informacja publiczna przez GRYBÓW 4

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.
--
Z poważaniem
Marta Polańska

Urząd Miejski w Grybowie
ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel. 18 4450140, fax. 18 4450202
umgrybow@pro.onet.pl, miasto@grybow.pl
www.grybow.pl

odpowiedź na wniosek przez ULAN-MAJORAT 3

SG.1431.13.2017.SD

Pani Katarzyna Batko-Tołuć

Pan Szymon Osowski

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 lutego
2017 r. w załączeniu przesyłam rejestry wniosków o informację publiczną za
2014, 2015 i 2016 rok. Liczba wniosków w poszczególnych latach wynika z
załączonych rejestrów.

Stanisław Durka

Sekretarz Gminy

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Fwd: odpowiedź na wniosek z dnia 21.02.2017r. przez MORZESZCZYN 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: odpowiedź na wniosek z dnia 21.02.2017r.
Data: Fri, 10 Mar 2017 10:32:55 +0100
Nadawca: Urząd Gminy Morzeszczyn - Sekretariat <urzad@morzeszczyn.pl>
Adresat: sprawa-2196@fedrowanie.siecobywatelska.pl, mariusz
<m.wszelak@morzeszczyn.pl>

SG.1431.8.2017

Urząd Gminy w Morzeszczynie odpowiadając na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 21.02.2017r. informuje, iż liczba złożonych
wniosków o udostępnienie informacji publicznej

przedstawia się następująco:

- w roku 2014 - 33 wnioski

- w roku 2015 - 34 wnioski

- w roku 2016 - 49 wniosków

W załączeniu przekazuje się skany spisu spraw ww. wniosków.

Sekretarz Gminy

Roman Szwarc

Gm. Huszlew - Odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z 21.02.2017 przez HUSZLEW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--/* Font Definitions */@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; text-decoration:underline;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:#954F72; text-decoration:underline;}span.Stylwiadomocie-mail17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}@page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}--></style><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapelayout v:ext="edit"><o:idmap v:ext="edit" data="1" /></o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRYFICE 4

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Gryficach (urzad@gryfice.eu)
w dniu 22.02.2017 r. w załączeniu przesyłam odpowiedź oraz rejestry.

Z poważaniem,
--
*Adriana Dąbrowska
Urząd Miejski w Gryficach*
Pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
Tel. 91 38 53 224

Gm. Huszlew - Odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z 21.02.2017 przez HUSZLEW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--/* Font Definitions */@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; text-decoration:underline;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:#954F72; text-decoration:underline;}span.Stylwiadomocie-mail17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}@page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}--></style><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapelayout v:ext="edit"><o:idmap v:ext="edit" data="1" /></o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZYŻ WIELKOPOLSKI 3

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej załączam
wnioskowane ewidencje.
1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
34
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
57
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
87

Z poważaniem
Zygmunt Jasiewicz
Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego

ul. Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyż Wielkopolski
tel. +48 67 25 64 145

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej ilości złożonych wniosków o informację publiczną w latach 2014-2016 Sz.Osowski. [Sprawa#SE-OR.1431.11.2017] przez CZELADŹ 7

Dokumenty: SE-OR.KW.000143.2017
Znak sprawy: SE-OR.1431.11.2017
Rej. koresp. wych.: KWemail.0013.2017
Wysłane przez: Arkadiusz Olechwieruk

--
Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
--
tel. 032 76 37 900
fax. 032 76 33 694
email: czeladz@um.czeladz.pl
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOCK 6

Urząd Miejski w Kocku przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Monika Mitura

odp.na wniosek o udostępnienie inf.publicznej przez NOWE MIASTO LUBAWSKIE 3

W odpowiedzi na maila z dnia 22 lutego 2017r. o udostępnienie informacji
publicznej, Gmina Nowe Miasto Lubawskie udziela odpowiedzi:

1. Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną w roku 2014:
a) mailem - 23,
b) pocztą tradycyjną - 6,
c) do protokołu - 0.
2. Liczba wniosków o informację publiczną w 2015 roku:
a) mailem - 32,
b) pocztą tradycyjną - 12,
c) do protokołu - 0.
3. Liczba wniosków o informację publiczną w 2016 roku:
a) mailem - 31,
b) pocztą tradycyjną - 8,
c) do protokołu - 0.
W załączeniu przesyłam skan spisu spraw wniosków o informację publiczną
za 2014, 2015 i 2016 rok.

pozdrawiam
Elżbieta Umińska
insp.ds obsługi rady gminy

udostępnienie informacji publicznej przez KCYNIA

Kcynia, dnia 8 marca 2017 r.
Znak: ROO.1431.1.2017

dotyczy: udostępnienia informacji o liczbie wniosków o informację publiczną

Działając na zasadzie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015, poz. 2058 ze zm.)
przekazuję poniższe informacje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem,
tj. w formie elektronicznej, poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail.

W zakresie informacji, o jakie prosi wnioskodawca, informuję:
1. liczba wniosków o informację publiczną jaką otrzymał Urząd w 2014
roku: 38
2. liczba wniosków o informację publiczną jaką otrzymał Urząd w 2015
roku: 31
3. liczba wniosków o informację publiczną jaką otrzymał Urząd w 2016
roku: 73
Urząd nie prowadzi centralnego rejestru wniosków o informację publiczną.

AndrzejaĆwiklińska
Urząd Miejski w Kcyni

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEŻÓW 4

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej wraz z załącznikami od nru 1 do nru 3.

Irena Pawłowska
Urząd Gminy w Jeżowie

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PŁOŃSK 1

Witam

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
pulblicznej.

Pozdrawiam

Leszek Stępkowski

Urząd Miejski w Płońsku
Wydział Administracji
i Zamówień Publicznych
Referat Administracyjny
tel. (23) 663-13-25

--
Używam klienta poczty Opera Mail: http://www.opera.com/mail/

odp. na wniosek przez NADARZYN 4

Dzień Dobry,
w załączeniu przesyłam skan pisma wraz z załącznikami jako odpowiedź na
wniosek z dnia 22 lutego 2017 roku.

Sekretariat UG Nadarzyn

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZDUNY 5

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Alicja Drejkarz-Ostój

Referent ds. administracyjnych

i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Urząd Miejski w Zdunach

Rynek 2, 63-760 Zduny

tel. (+48) 62 721 50 01, faks (+48) 62 721 52 43

e-mail: <mailto:zduny@zduny.pl> zduny@zduny.pl

Wniosek z 21.02.2017 przez TARCZYN 1

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej wynosiła:
1. w 2014 r. - 15 wniosków,
2. w 2015 r. - 27 wniosków,
3. w 2016 r. - 50 wniosków.
Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Tarczynie obowiązuje papierowy obieg dokumentów. Skany prowadzonych rejestrów przesyłamy w załączniku.
Z poważaniem
Katarzyna Tunkiewicz

Odpowiedź na wnioske o udost. inf. publ. przez TOSZEK 3

Witam, w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z załącznikiem.

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

w/z M. Porębska
Podinspektor
Sandra Drewniok

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁYDUNAJEC 4

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedź o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 21.02.2017.

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji.

Z poważaniem

Bożena Borkowska, sekretariat Urzędu Gminy

W dniu 2017-02-21 o 21:00, sprawa-1401@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSINA

W odpowiedzi na Państwa wniosek przekazuję poniższe informacje:
1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - Odp.: 31
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - Odp.: 48
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - Odp.: 55
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2014 rok. - Odp. w Urzędzie Gminy Osina nie funkcjonuje jeden "centralny"
rejestr wniosków o informację publiczną. Wnioski trafiają do pracowników
merytorycznych, którzy odpowiedzialni są za udostępnienie informacji.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2015 rok. - Odp.: j.w.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2016 rok. - Odp.: j.w.

Z poważaniem
Emilian Pisarek
Sekretarz Gminy Osina

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 21.02.2017 przez KOŁBIEL 3

W załączeniu odpowiedź na wniosek wraz załącznikiem.

Paweł Całka

insp. ds obsługi rady gminy i archiwum

Urząd Gminy w Kołbieli

Odpowiedź na wniosek udostępnienia informacji publicznej przez ŻUKOWO 2

Witam,

w załączeniu przesyłam skan pisma w sprawie Państwa wniosku z dnia
21.02.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.02.2017r.).

--
Pozdrawiam serdecznie,
Patrycja Brylowska
Referat Organizacyjny
Młodszy Referent
Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
tel.: (58) 685 83 27 / (58) 685 83 35
fax.: (58) 685 83 30
<http://www.zukowo.pl>

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej. przez GODZIANÓW

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący liczby wniosków o udostępnienie
informacji publicznej złożony do naszego urzędu w latach 2014-2016
informuję:

Ad 1. 2014- 30

Ad 2. 2015- 26

Ad 3. 2016- 22

Ad 4,5 i 6 Urząd Gminy nie prowadzi odrębnej ewidencji rejestrów wniosków o
udostępnianie informacji publicznej. Wnioski rejestrowane są jak wszystkie
pisma w książce korespondencji przychodzącej.

Z poważaniem, Andrzej Mozga- Sekretarz Gminy

Odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez LANCKORONA 3

Znak: Or.1431.3.2017 Data: 2 marca 2017r.

Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017r. – Urząd Gminy Lanckorona informuje:
ad. 1, 2 i 3 – Do Urzędu Gminy wpłynęło:
w 2014r. – 47 wniosków pisemnych,
w 2015r. – 50 wniosków pisemnych,
w 2016r. – 63 wnioski pisemne.

ad. 4,5 i 6 – w załączeniu skany spisu spraw teczek 1431 “ Udostępnianie informacji publicznej” za 2014 r. 2015r. i 2016r.

Z up. Wójta
Teresa Florek
Sekretarz
Urząd Gminy Lanckorona