udostepnienie informacji publicznej na wniosek przez KWIDZYN 3

OR.1431.1.15.2017

W odpowiedzi na wniosek osoby prawnej: Stowarzyszenia Sieć Obywatelska, złożony do Urzędu gminy Kwidzyn drogą elektroniczną w dniu 21 lutego 2017r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej liczby wniosków o udzielenie informacji publicznej zgłaszanych do Urzędu w latach 2014-2016 oraz udostępnienia rejestrów tych wniosków, udostępniam następujące informacje publiczne zgodnie z zawnioskowanymi pytaniami:

Ad. Pyt.1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku – Odp.: 42
Ad. Pyt. 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku – Odp.:48
Ad. Pyt. 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku- Odp.: 67
Ad. Pyt. 4-6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za lata 2014 2016. W załączeniu ewidencja wniosków za rok 2014 (skan), za lata 2015-2016 w wersji elektronicznej.

Informację publiczną przygotowała i udostępniła Anna Mielniczek – Sekretarz Gminy.

pismo Nr S.1431.2.2017 przez MICHAŁOWICE 1

W załączeniu skan pisma Nr S.1431.2.2017 + skany rejestrów wniosków o
udzielenie informacji publicznej.

Zofia Idzikiewicz, Sekretarz Gminy Michałowice

informacja publiczna przez CIĘŻKOWICE 4

Nasz znak: OA.1431.7.2017

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017 r. o udzielenie informacji
publicznej, informuję:

liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej, które wpłynęły do
Urzędu Gminy Ciężkowice wynosi: w 2014 r. - 45, w 2015 r. - 72, w 2016
r. - 60.

W załączeniu przesyłam skany rejestrów z lat 2014-2016.

--
Beata Weron-Białas
Sekretarz Gminy Ciężkowice
tel. 14 62 85 826

Urząd Gminy Ciężkowice
33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
REGON 000532317 NIP 873-101-48-48

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUDKA 1

W dniu 2017-02-21 o 21:43, sprawa-2268@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedż na wniosek przez WŁODOWICE 1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji pu przez KLUCZBORK 1

Kluczbork, dnia 24.02.2017r.
PRO.1431.7.2017.EB

W odpowiedzi na Państwa wniosek dot. liczby otrzymanych wniosków w latach
2014-2016 i rejestru w/w wniosków przekazuję stosowne informacje:

Ad. liczba wniosków:
2014r. - 62
2015r. - 41
3016r. - 50

Ad. rejestr wniosków:
Po anonimizacji przekazuję dokument w formacie PDF obejmujący w/w
wnioskowane lata.

Z poważaniem,

Ewa Bukowska

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy
Urząd Miejski w Kluczborku
Ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

tel. 77 / 418-1482 (centrala) w.285 lub nr bezpośredni 77/ 418-4768
fax 77 / 418-2230

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez DUBICZE CERKIEWNE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@dubicze-cerkiewne.pl> o 2017-02-21 21:44

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-02-24 11:48

odp. na wniosek przez OBRYTE 1

--
Urząd Gminy Obryte
07-215 Obryte 185
tel. 29 741 10 04

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYSOKIE MAZOWIECKIE 3

W odpowiedzi na wniosek Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem przesyła
informację:

Ad. 1 - 39 wniosków

Ad. 2 - 42 wnioski

Ad. 3 - 48 wniosków
Odnośnie punktów 4,5,6 informację przesyłam w załącznikach.

W dniu 2017-02-21 o 21:44, sprawa-2328@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DUBICZE CERKIEWNE 3

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 22.02.2017r. o udzielenie
informacji publicznej

Z poważaniem
M. Ławrynowicz

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYSOKIE MAZOWIECKIE

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Dziękuję

W dniu 2017-02-21 o 21:44, sprawa-2328@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji pu przez ZDUŃSKA WOLA 4

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
22.02.2017 r. informuję:

1. Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - 57
2. Liczba wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do
protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - 54
3. Liczba wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do
protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - 60
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2014 rok. - w załączeniu.

5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2015 rok. - w załączeniu.

6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2016 rok. - w załączeniu.

Monika Kowalczyk
Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
tel.: (43)823-41-29
e-mail: monika.kowalczyk@ugzw.com.pl <mailto:monika.kowalczyk@ugzw.com.pl>

_____

Gmina Zduńska Wola

Gmina Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98- 220 Zduńska Wola
NIP: 829-164-31-31
REGON: 730934447

tel.: (43)823-41-20
tel.: (43)823-41-29
fax: (43)823-27-50
e-mail: <mailto:sekretariat@ugzw.com.pl> sekretariat@ugzw.com.pl
www: <http://www.ugzw.com.pl/> www.ugzw.com.pl

_____

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata
i może zawierać informacje poufne - chronione przez przepisy prawa. Jeśli
wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę
poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie usunąć tę wiadomość. Powielanie lub
ujawnianie treści tej wiadomości jest niedozwolone.

_____

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Świnoujście 1

Świnoujście,dn.24 lutego 2017.

BIK.1431.16.1.2017.

Szanowni Państwo
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
sprawa-1124@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na Państwa wniosek, który wpłynął do Urzędu Miasta Świnoujście w dniu 21 lutego br. informuję, iż urząd otrzymał, w kolejnych latach, następującą liczbę pisemnych wniosków o udzielenie informacji publicznej:

Rok 2014- 57.
Rok 2015- 75.
Rok 2016- 66.

W załączeniu przesyłam rejestr złożonych wniosków.

Z poważaniem
Robert Karelus
Kierownik Biura Informacji i Konsultacji Społecznych UM Świnoujście

Odpowiedź na wniosek o udostępnianie informacji pu przez POWIDZ 3

ORG.1431.6.2017

Sz. P.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia
Katarzyna Batko - Tołuć
Szyman Osowski

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.02.2017 roku, informuję,
że do Urzędu Gminy Powidz, wpłynęła kolejno następująca ilość wniosków;
- w 2014 roku - 41 wniosków,
- w 2015 roku - 27 wniosków,
- w 2016 roku - 43 wnioski.

W załączeniu przesyłam skany rejestrów wniosków o udostępnienie
informacji publicznej.

Monika Średzińska
Referent ds. obsługi biura rady

Urząd Gminy Powidz

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRAWCZYN 3

W dniu 2017-02-21 o 21:26, sprawa-1936@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień dobry!

W załączeniu wysyłam skan rejestru informacji publicznej za lata 2014 -
2016.

Jednocześnie informuję, że Urząd otrzymał następującą ilość wniosków:

2014 rok - 44

2015 rok - 50

2016 rok - 45.

W roku 2016 pomyłkowo zarejestrowano PETYCJE - które zostały anulowane z
rejestru wniosków o udostępnienie inf. publicznej.

--
Pozdrawiam
Elżbieta Kukulska
UG Strawczyn

Odpoweidź na wniosek przez WIELICZKI 1

Wieliczki, dnia 24 lutego 2017 r.

SZ.P.

Katarzyna Batko- Tołuć

Szymon Osowski

Nasz znak: Or.II.1431.5.2017

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy w
Wieliczkach w załączeniu przesyła skan rejestrów o udostępnienie informacji
publicznej z lat 2014-2017.

Jednocześnie informujemy, że w 2014 otrzymaliśmy 31 wniosków o
udostępnienie informacji publicznej, w tym 2 wnioski wpłynęły pocztą
tradycyjną, a pozostałe w formie elektronicznej. W 2015 r. wpłynęło 40
wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w tym 4 wnioski wpłynęły
pocztą tradycyjną, a pozostałe w formie elektronicznej. W 2016 r. wpłynęło
38 wniosków, w tym 1 wniosek wpłynął w wersji papierowej. W 2017 r.
wpłynęło 5 wniosków drogą elektroniczną.

Z up. Wójta Inspektor

Anna Zdancewicz

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAGÓRÓW 2

Dzień Dobry,

poniżej podaję ilość wniosków otrzymanych w poszczególnych latach:
2015 r. - 21
2016r. - 44
Niestety nie posiadamy rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej z 2014 r.
W załączeniu przesyłam rejestr z 2015 r. i 2016 r.

Z poważaniem
Natalia Rozpendowska
inspektor ds. obsługi sekretariatu

Urząd Miejski w Zagórowie
ul. Kościelna 4
62-410 Zagórów
tel. (63) 27 48 8 10
fax. (63) 274 88 11

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOPIENNIK GÓRNY 4

W dniu 2017-02-21 o 20:34, sprawa-630@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Łopiennik Górny 24/02/2017 r.

Or.1431.8.2017

P. Katarzyna Batko-Tołuć

P. Szymon Osowski

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21/02/2017 r. Gmina Łopiennik Górny
udziela informacji na zadane pytania:

1.Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku

*52 SZT. *

2.Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku

*60 SZT.*

3.Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku

*54 SZT. *

4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2014 rok.

