Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej (OA.1431.32.2019) przez RADKÓW 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 4.04.2019r. o udzielenie
informacji publicznej.

Czas pracy kierowców w 2019 -- zmiany! przez ŻARNÓW

Czas pracy kierowców w 2019 r. - rozliczanie, dokumentowanie, obowiązki
pracodawców

zgłoś się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=czas+pracy+kierowc%C3%B3w&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=dd6ee151-168a-4172-975f-9294d36b1280&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

zobacz szczegóły
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=czas+pracy+kierowc%C3%B3w&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=dd6ee151-168a-4172-975f-9294d36b1280&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Łódź, 9 maja 2019 r.

Gdynia, 10 maja 2019 r.

Poznań, 15 maja 2019 r.

Zielona Góra, 17 maja 2019 r.

Bydgoszcz, 22 maja 2019 r.Program:

GRUPY ZAWODOWE KIEROWCÓW OBJĘTYCH PRZEPISAMI O CZASIE PRACY KIEROWCÓW

krajowy transport samochodowy

międzynarodowy transport drogowy

WYMIAR , ROZKŁAD I SYSTEMY CZASU PRACY KIEROWCÓW

Pojęcia wymiaru czasu pracy, normy i rozkładu

Praktyczne uwagi dotyczące czasu pracy i czasu jazdy

Krajowy transport samochodowy i komunikacja samochodowa

Międzynarodowy transport drogowy

Przerywany czas pracy

Zadaniowy czas pracy

Pojęcie dyżuru

Czas pracy kierowców nie pozostających w stosunku pracy

Zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów,
obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW

Limity pracy w godzinach nadliczbowych i limity dotyczące czasu jazdy

Obliczenie wynagrodzenia za czas dyżuru

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w tym prawo do ryczałtów

Rozliczenie czasu pracy i wynagrodzenie po zakończeniu okresu
rozliczeniowego

DOKUMENTOWANIE I ARCHIWIZOWANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW

Ustawowe pojęcie ewidencji czasu pracy

Zakres dokumentacji z czasu pracy, dyżurów, czasu wolnego, urlopów
wypoczynkowych

Pisemne oświadczenia kierowców dotyczące innego zatrudnienia

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Definicja podróży służbowej- miejsce pracy, a miejsce wykonywania pracy

Diety – krajowe i zagraniczne

Ryczałty za noclegi

Kwestia wypełniania przez pracodawcę obowiązku zapewniania noclegu

Rola przepisów prawa wewnątrzzakładowego w zakresie rozliczania podróży
służbowych

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA


Ekspert:

Szczepan

Przybylak

ekspert z dziedziny prawa pracy, doświadczony inspektor pracy, występował
jako biegły sądowy z zakresu prawa pracy. Wykładowca, trener z wieloletnim
doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego
przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. Sposób
przekazywania wiedzy podczas szkoleń i jakość praktycznych wskazówek cieszy
się wśród uczestników dużym uznaniem. Absolwent Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez wiele lat był wykładowcą
prawa pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. oraz w
Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

szczegółowy program
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=czas+pracy+kierowc%C3%B3w&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=dd6ee151-168a-4172-975f-9294d36b1280&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=dd6ee151-168a-4172-975f-9294d36b1280&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=dd6ee151-168a-4172-975f-9294d36b1280&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez SYCÓW

Dzień dobry,

W nawiązaniu do poniższego maila, przesyłamy odpowiedzi o poniższej treści:

Odpowiedzi...

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? *Tak. *
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka? *Tak. *
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? *Nie umieszczono, gdyż nie jest prowadzona polityka
blokowania użytkowników ani komentarzy. *
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana. *Nie dotyczy.*
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? *Brak.*
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? *Profil prowadzony jest przez osobę zewnętrzną.*
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.*Od 1.04.2019 r. profil prowadzi
osoba zewnętrza na podstawie zawartej umowy.
*

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? *Nie prowadzi.*
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym? *Nie prowadzi.*

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P *Gmina nie prowadzi profilu Burmistrza.*

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. *Nie dotyczy.*

Z poważaniem,

Maria Chwierut
UMiG Syców

W dniu 04.04.2019 o 22:37, sprawa-13145@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Maria Chwierut
UMiG Syców
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
ul. Mickiewicza 1
56-500 Syców
tel. 62 785 5107

Odpowiedź na wniosek przez BOLKÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Inspektor ds. Informatyki
Rafał Bonna
Urząd Miejski w Bolkowie
tel. 75 74 13 215 wew. 16
informatyk@bolkow.pl

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BOBOWO 1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej: [e-mail] Media społecznościowe w gminach 2019 [Sprawa#OA.1431.2.2019] przez PRZEWORNO 1

Dokumenty: OA.KW-0166/19
Znak sprawy: OA.1431.2.2019
Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0023/19
Wysłane przez: Paulina Szpak

--
----------------------------------------------------------------
wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
----------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
mail: sekretariat@przeworno.pl
www.przeworno.pl
bip.gwprzeworno.finn.pl
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Media społecznościowe w gminach 2019 Gmina Krośnice przez KROŚNICE

Szanowni Państwo,

Przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 04.04.2019

Dotyczy Mediów społecznościowych w gminach 2019

CZ. 1 FACEBOOK

1. Gmina Krośnice prowadzi swój profil na Facebooku.

2. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka.

3. Nie uregulowano zasad blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka.

4. –

5. 6 osób jest zablokowanych na oficjalnym profilu gminy Krośnice.

