacji publicznych w
latach 2014, 2015, 2016, Ponad to informuję iż Gmina Kuryłówka w roku 2014
przyjęła 41 wniosków o udzielenie informacji publicznej, w roku 2015 - 50, w
roku 2016 -49.

Z poważaniem

Anna Czechera

Sekretariat UG

odpowiedź informacja publiczna przez NOWA SŁUPIA 4

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej (pismo wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 22.02.2017 r.) Urząd Gminy w Nowej Słupi przesyła przedmiotową informację, w załączeniu.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości pocztą zwrotną.

Z poważaniem Mariusz Trepka

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji public przez KONOPISKA 2

/W załączeniu odpowiedź.//
//Ilona Dudek//
// Urząd Gminy Konopiska//
/

W dniu 2017-02-22 o 07:58, Urząd Gminy Konopiska pisze:

Odpowiedz na wniosek o informacje publiczną przez KLECZEW 3

Odpowiadam na Państwa wniosek z dnia 21.02.2017 r.:

Ad1: 53
Ad2: 59
Ad3: 64
Ad4: W załaczniku
Ad5: W załączniku
Ad6: W załączniku

Z poważaniem

Marcin Gwizd
Informatyk
Tel. 63 2700 920
marcing@kleczew.pl
----------------------------
Urząd Gminy i Miasta Kleczew
Plac Kościuszki 5
62-540 Kleczew
ugim@kleczew.pl
Tel. 63 2700 900
fax 63 2700 940

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SANOK 4

Witam,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Pozdrawiam,
Mariola Haduch
Gmina Sanok
ul. Kościuszki 23
tel; 13-46-565-80

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji pu przez ŁADZICE 3

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.02.2017 r. Urząd Gminy Ładzice uprzejmie informuję:

1. W 2014 r. Urząd otrzymał 38 pisemnych wniosków o informację publiczną
(mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu).
2. W 2015 r. Urząd otrzymał 48 pisemnych wniosków o informację publiczną
(mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu).
3. W 2016 r. Urząd otrzymał 37 pisemnych wniosków o informację publiczną
(mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu).
4. Rejestr wniosków o informację publiczną za 2014 rok (w załączeniu).
5. Rejestr wniosków o informację publiczną za 2015 rok (w załączeniu).
6. Rejestr wniosków o informację publiczną za 2016 rok (w załączeniu).

Z poważaniem
Lucyna Woźniakowska
Urząd Gminy Ładzice

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIDWIN

witam,

Wydział Komunalki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Świdwin w
odpowiedzi na Państwa wniosek informuje:
1. W 2014 r. wniosków pisemnych otrzymano 0.
2. W 2015 r. otrzymano 3 wnioski.
3. W 2016 r. otrzymano 7 wniosków.
4. W 2014 r. udostępniono 0 wniosków.
5. W 2015 r. udostępniono 3 wnioski.
6. W 2016r. udostępniono 7 wniosków.

--
podinspektor ds.komunalnych Ilona Klechowicz
tel. 94 36480 25
Urząd Miasta Świdwin
Pl.Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZEROŚL 3

Urząd Gminy w Przerośli w załączeniu przesyła skan rejestrów za 2014,
2015, 2016 rok. Inspektor Iwona Tertel

W dniu 2017-02-21 o 21:43, sprawa-2276@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Wysyłanie wiadomości e-mail: IMG_20170224_0001 przez MIEDZNA 4

SG.1431.2.2017
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017r. Urząd Gminy w Miedznie informuje:
1. W 2014r. liczba wniosków o informację publiczną wyniosła 37.
2. W 2015r. liczba wniosków o informacje publiczną wyniosła 49.
3. W 2016r. liczba wniosków o informację publiczną wyniosła 25.
W załączeniu przesyłam skan spisów spraw z lat 20142016.
Sekretarz Gminy
Anna Gorczyca
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):
IMG_20170224_0001

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAZANÓW

Dzień dobry,

Gmina Kazanów w odpowiedzi na Państwa wniosek przekazuje informacje:

Ad 1- Liczba wniosków 1
Ad 2 - Liczba wniosków 39
ad 3 - Liczba wniosków 45

Ad 4,5,6 - Złożone wnioski dotyczyły w większości następujących spraw
- udzielenia informacji w zakresie odbioru, usuwania i unieszkodliwienia
odpadów, ochrony powietrza, usuwania azbestu, zakupu mebli, artykułów biurowych
i sprzętu informatycznego, bezdomności zwierząt, gospodarki wodno-ściekowej,
zagospodarowania przestrzennego, publikacji w BIP, budżetu obywatelskiego,
przesyłania materiałów w zakresie działalności dziennikarskiej, zatrudnienia
radcy prawnego, bezpieczne oprogramowanie.

Pozdrawiam

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIENIAWA 3

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie przesyła w załączeniu:
- rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej za 2014 r. (wnioski otrzymane pocztą tradycyjną - 3, mailem - 48);
- rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej za 2015 r. (wnioski otrzymane pocztą tradycyjną - 10, mailem - 34);
- rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej za 2016 r. (wnioski otrzymane pocztą tradycyjną - 6, mailem - 52, do protokołu - 1).

Pozdrawiam,
-----------------------------------------------------

Barbara Matyja | Kierownik Referatu Organizacyjnego i ds. Rady Miejskiej
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
tel: 16 6227301 wew. 44
fax: 16 6227301 wew. 35
www.sieniawa.pl
email: urzad@sieniawa.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez RYBCZEWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@rybczewice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PACANÓW

W odpowiedzi na państwa wniosek informuję że:
1) W 2014 roku wpłynął 1 wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie zadłużenia gminy i realizowanych przez gminę projektów strukturalnych.