5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2015 rok.

6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2016 rok.

Ad. 4, 5, 6

W załączeniu skan rejestrów z 2014, 2015, 2016 r.

(w rejestrze 2015 błędnie zeskanowano ostatnią stronę, w związku z
powyższym właściwą stronę przesyłam oddzielnie).

Monika Zaj

UG Łopiennik Górny

Odpowiedź na wiosek przez WIELICZKI 1

Wieliczki, dnia 24 lutego 2017 r.

SZ.P.

Katarzyna Batko- Tołuć

Szymon Osowski

Nasz znak: Or.II.1431.5.2017

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy w
Wieliczkach w załączeniu przesyła skan rejestrów o udostępnienie informacji
publicznej z lat 2014-2017.

Jednocześnie informujemy, że w 2014 otrzymaliśmy 31 wniosków o
udostępnienie informacji publicznej, w tym 2 wnioski wpłynęły pocztą
tradycyjną, a pozostałe w formie elektronicznej. W 2015 r. wpłynęło 40
wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w tym 4 wnioski wpłynęły
pocztą tradycyjną, a pozostałe w formie elektronicznej. W 2016 r. wpłynęło
38 wniosków, w tym 1 wniosek wpłynął w wersji papierowej. W 2017 r.
wpłynęło 5 wniosków drogą elektroniczną.

up. Wójta Inspektor

Anna Zdancewicz

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KODEŃ

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję, iż przedmiotowy Wniosek nie wyczerpuje kryteriów formalnych tj.:
- Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie wskazanych osób jako członków
Zarządu Stowarzyszenia do jego reprezentacji
- Brak wskazania pełnej nazwy Stowarzyszenia

Poza tym Wniosek winien być sporządzony w formie pisemnej z dołączonym
odpisem z Rejestru Stowarzyszeń z którego wynikałoby upoważnienie z
opatrzonym podpisem osób występujących z tym Wnioskiem Pani Katarzyny
Batko – Tołuć i Pana Szymona Osowskiego do działania w imieniu tego
Stowarzyszenia.

Z poważaniem
Urząd Gminy Kodeń

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji pu przez FILIPÓW 3

Filipów, 2017-02-24

Or.1431.7.2017.JI

Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Filipów informuje,że:
Ad.pkt. 1. W roku 2014 pocztą elektroniczną oraz tradycyjną wpłynęło 53 wnioski o udostępnienie informacji publicznej ( w załączeniu rejestr wniosków)
Ad.pkt. 2. W roku 2015 pocztą elektroniczną oraz tradycyjną wpłynęło 49 wniosków o udostępnienie informacji publicznej ( w załączeniu rejestr wniosków).
Ad.pkt. 3. W roku 2016 pocztą elektroniczną oraz tradycyjną wpłynęło 35 wniosków o udostępnienie informacji publicznej ( w załączeniu rejestr wniosków).

Z poważaniem
Jolanta Iwanicka
Podinapektor

FW: przez KAMIEŃ POMORSKI 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo w odpowiedzi na złożony wniosek w dniu 22 lutego 2017 roku. Z upoważnienia Burmistrza Anna Stanaszek-Kaczor sekretarz gminy.

odpowiedz na informację publiczną przez RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.02.2017 r. informuję, iż do tut. Urzędu złożono w 2014 roku 47
wniosków, w 2015 roku 52 wnioski, w 2016 roku 55 wniosków. W załączeniu
przesyłam rejestr wniosków za lata 2014, 2015, 2016 z zasłoniętymi
danymi osób występujących jako osobo fizyczne.
Z poważaniem
Przemysław Bęben- Zastępca Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji public przez REJOWIEC 1

Rejowiec, dnia 24 lutego 2017r.

W odpowiedzi na wniosek w załączeniu przesyłam rejestr wniosków o
udzielenie informacji publicznej - lata 2014, 2015, 2016.

Z rejestru usunięte zostały dane wnioskodawców z uwagi na ochronę danych
osobowych.

Dane co do ilości wniosków w poszczególnych latach zawarte są w
przesłanym rejestrze.

Artur Krupiński

UM w Rejowcu

W dniu 2017-02-22 o 07:51, Sekretariat UG Rejowiec pisze:
--
Pozdrawiam
Artur Krupiński

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila