RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KĄTY WROCŁAWSKIE 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Proszę o potwierdzenie otrzymania.

Pozdrawiam.

Z poważaniem,

Weronika Szwaj

inspektor ds. promocji gminy

Gmina Kąty Wrocławskie

Rynek - Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

<mailto:or@katywroclawskie.pl> or@katywroclawskie.pl

<http://www.katywroclawskie.pl/> www.katywroclawskie.pl

tel. 71 390 71 46

fax. 71 390 71 63

poniedziałek 7.30 - 15.30

wtorek 7.30 - 15.30

środa 7.30- 16.00

czwartek 7.30 - 15.30

piątek - 7.30 - 15.00

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Media społecznościowe w gminach 2019 - odpowiedź przez PIŁAWA GÓRNA 2

Witam. Odpowiedź w załączniku. Pozdrawiam

--
Marcin Rybicki - Informatyk
Urząd Miasta w Piławie Górnej
ul Piastowska 69
58-240 Piława Górna
tel 74 832 49 31

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez Legnica

Dzień dobry, poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania,

pozdrawiam serdecznie

--------------------------------------------------------------------------------

Barbara Sielicka
Główny Specjalista
Wydział Promocji i komunikacji społecznej

Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 72-12-363
fax. 76 72-12-115
e-mail: bsielicka@legnica.eu
www.legnica.eu


Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT

--- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: [kancelaria] Media społecznościowe w gminach 2019
Data: Thu, 04 Apr 2019 20:37:11 -0000
Nadawca: sprawa-12983@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-12983@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: kancelaria List Member mailto:kancelaria@legnica.eu

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
TAK

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
TAK

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
W TYM TEMACIE STOSUJEMY REGULAMIN FACEBOOKA

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
REGULAMIN FACEBOOKA

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
5 OSÓB

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
PRACOWNICY GMINY

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.
GŁÓWNY SPECJALISTA

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
TAK

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
TAK

3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
W TYM TEMACIE STOSUJEMY REGULAMIN TWITTERA

4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
REGULAMIN TWITTERA

5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
NIE MA ZABLOKOWANYCH OSÓB

6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
PRACOWNICY GMINY

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.
GŁÓWNY SPECJALISTA

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?
GRUPĘ NA FB: Zrywam z plastikiem

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
PROFIL PREZYDENTA MIASTA PROWADZONY JEST PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.
https://www.facebook.com/tkrzakowski/
https://twitter.com/TKrzakowski

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-12983@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Marta Dytwińska-Gawrońska - opdowiedz z UM w Głogowie ws.media społecznościowe w gminach przez GŁOGÓW 1

Dzień dobry,

w załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych
dot. mediów społecznościowych,

pozdrawiam,

--
Marta Dytwińska-Gawrońska
Rzecznik Prezydenta Głogowa
Urząd Miejski w Głogowie,
tel. 76 7265 429

Media społecznościowe w gminach 2019 przez None 1

Szanowni Państwo,

nawiązując do wiadomości e-mail z 4 kwietnia 2019 r., przesyłam wskazane
informacje w formie elektronicznej.

--
z poważaniem,
Tomasz Charytanowicz
podinsp. ds. promocji i komunikacji społecznej
tel. 76 818 85 02 wew 35, kom. 539 908 999
Urząd Gminy Chojnów
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów

KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWE --- Katowice - Poznań - Gdynia przez ŻARNÓW

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWYCH 2019 NA GRUNCIE
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

zapisz się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=kasy&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=95e4a4d8-bafa-4cad-a991-ad083db76421&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=kasy&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=95e4a4d8-bafa-4cad-a991-ad083db76421&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Katowice, 16 maja 2019 r.

Poznań, 16 maja 2019 r.

Gdynia, 28 maja 2019 r.

------------------------------------

PROGRAM:

I.Podstawy prawne dotyczące tworzenia i działalności PKZP.

1.Statut jako podstawa działania PKZP, omówienie zasad prawidłowego
sporządzania statutu.

2.Statut PKZP a regulamin PKZP.

3.Organy PKZP.

4.Walne zebranie członków i jego kompetencje.

5.Zarząd PKZP i jego kompetencje.

6.Komisja rewizyjna jej kompetencje .

7. Rola związków zawodowych w działalności PKZP.

II.Dokumentowanie przynależności i działalności PKZP w tym;

1.Deklaracja przystąpienia do PKZP – (wzór z uwzględnieniem zmian
przepisów),

2.Wniosek o udzielenie pożyczek – niezbędne informacje zawarte w wniosku,

3. Oświadczenie poręczyciela ,

4.Wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia
,                         

5.Wniosek o częściowy zwrot wkładów.

6.Wniosek o skreślenie z listy członków Kasy i zwrot wkładów.

7.Wniosek o zapomogę – niezbędne dokument potwierdzające status
wnioskodawcy.

8.Podstawa prawna zawarcia umowy między pracodawcą a PKZP- przykład
sporządzenia umowy.

9.Zasady funkcjonowania PKZP , KKOP, RKZP.

10.Osoby uprawnione do korzystania z KAS.

11.Zasady gromadzenia wkładów w Pracowniczych Kasach.

12. Rodzaje Funduszy tworzonych w Pracowniczych Kasach i ich przeznaczenie.

13.Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem Pracowniczych Kas –
orzecznictwo sądowe i interpretacje organów skarbowych.

III. Ochrona danych osobowych na gruncie RODO od 25.
05.2018r.                                                        

1. Rola inspektora ochrony danych osobowych (
DPO).                                                            

2. Nowe obowiązki informacyjne (art,12,13 i 14 Rozporządzenia), klauzule
informacyjne.                                                                                                                                  

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych , konieczność dokonania zmian po
25.05.18r.                                                                                                                      

4. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
.                                                             

5.Ocena skutków dla ochrony danych i jej
elementy.                                                                      

6. Kary za naruszenia ochrony danych osobowych.

IV. Prowadzenie rachunkowości PKZP.

1.Ustalenie i wprowadzenia do stosowania przyjętych zasad rachunkowości
PKZP.

2.Gospodarka finansowa PKZP.

3.Zasada sporządzania sprawozdania finansowo-statystycznego.

4.Powierzanie prowadzenia rachunkowości Pracowniczych Kas- najczęściej
stosowane umowy .

5.Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie powierzenia prowadzenia
rachunkowości i obsługi kasowej PKZP.

6.Archiwizacja dokumentacji PKZP.

7.Metody kontroli PKZP.

8. Najczęściej spotykane nieprawidłowości w działalności PKZP.

V.Likwidacja PKZP- procedura przeprowadzenia likwidacji Pracowniczych KAS.

1. Organ podejmujący decyzję o likwidacji PKZP.

2. Prawa i obowiązki Komisji likwidacyjnej.

3. Zasada rozliczenia z członkami PKZP z tytułu zgromadzonych wkładów i
niespłaconych pożyczek.

4. Zadysponowanie środków Funduszu rezerwowego.

5. Orzecznictwo sądów oraz interpretacje organów skarbowych.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia


ekspert:

Renata Soszyńska

Praktyk prawa gospodarczego, doradca finansowo – podatkowy, autorka wielu
publikacji książkowych i prasowych. Doświadczony wykładowca, bardzo wysoko
oceniana przez uczestników szkoleń.

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

* Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!Cena netto za 1
os.440,00 zł
* Cena netto za kolejną os.390,00 zł

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=95e4a4d8-bafa-4cad-a991-ad083db76421&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=95e4a4d8-bafa-4cad-a991-ad083db76421&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez CIEPŁOWODY 2

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem:

Magdalena Tęsna-Pitner
Urząd Gminy Ciepłowody
sekretarz@cieplowody.pl <mailto:sekretarz@cieplowody.pl>
tel: 74 8103-746

FW: informacja publiczna przez LUBAŃ 1

Odp. na inf. publiczną przez KŁODZKO 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 5 kwietnia 2019 r.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

Barbara Gargasz

Tel. 74-8654620

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez SIECHNICE 3

wniosek o informację publiczną z dnia 4.04.2019 przez DŁUGOŁĘKA 1

/Dzień dobry,/

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej skierowany do Urzędu Gminy Długołęka drogą mailową
z dniu 04.04.2019 r. o godz. 20:37 i zarejestrowany pod numerem
12025/4/2019 w dniu 05.04.2019.
--

Z poważaniem
Mieczysław Szynkarowski

Sekretarz Gminy
tel.71 323 02 01
sekretarz@gmina.dlugoleka.pl <mailto:sekretarz@gmina.dlugoleka.pl>
<http://www.gmina.dlugoleka.pl>
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuję Pana/Panią, że:

- Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest Wójt
Gminy Długołęka
- Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo
znaleźć na stronie:dlugoleka.bip.net.pl <http://dlugoleka.bip.net.pl>

media spolecznosciowe przez LUBAŃ 1

Dzień Dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedz na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej w sprawie mediów społecznościowych w gminach.

Pozdrawiam

-------------------

Patrycja Ślimak

Urząd Gminy Lubań

tel. 75 646 59 22

<mailto:sebastian.kiszka@luban.ug.gov.pl> patrycja.slimak@luban.ug.gov.pl

odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez CZERNICA 1

witam

skan odpowiedzi w załączeniu

--
Marcin Gałandziej
Inspektor ds. promocji i komunikacji społecznej
Tel. 502 735 374
______________________________________________

Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
tel/fax: (071) 726 57 00
NIP: 912-11-01-093, REGON: 000533825

odpowiedź informacja publiczna przez BORÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Mariusz Majewski

Sekretarz Gminy Borów

Media społecznościowe w gminach 2019 przez KUDOWA-ZDRÓJ 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Ewa Drzewiecka

Referent

Referat Inwestycji i Rozwoju

tel/fax. +48748621730 ,e-mail: <mailto:ewipod@kudowa.pl> ewipod@kudowa.pl

Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji. Wiadomość
jest przeznaczona wyłącznie

dla adresata. Bez zgody nadawcy zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie,
kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne

postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość
przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne

skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i
serwera.

Warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych przez ŻARNÓW

<univers.com.pl>

SZKOLENIA RODO*

Zadania administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w
kontekście Europejskiego Rozporządzenia ODO - wszystko co powinieneś
wiedzieć o RODO

*praktyczne warsztaty

Zapraszamy na dwudniowe praktyczne warsztaty z RODO

- prowadzone przez Pana Rafała Andrzejewskiego

Zapraszamy do

KRAKOWA

LUBLINA

CZĘSTOCHOWY

ŁÓDZI

POZNANIA

GDYNI

BIAŁEGOSTOKU

WARSZAWY

RZESZOWA

TUTAJ KLIKNIJ po terminy / szczegóły szkolenia
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-kilkudniowe/?city=&subject=&lecturer=8&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

W ramach szkolenia zapeniamy: 

* 10 godzin wykładu oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu

* materiały szkoleniowe i do pracy podczas zajęć

* poczęstunek biznesowy (lunch) i przerwa kawowa 

* certyfikat uczestnictwa

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych. Na Administratorów Danych oraz na Inspektorów Ochrony Danych
nałożono nowe obowiązki. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie
praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych
oraz ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
oraz zapoznanie uczestników szkolenia z metodami przygotowania się do
stosowania nowych przepisów.

Całe szkolenie oparte jest na praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych w powiązaniu z innymi przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych (np. KRI, dostęp do informacji publicznej),
podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę jak praktycznie przeprowadzić
przygotować się do wdrożenia RODO . Podczas dwudniowych warsztatów
uczestnicy dowiedzą się jak należy przygotować dokumentację wraz z
procedurami wskazanymi w RODO, analizę ryzyka, rejestry czynności
przetwarzania, w jaki sposób wdrożyć nowe wymagania i w jaki sposób
przetwarzać dane osobowe aby uniknąć kar finansowych przewidzianych w
nowych przepisach prawnych. Jednym z naszych priorytetów jest szkolenie w
sposób zrozumiały i przejrzysty. 

