Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez BORZYTUCHOM 1

Witam.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że Gmina Borzytuchom nie prowadzi dziennika czy też czasopisma. Ponadto w Urzędzie Gminy oraz w żadnym z jego wydziałów ani w samorządowej osobie prawnej, nie są prowadzone media.

Poniżej podaję informację o wydatkach Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w poszczególnych latach:

- 2015 r. – 22.334,54 zł

- 2016 r. – 18.388,82 zł

- 2017 r. – 17.230,09 zł

- 2018 r. – 5.548,60 zł

Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2018 t.j. ze zm.) informuję, że Urząd Gminy w Borzytuchomiu nie jest w posiadaniu informacji publicznej, o udostępnienie której zwróciliście się Państwo wnioskiem z dnia 3 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 3 kwiecień 2019 r.) w przedmiocie prowadzenia medii w jednostkach organizacyjnych. Posiadamy 3 jednostki organizacyjne tj. GOPS Borzytuchom, GBiOK Borzytuchom oraz Zespół Szkół w Borzytuchomiu. Właściwymi do udzielenia informacji publicznej w tym zakresie są dyrektorzy oraz kierownik wymienionych jednostek tj.:

1. GOPS Borzytuchom – kierownik Pani Elżbieta Janta Lipińska, 77-141 Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56

2. Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu – dyrektor Pan Grzegorz Kopacz, 77-141 Borzytuchom, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 2

3. Zespół Szkół w Borzytuchomiu – dyrektor Pan Jarosław Ścigała, 77-141 Borzytuchom, ul. Szkolna 1

W załączeniu kopia Wyroku WSA w Opolu (IISAB/Op 28/18)

W razie pytań, proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Magda Gillmeister

UG Borzytuchom

odp z UM w Chrzanowie przez CHRZANÓW

OZP.1431.8.2019

**

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa*

**

**

**

W dalszym ciągu odpowiedzi na informację publiczną (pismo z dnia
20.02.2019 r.) informuję, iż w latach 2015 – 2018

w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie wydatkowano na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję poniższe kwoty:

*Rok*

**

*Kwota*

**

*2015*

*15241,29 zł*

*2016*

*12630,89 zł*

*2017*

*32135,82 zł*

*2018*

*53669,14 zł*

Bożena Olszowska

Urząd Miejski w Chrzanowie
Al. Henryka 20
32-500 Chrzanów

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez MIĘKINIA

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? Tak
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka? Tak
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? Nie
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? 0
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? Pracownicy urzędu
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. Informatyk, Stanowisko d.s. promocji

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? Nie
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?Nie

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)? Nie
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

W dniu 05.04.2019 o 13:28, Biuro Obsługi Petenta pisze:
--
Paweł Ziółkowski
Urząd Gminy w Miękini
Administrator Sieci Komputerowej
Nr tel. - 71 735 92 19
www.miekinia.pl

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez MIETKÓW 2

Dzień Dobry,

W załączeniu odpowiedź na przedmiotowy wniosek.

Pozdrawiam

--

Zofia Dróżdż

podinspektor ds. organizacyjnych

Urząd Gminy Mietków

ul. Kolejowa 35

55-081 Mietków

<mailto:urzad@mietkow.pl> urzad@mietkow.pl

tel. 71/3 168 113

<http://www.mietkow.pl> http:\\www.mietkow.pl

odpowiedź informacja publiczna przez PIECHOWICE 1

Witam
w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną
pozdrawiam
Anna Szalej - John
Urząd Miasta Piechowice
Kierownik Referatu Spraw Społecznych
tel. 75 75 48 906

odpowiedź na wniosek- udostępnienie informacji publicznej przez STRONIE ŚLĄSKIE 1

Dzień dobry, w załączniku przesyłam informację publiczną.

--
Sara Pawłowska
Referent ds. Obsługi Biura Burmistrza
tel: 74 811 77 12
e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
www.stronie.pl

Informacja publiczna RO.1431.18.2019 przez GRĘBOCICE 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam żądaną informację publiczną.

