Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez JELCZ-LASKOWICE

Dzień dobry,

Informuję Państwa, że gmina nie prowadzi konta na Twitterze, forum
dyskusyjnego, ani nie ma oficjalnego konta burmistrza Jelcza-Laskowic.

Na fanpage'u Jelcza-Laskowic fb.com/JLstronaoficjalna, prowadzonym przez
moja skromna osobę, inspektora ds. promocji Ksawerego Piśniaka, przyjęliśmy
założenie, że nie blokujemy nikomu dostępu do dyskusji i komentowania
zamieszczanych treści. Na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice www.jelcz-laskowice.pl jest wtyczka prowadząca bezpośrednio
na fanpage.

Pozdrawiam,

Ksawery Piśniak

Inspektor ds. promocji

tel. 697 907 120

Urząd Miasta i Gminy

ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

www.jelcz-laskowice.pl <http://www.jelcz-laskowice.pl/>

www.fb.com/JLstronaoficjalna

Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez PĘCŁAW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<peclaw@peclaw.eu> o 2019-04-04 22:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-04-05 13:51

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez OLEŚNICA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedzi dotyczące wniosku o udostępnienie
informacji publicznej.

W dniu 2019-04-05 o 12:29, Urząd Gminy Oleśnica pisze:

Inormacja przez WĘGLINIEC

Informuję, iż odpowiedź będzie w części I dotyczącej FACEBOOK-a, gdyż w
pozostałych częściach Urząd Gminy i Miasta jak również Burmistrz nie
prowadzi profili

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Odp. Tak od miesiąca lutego 2019 roku

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

Odp. Nie.

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

Odp. Brak jest takich dokumentów, zgodnie z zasadami FACEBOOK-a dokonano
ustawień uniemożliwiających komentarze, gdyż jest to profil tylko i
wyłącznie informacyjny o działalności urzędu, ważnych wydarzeniach i
przedsięwzięciach oraz profil ostrzegawczy przed wydarzeniami np. silne
wiatry itp.

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania
komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana.

Odp. Brak linków

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Odp. Brak takich osób

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Odp. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

Odp. Referent ds. promocji Gminy i Miasta

Mirosław Matuszewski

Urząd Gminy i Miasta

Wydział Społeczno- Administracyjny

Referent ds. promocji

ul. Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

tel. 75 77 11 437 wew. 55

Odpowiedź dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej przez RADWANICE 2

Dzień dobry,

Poniżej zamieszczam odpowiedź na przesłany przez państwa wniosek dot.
Facebooka, Twittera etc

I)

Ad.1) TAK

Ad.2) TAK

Ad. 3) NIE

Ad. 4) nie dotyczy

Ad. 5) 0

Ad. 6) PRACOWNIK

Ad. 7) Inspektor ds. promocji

II)

Ad.1) NIE

Ad.2) nie dotyczy

Ad. 3) nie dotyczy

Ad. 4) nie dotyczy

Ad. 5) nie dotyczy

Ad. 6) nie dotyczy

Ad. 7) nie dotyczy

III) NIE

IV)

Ad.1) NIE

Ad.2) NIE

Pozdrawiam

Zuzanna Tryler

St. ds. Kadr i obsługi rady gminy

<mailto:zuzanna.tryler@radwanice.pl> zuzanna.tryler@radwanice.pl

<http://www.radwanice.pl/> www.radwanice.pl

tel. +48 76 831 14 78

Pomyśl o środowisku - nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.

media społecznościowe w gminach 2019 przez KROTOSZYCE

Witam,

W nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej
informuję, jak poniżej:

1. Gmina nie prowadzi profilu na Facebooku. Wobec czego pytania od 2
do 7 w tym zakresie nie dotyczą.

2. Gmina nie prowadzi profilu na Twitterze. Wobec czego pytania od 2
do 7 w tym zakresie nie dotyczą.

3. Urząd Gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców ani grupy w serwisie
społecznościowym.

4. Gmina nie prowadzi profilu wójta na Facebooku, Twitterze, Wykopie.
Żaden z profili nie funkcjonował w 2018 roku. Nie wydatkowano środków
publicznych na takie działania.

Z poważaniem

Anna Rabska

Sekretrz Gminy

Urząd Gminy Krotoszyce

ul. Piastowska 46

59-223 Krotoszyce

tel. 76 8878 421 wew. 13

Media społecznościowe w gminach 2019 przez MIRSK

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Gmina Mirsk
odpowiada:
>
> CZ. 1 FACEBOOK
>
> Pyt. 1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
>
Odp. Gmina Mirsk prowadzi swój profil na Facebooku.
>
> Pyt. 2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się
> link do Facebooka?
>
Odp. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do profilu Facebooka.
>
> Pyt.3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie
> lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i
> użytkowników Facebooka?
>
Odp. Nie ma regulaminu w którym uregulowano zasady blokowania komentarzy
i użytkowników Facebooka
>
> Pyt. 4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania
> komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
> gdzie jest ona opisana.
>
Odp. Facebook gminy nie posiada określonej polityki blokowania
komentarzy i użytkowników ponieważ nikogo nie blokuje.
>
> Pyt.5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na
> dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu
> gminy w tym serwisie?
>
Odp.  Na oficjalnym profilu gminy nie ma zablokowanych osób.
>
> Pyt.6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
> zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
>
Odp. Profil gminy na Facebooku prowadzi pracownik urzędu.
>
> Pyt.7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
> stanowisk, na których są zatrudnieni.
>
Odp. Profil gminy na Facebooku prowadzi samodzielny referent ds.
organizacyjnych.
>
> CZĘŚĆ 2 - TWITTER
>
> Pyt. 1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
>
Odp. Gmina Mirsk nie prowadzi profilu na Twitterze.

> CZĘŚĆ III - FORUM
>
> Pyt. 1 Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w
> serwisie społecznościowym?
>
Odp. Urząd Miasta i Gminy Mirsk nie prowadzi forum dla mieszkańców czy
grupy w serwisie społecznościowym.
>
> CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P
>
> Pyt. 1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
> Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku
> prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o
> sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne
> podmioty zatrudnione przez gminę)?
>
Odp. Istnieje oficjalny profil Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na
Twitterze. Oficjalny profil prowadzi osobiście Burmistrz Miasta i Gminy
Mirsk.
>
> Pyt 2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018
> roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.
>
Odp. Żaden profil w 2018 roku nie był opłacany z budżetu gminy.

Sprawę prowadzi:

Urszula Subocz

Samodzielny referent ds. organizacyjnych i BHP

UMiG Mirsk

tel. 756470440 e-mail gmina@mirsk.pl

udzielenie informacji przez WOJCIESZÓW 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyła się żądaną informację.

Z poważaniem:
Stanisław Rychlicki
inspektor d.s. informatyki, spraw obronnych
i obrony cywilnej

KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWE --- już w piątek w WARSZAWIE! przez ŻARNÓW

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWYCH 2019 NA GRUNCIE
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

zapisz się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2028,dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow-ochrona-danych-osobowych-w-pkzp-zmiany-od-25-maja-2018-r-na-podstawie-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-rodo?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b160486f-e521-4201-b661-634216bcc350&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2028,dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow-ochrona-danych-osobowych-w-pkzp-zmiany-od-25-maja-2018-r-na-podstawie-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-rodo?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b160486f-e521-4201-b661-634216bcc350&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Warszawa,
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2028,dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow-ochrona-danych-osobowych-w-pkzp-zmiany-od-25-maja-2018-r-na-podstawie-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-rodo?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b160486f-e521-4201-b661-634216bcc350&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

12 kwietnia 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2028,dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow-ochrona-danych-osobowych-w-pkzp-zmiany-od-25-maja-2018-r-na-podstawie-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-rodo?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b160486f-e521-4201-b661-634216bcc350&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Centrum Konferencyjne,
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2028,dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow-ochrona-danych-osobowych-w-pkzp-zmiany-od-25-maja-2018-r-na-podstawie-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-rodo?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b160486f-e521-4201-b661-634216bcc350&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

ul. Wilcza 9
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2028,dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow-ochrona-danych-osobowych-w-pkzp-zmiany-od-25-maja-2018-r-na-podstawie-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-rodo?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b160486f-e521-4201-b661-634216bcc350&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

godz. 10.00-15.00
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2028,dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow-ochrona-danych-osobowych-w-pkzp-zmiany-od-25-maja-2018-r-na-podstawie-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-rodo?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b160486f-e521-4201-b661-634216bcc350&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

------------------------------------

PROGRAM:

I.Podstawy prawne dotyczące tworzenia i działalności PKZP.