*****************************

  GŁÓWNE ZALETY NASZEGO SZKOLENIA:

 

* ATRAKCYJNA FORMY ABY NIE ZANUDZIĆ –trener bardzo skutecznie
tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opiera
na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy
prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to
nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.

* SKUPIENIE SIĘ WYŁĄCZNIE NA KONKRETACH – przekażemy Ci praktyczną
wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH w ciągu dwóch dnia szkolenia

* PRAKTYCZNY CHARAKTER KURSU – nasz trener jest praktykiem, sprawuje
funkcję IOD u klientów z różnych branż (administracja publiczna,
ministerstwo, placówki medyczne, PAN, firmy prywatne). Dlatego
podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa
konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie
kolejne wątpliwości. Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i
praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go
pytania prawne.

* POSZKOLENIOWE WSPARCIE – możesz liczyć na naszą wiedzę i
doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie
bezpłatnych konsultacji z trenerem do wykorzystania w dowolnej formie
(mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 12 miesięcy od uczestnictwa w
kursie

* UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
- zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679
<http://www.giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
 (RODO) każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę
na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności
umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia
zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych
osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego
uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym,
prawnym, organizacyjnym i metodologicznym

SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI ! 

     Każdy uczestnik otrzymuje:

* materiały szkoleniowe,
* procedury dopuszczenia nowej osoby do pracy,
* wzory analiz ryzyka pod kątem rozliczalności, integralności,
poufności wraz z metodologią,
* wzory dokumentacji np. rejestry czynności przetwarzania (gotowe
rejestry np. dla Gminy, Powiatu, DPS, OPS, szkół, podmiotów
prywatnych itp.)
* plany audytów dla IOD wraz ze sprawozdaniami,
* plany szkoleń wraz z materiałami do przeprowadzenia szkolenia
* regulaminy monitoringu wizyjnego,
* regulacje monitoringu wizyjnego dotyczące pracowników do wdrożenia w
regulaminie pracy,
* wzór wniosku o realizacje żądań podmiotu,
* lista przykładowych procesów przetwarzania,
* polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym
przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
klauzule informacyjne),
* procedura jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony
danych (DPIA),
* przykładowy rejestr incydentów ochrony danych osobowych wraz z wzorem
raportu naruszeń,
* rejestr tworzenia kopii zapasowych,
* regulamin użytkowania komputerów przenośnych
* zasady postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych poza
obszarem przetwarzania danych
* protokoły konsultacji monitoringu wizyjnego z organem prowadzącym,
regulamin pracy w SIO
* certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu

     i wiele innych przydatnych wzorów

  

     ZAPRASZAMY NA SPORĄ PORCJĘ AKTUALNEJ WIEDZY O RODO

Ekspert: Rafał Andrzejewski

Prawnik, trener biznesu, konsultant, wykładowca, autor artykułów w prasie
specjalistycznej.

Doświadczony prawnik, trener biznesu, ekspert i wieloletni szkoleniowiec
(10 lat). Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych.
Współpracuje z największymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce.Wykładowca
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej.

Przez lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Autor
publikacji z zakresu prawa pracy, mobbingu, ochrony danych osobowych.

ZGŁOŚ SIĘ
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-kilkudniowe/?city=&subject=&lecturer=8&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
konferencje@univers.com.pl

UWAGA !
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
(BUR)
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

(Urzędy Pracy).
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

- LINK OPERATOR REGIONALNY
<http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Znajdziesz nas również tutaj:

https://www.facebook.com/Univers1990/
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=21&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Z
<http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

www.univers.com.pl
<http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Proponujemy również orgnizację szkoleń na zlecenie - to propozycja

warsztatów przygotowanych dla osób, które chcą skoncentrować się wyłącznie

na zagadnieniach związanych z działalnością własnej firmy.

 SZKOLENIA NA ZLECENIE --->
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
KLIKNIJ TUTAJ
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=45fc2498-2fa7-4ffa-89a9-92d226d7b66f&smlid=28&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BOGUSZÓW-GORCE 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej (e-mail z dnia 2019-04-04) - pismo z dnia 16.04.2019 r. znak
WOP.1431.14.2019.

Z poważaniem
Jolanta Malik
Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
tel. 74 8 449 311 wew. 49
e-mail:jolantamalik@boguszow-gorce.pl

W dniu 2019-04-05 o 07:30, Sekretariat Urzędu Miejskiego w
Boguszowie-Gorcach pisze:
--
Jolanta Malik
Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
tel. 74 8 449 311 wew. 49
e-mail: jolantamalik@boguszow-gorce.pl

Re: Mediaspołecznościowew gminach 2019 przez ŻMIGRÓD 1

Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek.

Cytowanie sprawa-13183@fedrowanie.siecobywatelska.pl:

> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> CZ. 1 FACEBOOK
>
> 1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
> 2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link
> do Facebooka?
> 3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie
> lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i
> użytkowników Facebooka?
> 4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania
> komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
> gdzie jest ona opisana.
> 5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
> odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w
> tym serwisie?
> 6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
> zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
> 7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
> stanowisk, na których są zatrudnieni.
>
> CZĘŚĆ 2 - TWITTER
>
> 1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
> 2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link
> do Twittera?
> 3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
> dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
> Twittera?
> 4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania
> komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
> gdzie jest ona opisana.
> 5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
> odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w
> tym serwisie?
> 6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
> zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
> 7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
> stanowisk, na których są zatrudnieni.
>
> CZĘŚĆ III - FORUM
>
> Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w
> serwisie społecznościowym?
>
> CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P
>
> 1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
> Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku
> prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o
> sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne
> podmioty zatrudnione przez gminę)?
> 2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018
> roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie
> elektronicznej na adres: sprawa-13183@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
> zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
> --
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>  
Marcelina Halikowska
Sekretariat
Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
Tel. 71 385 30 57 wew. 14JFIF``ExifMM*
(1>?QQQpaint.net 4.0.6z&u0`:pCC"