Pozdrawiam,
Justyna Tesarska
Podinspektor ds. informacji publicznej
tel.76 8325 302
melioracje@grebocice.com.pl
________________________________________________

Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
NIP 692-22-57-472
e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl
____________________________________________________

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Grębocice.
Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie internetowej
www.bip.grebocice.com.pl

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez TWARDOGÓRA 1

Dzień dobry.

Niniejszym przesyłamy zawarte poniżej postulowane informacje, dot. mediów społecznościowych.

Pozdrowienia

Andrzej Makarczuk

Inspektor ds. funduszy, promocji i rozwoju

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze

Tel. 71 3992250

e-mail: andrzej.makarczuk@twardogora.pl

Niniejsza wiadomość jest skierowana do Państwa wyłącznie w celu korespondencji z Urzędem Miasta i Gminy w Twardogórze.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra (Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra ). Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań gminy i nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprostowania lub usuwania danych osobowych, do "bycia zapomnianym", do ograniczenia przetwarzania , do przenoszenia danych i do sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dokument 216986/03/2019/W - "Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. wydatków wobec mediów " przez None 1

Dokument: 216986/03/2019/W
Nazwa : Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. wydatków wobec mediów

* * ** * *

Fw: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GAWORZYCE

SEK. 1431.21.2019
Gaworzyce, 10.04.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, udzielam odpowiedzi na poniższe pytania:
CZ. 1 FACEBOOK
1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? – odpowiedź: Tak
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? – odpowiedź: Tak
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? – odpowiedź: Brak regulaminu. Nie są blokowane ani nie są usuwane żadne komentarze.
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. – odpowiedź: Nie dotyczy.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? – odpowiedź: Brak osób zablokowanych.
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? – odpowiedź: Facebooka gminy prowadzą dwie pracownice zatrudnione w Urzędzie Gminy.
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. – odpowiedź: stanowisko ds. współpracy lokalnej i promocji.

CZĘŚĆ 2 – TWITTER – odpowiedź: Gmina nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? – odpowiedź: Nie dotyczy.
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera? – odpowiedź: Nie dotyczy.
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? – odpowiedź: Nie dotyczy.
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. – odpowiedź: Nie dotyczy.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? – odpowiedź: Nie dotyczy.
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? – odpowiedź: Nie dotyczy.
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. – odpowiedź: Nie dotyczy.

CZĘŚĆ III – FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? – odpowiedź: Urząd Gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców w serwisie społecznościowym.

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? odpowiedź: Nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku, Twitterze, Wykopie, w związku z powyższym brak wydatkowania środków na ten cel z budżetu gminy .
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. – odpowiedź: Nie dotyczy.

Anita Stangret
Sekretarz Gminy Gaworzyce
Urząd Gminy w Gaworzycach
ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce
tel. 76 83 16 285
fax 76 83 16 286
---
Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

informacja publiczna LewinKłodzki przez LEWIN KŁODZKI

Dzień dobry,


W odpowiedzi na pytania otrzymane 04.05.2019 r. informuję, co następuje.
1. Gmina Lewin Kłodzki nie prowadzi swojego profilu na Facebooku.
2. Gmina Lewin Kłodzki nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.
3. Urząd gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców, ani grupy w serwisie społecznościowym.
4. Osobiście prowadzę profil Wójt Gminy Lewin Kłodzki na Facebooku. Wszystkie informacje zamieszczam sama od początku funkcjonowania profilu.


--

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Lewin Kłodzki

Joanna Klimek-Szymanowicz

tel. 697 107 315

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez MARCISZÓW

Marciszów, 10.04.2019r.

Szanowni Państwo
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa__*
*

*ODPOWIEDŹ
na wniosek o udostępnienie informacji publicznej*

Gmina Marciszów po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 04.04.2019 r.
dotyczącego udzielenia informacji publicznej w zakresie:

*"CZ. 1 FACEBOOK*

**

*1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?**
**2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link
do Facebooka? **
**3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?**
**4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania
komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.**
**5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?**
**6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?**
**7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.*

**

*CZĘŚĆ 2 - TWITTER*

**

*1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?**
**2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link
do Twittera? **
**3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Twittera?**
**4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania
komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.**
**5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?**
**6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?**
**7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.*

**

*CZĘŚĆ III - FORUM*

**

*Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym? *

**

*CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P*

**

*1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?**
**2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018
roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu."*

uprzejmie informuje, iż:

Ad1. Gmina Marciszów prowadzi własny profil na Facebooku;
Ad2. Na stronie internetowe nie znajduje się odnośnik do profilu
Facebook Gminy Marciszów;
Ad3. Gmina Marciszów prowadząc własny profil na Facebooku działa w
oparciu o ogólnie obowiązujący regulamin serwisu Facebook, nie stosuje
dodatkowych dokumentów regulujących blokowanie komentarzy bądź użytkowników;
Ad4. Nie dotyczy;
Ad5. Na dzień 10.04.2019 na Profilu Facebook Gminy Marciszów nie
zablokowano jakiegokolwiek użytkownika;
Ad6. Profil Facebook jest prowadzony przez wyznaczoną osobę, która jest
pracownikiem urzędu;
Ad7. Osoba odpowiedzialną jest pracownik referatu
Organizacyjno-Społecznego na stanowisku ds. ogólno-organizacyjnych,
promocji, kultury, sportu i turystyki.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Marciszów nie prowadzi innych
profili, m.in. na Twitterze, nie prowadzi grupy w serwisie
społecznościowym (forum) oraz nie istnieje oficjalny profil Wójta Gminy
Marciszów.

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik

sprawę prowadzi:
Mariusz Michalski
Referat OSP
Urzędu Gminy w Marciszowie
tel. 757410208 wew. 43

Media społecznościowe w gminach 2019 przez MYSŁAKOWICE 1

Udzielając odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Mysłakowice odpowiada:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? - tak
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? – tak
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? - nie
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. - nie
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? - 0
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? – pracownicy urzędu
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. - St. ds. promocji, funduszy sołeckich, współpracy z organizacjami pozarządowymi; Zastępca Wójta Gminy

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? - nie
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera? – nie dotyczy
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? – nie dotyczy
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. – nie dotyczy
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? – nie dotyczy
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? – nie dotyczy
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. – nie dotyczy

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? - nie

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? – nie dotyczy
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. – nie dotyczy

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-13009@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez PRUSICE 1

Witam,

W załączeniu odpowiedzi.

--
Pozdrawiam,
Joanna Sroga
Samodzielne Stanowisko ds. promocji, turystyki i współpracy
tel. 71 312 62 24, wew. 38

email: j.sroga@prusice.pl

Urząd Miejski w Prusicach
Rynek 1, 55-100 Prusice
tel.: 71 312 62 24, 312 62 31
faks: 71 312 62 29

e-mail: <mailto:prusice@prusice.pl> prusice@prusice.pl
<http://www.prusice.pl/> www.prusice.pl / www.fb.com/gminaprusice

Odpowiedź- udostepnienie informacji publicznej- media w Gminie przez NIECHLÓW 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem

Aleksandra Dąbrowska | Młodszy referent ds. obsługi sekretariatu
Urząd Gminy Niechlów, 56-215 Niechlów ul.Głogowska 31
tel. (65) 543-56-76 fax (65) 543-58-14

Odpowiedź na wniosek - informacja publiczna przez ZAGRODNO 1

Urząd Gminy Zagrodno w załączniku przekazuje odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 04.04.2019r.

Pozdrawiam
Tomasz Sarkowicz
Urząd Gminy Zagrodno
tel. 76 877 33 96 wew. 122

Urząd Miejski w Chojnowie przez CHOJNÓW 1

Odpowiedź na informację publiczną: Media społecznościowe w gminach 2019 przez LUBOMIERZ 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 04.04.2019 r. (data wpływu: 05.04.2019 r.), Gmina Lubomierz udziela
poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? *TAK*
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?*TAK*
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? *NIE*
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana. *-*
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? *Jedna osoba*
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? *Pracownik Urzędu*
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. ***Gł. Specjalista ds. funduszy
pomocowych i promocji Gminy*

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? *NIE*
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera? *-*
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Twittera? *-*
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana. *-*
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?*-*
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? -
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. -

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym? *NIE*

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)? *NIE*
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. -

--
Pozdrawiam
Justyna August
Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu
tel. 75 78 33 166 wew.42

Media społecznościowe w gminach przez BYSTRZYCA KŁODZKA

Bystrzyca Kłodzka, 11 kwietnia 2019 r.

Sieć obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na pismo przesłane do Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 5 kwietnia 2019 r. na temat: “Media społecznościowe w gminach 2019” informuję:

CZ. I FACEBOOK
1. Gmina Bystrzyca Kłodzka prowadzi swój profil na facebooku
2. Link do facebooka znajduje się na stronie internetowej gminy www.bystrzycaklodzka.pl
3. Gmina stosuje się do ogólnego regulaminu facebooka i wynikających z niego zasad.
4. Jak wyżej.
5. Nie posiadamy takich osób.
6. Profile F. prowadzi pracownik urzędu.
7. Zajmuje się tym gł. specjalista ds. komunikacji społecznej.

CZ. II TWITTER
nie korzystamy

CZ. III FORUM
nie prowadzimy

CZ. IV.
Burmistrz nie posiada swojego profilu na facebooku.

Pozdrawiam

Bogusław Bieńkowski
gł. specj. ds. komunikacji społecznej
UMiG Bystrzyca Kłodzka
www.bystrzycaklodzka.pl
wiadomoscibystrzyckie@bystrzycaklodzka.pl
tel. 74 81 17 626

informacja publiczna przez OŁAWA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zadane zapytanie o informację publiczną.

_____________________
Andrzej Łabowski
Naczelnik Wydziału Promocji Kultury Sportu
Urząd Miejski w Oławie
a.labowski@um.olawa.pl
tel. 71 301 10 18, 668 890 935

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KOTLA 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

--
Kamila Suchocka-Szperlik
Kierownik Referatu rozwoju Gminy
i pozyskiwania środków zewnętrznych

Urząd Gminy Kotla
ul. Głogowska 93
67-240 Kotla
tel. 076-8318-361 wewn. 51
fax 076-8318-308

Odpowiedź na informacje publiczną przez LUBAWKA 2

Dzień dobry, w załączniku przesyłam odpowiedź na informacje publiczną na
podstawie art.2 ust. 1 z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej w sprawie mediów społecznościowych w gminach 2019.

Pozdrawiam
Katarzyna Biroś
Urząd Miasta Lubawka
tel. kom. 516-321-116

<http://www.lubawka.eu/> Opis: http://www.lubawka.org.pl/um/stopka720.png

Gmina Lubawka
Adres: Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
Telefon: +75 741 15 88, e-mail: lubawka@lubawka.eu
Nr Konta: 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Wezwanie do wykonania wniosku z 17.07.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

119/AM/SOWP/2019/SOBW

17 lipca 2018 r. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej zwane „Stowarzyszeniem”) wysłało drogą elektroniczną, na adres Urzędu Gminy Wodzierady (dalej zwany „Urzędem”), wniosek o udostępnienie następujących informacji:
1) czy w urzędzie gminy, w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media,
2) jeśli tak, to jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne – jakie) i wskazanie jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy,
3) jeżeli media są dostępne w internecie - link,
4) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo - informacja czy jest on zarejestrowany w sądzie,
5) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo - wysłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf,
6) wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w latach 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia informacji na wniosek w 2018 r.

W wiadomości z 26 lipca 2018 r. przedstawiciel Urzędu nie udzielił informacji, o które Stowarzyszenie zwróciło się we wniosku z 17 lipca, jednocześnie twierdząc, że nie można zweryfikować w nim podpisu i prosząc o jego ponowne przesłanie z podpisem lub złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP.
W związku z powyższym informujemy, że postępowanie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej nie jest ogólnym postępowaniem administracyjnym, regulowanym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej jako „KPA”), a postępowaniem swoistym, wobec którego wiążące są przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej jako „UDIP”). W świetle powyższej ustawy wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest wnioskiem odformalizowanym i z uwagi na uregulowania art. 10 ust. 1 UDIP nie jest traktowany jako podanie w rozumieniu art. 63 KPA.
Zdanie to podkreśla min. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2012 r. (I OSK 1013/12), w którym wprost wskazano, że „do wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie mają zastosowania przepisy KPA. Oznacza to, że za wniosek o udostepnienie informacji publicznej uznać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy wniosek taki nie będzie opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym”.
Wezwanie do uzupełnienia podpisu jest zasadne dopiero w sytuacji, gdy dany organ ma zamiar wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej. W związku z brakiem przesłanek sugerujących chęć wydania decyzji odmownej, podkreślamy, że co do zasady wniosek o udzielenie informacji publicznej nie wymaga opatrzenia go podpisem.
Wobec powyższego, wzywamy do wykonania wniosku z 17 lipca 2018 r. zgodnie z jego treścią.

Szymon Osowski, Bartosz Wilk – członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWE --- zasady działania! przez ŻARNÓW

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWYCH 2019 NA GRUNCIE
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

zapisz się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=kas&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=kas&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Katowice,
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2270,szkolenie-pkzp-kasy-zapomogowo-pozyczkowe-w-2019-roku-dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

16 maja 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2270,szkolenie-pkzp-kasy-zapomogowo-pozyczkowe-w-2019-roku-dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Inter-Prodryn,
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2270,szkolenie-pkzp-kasy-zapomogowo-pozyczkowe-w-2019-roku-dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

ul. Moniuszki 7
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2270,szkolenie-pkzp-kasy-zapomogowo-pozyczkowe-w-2019-roku-dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

godz. 10.00-15.00
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2270,szkolenie-pkzp-kasy-zapomogowo-pozyczkowe-w-2019-roku-dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły >>>
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2270,szkolenie-pkzp-kasy-zapomogowo-pozyczkowe-w-2019-roku-dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

------------------------------------

PROGRAM:

I.Podstawy prawne dotyczące tworzenia i działalności PKZP.

1.Statut jako podstawa działania PKZP, omówienie zasad prawidłowego
sporządzania statutu.

2.Statut PKZP a regulamin PKZP.

3.Organy PKZP.

4.Walne zebranie członków i jego kompetencje.

5.Zarząd PKZP i jego kompetencje.

6.Komisja rewizyjna jej kompetencje .

7. Rola związków zawodowych w działalności PKZP.

II.Dokumentowanie przynależności i działalności PKZP w tym;

1.Deklaracja przystąpienia do PKZP – (wzór z uwzględnieniem zmian
przepisów),

2.Wniosek o udzielenie pożyczek – niezbędne informacje zawarte w wniosku,

3. Oświadczenie poręczyciela ,

4.Wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia
,                         

5.Wniosek o częściowy zwrot wkładów.

6.Wniosek o skreślenie z listy członków Kasy i zwrot wkładów.

7.Wniosek o zapomogę – niezbędne dokument potwierdzające status
wnioskodawcy.

8.Podstawa prawna zawarcia umowy między pracodawcą a PKZP- przykład
sporządzenia umowy.

9.Zasady funkcjonowania PKZP , KKOP, RKZP.

10.Osoby uprawnione do korzystania z KAS.

11.Zasady gromadzenia wkładów w Pracowniczych Kasach.

12. Rodzaje Funduszy tworzonych w Pracowniczych Kasach i ich przeznaczenie.

13.Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem Pracowniczych Kas –
orzecznictwo sądowe i interpretacje organów skarbowych.

III. Ochrona danych osobowych na gruncie RODO od 25.
05.2018r.                                                        

1. Rola inspektora ochrony danych osobowych (
DPO).                                                            

2. Nowe obowiązki informacyjne (art,12,13 i 14 Rozporządzenia), klauzule
informacyjne.                                                                                                                                  

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych , konieczność dokonania zmian po
25.05.18r.                                                                                                                      

4. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
.                                                             

5.Ocena skutków dla ochrony danych i jej
elementy.                                                                      

6. Kary za naruszenia ochrony danych osobowych.

IV. Prowadzenie rachunkowości PKZP.

1.Ustalenie i wprowadzenia do stosowania przyjętych zasad rachunkowości
PKZP.

2.Gospodarka finansowa PKZP.

3.Zasada sporządzania sprawozdania finansowo-statystycznego.

4.Powierzanie prowadzenia rachunkowości Pracowniczych Kas- najczęściej
stosowane umowy .

5.Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie powierzenia prowadzenia
rachunkowości i obsługi kasowej PKZP.

6.Archiwizacja dokumentacji PKZP.

7.Metody kontroli PKZP.

8. Najczęściej spotykane nieprawidłowości w działalności PKZP.

V.Likwidacja PKZP- procedura przeprowadzenia likwidacji Pracowniczych KAS.

1. Organ podejmujący decyzję o likwidacji PKZP.

2. Prawa i obowiązki Komisji likwidacyjnej.

3. Zasada rozliczenia z członkami PKZP z tytułu zgromadzonych wkładów i
niespłaconych pożyczek.

4. Zadysponowanie środków Funduszu rezerwowego.

5. Orzecznictwo sądów oraz interpretacje organów skarbowych.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia


Gdynia,
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2271,szkolenie-pkzp-kasy-zapomogowo-pozyczkowe-w-2019-roku-dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

28 maja 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2271,szkolenie-pkzp-kasy-zapomogowo-pozyczkowe-w-2019-roku-dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Biurowiec Akwarium,
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2271,szkolenie-pkzp-kasy-zapomogowo-pozyczkowe-w-2019-roku-dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=29&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

ul. Czechosłowacka 3
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2271,szkolenie-pkzp-kasy-zapomogowo-pozyczkowe-w-2019-roku-dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=31&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

godz. 10.00-15.00
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2271,szkolenie-pkzp-kasy-zapomogowo-pozyczkowe-w-2019-roku-dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=34&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły >>>
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2271,szkolenie-pkzp-kasy-zapomogowo-pozyczkowe-w-2019-roku-dzialalnosc-pracowniczych-kas-zapomogowo-pozyczkowych-2019-na-gruncie-obowiazujacych-przepisow?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=37&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

-------------------------------------------------

ekspert:

Renata Soszyńska

Praktyk prawa gospodarczego, doradca finansowo – podatkowy, autorka wielu
publikacji książkowych i prasowych. Doświadczony wykładowca, bardzo wysoko
oceniana przez uczestników szkoleń.

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

* Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!Cena netto za 1
os.440,00 zł
* Cena netto za kolejną os.390,00 zł

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=06eae346-e77d-4d48-a286-f68b1ff8f97f&smlid=39&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez PĘCŁAW 1

W załączeniu Urząd Gminy Pęcław przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 4 kwietnia 2019r.

Julita Krzykała
Urząd Gminy Pęcław
Pęcław 28
67-221 Białołęka
tel. 76 831 71 35
www.peclaw.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pęcław.
Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami
zawartymi w zakładce "Ochrona danych osobowych" na stronie www.peclaw.eu.