1.Statut jako podstawa działania PKZP, omówienie zasad prawidłowego
sporządzania statutu.

2.Statut PKZP a regulamin PKZP.

3.Organy PKZP.

4.Walne zebranie członków i jego kompetencje.

5.Zarząd PKZP i jego kompetencje.

6.Komisja rewizyjna jej kompetencje .

7. Rola związków zawodowych w działalności PKZP.

II.Dokumentowanie przynależności i działalności PKZP w tym;

1.Deklaracja przystąpienia do PKZP – (wzór z uwzględnieniem zmian
przepisów),

2.Wniosek o udzielenie pożyczek – niezbędne informacje zawarte w wniosku,

3. Oświadczenie poręczyciela ,

4.Wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia
,                         

5.Wniosek o częściowy zwrot wkładów.

6.Wniosek o skreślenie z listy członków Kasy i zwrot wkładów.

7.Wniosek o zapomogę – niezbędne dokument potwierdzające status
wnioskodawcy.

8.Podstawa prawna zawarcia umowy między pracodawcą a PKZP- przykład
sporządzenia umowy.

9.Zasady funkcjonowania PKZP , KKOP, RKZP.

10.Osoby uprawnione do korzystania z KAS.

11.Zasady gromadzenia wkładów w Pracowniczych Kasach.

12. Rodzaje Funduszy tworzonych w Pracowniczych Kasach i ich przeznaczenie.

13.Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem Pracowniczych Kas –
orzecznictwo sądowe i interpretacje organów skarbowych.

III. Ochrona danych osobowych na gruncie RODO od 25.
05.2018r.                                                        

1. Rola inspektora ochrony danych osobowych (
DPO).                                                            

2. Nowe obowiązki informacyjne (art,12,13 i 14 Rozporządzenia), klauzule
informacyjne.                                                                                                                                  

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych , konieczność dokonania zmian po
25.05.18r.                                                                                                                      

4. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
.                                                             

5.Ocena skutków dla ochrony danych i jej
elementy.                                                                      

6. Kary za naruszenia ochrony danych osobowych.

IV. Prowadzenie rachunkowości PKZP.

1.Ustalenie i wprowadzenia do stosowania przyjętych zasad rachunkowości
PKZP.

2.Gospodarka finansowa PKZP.

3.Zasada sporządzania sprawozdania finansowo-statystycznego.

4.Powierzanie prowadzenia rachunkowości Pracowniczych Kas- najczęściej
stosowane umowy .

5.Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie powierzenia prowadzenia
rachunkowości i obsługi kasowej PKZP.

6.Archiwizacja dokumentacji PKZP.

7.Metody kontroli PKZP.

8. Najczęściej spotykane nieprawidłowości w działalności PKZP.

V.Likwidacja PKZP- procedura przeprowadzenia likwidacji Pracowniczych KAS.

1. Organ podejmujący decyzję o likwidacji PKZP.

2. Prawa i obowiązki Komisji likwidacyjnej.

3. Zasada rozliczenia z członkami PKZP z tytułu zgromadzonych wkładów i
niespłaconych pożyczek.

4. Zadysponowanie środków Funduszu rezerwowego.

5. Orzecznictwo sądów oraz interpretacje organów skarbowych.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia


ekspert:

Renata Soszyńska

Praktyk prawa gospodarczego, doradca finansowo – podatkowy, autorka wielu
publikacji książkowych i prasowych. Doświadczony wykładowca, bardzo wysoko
oceniana przez uczestników szkoleń.