}!1AQa"q2#BR$3br
%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz

w!1AQaq"2B #3Rbr
$4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz
?((('
x+o_ƚ߇-?iZ|>+֛U{I.4x462J˪Da
*0

x0\-UB?X,-V3
1Rt<=TF}fgi4创\MFIBj7\^WŐ<=o6*8eke͍-nIm_e/*
a,J
:+WiϏcS
\G%sJ3qX~77VgW
SW
?ND Z?k
j݄i)96~ߵ?
eS+L}gJlY3g5ⷌr+?Į
&nK}?X#٣0:#1_̤2H ArE}
~pr
-߁PqUeVL^+pЫ%0Ҍt\+_cJScBVBW&5_y5BI+h
i`FKqu[D>/gQ-.$P\iT{.1i]RJc&Ihয়gX&d}|?Pk3X,d6W8S<T/iW
F9*4J*MCOTy{=mESreٻfE׍>3x·i^/<>xcC0,ZίrWtQK
Gk#r#Sg-GQ7q<x_ynĆIٺoqo!{h_?Ŀ 5jwtOVQ{Oi#:eg$ܤęL(_޿7Grho|3f<a+ڍݦxOP;,n5[{a:ٮ1.ֿWG˙gIF(4I)
E
_Zw>!x7nXh>"
|oO\x2o

Q/nnwao{W~ԟr?B抿G:0Y
xz9ԥV*NJQZ)E2߉\'q
xb|〉R3ץ9Q1m?a!Rzjs}hTVEo5wIG'/h]z
c|COu_~ g;>!~!~xb{x3K
[]_uUX]ZF=s< .
˥b3jF
iuw匥USJO݅>[Ɵ58&^#e9x
Ydlf\'FjHRGRT,4+EWEPEPEPEPEP_~ݖ
oj-c\:
J|gc|;
mCj6j^5xn iaȎcKu}Fk/oL; 8
fV˳8":Z( 9F<M>O[aqҌ!e))ҩM7=]?8~7^1gQyxruY
"su!Q&ʹ1lytK[c_>#~_<E/<;
9$5
=M{
Dk}mvTC4,Bʮ `0
W
}
_W'e/vę"
&:*r8eXlt!TFg[%ͱx&Jjt0(ѦUyITM]iE=sC-E4<3D
1IfGR;EG]_G10c>*n6{6m1:W)_Y`cf[
~c³I{X15hF*jvZkNڳ!69E6Wfye%ΉEe
v\Zkġ#I/:p,1-_._W~(x3x}Yb4L¶4e9І6[
u*Kҩ*Upu'ϋ1j8V
N
e5d}%FwIW6\_x>T4kkd[l͂YW>ρtV
4k;+=:Kl˧AeVPyN5Q$.9G_[i>9dZ&uz1mWZ_Ƨ%
9'
*w8ˈs=-kj\
Lw
*q971_Va|mzįʄ!YScpaFtTT%5Hpye*QJV|_#ߊ h^"Ke#|O????:i/+i}p0?ξ9
O߱'
j];իwzmln

Indx~
CU|I
KHtWW
sxrpxUlm*spRT+*
[>|!J<Nqg~

\0*RC
y%=
m*w;D5ڿ7=xy-'xN/XDYu_&h>}\o~>??׃
xZ'9%:KmUP
Ah2>nc_ɟ&[8[y<05\{l瀻Ao)T,~wVrrR*$zKYFug~Yƪ_?~'>-;
G>MJp*;$8eTebhcdQE~nQ@Q@Q@Q@Q@Q@s,<AK:#ŐZ:B[b8W??[ß
5cӘq
+N1j9[
Ix,~>]O"iKxc3`\ZNdx[Oo0H'
jvYxJ޽8Oʝݦ'~R]\ysqw;oynf|cti؟Ơ'VsRRRRܥ9͹JrRmmI%d]9t4i$4RTU@$~
+Ldy/j`0MbEm(8l?y)p )

Wi-<M#<o
YH
!QukbmYݼWw6G㇎k)ͪ' ζ6
5jf3(RJj
^koCV,r\|#cxq},#%(R+6\6
)bjQӌ8E|
мKϋ?t[WYi\Fb3<bݟH7o
>wtpUg'} e{Sƣi.`w[H>hr<ٿ2nZk-LTzҟ?_
]]ԓx[ފ<nT

Lk.\Z]Q
FW

}2iG'81EgKu
q
4
tPV^ҖYGΡS
~*
/;_MW˸ŜF
(b|/RTrjRaV*c(׫,K
aYۿ/5=NPu
庽纻kyWi$ff$ɥz.cu0Is{j7YYD-̱o
jK,
_CO3
u/ma/~7x\Dxo
ڪ14~:2LȟbK,Oi~3
Vʞ
V^
šYFK?ۊ0<
KŸk"3iR$jG
R
%>UUK
F1Zԫ?cpd7m2^?,kp
=֐9&ZO>[:!-????Ok֓jjV7vR'{e&?9ͱogybs,1晆"nNUELV&rrwjwaEV'QEQEQEQEQEQEU<mWQ|##g9Ky
M^0 _9+8X?L2x/I:8,DGmH"O&G7r=*;in&y
iY+GcřbI'P]"rJw^
gP%
/[*I8tUq| su#O
mhM)V>X]t$G_[~ʟ"x^$'y
k*ֵ̌ggۛC%nYVI;8/ \`
Xϓo$wc'wbxK0qf;.50i
fe3RU[S3FiC,xLB
L83e|$_St:|U\SMjNegϚ??߲牾/[Yj~8$<%rMǺĚrnh:
޻ܽti
j,Cş*T|k\k> {w
gX"UM෱h":5O7#w"xO_ n|{
H?IiWӀq;
ҭ˂mE&[xsa쎎a.Y^3qB0UdN&(
r6W8lJ1l.IOZU8RԥB9*1(֕H0ʙEWGpWc|MwH~WoU xG;WfRjz4
y6^F
gW7>?O&7EMK;)O\BlF,Ӵp;fi
X}^1nTc+<v3inß?OVc2/+et+:uxLck>YꛞMUʛj4`K?}Zo^_CUkož1^cXi:|Y[{Y.KӣyfY
)RZqJԛj0\+&ݢn6$3^1ٞ..bqCQU䄪J2:PZK(NaI{mQYEPEPEPEPEPEV>jO.yݸ"EL
dkWsxlקxMi(QZzJ'R[z"NQS%n'dn> ]唪l;jF}cQpi%U 6E}5Ěu-yj,L,*H#)
|5
<Q_yhdz`w/Qd8N[EBt>XTYǞ(G,˰8JuZU֗}~-uυ
9c?E9
d
֛j}-
Yu<)
1_Oŗqh\Z
/V&$6:Th!Rw/$?N
\nOx>WxRY*hr^6ڧCreҭ;SV,<kTYml~Yxʥ\GYӊJQqʖPgedn6?skFLe~
Xj[O٦|

rY 4x~Ԝ*'ko>?=ֶ֚Mg6Vv
.ҏy-
Qckp|a|>NV????-]!e6h
ݍ¤
AmeF<0AZB+ob)aF7*rTܖҜӶU$daKЏ$+d[Σx|Ν儯O :X&&Թ(
N%%7[u
+Fh:>)5
B)T????E\_C+?ZSGW>xRkH-}Jm{Wz
WԬ;}JX$76r3,,
Ll*΅
rVTRI9B1oR,/qx}uvM_<as
NU+cfUaS_SJ^iЛ?~
<q➽AYY-vPFuK-'Owkg2΂GZe^,{'g)@Q!q#x/0|G͜-$xYښ5(RC
>^eO}kPY:g
/ه_{EUl~##n<kh^Amo<^Y?-g-l>~r_?kNy.Sif*4Jp?sXi%gy/l
qxL
hu8S'¶
0IK16ˢ'UҊ(O,(((((+œx{3<]h08aۇԯKH-E?znm#Wǂ5kH%Iu]b-YmmfD@
l&50#3xÏȩjfYeꑜ˳gXB&5{VP:us̶ZP?(N(뻕XB)um.Q_~QE}gkGح<?☧_);nPS7wmݲdV酬 Qt
mb

xmh7Ѭ>1m
(z6c%ZXCwes=ջ\%2)2IY0<__G/˲\گD
ˣN ca8(Ò

qSNy)4œaB<.pw
<+YMWOΥ<N
"k(0鈣Y]?c~ݟ|
Zm'dP+Ûx
~
&`Aeoxg~<?Zƽa|Ahڵ
֟own¦S?ů*[^jv.ӓ[x7EUnc!$!ҿiٻ^4x0G}xW/n`
m+)+
kx҆Y#I1
\))fpH_XN;+iK
ME]g_,p~!^_ziBy
bafqN&508^h
WG]ltW_=֫⇎?gmfg˪RM#Egs* ] qI~{?
zJ2|>c-mS>~@Fq$#ܼ!_iQ>#i
5

n*URӊi;¿Kxӣ
b,Ftc2׼oV~r_?i`/|g¶f_7\O
_tkm5
]@
ed@1 VO۟BVVV_O*xB ;~ay^6CJX<K\=ZuNN~g<Ad^?">\1V?
dqa*֤ZOSLJ?((()"D,#DD@Y݈UUPY
$+ 5O
+–CQ/KkmEg'.!#fA$|
)
s#JFwS60~ifOo5̞LE&^TSI#ǿ
~1~Yּk5^+Ғi5;oiq[N_X&RNr#gڷ?['>"4|D/Kx|W
߄t[{#4WJuF*;J~ ?]'<]^AiaxuM_Qm쬠{

uyQZi:j
_Xjvw:~io}ay

ŵ2
<SC*r#G_A?
i/>?O>3Ou1r=i3K
a5_W7ng
xG;X3=j[T˸Tp"H)"#(ƭuT^+PNtҫN5)UR.)ԧ4RH7IQmI4m4ij馵M5Of|ᇈneЮ533,wXv1_+Yy
|Ƃ7UO9<u^ǓSM
ͫb@_U?= |'o㟍^:>VX-ua/eXtK۩&o
}~|ixcMIU\7{I9G-1l.RRSb
tB6J8S쿿R2\7 thkIۧ<
e
7!lٗ׵
|zwWt]n ty/emSK7PAy7H͹aۣQgf<=D1
7ҼM
<Au+wMeƉ'e0FR>>߳T"NSVsNN۶;
/zO
@oj~_e5Z7fVzE$_~
獾*x^qxUҬҎkn,,o{8缸*V$n+)Nyh5'(~'Bwh|Joٱi%*.8Zq]Hۻ0׭)qx>qçNB~¾)|}ǚtF
lY#ϨӔEa-@
5K̟}Y>
=Qw%[㷷_<1 e`.uxcL,4*_mo|U?i6?t]Q)ΣEn?4-\ ceh
}[*岌lƢYqthϨa:-vHg6~.%;&
.Qa}*wN$w=xN>
X3i:ިG_7}Fx
zozs?.w3
$Nx#$Ο9'àIu'
SJ6䲌^
p-WduZm08qwVٞ-_}t![ᎉŦZPWծ/]^x>
|)>-Ӯ⿰T+?lO>&3<W1ݬO|&c㾑&s$i,my/5
VNKTS
D:V2
v^2~
zž=W}-|QXhZ=7=E!

