(bez tematu) przez Zamość 2

W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej z dnia 21.02.2017 r. po przedłużeniu terminu do dnia 7.04.2017 roku. insp. Jolanta Typiak

Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BŁONIE 3

WOA.1431.07.01.2017

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam rejestry wniosków o udostępnienie informacji
publicznej za 2014-2016

Przemysław Kubicki

Sekretarz Gminy Błonie

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 21 Feb 2017 21:10:45 -0000
Nadawca: sprawa-2678@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-2678@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: ratusz@um.blonie.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:sprawa-2678@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W imieniu Stowarzyszenia,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

odpowiedź na wniosek przez KROCZYCE 36

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017r.

Pozdrawiam,
Agnieszka Stolarska

Korespondencja wygenerowana automatycznie z EZD Urzędu Miasta Częstochowy (koresp.id:16775883) przez Częstochowa 8

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Załączonydokument (oznaczony jako xades) został opatrzony podpisem
cyfrowymweryfikowanym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
wystawionegoprzez Centrum Certyfikacji SIGILLUM przez p.Kalinowską Agatę
- PO Naczelnika Wydziału Nadzoru i Administracji. W celu potwierdzenia
tożsamościosoby, która podpisała dokument oraz zachowania
integralnościzałączonego dokumentu należy przeprowadzić weryfikację
podpisuprzy pomocy aplikacji dostępnej pod
adresemhttp://sigillum.pl/pliki_do_pobrania.html. Żadnego z
plikówznajdujących się w załączniku nie należy kasować.

-----------------------------------------------------
identyfikator korespondencji : 16775883
sygnatura korespondencji : 60702/17
-----------------------------------------------------

Sylwia Kasprzycka
Wydział Nadzoru i Administracji
tel. 34 37 07 220

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

Fwd: Udostępnianie inf. publicznej przez CHRZYPSKO WIELKIE 2

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Udostępnianie inf. publicznej
Data: Mon, 27 Feb 2017 12:13:54 +0100
Nadawca: Małgorzata Borowicz - Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie
<promocja@chrzypsko.pl>

Wypełniając ustawowy obowiązek udzielenia informacji publicznej, Urząd
Gminy w Chrzypsku Wielkim stwierdza, że :

1. brak danych,

2. 22,

3. 32,

4. brak danych,

5. zał. nr 1,

6. zał. nr 2.

Z poważaniem

Małgorzata Borowicz
e-mail:promocja@chrzypsko.pl tel: 61 29 51 011

Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie
ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie
www.chrzypsko.pl e-mail:urzad@chrzypsko.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

odpowiedź na wniosek o informascje publiczną - Gmina Działoszyce przez DZIAŁOSZYCE 3

W załączeniu przesyłam rejestr wosków o udostępnienie informacji publicznej z lat 2014-2016 w Urzędzie Miasta  i Gminy działoszyce. Z poważaniem Agnieszka Iwan Pracownik UMiG w Działoszycach

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej przez PONIATOWA 7

Przesyłam skan spisów w związku z e-mailem o udzielenie informacji
publicznej z dnia 22.02.2017 r.

M.Kowalska

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PISZCZAC

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
21-02-2017 roku informuję, iż Gmina Piszczac nie prowadzi rejestru
wniosków o udzielenie informacji publicznej. Każdy wpływający do
tutejszego urzędu wniosek jest przekazywany na poszczególne stanowiska
pracy zgodnie z zakresami obowiązków, gdzie rejestrowany jest w
poszczególnych teczkach zgodnie z zakresem prowadzonych spraw.

--
Z poważaniem
Bożena Rybak
Urząd Gminy Piszczac
ul. Włodawska 8
21-530 Piszczac
tel: (83) 3778018
fax: (83) 3778018

Gmina Popów Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POPÓW 4

--
Pozdrawiam
________________________________
Kamil Krawczyk
Podinspektor d/s informatyzacji
Urząd Gminy Popów
Zawady, ul. Częstochowska 6
42-110 Popów
tel. 34 3177 067 w. 226
e-mail: k.krawczyk@gminapopow.pl

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona.Jeżeli Pan/Pani nie jest jej właściwym adresatem lub wiadomość została otrzymana przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nadawcy oraz o jej usunięcie.Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone.
This e-mail and any attached files are confidential and may be legally privileged.If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited.If you have received this transmission by mistake please notify the sender immediately and than delete this email

odpowiedź - wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Rymanów przez RYMANÓW 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017 r. (data wpływu: 22.02.2017 r.) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.) niniejszym udzielam odpowiedzi:

1.. Urząd Gminy Rymanów w 2014 r. otrzymał 62 wniosków pisemnych o informację publiczną.
2.. Urząd Gminy Rymanów w 2015 r. otrzymał 45 wniosków pisemnych o informację publiczną.
3.. Urząd Gminy Rymanów w 2016 r. otrzymał 47 wniosków pisemnych o informację publiczną.
4.. Udostępnienie spisu wniosków o informację publiczną za rok 2014 w załączeniu.
5.. Udostępnienie spisu wniosków o informację publiczną za rok 2015 w załączeniu.
6.. Udostępnienie spisu wniosków o informację publiczną za rok 2016 w załączeniu.

z poważaniem
Małgorzata Żarnowska
Kierownik Referatu Administracji i Oświaty
Urząd Gminy Rymanów

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOST. INFORMACJI PUBLICZNEJ. przez RZEPIN 4

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 21.02.2017 r.
Z poważaniem
Natalia Kliszczak
Sekretariat UM Rzepin

odpowiedz na wniosek przez LIPOWA 4

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 22 lutego
2017 r. w zakresie liczby złożonych w Urzędzie Gminy Lipowa wniosków o
udzielenie informacji publicznej w latach 2014-2016 oraz udostępnienia
rejestrów wniosków o udzielenie informacji publicznej za lata 2014-2016
informuję:
1. 2014 rok: 41 wniosków.
2. 2015 rok: 25 wniosków.
3. 2016 rok: 56 wniosków.
W załączeniu przekazuję skan rejestrów za lata 2014 i 2015 oraz rejestry
za 2016.

Małgorzata Michalska - Gąsiorek

Urząd Gminy Lipowa

Biuro Rady Gminy

cid:image001.png@01D1FDF1.3DA6EAF0

Lipowa 708

34-324 Lipowa

tel. 33 860 15 52

www.lipowa.pl

<mailto:m.michalska@lipowa.pl> m.michalska@lipowa.pl

<mailto:rada.gminy@lipowa.pl> rada.gminy@lipowa.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JANOWIEC KOŚCIELNY 2

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Pozdrawiam
Zofia Wielgus

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedz na wniosek (...) przez CHEŁM ŚLĄSKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej.

UG Chełm Śląski-sekretariat

Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOLA UHRUSKA 1

Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, że do Urzędu
Gminy Wola Uhruska:
1) w 2014 r. wpłynęło 33 wnioski o udzielenie informacji publicznej;
2) w 2015 r. wpłynęło 30 wniosków o udzielenie informacji publicznej;
3) w 2016 r. wpłynęło 21 wniosków o udzielenie informacji publicznej;
W załączeniu przesyłam wyciąg z rejestru wniosków za lata 2014-2016.

Z poważaniem
Mariusz Jachimczuk
Sekretarz Gminy Wola Uhruska

Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel./fax 82 591 50 03
www.wolauhruska.pl

-----Oryginalna wiadomość-----

Dot.udostepnienie inf.publicznej przez LISZKI 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyła się odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w formie elektronicznej z dnia 21 lutego 2017r.

Sekretariat

Urząd Gminy w Liszkach

herb Liszki 230

32-060 Liszki

Tel. 12/ 280 62 34,

12/ 280 62 41

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez MEDYKA 1

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam
rejestr wniosków/spis wniosków o informację publiczną za lata
2014,2015,2016 w pliku excel.

Z uwagi na konieczność weryfikacji informacji w archiwach informacja o
ilości może nieznacznie wzrosnąć - wówczas wyślę poprawkę.

Urząd Gminy Medyka
Marcin Onufryk

> Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
> informację:
>
> 1. JakÄ
liczbę wnioskĂłw pisemnych o informację publicznÄ
(mailem,
> pocztÄ
tradycyjnÄ
, do protokołu) otrzymał urzÄ
d w 2014 roku
> 2. JakÄ
liczbę wnioskĂłw o informację publicznÄ
(mailem, pocztÄ

> tradycyjnÄ
, do protokołu) otrzymał urzÄ
d w 2015 roku
> 3. JakÄ
liczbę wnioskĂłw o informację publicznÄ
(mailem, pocztÄ

> tradycyjnÄ
, do protokołu) otrzymał urzÄ
d w 2016 roku
> 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
> publicznÄ
za 2014 rok.
> 5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
> publicznÄ
za 2015 rok.
> 6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
> publicznÄ
za 2016 rok.
>
> JeĹźeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej,
> wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego
> lub arkusza kalkulacyjnego. JeĹźeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony
> w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci
> skanu.
>
> W kaĹźdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłÄ
czeń
> dotyczÄ
cych ochrony prywatności wnioskujÄ
cych osĂłb.
> Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o
> udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:
> sprawa-1814@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> W imieniu Stowarzyszenia,
> Katarzyna Batko-Tołuć
> Szymon Osowski
> - członkowie zarzÄ
du, zgodnie z zasadami reprezentacji
>

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LINIA

Dzień dobry,

Udzielając odpowiedzi na informację publiczną podaję
Ilość wniosków pisemnych o informację publiczną:
w 2014 roku - 7
w 2015 roku - 17
w 2016 roku - 33
Ponadto informuję, że nie prowadzimy rejestru wniosków,
wnioski kierowane są na samodzielne stanowiska pracy wg
zakresów czynności pracowników merytorycznie odpowiedzialnych
za poszczególne zadania.
Z poważaniem
Mirosława Kuberna
Sekretarz Gminy

odpowiedź na inf publiczną przez BIAŁACZÓW 9

Sz.P.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.
Z poważaniem
Urszula Mazur
--
Urząd Gminy Białaczów
ul. Piotrkowska 12
26-307 Białaczów
tel/fax 44 758-14-14
www.bialaczow.pl

Informacja publiczna przez UJAZD

Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Ujeździe

2014 rok 7 wniosków
2015 rok 23 wnioski
2016 rok 32 wnioski

Sekretariat Urzędu Gminy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [OG.1431.17.2017] przez KORSZE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dn. 21.02.2017r. (data
wpływu 22.02.2017r.)

Z poważaniem
Łukasz Wiśniewski
Sekretarz Gminy Korsze

W dniu 2017-02-21 o 21:08, sprawa-1635@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Z poważaniem
Łukasz Wiśniewski
Sekretarz Gminy Korsze

Urząd Miejski w Korszach
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
tel. 89 754 00 94
www.korsze.pl