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

* Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!Cena netto za 1
os.440,00 zł
* Cena netto za kolejną os.390,00 zł

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=b160486f-e521-4201-b661-634216bcc350&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b160486f-e521-4201-b661-634216bcc350&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez WARTA BOLESŁAWIECKA 1

RG.1431.2.2019

Warta Bolesławiecka, dn. 8.04.2019r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

sprawa-13160@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dot. odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany drogą mailową w dniu 5 kwietnia 2019r. informuję, że:

1) do CZ. 1 FACEBOOK: Gmina Warta Bolesławiecka nie prowadzi swojego profilu na Facebooku;

2) do CZĘŚCI 2 - TWITTER: Gmina Warta Bolesławiecka nie prowadzi swojego profilu na Twitterze;

3) do CZĘŚCI III - FORUM: Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej nie prowadzi forum dla mieszkańców lub grup w serwisie społecznościowym;

4) do CZĘŚCI IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka nie posiada specjalnego profilu na Facebooku, Twitterze lub Wykopie.

W załączniku skan odpowiedzi na wniosek

Sprawę prowadzi:

Lidia Rozdolska

Insp. ds. obsługi Rady Gminy i informacji publicznej

Urząd Gminy

59-720 Warta Bolesławiecka 40C

Wysyłanie wiadomości e-mail: CCF20190408_0001 przez JERZMANOWA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej OR.1431.14.2019.MS przez BOLESŁAWIEC 1

Dzień dobry,

Przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

--

Marcin Sarkowicz
Informatyk

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec, ul. Teatralna 1A
tel. 75 732 32 21 - 23, fax 75 735 17 83

Uwaga!
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Re: media społecznościowe w gminach 2019 przez ZŁOTORYJA 1

Witam,
pismo z odpowiedzią na informacje publiczna znajduje się w załączniku do
tego e-maila.

---
avast! antywirus: Wychodzace wiadomosc czysta.
Baza sygnatur wirusow (VPS): 190408-0, 2019-04-08
Przetestowano na: 2019-04-08 12:31:49
avast! - copyright (c) 1988-2019 AVAST Software.
https://www.avast.com/antivirus

RODO 2019 - Analiza ryzyka oraz ocena skutków --- przez ŻARNÓW

OCHRONA DANYCH
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2224,ochrona-danych-osobowych-analiza-ryzyka-oraz-ocena-skutkow-dla-ochrony-danych-dpia?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=93a86010-e7e3-4c8a-8e54-59181c383803&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
OSOBOWYCH
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2196,ochrona-danych-osobowych-analiza-ryzyka-oraz-ocena-skutkow-dla-ochrony-danych-dpia?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=93a86010-e7e3-4c8a-8e54-59181c383803&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

- Analiza ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2196,ochrona-danych-osobowych-analiza-ryzyka-oraz-ocena-skutkow-dla-ochrony-danych-dpia?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=93a86010-e7e3-4c8a-8e54-59181c383803&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=5&lecturer=&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=93a86010-e7e3-4c8a-8e54-59181c383803&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

programy
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=5&lecturer=&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=93a86010-e7e3-4c8a-8e54-59181c383803&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Najbliższe zajęcia zajęcia:

Zielona Góra

Bydgoszcz

Łódź

Gdynia


Szkolenie, do którego Państwa zachęcamy ma na celu przygotowanie Państwa
organizacje do realizacji jednego z trudniejszych elementów przetwarzania
danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z
14.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),
gdzie jednym z kluczowych elementów jest podejście oparte na ryzyku jakim
jest szacowanie ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych.

zobacz szczegóły
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=5&lecturer=&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=93a86010-e7e3-4c8a-8e54-59181c383803&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Program:Wymagania RODO w zakresie szacowania ryzyka i oceny skutków.
* Analiza ryzyka w teorii – PN -ISO 3100:
* Definicje pojęć wykorzystywanych w analizie ryzyka
* Metodyka szacowania ryzyka – wytyczne normy PN-ISO/27005 „Zarządzanie
ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
* Proces zarządzania ryzykiem
* Schemat postępowania
* Metody analizy ryzyka
* Postępowanie z ryzykiem
* Dokumentowanie zarządzania ryzykiem
* Analiza ryzyka
* Kontekst przetwarzania danych osobowych
* Identyfikowanie aktywów i istniejących zabezpieczeń.
* Identyfikowanie ryzyka
* Analiza i ocena skutków / następstw
* Analiza i ocena prawdopodobieństwa
* Określanie poziomu ryzyka
* Postępowanie z ryzykiem
* Monitorowanie i przegląd czynników ryzyka.
* Raport z analizy ryzyka.
* Metodyki przeprowadzania oceny skutków (ang. Data Protection Impact
Assessment, DPIA). – wytyczne normy ISO/IEC 29134 „ Wytyczne
dotyczące oceny skutków dla prywatności”