xٲ>n)p

?N<&,cPJ6V$3LΛn
:D]XIZPQ9KG]5<>~
O_<EهH-3ŚM45-N~xlėͥ2Ξ5~
4
/[狵
x>
Z=K@}UQ QIj|LvSzF
I.߇CUӼ){h:?W
gEҿZgۇ ~
9/hzlBV}i,|:NJLWWt,OpͿG~\g>!x3ᗂ5:}-{W"yt)
a73cRPG5W=_ G9xʛ7pW>I~Ӟ s}Iz@
I}_;~'x+F
SxO_i)aj0Lomk6e1ϳ(
+Eh_>xX
.
hKBz;Ēե,14l
3Rwg.[V/Fi+~ȟ?hA[4o-<
JD?4}WZ$1!%
oΟGs?k|@V}'=Jz$o
Nu+i}n0}"SX̑[TڳA/+~7
$?fʶ>s+ZWxcVJV
tobK_ |؆W/
W)ƧM86
z^acˣmGWM0?)]ޡ-m庸y0!C
gyu QX-mB>qv;|LOzo|Kw:M%^{qioiV
}Đƿ$дt
kj?i
Yn}j6:dny` G ]G_
5Qox>'%$lI|5zBak6'k
5؝(_~4||'
KOj8,zO!IqcZQƞd,"Ufz{oh.y꺍K
7NVbY摸Hј+]Kx^[׋~6N/b{fG{7
Es
<18b>
$B0'Bw~8S
ח_[9/L?9?DuVk*o_~3(?Ki?? =
q6xZ2)#WT\
K%efwoM3
ᱶWQX]X:i#M2ϸR^ܺ)
ҹ@.qQla[h>h&2ظ_i`t8t6ҍ^k!O_?
.D/o
5M#6
ھi.i7vW3i\=kt$4N̞Kf??Pyi|67[h4ji;C+7aicP`M.s@l
ߋ{
xú|Egoy5Z6c6yk$w6Kkq*$H<lʟ?W
~?5xv?!R>Cv՗H0b#]ԼoO槛ɏh}
@~/
nPo>!w~n_
&$GUfDDU

ZPO?ppNHLuWIne5PY@
Dv`?}o%ៃ9]MCW⯅?#uL7W6sͧ47ekqXi0H`?
/O
G]F]/KLZ_mtKWR[K]OR*[9tg^#7^oX
X6a{{^Ek]^]X-ͣt
W#,#uK%{?ۈ?
O?*!W?m{cՉT_~x~iqomGĢfW|_m^Gd'-䳘Hr@C$'x|mxŽO
xE/--5K*FӚ
CHK+e4h!
9Tdg,-B4|q?"UkWz{GOtFwO =YOs#4C&{iV&
:m0_
?n?s6ewmK;/
vhmRUKv?-T]/<[&

}[&9{Z5/7sM[BtZm5_
q=o4f(>=|i>
xxG[F|3nt
?
oL-"ßX[wc<Cqd[\"Դv
;Ŋ_ڿ8[rѩ?R>t:{P8$'QnToi~?_|um~мU*dkى
O0[k

Wy5I+1y[oI+o;hO'ăzi[
+xu
;Rt7D|
2W(x^TOuE?ں%d?Q?hO>

g<3
Kx5o縃Nt;4ΡWMn/#y1}[˫|d>.
՗,4Xtx[/l]9aNkbm78`i*w
?
uKD
xN6٢k`׋'S=D-(I7HW6??7YZiwI;YXZ|OUKjB1FƊ@'Þ
kzYh.K꺕vz~=[[B,HƬw?oOxL׳y~OODxMѮu5EҾ"0<7Ja岎͟1M)t:૟MgJ?cėUTWiڞ^(ʹEKۓߐ3Bm)?
\šU
x+D74ƺ3
LӼGK
B's㏍ڦmKZWN5
HH<VRx|Jyإf!d`4o]K.ΣxoǺC/2¾#i xcxuY"ac2G>
?_G{K$~X=C2HXd,eٙTno
dN/N|7^_1un?h1RPw~8S
ח_[9/L$k:_d_7+kR:πwZ/'5Dž!:

ƥn$zm+HNb~Ӛ~ÿY[&Q|Y>/-/#K?ɧCƗ.m-Q\
-Е0?O
_4
;ĺ7-EN
'z="xU4[TԴ---4sBi=HRD?įEO

ߋë^^iZZZ77C
!P0ky:9eBj5mNQ7/;lo'|g
\~C?n_g߲_/
i
x^>oxOž
noR|Q\KeBM?O[.u-DG
%p/wM*_$_/-ipCz5[Пxcb_o#PiU>3a_ڿO=jV[PdUӒݒ'[9
W׷_FO)̲kFZ[n!H?@_7cHOegBBڿRM
zN+H<Yq a>|=<dtYj^C_5kv'k;]KTe_6Y/2¢9&/<k<ɪp,G%(!Xt]5/T
ﴱiS~
g|?-SNǔD]b$B.u-@a;Ls+o5K[~c
xoHFJ|XZ-ZLI)][VBܷue{m̎d%D?f';Ocy7'<7Cm.smjB]#LtSpW[ka${~7*'ZE7?Yl? ko؇k|yo$0BWte[7f`Iڦh]rkYp=SG|-3Fw/_^SҴB'tWom[bX=۔oiz8)r7~- gr@@푞]bX"i?j;"FwG2;bTydoDI1?W?#?Of<}o]fiuď
ZXѠMӭt>N;KULb ;VF
Uԫ8mݔ*A
Ɗ_RMO|&xeԑKi][ފ_#h?g|<WuOVOYqk7'
+|Rt.G[7-ur#!
iW!g+
\~ ,%ù>7Nԥ犮HQtح$ƅMkUٲR%៎
|YkZ:w:-PF
*=gK7V视ΌSt$.=hkҔ)0
ͰSjԯN
ḙGy<
,rXZqI<>V'C:/DC

