RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DARŁOWO 20

Witam, w załączniku przekazujemy wnoszone rejestry. Zbiorczo z podziałem na komórki organizacyjne ilość zapytań o informacje publiczną:

BR
W 2014 - 4
w 2015 – 1

IE
W 2016 - 1

OSS
W 2014 - 7
w 2015 – 8
W 2016 – 4

OS
W 2014 - 5
w 2015 – 11
W 2016 – 11

GKM
W 2014 - 6
w 2015 – 9
W 2016 – 5

GG
W 2014 - 9
w 2015 – 1
W 2016 – 6

OR
W 2014 - 3
w 2015 – 5

BF
W 2014 - 1
w 2016 – 2

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘPNO 7

W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764), informuje, iż:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku

Odpowiedź: 48

2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku

Odpowiedź: 23

3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku

Odpowiedź: 32

4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok

Odpowiedź: w załączeniu

5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.

Odpowiedź: w załączeniu

6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

Odpowiedź: w załączeniu

Pozdrawiam

Katarzyna Kołcio-Kraus

Sekretarz Miasta i Gminy Kępno

Urząd Miasta i Gminy Kępno

ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno

NIP : 619-10-75-844 Regon : 000524588

tel.: 627825824 fax.: 627825801

e-mail: sekretarz@um.kepno.pl

http://www.um.kepno.pl

Odpowiedźna wniosek przez KRZYNOWŁOGA MAŁA 1

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017, poniżej udzielam odpowiedzi:

Ad.1 36 szt

Ad.2 38 szt

Ad.3 44 szt

odnośnie punktów od 4 do 6, w załączeniu przesyłam skan rejestrów wniosków o udostępnienie informacji publicznej za lata 2014-2016

z poważaniem

Anna Kawiecka

p
odinspektor ds. kancelarii i archiwum

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała

tel 29 751 27 20 fax 29 751 27 25

email:
gmina@krzynowlogamala.pl

Odpowiedź na informację publiczną przez DRZYCIM 4

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej (data wpływu do urzędu 23.02.2017 r.)

Pozdrawiam

Anna Maćkowska

Sekretarz Gminy Drzycim

ul. Podgórna 10

86-140 Drzycim

tel. 52 33 17 079 wew. 23

____________
Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
Wersja: AVA 25.10967 z 03.03.2017
Informacje: www.gdata.pl

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez RUSINÓW 1

UG.Org1431.14.2017

Dzień dobry!

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21
lutego 2017 roku (data wpływu: 27.02.2017r.) w sprawie liczby wniosków o
udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, iż:

1. W roku 2014 Urząd Gminy Rusinów otrzymał 42 wnioski o UIP

2. W roku 2015 UG Rusinów otrzymał 30 wniosków o UIP.

3. W roku 2016 UG Rusinów otrzymał 36 wniosków o udostępnienie
informacji publicznej.

W załączeniu, zgodnie do pkt 4-6 wniosku, przesyłam skan rejestru wyżej
wspominanych wniosków.

Pozdrawiam,

Paulina Oracz

Sekretariat UG Rusinów

ul. Żeromskiego 4

26-411 Rusinów

Odpowiedź na wniosek udip WO.1431.19.2017 przez BEŁCHATÓW 10

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Urzędu Miasta Bełchatowa w dniu 21.02.2017 r.

Z poważaniem
Stopka email
Urząd Miasta Bełchatowa
Wydział Organizacyjny

tel. 44/733 51 95
e-mail: organizacyjny@um.belchatow.pl
<mailto:organizacyjny@um.belchatow.pl>
Miasto Bełchatów

97-400 Bełchatów
ul. Kościuszki 1
e-mail: um@belchatow.pl <mailto:um@belchatow.pl>

tel. +48 44 733 51 37, +48 44 733 51 50
fax +48 44 733 51 40
www.belchatow.pl <http://www.belchatow.pl>
<http://facebook.com/belchatow><http://naszaklasa.pl/belchatow>
<http://twitter.com/belchatow><http://youtube.com/miastobelchatow>
Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej
wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub
jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż
te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku
otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i
wykasować wiadomość.
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you
received this in error, please contact the sender and delete the
material from any computer.

Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEZIORANY 2

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem,
Danuta Zawolska
Sekretarz Gminy

Dnia Wtorek, 21 Lutego 2017 21:08 <sprawa-1632@fedrowanie.siecobywatelska.pl> napisał(a)

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez UNISŁAW 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości.

Z poważaniem
Magdalena Kwiatkowska
Urząd Gminy Unisław

odpowiedź na wniosek z dnia 21.02.2017r. przez MORZESZCZYN 1

SG.1431.8.2017

Urząd Gminy w Morzeszczynie odpowiadając na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 21.02.2017r. informuje, iż liczba złożonych
wniosków o udostępnienie informacji publicznej

przedstawia się następująco:

- w roku 2014 - 33 wnioski

- w roku 2015 - 34 wnioski

- w roku 2016 - 49 wniosków

W załączeniu przekazuje się skany spisu spraw ww. wniosków.

Sekretarz Gminy

Roman Szwarc

Udostępnienie informacji publicznej przez KROKOWA 6

Krokowa, dnia 06.03.2017 r.

Zn. spr.: SOI.KR.1431.7.2017

Dot.: udostępnianie informacji publicznej

Pani

Katarzyna Batko-Tołuć

sprawa-2219@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Wójt Gminy Krokowa na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.)
na wniosek Pani Katarzyny Batko-Tołuć z dnia 21 lutego 2017 r. (data wpływu:
22.02.2017 r.) udostępnia informację publiczną w zakresie:

- Liczby wniosków pisemnych o informację publiczną do Urzędu Gminy Krokowa w
latach 2014, 2015, 2016.

2014 - 3

2015 - 20

2016 - 17

- Udostępnienia rejestrów za lata 2014, 2015, 2016

Wydruki rejestru za lata 2014, 2015 i 2016 w załączeniu w
postaci plików pdf

______

Z poważaniem
Krzysztof Rocławski

z up. Wójta

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Informacji

mobile:+48 695415915
e-mail: k.roclawski@krokowa.pl

cid:image007.jpg@01CB2CE4.AADCE500

Urząd Gminy Krokowa

ul. Żarnowiecka 29

84-110 Krokowa

tel : +48 586754100

fax :+48 586754101

6Dbaj o środowisko. Nie drukuj tego maila jeśli nie musisz.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĄSOSZ 3

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, poniżej
przesyłam informacje w sprawie udzielonych przez Urząd Gminy Wąsosz
informacji publicznych:
1. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - 19
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - 33
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - 25

W załączeniu przesyłam kopię rejestru wniosków z w/w okresu
z poważaniem
Agnieszka Wróblewska

-----Oryginalna wiadomość-----

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIASTECZKO ŚLĄSKIE 1

Witam,
w załączniku przesyłam skany odpowiedzi na pismo z dnia 22.02.2017
skierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości e-mail wraz z załącznikami.

--
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
tel.32 393 80 30
www.miasteczko-slaskie.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZEKUŃ 2

POWIADOMIENIE O WYZNACZENIU NOWEGO TERMINU DO ZAŁATWIENIA WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARY DZIERZGOŃ 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.02.2017 r. Urząd gminy w Starym Dzierzgoniu poniżej podaje odpowiedzi na
postawione we wniosku pytania. Ponadto w załączeniu przesyła skany ewidencji
udostępniania informacji publicznej z lat 2014-2016.

Ad.1. W 2014 roku do tut. urzędu wpłynęły 34 wnioski o udostępnianie
informacji publicznej.
Ad.2. W 2015 roku do tut. urzędu wpłynęły 42 wnioski o udostępnianie
informacji publicznej.
Ad.3. W 2016 roku do tut. urzędu wpłynęło 41 wnioski o udostępnianie
informacji publicznej.
Ad.4. (w załączniku)
Ad.5.(w załączniku)
Ad.6.(w załączniku)

--------------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam
Alicja Zielińska
Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu
82-450 Stary Dzierzgoń 71
tel. 55 276 14 81 e-mail: urzad@starydzierzgon.pl

-----Oryginalna wiadomość-----

Udzielenie informacji publicznej przez KOTLIN

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 21
lutego 2017r. ( wpływ do tut. urzędu 23.02.2017r.) Urząd Gminy Kotlin
uprzejmie informuje i tak:

ad. 1 - 142

ad. 2 - 117

ad. 3 - 107

ad. 4 - nie prowadzony jest rejestr

ad. 5 - nie prowadzony jest rejestr

ad. 5 - nie prowadzony jest rejestr

Z poważaniem

Michał Urbaniak

Sekretarz Gminy Kotlin

informacja publiczna przez KOSZĘCIN 3

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017, który wpłynął do Urzędu Gminy Koszęcin w dniu 22.02.2017, infiormuję:
w roku 2014 wpłynęło do Urzędu Gminy 90 wniosków o udzielenie informacji publicznej,
w roku 2015 wpłynęło do Urzędu Gminy 26 wniosków o udzielenie informacji publicznej,
w roku 2016 wpłynęło do UIrzędu Gminy 29 wniosków o udzielenie informacji publicznej.
Skany rejestrów wniosków w załączeniu.

Sekretarz Gminy Koszęcin - Pelagia Matuszek

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WINNICA 4

Przepraszam, że przez pomyłkę nie załączyłam skanu odpowiedzi.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Mon, 6 Mar 2017 15:30:56 +0100
Nadawca: Ewa Zalewska <ewa.zalewska@gminawinnica.pl>
Adresat: sprawa-2545@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Witam,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 21.02.2017 r.

Z poważaniem,

Ewa Zalewska, insp. ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi Rady Gminy

W dniu 2017-02-22 o 13:53, Sekretariat UGW pisze:

FWD: skany przez IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE 7

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w załączeniu przesyła odp. na wniosek z dnia 22.02.2017r.
Proszę o potwerdzenie otrzymania wiadomości.
iwona Kubik

Odpowiedź na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej przez RADZYMIN 5

Radzymin, dnia 01.03.2017 r.

B.1431.19.2017.MO

Pani Katarzyna Batko- Tołuć

Pan Szymon Osowski

Członkowie Zarządu,

zgodnie z zasadami reprezentacji.

Witam, w złączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek dot. udzielenia informacji
publicznej przesłany pocztą e-mail dnia 21.02.2017 r.

Z wyrazami szacunku

Monika Orłowska

Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego

Urząd Miasta i Gminy Radzymin

tel. 786-62-92/93 wew. 130

e-mail: <mailto:morlowska@radzymin.pl> morlowska@radzymin.pl

Miasto Cudu nad Wisłą

<http://www.radzymin.pl/> www.radzymin.pl

e-mail: <mailto:umig@radzymin.pl> umig@radzymin.pl

tel. 22 786-62-92/93

fax. 22 786-51-95

odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez BODZECHÓW 1

W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
poniżej udzielamy odpowiedzi:
1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną ( mailem,
pocztą tradycyjną do protokołu) otrzymał urząd w 2014 r.
odp: 31
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną(mailem, pocztą
tradycyjną do protokołu) otrZymał urząd w 2015 r.?
odp: 33
3. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną ( mailem,
pocztą tradycyjną do protokołu) otrzymał urząd w 2016 r.?
odp: 11
Ad. 4,5 6 odpowiedz w załaczniku

odpowiedź przez WAŁCZ 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o informację publiczną.

Pozdrawiam
Karolina Miazga
Insp. ds. samorządowych

w spr. odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez JANOWIEC WIELKOPOLSKI 4

OR.1431.10.2017

Witam,

Załączam odpowiedź na wniosek z dnia 21 lutego 2017 r.( odebrany przez Urząd
24 lutego 2014 r.) o udostepnienie informacji publicznej.

Danuta Rutkowska

Sekretarz Gminy

Z poważaniem

Danuta Rutkowska

UM w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
TEL: 52 3023034 w.35
e-mail: <mailto:sekretarz@um-janowiecwlkp.pl> sekretarz@um-janowiecwlkp.pl

www: <http://www.um-janowiecwlkp.pl> www.um-janowiecwlkp.pl

BIP: <http://www.janowiec.wlkp.bip.net.pl> www.janowiec.wlkp.bip.net.pl

Informacja publiczna, znak sprawy : OA.1431.6.2017 przez KAMIEŃSK 4

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Sekretarz Gminy Ryszard Kurman