DPIA - schemat postępowania

Ustalenie konieczności wykonania DPIA

Przygotowanie do ocen skutków – opisanie przedmiotu DPIA

Wykonanie DPIA – Identyfikacja przepływów

Ustalenie istotnych wymogów w zakresie ochrony prywatności

Identyfikacja ryzyk

Analiza zidentyfikowanych ryzyk

Wybór opcji postepowania z ryzykami

Raport z oceny skutków


Eksperci:

Przemysław Chojnowski

Andrzej Bednarkiewicz

Iwona Gołąb-Kobylińska

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

zgłoszenia
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=5&lecturer=&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=93a86010-e7e3-4c8a-8e54-59181c383803&smlid=21&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=93a86010-e7e3-4c8a-8e54-59181c383803&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=93a86010-e7e3-4c8a-8e54-59181c383803&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

udostępnienie informacji publicznej przez WLEŃ 1

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 4 kwietnia 2019r. pt.: Media
społecznościowe w gminach 2019 o udzielenie informacji publicznej, w
załączeniu Urząd Miasta i Gminy we Wleniu udziela odpowiedzi na postawione
pytania.

Pozdrawiam
Adam Kondratowicz
Urząd Miasta i Gminy Wleń
www.wlen.pl
Polub nas na Facebooku / www.facebook.com/wlengmina/

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŁAGIEWNIKI

Twoja wiadomość

Do: gmina@lagiewniki.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 04.04.2019 22:37

odczytano w dniu 08.04.2019 15:11.

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŁAGIEWNIKI 1

Witam serdecznie

W załączeniu przesyłam informację w związku ze złożonym wnioskiem dot. udzielenia informacji publicznej .

Katarzyna Ziętek

Inspektor ds. administracyjnych

Urząd Gminy

w Łagiewnikach

tel. 74/89-39-455

Media społecznościowe w gminach 2019 przez SIEKIERCZYN

Dzień dobry.

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 4
kwietnia 2018 r. dot. mediów społecznościowych w gminach informuję, że
Gmina Siekierczyn:

Ad. 1. nie prowadzi swojego profilu na Facebooku,
Ad. 2. nie prowadzi swojego profilu na Twitterze,
Ad. 3  nie prowadzi forum dla mieszkańców,
Ad. 4. nie prowadzi oficjalnego profilu W/B/P.

Z poważaniem.

--
Tomasz Hajdel
Informatyk
-----------------------
Urząd Gminy Siekierczyn
59-818 Siekierczyn 271
tel. 75 7221788, 75 7221778 wew. 41
e-mail: admin@siekierczyn.pl

Odpowiedź na informację publiczną przez MĘCINKA 2

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną otrzymaną dnia
5.04.2019 r.

Pozdrawiam

--
Barbara Szyszka
insp. ds. działalności gospodarczej, sportu i kultury
tel. 76 871 34 31
e-mail: basia.szyszka@mecinka.pl

Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŚWIERZAWA

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 04.04.2019 roku o dostęp do
informacji publicznej otrzymany drogą elektroniczną na adres mailowy Urzędu
Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa wyjaśnia, co następuje:

Ad. CZ.1. NIE

Ad. CZ.2. NIE

Ad. CZ.3. NIE

Ad. CZ.4. NIE

Pozdrawiam serdecznie

Ireneusz Maciejczyk

Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa

"Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje
Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Burmistrz
Miasta i Gminy Świerzawa z siedzibą Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa,
tel.: 075 7135360

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć
na stronie:
http://bip.swierzawa.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=455&
menu_id=230&page=2 "

Re: ***SPAM*** Fwd: PD: [SPAM] [MessageLimit][lowlimit] Media społecznościowe w gminach 2019 przez WĄSOSZ

Urząd Miejski Wąsosza w odpowiedzi na wniosek z dnia 4 kwietnia 2019 roku informuje:
Cz. 1 FACEBOOK:
1. Gmina Wąsosz prowadzi swój profil na Facebooku.
2. Na stronie internetowej znajduje się link do Facebooka.
3. Nie uregulowano zasad co do blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka.
4. -
5. Na dzień dzisiejszy nie ma osób zablokowanych na oficjalnych profilu gminy Wąsosz na Facebooku.
6. Profil Facebookowy gminy prowadzi pracownik Urzędu.
7. Osoba prowadząca profil Facebook gminy zatrudniona jest na stanowisku: Młodszy Referent.
Cz. 2 TWITTER:
1. Gmina nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
Cz. 3 FORUM
Urząd nie prowadzi forum dla mieszkańców jak i również grupy w serwie społczenościowym.
Cz. 4 - OFICJALNY PROFIL W/B/P
1. Na portal społecznościowych nie istnieje oficjalny profil Burmistrza Wąsosza.
2. -

Z poważaniem,
Karol Łagocki

klagocki@wasosz.eu
promocja@wasosz.eu

Urząd Miejski Wąsosza
Plac Wolności 17
56-210 Wąsosz
Pokój nr 18A
Tel.: (+48 65) 54 37 850
Fax: (+48 65) 54 37 708
urzad@wasosz.eu

------------------------------------------------------------------------------

Od: sprawa-13162@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-13162@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 4 kwietnia 2019 22:37
Do: Urząd Miasta Wąsosz
Temat: [SPAM] [MessageLimit][lowlimit] Media społecznościowe w gminach 2019

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-13162@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ochrona Danych Osobowych - warsztaty dla IOD przez ŻARNÓW

<univers.com.pl>

SZKOLENIA RODO*

Zadania administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w
kontekście Europejskiego Rozporządzenia ODO - wszystko co powinieneś
wiedzieć o RODO

*praktyczne warsztaty

Zapraszamy na dwudniowe praktyczne warsztaty z RODO

- prowadzone przez Pana Rafała Andrzejewskiego

Zapraszamy do

KRAKOWA

LUBLINA

CZĘSTOCHOWY

ŁÓDZI

POZNANIA

GDYNI

BIAŁEGOSTOKU

WARSZAWY

RZESZOWA

TUTAJ KLIKNIJ po terminy / szczegóły szkolenia
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-kilkudniowe/?city=&subject=&lecturer=8&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

W ramach szkolenia zapeniamy: 

* 10 godzin wykładu oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu

* materiały szkoleniowe i do pracy podczas zajęć

* poczęstunek biznesowy (lunch) i przerwa kawowa 

* certyfikat uczestnictwa

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych. Na Administratorów Danych oraz na Inspektorów Ochrony Danych
nałożono nowe obowiązki. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie
praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych
oraz ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
oraz zapoznanie uczestników szkolenia z metodami przygotowania się do
stosowania nowych przepisów.

Całe szkolenie oparte jest na praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych w powiązaniu z innymi przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych (np. KRI, dostęp do informacji publicznej),
podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę jak praktycznie przeprowadzić
przygotować się do wdrożenia RODO . Podczas dwudniowych warsztatów
uczestnicy dowiedzą się jak należy przygotować dokumentację wraz z
procedurami wskazanymi w RODO, analizę ryzyka, rejestry czynności
przetwarzania, w jaki sposób wdrożyć nowe wymagania i w jaki sposób
przetwarzać dane osobowe aby uniknąć kar finansowych przewidzianych w
nowych przepisach prawnych. Jednym z naszych priorytetów jest szkolenie w
sposób zrozumiały i przejrzysty. 

*****************************

  GŁÓWNE ZALETY NASZEGO SZKOLENIA:

 

* ATRAKCYJNA FORMY ABY NIE ZANUDZIĆ –trener bardzo skutecznie
tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opiera
na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy
prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to
nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.

* SKUPIENIE SIĘ WYŁĄCZNIE NA KONKRETACH – przekażemy Ci praktyczną
wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH w ciągu dwóch dnia szkolenia

* PRAKTYCZNY CHARAKTER KURSU – nasz trener jest praktykiem, sprawuje
funkcję IOD u klientów z różnych branż (administracja publiczna,
ministerstwo, placówki medyczne, PAN, firmy prywatne). Dlatego
podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa
konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie
kolejne wątpliwości. Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i
praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go
pytania prawne.

* POSZKOLENIOWE WSPARCIE – możesz liczyć na naszą wiedzę i
doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie
bezpłatnych konsultacji z trenerem do wykorzystania w dowolnej formie
(mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 12 miesięcy od uczestnictwa w
kursie

* UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
- zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679
<http://www.giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
 (RODO) każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę
na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności
umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia
zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych
osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego
uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym,
prawnym, organizacyjnym i metodologicznym

SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI ! 

     Każdy uczestnik otrzymuje:

* materiały szkoleniowe,
* procedury dopuszczenia nowej osoby do pracy,
* wzory analiz ryzyka pod kątem rozliczalności, integralności,
poufności wraz z metodologią,
* wzory dokumentacji np. rejestry czynności przetwarzania (gotowe
rejestry np. dla Gminy, Powiatu, DPS, OPS, szkół, podmiotów
prywatnych itp.)
* plany audytów dla IOD wraz ze sprawozdaniami,
* plany szkoleń wraz z materiałami do przeprowadzenia szkolenia
* regulaminy monitoringu wizyjnego,
* regulacje monitoringu wizyjnego dotyczące pracowników do wdrożenia w
regulaminie pracy,
* wzór wniosku o realizacje żądań podmiotu,
* lista przykładowych procesów przetwarzania,
* polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym
przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
klauzule informacyjne),
* procedura jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony
danych (DPIA),
* przykładowy rejestr incydentów ochrony danych osobowych wraz z wzorem
raportu naruszeń,
* rejestr tworzenia kopii zapasowych,
* regulamin użytkowania komputerów przenośnych
* zasady postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych poza
obszarem przetwarzania danych
* protokoły konsultacji monitoringu wizyjnego z organem prowadzącym,
regulamin pracy w SIO
* certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu

     i wiele innych przydatnych wzorów

  

     ZAPRASZAMY NA SPORĄ PORCJĘ AKTUALNEJ WIEDZY O RODO

Ekspert: Rafał Andrzejewski

Prawnik, trener biznesu, konsultant, wykładowca, autor artykułów w prasie
specjalistycznej.

Doświadczony prawnik, trener biznesu, ekspert i wieloletni szkoleniowiec
(10 lat). Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych.
Współpracuje z największymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce.Wykładowca
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej.

Przez lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Autor
publikacji z zakresu prawa pracy, mobbingu, ochrony danych osobowych.

ZGŁOŚ SIĘ
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-kilkudniowe/?city=&subject=&lecturer=8&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
konferencje@univers.com.pl

UWAGA !
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
(BUR)
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

(Urzędy Pracy).
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

- LINK OPERATOR REGIONALNY
<http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Znajdziesz nas również tutaj:

https://www.facebook.com/Univers1990/
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Z
<http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

www.univers.com.pl
<http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Proponujemy również orgnizację szkoleń na zlecenie - to propozycja

warsztatów przygotowanych dla osób, które chcą skoncentrować się wyłącznie

na zagadnieniach związanych z działalnością własnej firmy.

 SZKOLENIA NA ZLECENIE --->
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
KLIKNIJ TUTAJ
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=923adda9-ddc1-40b8-b794-27ad1d009f91&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Gmina Jeżów Sudecki przez None

W odpowiedzi na zapytanie publiczne z dnia 4 kwietnia 2019 roku informuję:

Część 1 1 FACEBOOK - Gmina nie posiada swojego profilu na Facebooku.

Część 2 - TWITTER - Gmina nie posiada swojego profilu na Twitterze.

Część III - Forum - Gmina nie prowadzi forum dla mieszkańców lub grupy w
serwisie społecznościowym.

Część IV - Oficjalny Profil W/B/P - Nie istnieje oficjalny profil Wójta
Gminy Jeżów Sudecki.

Bożena Matuszewska

podinsp. ds. obsługi Rady Gminy

tel. 757 132 254 (-255, -257) wew. 126

VAT 2019 r. - zmiany! --- już w piatek w KIELCACH! przez ŻARNÓW

Podatek od towarów i usług VAT - zmiany w 2019 r. - omówienie nowelizacji
ustawy o VAT i przepisów wykonawczych oraz wybranych zagadnień
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

zapisz się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Kielce,
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

12 kwietnia 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Hotel Kongresowy,
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

ul. Solidarności 34
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

godz. 10.00-15.00
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

------------------------------------

PROGRAM:

* Nowelizacja ustawy w zakresie „ulgi na złe długi”; okres 90-dniowy,
przepisy przejściowe
* Projektowana nowelizacja dotycząca wspólnego dokumentu
elektronicznego JPK oraz deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-7K
* Ewidencja dotycząca podatku – zakres, terminy przesłania do organu,
korekty
* Zapisy błędne i niezgodne ze stanem faktycznym – możliwe kary za
nieprawidłowości
* Modyfikacja stosowania szczególnej procedury celnej przy imporcie
towarów
* Projektowane nowelizacje ustawy dotyczące stawek podatku VAT – 23%,
8%, 5%
* Zmiana oznaczeń stosowanych dla towarów z PKWIU na Kod celny CN
* Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej
* Nowe załączniki do ustawy określające zakres :

- towarów objętych obniżonymi stawkami VAT

- towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem

- towarów objętych tzw. solidarną odpowiedzialnością nabywców

 

* Projektowana nowelizacja ustawy w sprawie kryteriów technicznych
wymaganych od 2019r. dla kas rejestrujących i inne przepisy dotyczące
tych kas.
* Kasy rejestrujące przesyłające dane do Centralnego Repozytorium Kas
* Wycofywanie kas rejestrujących z papierową kopią paragonu.
* Podmioty zobowiązane w pierwszej kolejności do instalowania kas
rejestrujących on-line.
* Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących – odnoszące się do
rejestracji, użytkowania i serwisowania m.in. kas on-line
* Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas
rejestrujących
* Projektowane rok 2019 r. inne zmiany w ustawie :
* Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli.
* Zakaz wystawiania faktury dla sprzedaży uprzednio udokumentowanej
paragonem bez numeru rejestracji podatnika VAT.
* Sankcja dodatkowego zobowiązania podatkowego – 15% i 100%.
* Wyłączenie zwolnienia podmiotowego dla sprzedawców m.in. niektórych
towarów, w tym przez internet.
* Przepisy (wejście w życie 1.01.2018r.) dotyczące opodatkowania emisji
bonów służących do nabywania towarów i usług oraz związane z miejscem
świadczenia usług elektronicznych.
* Transakcje „łańcuchowe” - dostawa ruchoma i dostawy nieruchome.
* Miejsce dokonania dostawy towarów – dostawa krajowa, dostawa
wewnątrzwspólnotowa.
* Transakcje trójstronne - WDT, WNT i dostawa dla której podatnikiem
jest nabywca, czyli „trzy w jednym”
* WDT i WNT ze szczególnym uwzględnieniem przemieszczenia towarów
własnych (dostawy nietransakcyjne).
* WNT oraz import usług - moment obowiązku podatkowego, odliczenie kwot
podatku naliczonego w trybie reverse charge.

 


w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

* Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!Cena netto za 1
os.440,00 zł
* Cena netto za kolejną os.390,00 zł

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Media społecznościowe w Gminie Miasto Świdnica przez ŚWIDNICA

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania:_
_

_CZ. 1 FACEBOOK_

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Tak

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

Tak

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

Nie posiadamy regulaminu.

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana.

------------------------

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Żadna

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świdnicy

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

Stanowiska urzędnicze

_CZĘŚĆ 2 - TWITTER_

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

Tak

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?

Nie

3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?

Nie posiadamy regulaminu

4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana.

-------------

5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Żadna

6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Pracownicy urzędu

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

Stanowiska urzędnicze

_CZĘŚĆ III - FORUM_

1.Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

Nie

_CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P_

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?

Oficjalny profil prowadzi prezydent miasta.

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

FB Świdnica rynek z tradycjami

--
--------------------------------
pozdrawiam
Magdalena Dzwonkowska
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy
tel. 074 8562-830
e-mail: rzecznik@um.swidnica.pl