odp. na wniosek przez LEŻAJSK 3

Leżajsk, 1 marca 2017 r.

OR. 1431.18.2017

Stowarzyszenie Sieć obywatelska

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek złożony w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej w załączeniu przesyłam rejestry wniosków o
informację publiczna złożonych do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Informuję, że w:

2014 r.- złożonych było 38 wniosków,

2015 r. - 49 wniosków,

2016 r. - 46 wniosków.

Z up. Burmistrza Leżajska

Agnieszka Wyczarska
Sekretarz Miasta

Urząd Miejski w Leżajsku
tel./fax 17 242-73-33
godz: od 7:30 do 15:30

Pomyśl o środowisku, nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWIDÓW 3

Zawidów, dn. 14.03.2017 r.

OK.1431.5.2017

Pani
Katarzyna Batko - Tołuć
Pan
Szymon Osowski

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą elektroniczną w dniu 21 lutego 2017 r. uprzejmie informuję, iż:
Ad. 1. 2014 – 55 wniosków.
Ad. 2. 2015 – 39 wniosków.
Ad. 3. 2016 – 35 wniosków.
Ad. 4. w załączeniu
Ad. 5. w załączeniu
Ad. 6. w załączeniu

Sporządziła:
Izabela Matuszczyk
Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej organów gminy

Pozdrawiam

Izabela Matuszczyk

Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej organów gminy

herb

Urząd Miejski w Zawidowie
Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów
tel. +48 (75) 77 88 282, (75) 77 88 360 wew.105
fax: +48 (75) 77 88 205
e-mail: urzad@zawidow.eu kancelaria@zawidow.eu umzawidow@wp.pl radazawidow@wp.pl | NIP: 615-10-12-205 | REGON: 000526676

odpowiedź na wniosek przez NOWINKA 3

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:

Ad1. W 2014 r. urząd otrzymał 67 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej;

Ad2. W 2015 r. urząd otrzymał 61 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej;

Ad3. W 2016 r. urząd otrzymał 49 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej;

Ad4, ad5, ad6 w załączeniu.

Pozdrawiam,

Malwina Golub

Urząd Gminy Nowinka

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez DYDNIA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminadydnia.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Fw: Wnioski o informację publiczną 2014-2016 BPP przez ZAKOPANE 2

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedz na wniosek przez ROKIETNICA 1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej - Gmina Bieżuń przez BIEŻUŃ 3

Bieżuń, dnia 01.03.2017r.
KD. 1431.8.2017

Pani
Katarzyna Batko-Tołuć

Pan
Szymon Osowski

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017 roku o udostępnienie
informacji publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń informuje iż:

1. w 2014 roku Urząd Miasta i Gminy Bieżuń otrzymał – 44 wnioski o
udostępnienie informacji publicznej.
2. w 2015 roku Urząd Miasta i Gminy Bieżuń otrzymał – 38 wniosków o
udostępnienie informacji publicznej.
3. W 2016 roku Urząd Miasta i Gminy Bieżuń otrzymał – 41 wniosków o
udostępnienie informacji publicznej.
4. W załączeniu przesyła rejestr wniosków o udzielenie informacji
publicznej za 2014 rok.
5. W załączeniu przesyła rejestr wniosków o udzielenie informacji
publicznej za 2015 rok.
6. W załączeniu przesyła rejestr wniosków o udzielenie informacji
publicznej za 2016 rok.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

--
Pozdrawiam Milena Ulaszewska

Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
ul. Warszawska 2
09-320 Bieżuń
tel. 23/657 80 56 wew. 20
fax. 23/657 80 39

Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DUBIECKO 2

<html><head><style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style></head><body><p>&#160;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: right; line-height: 107%;" align="right"><span style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US;">Dubiecko, dnia 07 marca 2017 r.</span></p><p><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US;">Urz&#261;d Gminy Dubiecko </span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US;">ul. Przemyska 10</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US;">37-750 Dubiecko</span><span style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US;">&#160;</span></p><p>&#160;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%;"><span style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US;">SOSiZ.1431.3.2017</span></p><p>&#160;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt 241pt; line-height: 107%;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US;">Katarzyna Batko-To&#322;u&#263;<br></span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="line-height: 107%; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US;">Szymon Osowski</span></strong></p><p>&#160;</p><p class="normalweb" style="margin: 0cm 0cm 2.25pt; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Na podstawie art. 10 ustawy o dost&#281;pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze&#347;nia 2001 r. (Dz.U.2016.1764 <span style="mso-spacerun: yes;">&#160;</span>z p&#243;&#378;n. zm.) w zwi&#261;zku z wnioskiem o udost&#281;pnienie informacji publicznej Gmina Dubiecko odpowiada na zadane pytania:</span></span></p><p>&#160;</p><p class="normalweb" style="margin: 0cm 0cm 2.25pt;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">1. 31,</span></span></p><p class="normalweb" style="margin: 0cm 0cm 2.25pt;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">2. 41,</span></span></p><p class="normalweb" style="margin: 0cm 0cm 2.25pt;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">3. 42,</span></span></p><p class="normalweb" style="margin: 0cm 0cm 2.25pt;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">4 - 6. skany w za&#322;&#261;czeniu,</span></span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">&#160;</span></p><p>&#160;</p><p class="normalweb" style="margin: 0cm 0cm 2.25pt;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o dost&#281;pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze&#347;nia 2001 r. (Dz.U.2016.1764 z p&#243;&#378;n. zm.) udost&#281;pnione informacje publiczne s&#261; oznaczone: </span></span></p><p class="normalweb" style="margin: 0cm 0cm 2.25pt 36pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">1.</span><span style="font: 7pt/normal 'Times New Roman'; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">danymi okre&#347;laj&#261;cymi podmiot udost&#281;pniaj&#261;cy informacj&#281;: <br> Urz&#261;d Gminy Dubiecko, <br> ul. Przemyska 10,<br> 37-750 Dubiecko,<br> NIP: 795-1605-628, REGON: 000536054 ,<br> Tel./fax 16&#160;651 11 56, e-mail: <a href="mailto:ugdubiecko@wp.pl">ugdubiecko@wp.pl</a>,</span></span></p><p class="normalweb" style="margin: 0cm 0cm 2.25pt 36pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">2.</span><span style="font: 7pt/normal 'Times New Roman'; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">danymi okre&#347;laj&#261;cymi to&#380;samo&#347;&#263; osoby, kt&#243;ra wytworzy&#322;a informacj&#281;: <br> Informacj&#281; wytworzyli: <br> mgr Agnieszka Kucaj</span></span></p><p class="normalweb" style="margin: 0cm 0cm 2.25pt 36pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">3.</span><span style="font: 7pt/normal 'Times New Roman'; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">danymi okre&#347;laj&#261;cymi to&#380;samo&#347;&#263; osoby odpowiada za tre&#347;&#263; informacji: <br> mgr Wies&#322;aw Bembenek - W&#243;jt</span></span></p><p class="normalweb" style="margin: 0cm 0cm 2.25pt 36pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">4.</span><span style="font: 7pt/normal 'Times New Roman'; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">danymi okre&#347;laj&#261;cymi to&#380;samo&#347;&#263; osoby, kt&#243;ra udost&#281;pni&#322;a informacj&#281;: <br> mgr Agnieszka Kucaj&#160;<span style="mso-spacerun: yes;">&#160;</span></span></span></p><p class="normalweb" style="margin: 0cm 0cm 2.25pt 36pt; text-indent: -21.8pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">5.</span><span style="font: 7pt/normal 'Times New Roman'; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">dat&#261; udost&#281;pnienia: 7 marzec 2017 r.</span></span></p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>Dnia Wtorek, 21 Lutego 2017 21:17 &lt;sprawa-1794@fedrowanie.siecobywatelska.pl&gt; napisa&#322;(a)</p><p><br><br></p><p>Z powa&#380;aniem</p><p>Urz&#261;d Gminy Dubiecko</p><p>ul. Przemyska 10</p><p>37-750 Dubiecko</p><p>tel. 16 651 11 56</p><p>fax. 16 651 11 56 w. 143</p><br></body></html>

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez PRABUTY 1

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat
liczby wniosków o informację publiczną w latach 2014 - 2016 w załączeniu
przekazuję stosowne zestawienie.

--
Pozdrawiam, Dariusz Pietkiewicz
Inspektor ds. obsługi informatycznej i ochrony danych osobowych
-----------------------------------------------------------
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
tel. 55 262 41 63
e-mail: it@prabuty.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LESKO 3

Witam,
w załączeniu odpowiedź na wniosek
Magdalena Mazurkiewicz
Gmina Lesko
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko

-----Oryginalna wiadomość-----

udostępnienie informacji publicznej przez DĘBNICA KASZUBSKA 7

Dzień Dobry

w załączeniu przesyłam udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Maria Megger

Urząd Gminy

Dębnica Kaszubska

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
image1.jpg
image2.jpg
image4.jpg
image5.jpg
image6.jpg
image3.jpg
image0-001.jpg

informacja publiczna przez OBROWO 1

informacja publiczna przez STRUMIEŃ 1

Zgodnie z e-mal z dnia 21.02.2017r. - Urząd Miejski w Strumieniu
przesyła w załączeniu wykaz udzielonych informacji publicznych w latach
2014 - 2016 .
Z poważaniem
Daniela Kula - Sekretarz Strumienia

[ZendTo] akucia@gdynia.pl has dropped off files for you przez Gdynia

To jest automatyczna wiadomosc z serwisu ZendTo.

Użytkownik akucia@gdynia.pl (akucia@gdynia.pl) wystawił 29 pliki dla Ciebie. JEŚLI UFASZ NADAWCY i spodziewasz się od niego przesyłki plikowej, możesz ją pobrać klikając na podany link (lub skopiować link do swojej przeglądarki poprzez schowek):

https://server.miasto.gdynia.pl/zendto/pickup.php?claimID=zbCoMKrznrhnourR&claimPasscode=TzPyX47YYz3BmAZb&emailAddr=sprawa-2155%40fedrowanie.siecobywatelska.pl

Masz 14 days do pobrania przesyłki zanim automatycznie zostanie ona usunięta. Jeśli chcesz skontaktować się z nadawcą, odpisz na tego maila.

Nadawca zostawił Tobie wiadomość:

W załączeniu brakujące spisy spraw z zakresu udostępniania inf. publicznej.

Pełna informacja o przesyłce:

Claim ID: zbCoMKrznrhnourR
Claim Passcode: TzPyX47YYz3BmAZb
Data nadania: 2017-04-03 11:04:26

-- Sender --
Name: akucia@gdynia.pl
Organisation: gdynia.pl
Email Address: akucia@gdynia.pl
IP Address: 153.19.91.66 (si-server-backup.urzad.local)

-- Files --
Name: PN_2014-2016.DOC
Description:
Size: 14.7 MB
Content Type: application/msword

Name: PON_2014.pdf
Description:
Size: 4.2 MB
Content Type: application/pdf

Name: PON_2016.pdf
Description:
Size: 2.7 MB
Content Type: application/pdf

Name: PS_2014-2016.xls
Description:
Size: 24.0 KB
Content Type: application/vnd.ms-excel

Name: RA_2014.PDF
Description:
Size: 383.5 KB
Content Type: application/pdf

Name: RA_2015.PDF
Description:
Size: 157.0 KB
Content Type: application/pdf

Name: RA_2016.PDF
Description:
Size: 302.7 KB
Content Type: application/pdf

Name: RCO_2014-2016.pdf
Description:
Size: 1.2 MB
Content Type: application/pdf

Name: ROD 2014 2016.pdf
Description:
Size: 308.4 KB
Content Type: application/pdf

Name: ROE 2014 2016.pdf
Description:
Size: 866.9 KB
Content Type: application/pdf

Name: ROG 2014 2016.pdf
Description:
Size: 1.1 MB
Content Type: application/pdf

Name: ROK 2014 2016.pdf
Description:
Size: 366.3 KB
Content Type: application/pdf

Name: SI_2014.PDF
Description:
Size: 78.3 KB
Content Type: application/pdf

Name: SI_2015.PDF
Description:
Size: 70.2 KB
Content Type: application/pdf

Name: SI_2016.PDF
Description:
Size: 81.5 KB
Content Type: application/pdf

Name: SA_2014-2016.pdf
Description:
Size: 724.7 KB
Content Type: application/pdf

Name: SL_2014.PDF
Description:
Size: 54.6 KB
Content Type: application/pdf

Name: SL_2016.PDF
Description:
Size: 60.1 KB
Content Type: application/pdf

Name: SMO_2014-2016.PDF
Description:
Size: 37.3 KB
Content Type: application/pdf

Name: SMP_2014-2016.PDF
Description:
Size: 49.5 KB
Content Type: application/pdf

Name: SO_2014.PDF
Description:
Size: 133.0 KB
Content Type: application/pdf

Name: SL_2015.PDF
Description:
Size: 64.0 KB
Content Type: application/pdf

Name: SO_2015.PDF
Description:
Size: 88.9 KB
Content Type: application/pdf

Name: SPK_2014-2016.pdf
Description:
Size: 2.2 MB
Content Type: application/pdf

Name: UI_2014.pdf
Description:
Size: 1.4 MB
Content Type: application/pdf

Name: UI_2015.pdf
Description:
Size: 1.1 MB
Content Type: application/pdf

Name: UI_2016.pdf
Description:
Size: 1.1 MB
Content Type: application/pdf

Name: URE_2014-2016.XLS
Description:
Size: 23.5 KB
Content Type: application/vnd.ms-excel

Name: SO_2016.PDF
Description:
Size: 108.8 KB
Content Type: application/pdf

Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IWKOWA 4

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 roku.
Barbara Wiśniewska - Kęder
Sekretarz Gminy Iwkowa

Odpowiedź na zapytanie przez KORFANTÓW

Korfantów, 2017.03.06

Dzień dobry.
Odpowiadając na zapytania uprzejmie informuję, że w książce podawczej
prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie zarejestrowano następującą
ilość wniosków:
- w 2014 roku - zarejestrowano 33 wnioski z tego 27 pocztą elektroniczną i 6
pocztą tradycyjną;
- w 2015 roku - zarejestrowano 29 wniosków z tego 24 pocztą elektroniczną i
5 pocztą tradycyjną;
- w 2016 roku - zarejestrowano 25 wniosków z tego 24 pocztą elektroniczną i
1 pocztą tradycyjną.

Jednocześnie proszę o informację, czy skanowanie fragmentów książki
podawczej w której zarejestrowano wnioski jest konieczne, bo wymagać to
będzie dodatkowej pracy pracownika, który na "piechotę" będzie musiał
przygotować tekst do skanowania i będzie go musiał odpowiednio obrobić i
zabezpieczyć (ochrona danych osobowych).

Jeśli to konieczne to oczywiście skany przygotujemy.


Z up.Burmistrza
Jarosław Szewczyk
Sekretarz Gminy

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUKOWINA TATRZAŃSKA 3

Witam
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej przesyłam odpowiedzi, a w załączeniu przesyłam rejestry z anonimizacją danych.
1. 4 (1, 2, 1)
2. 47 (38, 9, -)
3. 58 ( 51, 6, 1)

Pozdrawiam

Magdalena Piszczek-Nowobilska

Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej
ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel. 182077202
Fax. 182000879
sekretariat@ugbukowinatatrzanska.pl
www.ugbukowinatatrzanska.pl

Odpowiedź na wniosek- Gmina Krapkowice przez KRAPKOWICE 4

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Małgorzata Meisner

Małgorzata Meisner

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Ul. 3 Maja 17

47-303 Krapkowice

Tel. 77 44 66 840, 501 482 264

Informacja publiczna przez Tarnobrzeg

Sz. P.

Katarzyna Batko-Tołuć

Szymon Osowski

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej uprzejmie
informuję, że na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) wyznaczam
nowy termin udostępnienia informacji publicznej na dzień 22 kwietnia 2017 r.
W chwili obecnej tutejszy urząd nie dysponuje sprawozdaniem za 2016 r. z
udzielania informacji publicznej. Do końca marca b.r. poszczególne komórki
urzędu zobowiązane są przedstawić sprawozdania cząstkowe do Wydziału
Organizacyjnego i na tej podstawie opracowane zostanie roczne sprawozdanie
zbiorcze. Niezwłocznie po wykonaniu opracowania zostanie Państwu przesłana
wnioskowana informacja publiczna.

Z poważaniem

Bożena Bobula

Inspektor

Urząd Miasta Tarnobrzega

Wydział Organizacyjny

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl <http://www.tarnobrzeg.pl/>

b.bobula@um.tarnobrzeg.pl

Tel. 15 822 65 70 wew. 576

Fax 15 822 52 81

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PSZCZYNA 4

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Agnieszka Machulec

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - odpowiedź przez ŻUKOWICE

Dot.: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017 r.

W odpowiedzi na wniosek informuje, że w roku 2014 otrzymano 1 zapytanie, w 2015 r. 3 zapytania, 2016 r.- 8 zapytań o udostępnienie informacji publicznej. W załączniku przekazuję skan rejestru wniosków o udostepnienie informacji publicznej za rok 2014,2015,2016.

Z poważaniem

Justyna Muchowska
Podinspektor ds. obsługi sekretariatu

Urząd Gminy Żukowice.
Tel. 076 – 831 – 42 – 41

odpowiedź na wniosek przez NIESZAWA 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 lutego 2017 r. o udostępnienie informacji
publicznej Urząd Miasta w Nieszawie informuje, że liczba wniosków o
informacje publiczną, która wpłynęła do tut. Urzędu wynosiła w roku 2014 -
61, 2015-23, 2016-31.

Jednocześnie w załączeniu zgodnie z wnioskiem przesyłamy skany rejestru za
2014,2015 oraz 2016r.

Z poważaniem

Teresa Zwierzchowska

Sekretarz Miasta

Udzielenie inf. publ przez PYZDRY 2

Pyzdry dn. 10.03.2017 r.

ZP.1431.07.2017

Katarzyna Batko – Tołuć

Szymon Osowski

Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22.02.2017r.

Ad. 1

Nie prowadzono ewidencji wniosków pisemnych.

Ad. 2

43

Ad. 3

42

Ad. 4

Brak

Ad. 5 i Ad. 6

Skany spisu spraw w załączeniu do wiadomości.

z poważaniem

Aleksander Ciesielski

SA.1431.11.2017 - odpowiedź na zapytanie o informacje publiczną przez TRZEBIESZÓW 1

Trzebieszów 3.03.2017 r.

SA.14321.11.2017.SS

Katarzyna-Batko-Tołuć

Siec Obywatelska.pl

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję co następuje:

W roku 2014 nie posiadamy zbiorczych danych o wpływających pismach w trybie
informacji publicznej. Brak stosownych teczek z aktami w tej sprawie. Brak
danych ile mogło wpłynąć pism w trybie informacji publicznej.

W roku 2015 nie posiadamy zbiorczych danych o wpływających pismach w trybie
informacji publicznej. Brak stosownych teczek z aktami w tej sprawie. Brak
danych ile mogło wpłynąć pism w trybie informacji publicznej.

W roku 2016 wpłynęło 44 pism w trybie informacji publicznej. Rejestr został
załączony do odpowiedzi w formie skanu.

Brak rejestru zapytań z roku 2014 i 2015.

W przypadku dalszych pytań jestem do Państwa dyspozycji i byłbym wdzięczny
za informację zwrotną, jeśli będą Państwo robili jakieś opracowania w tej
kwestii.

Z wyrazami szacunku.

Sławomir Smolak

Sekretarz Gminy Trzebieszów
tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41 wew. faks: (25)796-03-73

Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-4040 Trzebieszów

<http://www.trzebiweszow.gmina.pl> www.trzebiweszow.gmina.pl

https://www.facebook.com/trzebieszow/

skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka
Rachunek podstawy jednostki i budżetu - 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010
Gmina Trzebieszów: NIP: 825-206-49-43, REGON: 7115825517 Kod terytorialny:
0611092