~(AHxY׎)xt
iqj[\O5{Vd2R߶?gώ~__Gj|GezO>)|VՔZ|
Ko:4Oi
O:)eOEK]/>7|ll>$iv~5,++i:σGctNO
Za]y6*tEЅ:5*uc:4b6sWq-c'S+yqU????a08օJ0*^֡J:S~C&G
W>
rYW<ڿs
G=
M
ʥ%X2I
̒FUԕ`A"*ÛW9Jp/sƾ
/kN-Kt eQumxz5xQ|M֝zW_-[wwhfW
KG!Gyi{;Ğvxs
N]vM䗁%+Uy49хzTїJUPS%
T%5_
*ieyf8)V<F,ozt?????iP:ϿEZM<OS^%/~
ZL{Z
NAIuhk"z`R'-j,P\n\
Fіݜdg?>;p4
XU­#
~Z
l7,3ox?S45]gGּ
(?fO<;9*MZWK%|B_l<ំv_
|GsQMƇifM3X@qXU,/X8Ɯq
Auzu
`Z8:F|PNQ3>
`u)gONT<d0#[2p0qTk3UөƗ?
ƿ4Y|e|f;?czv乶ֵ6i%v_ʅ<_$ݓχVjR|I9|
emb&헉]G
pmT41y
j_~~g9ў6~
M_vj?<WV
]OOxZQF[Gssb̖>'k㶅eK>:fُ6|F5^
M<Ow|-o44.iVUƧ
RqR )F+(|~xS!Nq{Q8EƭGSO/Ӌ\-<^
WZjxx
/G9UL&qKr"
|~6:V߶͡O~=R
~iiMV
d|>)\Y]-Ɲ{d7
Ȉݹ
%GCagswtK
__?hM_.:Ֆ
i>Ao0kFB];5k |rlmwo_ ~
]
|Bx>
:/jQ
*կ|-o
M:F}Gww|tan5Q:pz~"xXF5+VXrBp9(p2~ϸ[C'J\Kf>IRgẋ
B72(acWP,6;????U/Ixƥe3EBљ׍
ƶ"'3C(
|%_q_}ơ
xև8kZCYmKV0YAiiPhkw?
~|ߎ^+?|Uŝ3Ѵ-CM|3ޭy[x4nt34
v,misOC/2|\K3SW<o<[hk9ӼSw7"
F]jKo^pJ0V8hң'ծTԢgT;>G#

iiQ˽yf9Tr:>/˪ա檮c dx(աZ4qYQ:o곭u~ i_g{+.?
x
eǥ
H5I?8FTrx?Z?nk㷍>=X
نKSl
(|
+h|i)ˤҵ 5x5
Mt넯ic~<&k_WxE^cO D:wO&
=
f|A;O^ٓSu
F:I֧FU'_Ru9ΜH9z7IԲʐژNoƕ_S[%U3:1UG,OgU:,N'ɎJ~_J
<1X^|bռ/oVwG1.i4CT6$abfJqo||eߋ6|M
<#}|%XMsͥޟjNm=*/-n#ojN+Q5VM7Im&oogg>ckGMGV|

3>lfWZtqw±Mw#x`OuKI-59t?j~.4Ȯ.t/}:.J8j:j)Nj3R
jGIT4=Lv?

<
]ʱ5S:USa%c0_TR\MnPRտܫ/ڲN$0 EǖH@%mcN.%~Ѿ+Nr]
F
56<X~B~6^|OOُp~]Wŏ֏úoui/.QO
kz
IsmhOޛc6-e?mK>/ux
淭X+ĺĽw^/Ğu}[KҵoQsލ5noNynְFMJoK
sah^tT('4Skԇq5H 'c22_mG-<ڏȣaX*0kaaSƜD%|=oY
ɣ먝/'-ջjߟ{]^^
BKvRs|GE_6_5Xxy?a+|Tǧߴ?f?
U
/n>k:
4żt? ie׆Doǫw
?
g5
>
o׿'-54^[ʰ]
K؅+,
dpqx8U>YTlBܝ
yZRU)9sE6cn40ج֎anW/\+8Zx
c煆?VܺxF#xJ7t^%iY_~H>T?~߭|ZdXx^3ml<$E,_HZj,>}y٧5?QLO_| ~5O)7t]h
m<'j~!
[HtƗMS]܋
/?
?~)MwD<Sq:uRckO
????Qkiq$>f蚵sa=ޛYnm^w9^3jtU&
z燞&kSVSSU$|GK~!'K1X,

d!)VfyFo[,NKϲY-kʹ
Vc
%J^T7EƏxH4
wN4MoOu'ROFKK>uxnm/-f Q
7RE~+L^
.t/C^
9I|$t-^
9`imE#{oZ mn5?KzvЭy3,-UՕ7R2Ngj2H25'R2p
q?GOc`chqK:
q|E*<Djԡ`p:z S\g? +mGIFΉsCmx)K5FT$ȇGooxSO~>c[m2Yf^
+i? m
4_^:Ʒq$tqU9oO
r*^"p~xB7;TUc58ϚqxV9ӫӜfg_(eJsWaq1
u
Dkźx|`s
x&"y~+|lc
>q{hʡnu-bryus)i&r).ڕEo7?1=2f}Jgǧ:~<ȵX]
kQNGq:
[*(6gNJ5"pw8B*:<eu7)ªڭ*hRRqo",VkYSg6/6#~<o6!bS&Ux\ž
eWcXz7׊>?8}
k><fom/vn6MmZ
jkާj>qe?VxѾ:w_׊|3嵗,!|?????oM1ɧ6b3
iڭԿTTץVkRRkƤӌ/4>m$5(>IԧTxeeن;4PΎmC(b1!<rhWlL\<ө
/
OE9'w>,럲'|MKI/?⟎+mf}_K'"xmc/g:J>ѩ}
ƚ.wdk
.tm|_CnR
Zm
|r<Eҕ)
ERJ28褚wK[:
ƹ[SSͅX(G :KKhSjS4iti#
ۥI
>P>
gwo_ho;^okpAm;YS0_n4Cо6@ӡ~
A~|s#x;ߍ~/:q5,h)xcRi{ӡxz쯌oEu&ͩAͤ4ڬjV>wDnwG
k|fu)p?aB^kO]rT|=z%a8sIE^N1>aYr
93:ٵ5al6<
a:XWҧFt+]
oW|}+
UE<r>=oo
1|
e2Ht^Z(]Ɵ
~_<Ꮚg/=g\_kc-
Դxc~$R5]/U*+9'і
BP**sSMԓMї,(FKO`+Rpy]|jL># [)VWaBpӕ\ejWziWa7IiпhAZG/|?ѥ~z~
X_^VKjZﯵ=gwCa]3x7
Eյ_8^7ake|Qh^P~Mjx<+5nM+CeAk?hJ3J\zT'
pB.+RNPI%NNQ!.O+Z.;)Rq8|,S(W *9r08(SBOX
%z
Kƞ <gs[~'τҵ_
˯k|Hdƥ:M5kKndԚ7:?m/?j]en>k|m_Fmt/kM?TM*+
VkeoizCJ+bӄ(ѕ9Jc8BTX唔6Ԧ(Sq0Mx