2) W 2015 roku wpłynął 1 wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie przygotowania terenów inwestycyjnych przez gminę dla potencjalnych inwestorów

3) W 2016 roku nie było wniosków o udzielenie informacji publicznej.

4) Ewidencja wniosków nie jest robiona elektronicznie i zawiera dane prawnie chronione w związku z czym nie może być udostępniona

Kazimierz Zdziebko
Sekretarz Gminy Pacanów

odpowiedź na wniosek przez ŚWINICE WARCKIE 5

Urząd Gminy Świnice Warckie przesyła odpowiedź na wniosek, który został
zarejestrowany pod numerem OOG.1510.10.2017 w dniu 22 lutego 2017 r.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK

Dominów, dnia 24 lutego 2017 r.
Znak pisma : SEK.1431.5.2017

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

W odpowiedzi na na wniosek o informację publiczną Gmina Głusk przesyła
następujące informacje :
Liczba wniosków 2014 r. - 1
Liczba wniosków 2015 r. - 4
Liczba wniosków 2016 r. - 18
W załączeniu rejestr wniosków w latach 2014 - 2016

Pozdrawiam Bogusław Kukuryk
Sekretarz Gminy

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SPYTKOWICE 3

W dniu 2017-02-21 o 21:02, sprawa-1437@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Urząd Gminy Spytkowice powiat nowotarski informuje:

Ad. 1 w 2014 roku - 18

Ad.2 w 2015 roku - 16

Ad.3. w 2016 roku - 37

W załączeniu skany spisów za rok 2014, 2015, 2016

z poważaniem

Grażyna Wojdyła - Sekretarz Gminy Spytkowice

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK 1

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁABUNIE 7

Przesyłamy odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznych
Urząd Gminy Łabunie
ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie

dot. wniosku o udostępnienie inform. publ. - Urząd przez ZŁOTÓW 5

Witam,

w załączeniu skan z odpowiedzią na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej dot. podania liczby i udostępnienie zestawienia
wniosków o udostępnienie informacji publicznych za lata: 2014, 2015,
2016, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Złotowie.

W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

--
Z poważaniem

Piotr Jeske
insp. ds. informacji publicznej i promocji gminy
Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1
77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40 wew. 44
fax 67 265 00 25

Odpowiedź na wniosek -UG Świerczów przez ŚWIERCZÓW 1

Odp. na wniosek UG-Świerczów przez ŚWIERCZÓW 1

Urząd Gminy Świerczów Świerczów, dnia 27 lutego 2017 r.

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów

SG.1431.3.2017.IŁ

Pani

Katarzyna Batko-Tołuć

Reprezentant Stowarzyszenia

Stosownie do e-maila z dnia 21 lutego 2017 r. dotyczącego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, udzielam odpowiedzi według zawartych pytań.

Ad.1 W 2014 r. urząd otrzymał 38 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Ad.2 W 2015 r. urząd otrzymał 27 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Ad.3 W 2016 r. urząd otrzymał 29 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Ad 4; 5; 6; Udostępniam spis wniosków o informację publiczną za 2014 r. ; 2015 r.; 2016r.;

Z poważaniem

Irena Łytka
Sekretarz Gminy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRACHÓWKA 3

Strachówka, dnia 24 lutego 2017 r.
W odpowiedzi na zapytanie - informacja publiczna Urząd Gminy w Strachówce uprzejmie informuje, że:1) 55 wniosków, 2) 50 wniosków, 3) 63 wnioski 4), 5) i 6) - ewidencja z lat 2014, 2015, 2016 w załączeniu.
Z poważaniem Krzysztof Jezierski Sekretarz Gminy

Gmina Kozy - inf. publiczna przez KOZY 6

W załączniku przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 22 lutego
2017 r.

Pozdrawiam

Małgorzata Bednarz
Inspektor

tel. 33 829 86 50 (666)

524px-POL_Gmina_Kozy_COA_svg

BIURO RADY GMINY KOZY
ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
tel. 33 829 86 50, <http://kozy.pl/> www.kozy.pl

Re: Fw: Wniosek oudostępnienie informacji publiczn przez BUK 3

Dzień dobry, poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania:

ad 1: 53
ad 2: 49
ad 3: 44
ad 4,5,6: skany w załączniku

Pozdrawiam
Inspektor ds. kadr i ogólnoorganizacyjnych
Renata Kargul
tel.: 61 888 44 10

On Wed, 22 Feb 2017 07:41:18 +0100, "UMiG Buk" <buk@buk.gmina.pl> wrote:
> -----Oryginalna wiadomość-----
> From: sprawa-1203@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Sent: Tuesday, February 21, 2017 8:51 PM
> To: buk@buk.gmina.pl
> Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>
> Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
> informację:
>
> 1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą

> tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
> 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną,
>
> do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
> 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną,
>
> do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
> 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną
> za
> 2014 rok.
> 5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną
> za
> 2015 rok.
> 6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną
> za
> 2016 rok.
>
> Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej,
> wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego
> lub
> arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w
> formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci
skanu.
>
> W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących
> ochrony prywatności wnioskujących osób.
> Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy
o
> udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:
> sprawa-1203@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> W imieniu Stowarzyszenia,
> Katarzyna Batko-Tołuć
> Szymon Osowski
> - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji