Media społecznościowe w gminach 2019 przez Wrocław

Return Receipt

Your Media społecznościowe w gminach 2019
document:

was biana.smolarkiewicz@um.wroc.pl
received
by:

at: 04/05/2019 07:57:58 AM

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez JERZMANOWA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@jerzmanowa.com.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 04.04.2019 22:37

odczytano w dniu 05.04.2019 07:57.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez TWARDOGÓRA

Twoja wiadomość

Do: ratusz@twardogora.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-04 22:37

odczytano w dniu 2019-04-05 07:58.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŁAGIEWNIKI

Twoja wiadomość

Do: gmina@lagiewniki.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-04 22:37

odczytano w dniu 2019-04-05 08:00.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KŁODZKO

Twoja wiadomość

Do: umklod@um.klodzko.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-04 22:37

odczytano w dniu 2019-04-05 08:02.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ZŁOTY STOK

Twoja wiadomość

Do: um@zlotystok.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 04.04.2019 22:37

odczytano w dniu 05.04.2019 08:03.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez STOSZOWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@stoszowice.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-04 22:37

odczytano w dniu 2019-04-05 08:04.

Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez PIELGRZYMKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<pielgrzymka@zgwrp.org.pl> o 2019.04.04 22:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019.04.05 08:14

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez MIETKÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@mietkow.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 04.04.2019 22:37

odczytano w dniu 05.04.2019 08:17.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KĄTY WROCŁAWSKIE

Twoja wiadomość

Do: urzad@katywroclawskie.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 04.04.2019 22:37

odczytano w dniu 05.04.2019 08:22.

Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez OLEŚNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<kancelaria@um.olesnica.pl> o 04.04.2019 22:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o05.04.2019 08:37

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ZAWONIA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@zawonia.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-04 22:37

odczytano w dniu 2019-04-05 08:53.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Media społecznościowe w gminach 2019 przez KOTLA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@kotla.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

---
avast! antywirus: Wychodzace wiadomosc czysta.
Baza sygnatur wirusow (VPS): 190404-10, 2019-04-04
Przetestowano na: 2019-04-05 09:01:21
avast! - copyright (c) 1988-2019 AVAST Software.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Media spo&#322;eczno&#347;ciowe w gminach 2019 przez GŁOGÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@glogow.um.gov.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 4 Kwietnia 2019, 22:37, Cz

Została wyświetlona na 5 Kwietnia 2019, 08:55, PtReporting-UA : demetria.glogow.um.gov.pl ; SquirrelMail (version 1.4.20)
Original-Recipient : urzad@glogow.um.gov.pl
Final-Recipient: rfc822; urzad@glogow.um.gov.pl
Original-Message-ID : <20190404203710.30320.11739@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Odpowiedź na wniosek z dnia 03.04.2019 r. przez TRZEBIELINO

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.04.2019 r. informuję, że:

- media są prowadzone w Urzędzie Gminy oraz Bibliotece Gminnej,

- w Urzędzie Gminy - biuletyn, w Bibliotece - gazetka,

- link biuletyn http://www.trzebielino.pl/gminne-gazetki/

link gazetka <http://bibliotekatrzebielino.pl/wiesci-trzebielinskie/>
http://bibliotekatrzebielino.pl/wiesci-trzebielinskie/

- gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma

- jw.

- na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu
promocję we wskazanych latach gmina nie poniosła wydatków.

Monika Piechowska

Podinspektor ds. obsługi rady i promocji

Urząd Gminy Trzebielino

59 85 80 253

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Media społecznościowe w gminach 2019 przez PASZOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@paszowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez LEWIN KŁODZKI

Twoja wiadomość

Do: urzad@lewin-klodzki.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-04 22:37

odczytano w dniu 2019-04-05 10:10.

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GROMADKA

Dzień dobry ,
Gmina Gromadka nie prowadzi oficjalnego profilu na żadnym z profilów społecznościowych ani tez na żadnym komunikatorze
Powyższe dotyczy również oficjalnego profilu Wójta Gminy
z poważaniem
Tomasz Matyjewicz
Sekretarz gminy
Urząd Gminy Gromadka
tel. 601 979 262 , 75 7382452
fax 75 7382472

--- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Data: Thu, 04 Apr 2019 20:37:10 -0000
Nadawca: sprawa-12954@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-12954@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: gmina@gromadka.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-12954@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KUDOWA-ZDRÓJ

Twoja wiadomość

Do: kudowa@kudowa.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-04 22:37

odczytano w dniu 2019-04-05 10:37.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŚWIDNICA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gmina.swidnica.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Media społecznościowe w Gminach 2019 r. przez KUNICE 1

Sz.P.

Katarzyna Batko-Tołuć
Bartosz Wilk
Szymon Osowski

w odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące mediów społecznościowych w
gminach w roku 2019 r, odpowiadam :

CZĘŚĆ 1 - FACEBOOK

1. tak, Gmina Kunice prowadzi swój portal na Facebook-u,
2. tak, na stronie Gmina Kunice istnieje link na stronę Facebook-a,
3. prowadzi, brak regulaminu / innego dokumentu określającego
uregulowanie zasad blokowania komentarzy i użytkowników,
4. Facebook gminny nie posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników,
5. na Gminnym Facebook-u brak osób, które są zablokowane,
6. tak, profil Gminnego Facebook-a prowadzi pracownik Urzędu Gminy w
Kunicach ,
7. 1- pracownik administracyjny (pomoc biurowa) ; 2- pracownik ds.
kancelaryjno-technicznych, 3- pracownik ds. informatyki,

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

Gmina Kunice nie prowadzi profilu na Twitterze.

CZĘŚĆ 3 - FORUM

Tak, Gmina Kunice prowadzi grupę w serwisie społecznościowym Facebook.

CZĘŚĆ 4 - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. tak, istnieje profil Wójta Gminy Kunice na Facebook-u, lecz nie jest
on powiązany z Urzędem Gminy w Kunicach        (profilu nie prowadzi
żaden z pracowników Urzędu Gminy ani zewnętrzna firma zatrudniona przez
gminę),

2. nie, nie był opłacany ze środków z budżetu gminy,

Z wyrazami szacunku

Monika Bierowiec

--
„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Gmina Kunice z siedzibą przy ul.Gwarna 1, 59-216 Kunice, tel.: 76 8575322 e-mail:kunice@kunice.pl
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: https://www.kunice.pl/images/stories/ogolna-klauzula-informacyjna.pdf„

Media społecznościowe w gminach 2019 przez JANOWICE WIELKIE

W odpowiedzi na elektroniczny wniosek z dnia 04.05.2019 r. w sprawie
udostępnienia danych publicznych informuję:

*Cz. 1 FACEBOOK*

1. Gmina Janowice Wielkie prowadzi swój profil na Facebooku.

2. Na stronie internetowej Gminy Janowice Wielkie znajduje się link do
Facebooka.

3. Zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka nie są
uregulowane w dokumencie. Gmina robi to intuicyjnie, w razie wyraźnej
potrzeby.

4. Gmina nie posiada polityki blokowania komentarzy i użytkowników.

5. Na oficjalnym profilu gminy na dzień 05.05.2019 r. zablokowana jest
jedna osoba.

6.Profil Gminy na Facebooku prowadzi pracownik Urzędu Gminy w Janowicach
Wielkich.

7. Pracownik zatrudniony jest na stanowisku podinsp. ds. pozyskiwania
środków zewnętrznych, wsparcia informatycznego i promocji gminy.

*Cz. 2 - TWITTER*

1. Gmina Janowice Wielkie nie prowadzi profilu na Twitterze.

2-7 - nie dotyczy

*Cz. 3 - FORUM*

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich nie prowadzi forum ani grupy dla
mieszkańców w serwisie społecznościowym.

*Cz. 4 - OFICJALNY PROFIL W/B/P*

1. Nie istnieje oficjalny profil Wójta Gminy Janowice Wielkie na
Facebooku, Twitterze ani innym serwisie społecznościowym. Gmina nie
ponosi wydatków z budżetu gminy na tego typu działania.

2. Nie dotyczy.

Z poważaniem

--

Karolina Rokicka
Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, wsparcia informatycznego i promocji gminy

Urząd Gminy Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie
Tel.: 75 75 15 124
Tel.: 75 75 15 285
Tel.: 75 75 15 185
Wew.108
e-mail: promocja@janowicewielkie.eu

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez LWÓWEK ŚLĄSKI 2

W dniu 2019-04-04 o 22:37, sprawa-12993@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień dobry,

w załączniku odpowiedź na Państwa wniosek.

Pozdrawiam,

Mariola Szczęsna

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

--

Szanowni Państwo, informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), w związku z powyższym spełniając obowiązek
informacyjny poniżej załączamy klauzulę informacyjną:

Czytaj więcej.. <http://lwowekslaski.pl/pliki/rodo.pdf>

Potwierdzenie otrzymania: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KŁODZKO

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: ug@gmina.klodzko.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Data: 2019-04-04 22:37

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez UDANIN

Twoja wiadomość

Do: ug@udanin.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 04-04-2019 22:37

odczytano w dniu 05-04-2019 12:12.