RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji pu przez LUBLINIEC 3

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną otrzymaną na pocztę
e-mail:um@lubliniec.pl w dniu 21.02.2017r. z adresu:
sprawa-2125@fedrowanie.siecobywatelska.pl i zarejestrowaną pod L.Dz.
04139/17 informujemy, iż:

ad.1

81

ad.2

62

ad.3

54

ad.4 ad.5 ad.6 - w załączniku wykazy inf.publicznej.

Mariusz Koziński
Naczelnik Wydziału Organizacji
Urząd Miejski w Lublińcu
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec
tel. (34) 353-01-00

Odpowiedz na wniosek o udostępnienieinformacji pub przez BRAŃSZCZYK 1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23588">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

odpowiedź na wniosek o informację przez PORONIN 3

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację uprzejmie informuję:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
Odp.*44*

2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
Odp.*28*

3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
Odp.*36*

W załączeniu przesyłam
- skan spisu wniosków o informację publiczną za rok 2014,
- skan spisu wniosków o informację publiczną za rok 2015,
- skan spisu wniosków o informację publiczną za rok 2016.

Z poważaniem
Katarzyna Krzyściak
Sekretarz Gminy Poronin

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROKITNO 1

W dniu 2017-02-21 o 20:35, sprawa-677@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
> Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
>
> 1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
*Odp. 56 (wszystkie e mailem)*
> 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
*Odp. 53* *(wszystkie e mailem)*
> 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
*Odp. 49* *(wszystkie e mailem)*
> 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
> 5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
> 6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.
*Rejestry w załączeniu.*
>
> Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.
>
> W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
> Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-677@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> W imieniu Stowarzyszenia,
> Katarzyna Batko-Tołuć
> Szymon Osowski
> - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
>

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

FW: sprawa 2507- inf.publiczna przez BRUDZEŃ DUŻY 2

_____

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

Odpowiedź na wniosek przez ZAKRZEWO 1

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

1) liczba wniosków w 2014 r- 36

2) liczba wniosków w 2015 r- 39

3) liczba wniosków w 2016r- 39

W załączeniu ewidencja wniosków z lat 2014-2016.

--
Anna Kaper
UG Zakrzewo
tel. 67 2667075 wew. 47

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIĄTNIKI GÓRNE 3

SG.1431.16.2017 W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 21.02.2017 r., przekazuję poniższe informacje:

1. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - *86*
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - *82*
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - *75*

W załączeniu rejestry/spisy spraw wniosków o informację publiczną za
2014, 2015 i 2016 rok.

------------------------------------------------------------------------
Beata Skalska
Sekretarz Gminy

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
32-040 Świątniki Górne
ul. K. Bruchnalskiego 36

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŚNICA

OR. 1431.1.2017 Leśnica, 2017 – 03 – 07

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w zakresie liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które w latach 2014, 2015 i 2016 wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Leśnicy poniżej prezentuję informację w tej sprawie.
Liczba wniosków, które wpłynęły do Urzędu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
1. w roku 2014 – 40 wniosków,
2. w roku 2015 – 38 wniosków,
3. w roku 2016 – 46 wniosków
RAZEM 124 wnioski

Ponadto informuję, iż zgromadzenie dokumentów (spisów, rejestrów) z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz wykonanie ich skanów związane jest między innymi z kosztami wyłączenia pracownika z realizacji swoich obowiązków służbowych oraz zużycia materiałów, co wiąże się z wniesieniem opłaty z Państwa strony.

Róża Nizioł
Urząd Miejski w Leśnicy

Prośba o udostępnienie informacji publicznej przez MEŁGIEW 3

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
22-02-2017r., Urząd Gminy Mełgiew informuje, że:
- w 2014 roku Urząd Gminy Mełgiew otrzymał 19 wniosków o informację
publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu)
- w 2015 roku Urząd Gminy Mełgiew otrzymał 27 wniosków o informację
publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu)
- w 2016 roku Urząd Gminy Mełgiew otrzymał 45 wniosków o informację
publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu)
W załączeniu rejestr wniosków.

Z poważaniem
Karolina Kamieniecka

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WŁOSZAKOWICE 3

BOOG. 1431.5.2017

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia

Katarzyna Batko-Tołuć

Szymon Osowski

W związku z wnioskiemz dnia 22 lutego 2017 r. o udostępnienie informacji
publicznej, informuję, że do Urzędu Gminy Włoszakowice

skierowano następującą liczbę wniosków o informację publiczną;

1) w 2014 r. - 77 wniosków,

2) w 2015 r. - 20 wniosków,

3) w 2016 r. - 63 wnioski.

W załączeniu przesyłam skany spisów wniosków o udostępnienie informacji
publicznej, jakie zostały złożone do Urzędu Gminy Włoszakowice

w 2014, 2015 i 2016 r.

Z up. Wójta

Mirosława Poloszyk-Miś

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADYMNO 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

CCF20170306

Urząd Gminy Radymno przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 21
lutego 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej.

odpowiedz na wnisek o informację publiczną przez WOJNICZ 4

Dzień Dobry.

W odpowiedzi na wniosek jak niżej, informuję iż liczba wniosków o
udostępnienie informacji publicznej w latach 2014,2015,2016 przedstawia się
następująco:

2014- 58 wniosków

2015- 57 wniosków

2016- 59 wniosków

W załączeniu przesyłam skany spisów spraw wniosków z poszczególnych
referatów urzędu zebrane w latach.

Z poważaniem

sekretarz

-------------------
CD 5025_DC 6025
[00:c0:ee:82:c3:f6]
-------------------
-------------------
CD 5025_DC 6025
[00:c0:ee:82:c3:f6]
-------------------
-------------------
CD 5025_DC 6025
[00:c0:ee:82:c3:f6]
-------------------

odpowiedź na wniosek przez Żory 48

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017 r.

Karina Kostka
Kierownik Referatu Kadr
Urząd Miasta Żory