49~.,V
[KB8=EG,>"k!&nlDjG}7ψ_'O^RѼSc_/
G<+x*7Tgxw;\5=
5
7][Pbl?cW?ZGd|Cco
A!t#ÿ#ꭥi}%SŎ<z
ΙfAg$}Eh
S%M{T9 gudOcMEI/x|q
/Jr˱Y.2eX]~
K0BYnsэyJ5#'SQRx?c
4|#Ҵgtot
C̿5 .JZ3yk{~
̿
t"

5慮M
xL<;{;赋+-%
f<ghݏ猯R<qyhΜ
|7(xQ=қkٶ2bPAh{:L<d2̺KwUpdi
x"g׃
~
$|s>/Z':>
3/hrkjזixO]K[3uZ"Q5o{Vпgσ
|Ao/?u h7$o|}w='Bj<M06f᳎O60Z[
su;]\!#qrLG4nK[7N'N4<;*W,6ukQ5%7.ics?^;˲XydeF[9d+ȰkCI)`cr׋:&OV_e:ml߱}O}|3w|gϚ*vݒnY+K삊(AEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP

odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez OSIECZNICA 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 4
kwietnia informuje się, iż:

Część 1 FACEBOOK:

Ad.1. Gmina Osiecznica prowadzi swój profil na Facebooku.

Ad.2. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka.

Ad.3. Nie uregulowano zasad blokowania komentarzy.

Ad.4. Gmina nie posiada polityki blokowania komentarzy.

Ad.5. Na profilu gminy nie ma zablokowanych osób.

Ad.6. Profil Facebooka prowadzi pracownik urzędu.

Ad.7. Osoba prowadząca profil zatrudniona jest na stanowsku ds. zarządzania
kryzysowego.

Część 2 TWITTER

Gmina Osiecznica prowadziła profil na Twitterze w 2017 r.

Część 3 FORUM

Poza profilem na Facebooku Gmina nie prowadzi forum dla mieszkańców.

CZEŚĆ 4 OFICJALNY PROFIL WÓJTA

Wójt Gminy Osiecznica nie posiada i nigdy nie posiadał swojego oficjalnego
profilu.

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka NIEMIEC

Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego

Urząd Gminy w Osiecznicy

ul. Lubańska 43

59-724 Osiecznica

Tel. 75 73 12 107 wew.25

Tel.kom 665 999 892

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BIELAWA

Witam serdecznie,

poniżej przesyłam odpowiedzi do zadanych pytań.

CZ.1 FACEBOOK

1. TAK

2. TAK

3. NIE

4. NIE

5. 4

6. Profile FB prowadzą pracownicy urzędu.

7. Profil FB prowadzi inspektor ds.promocji w Referacie Promocji i Rozwoju

CZEŚĆ 2 - TWITTER

1. TAK

2. TAK

3.NIE

4.NIE

5.0

6. Profil TWITTER prowadzą pracownicy urzędu.

7. Profil TWITTER prowadzi inspektor ds.promocji w Referacie Promocji i
Rozwoju

CZEŚĆ III – FORUM

NIE

CZĘŚĆ IV – OICJALNY PROFIL W/B/P

1. BRAK TAKIEGO PROFILU

2. Żaden z profili w mediach społecznościowych nie był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy.

--
Pozdrawiam,

Kamila Adamska
Referat Promocji i Rozwoju
Centrum Obsługi Inwestora
tel. 74 8328 728

W dniu 2019-04-16 o 11:52, Urząd Miejski w Bielawie pisze:

Odpowiedź na pismo przez KOCZAŁA 1

Urząd Gminy Koczała w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Marzanna Wysocka

Sekretariat
Urząd Gminy Koczała
tel. 59 857 4258, 59 857 4259

Fax 59 857 4073

Email koczala@koczala.pl

www.koczala.pl <http://www.koczala.pl/>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIDNICA 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź Urzędu Gminy Świdnica na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem
Renata Bogucka

Urząd Gminy Świdnica
ul.B Głowackiego 4
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 30 67 wew. 222

Odpowiedź na wniosek z dnia 02.04.19 przez KLESZCZÓW 2

_____

Dominika Sprot

<mailto:bip@kleszczow.pl> bip@kleszczow.pl | Telefon: 44 731 66 10

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów

Ten e-mail i wszelkie przesyłane nim pliki są przeznaczone wyłącznie do
użytku osoby lub podmiotu, do którego są adresowane. Jeśli otrzymałeś tę
wiadomość e-mail omyłkowo, usuń ją i powiadom nadawcę pocztą elektroniczną.

odpowiedź na wniosek przez DOBROSZYCE

Odpowiadając na wniosek o informację publiczną , informuję:

Cz.1. FACEBOOK

1. Gmina Dobroszyce prowadzi swój profil na Facebooku.

2. Na stronie internetowej gminy Dobroszyce znajduje się link do Facebooka.

3. Nie ma dokumentu ,który regulowałby zasady blokowania komentarzy.

4. Nie dotyczy.

5. Na chwilę obecną nikt nie jest zablokowany.

6. Profil Facebook gminy prowadzi pracownik urzędu gminy.

7.Sekretarz Gminy Dobroszyce.

Cz.2. TWITTER

1. Gmina Dobroszyce nie prowadzi profilu na Twitterze.

2-7 Nie dotyczy

Cz.3. FORUM

Urząd gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców oraz grupy w serwisie
społecznościowym.

Cz.4. OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku, Twitterze, Wykopie .

Sekretarz Gminy Dobroszyce

Monika Hołówka

Media społecznościowe w gminach 2019 przez SOBÓTKA 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, dotyczącej mediów społecznościowych.

Z wyrazami szacunku,

Anita Kruczykowska

--
Anita Kruczykowska
Podinspektor ds. promocji
Referat Oświaty i Promocji
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1
55-050 Sobótka
e-mail: promocja@sobotka.pl
tel.: (71) 335-12-51