6. Profil gminy na Facebooku prowadzą pracownicy urzędu oraz dyrektor Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach (jednostka kultury)

7. Pracownicy, którzy prowadzą profil gminy:

- specjalista ds. turystyki i promocji

- pomoc administracyjna

- sekretarz gminy Krośnice

- dyrektor Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach

CZ. 2 TWITTER

1. Gmina nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

2. –

3. –

4. –

5. –

6. –

7. –

CZ. 3 FORUM

Urząd Gminy w Krośnicach nie prowadzi forum dla mieszkańców i grupy w serwisie społecznościowym.

CZ. 4 OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Nie ma oficjalnego profilu wójta na Facebooku.

2. –

---

Pozdrawiam

Katarzyna Łuszczek

Specjalista ds. turystyki i promocji

Urząd Gminy w Krośnicach

Tel. 71 38 46 025

krosnice.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

Media społecznościowe w gminach 2019

Data:

Thu, 04 Apr 2019 20:37:11 -0000

Nadawca:

sprawa-12978@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiedź-Do:

sprawa-12978@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Adresat:

sekretariat@ug.krosnice.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-12978@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA0MDQyMDM3MTEuMzAzMjAuNjE0NTJAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VGh1LCAwNCBBcHIgMjAxOSAyMDozNzoxMSAtMDAwMHxzZWtyZXRhcmlhdEB1Zy5rcm9zbmljZS5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQx>

odpowiedź na zapytanie przez Jelenia Góra 1

Dzień dobry,

przekazuję w załączniku odpowiedź na Państwa pytanie wysłane na skrzynkę
sekretariatu Urzędu Miasta Jelenia Góra

pozdrawiam

--
Damian Kostka, Biuro Prezydenta Miasta, Główny specjalista Urząd Miasta
Jelenia Góra, Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, tel. +48 75 754 9017

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŻÓRAWINA 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu odpowiedź w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

--
Mateusz Królewicz
Fundusze Zewnętrzne
Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6
55-020 Żórawina

dotacje@zorawina.pl
tel. (71)3814139

----------------------------------
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem
Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Żórawina z siedzibą 55-020 Żórawina, ulica Kolejowa 6. Przetwarzanie
danych odbywa się co do zasady gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
bądź jest związane z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@zorawina.pl. Więcej informacji
znajduje się na stronie www.zorawina.pl, zakładka ochrona danych osobowych.

W dniu 2019-04-18 o 07:52, UG Żórawina sekretariat pisze:

FW: odpowiedź na wniosek przez ŻARY 4

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

Edyta Nawrot

Inspektor

Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji

e-mail: <mailto:edyta.nawrot@um.zary.pl> edyta.nawrot@um.zary.pl

tel. 68 470 83 05

Urząd Miejski w Żarach

pl. Rynek 1 - 5

68 - 200 Żary

informacja publiczna przez POLANICA-ZDRÓJ 1

Polanica-Zdrój, 18 kwietnia 2019 r.

Stosownie do wniosku złożonego mailem dnia 4 kwietnia 2019 r. przesyłam w załączeniu informację Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój udzielonej pismem nr S.1431.12.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Łączę pozdrowienia i życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

Jolanta Surmińska-Rudnicka

Sekretarz Gminy

tel. 748680620

Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
ul. J. Dąbrowskiego 3
57-320 Polanica-Zdrój

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość. Nie możemy zagwarantować, że elektroniczny sposób transmisji wiadomości będzie bezpieczny i pozbawiony błędów, gdyż wiadomość taka może zostać przechwycona, zmieniona, utracona lub zniszczona, a także może dotrzeć z opóźnieniem, być niepełna lub zawierać wirusy. W związku z powyższym, nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub luki w powyższej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii odnośnej wiadomości. Informacje zawarte w treści e-maila nie są stanowiskiem oficjalnym Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój i nie mogą być rozumiana jako jakakolwiek oficjalna decyzja Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju. Mają jedynie charakter informacyjny. Odpowiedzialność za ich treść spoczywa na osobie bezpośrednio wysyłającej e-mail. Podpis osoby która wysłała wiadomość powinien znaleźć się na końcu wiadomości e-mailowej.

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez JAWORZYNA ŚLĄSKA

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn. 4
kwietnia 2019 r., odpowiedź na wszystkie pytania: NIE.

Z poważaniem

Tomasz Strzałkowski

Sekretarz Gminy Jaworzyna Śląska

<mailto:strzalkowski@jaworzyna.net> strzalkowski@jaworzyna.net

odpowiedź na wniosek przez OLEŚNICA 2

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.
Z poważaniem
Maria Susidko
Urząd Miasta Oleśnicy
56-400 Oleśnica
Rynek Ratusz
tel. 071 7982104
e-mail: m.susidko@um.olesnica.pl
____________________________________________________________

Urząd Miasta Oleśnicy 56-400 Oleśnica Rynek Ratusz
tel. +48 71 79 82 100 fax. +48 71 79 82 117 kancelaria@um.olesnica.pl
http://www.olesnica.pl http://epuap.gov.pl/wps/portal

Media społecznościowe w gminach 2019 przez KOWARY

Dzień Dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
uprzejmie informuję, iż:

Część 1
1\. Gmina Miejska Kowary prowadzi swój profil na Facebooku.
2\. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do facebookowego profilu
gminy.
3\. W żadnym dokumencie gmina nie uregulowała zasad blokowania komentarzy i
użytkowników Facebooka.
4\. Gmina nie posiada polityki blokowania komentarzy i użytkowników na profilu
facebookowym.
5\. Żaden użytkownik na dzień dzisiejszy nie jest zablokowany na profilu gminy
w serwisie Facebook.
6-7. Profil gminy na Facebooku prowadzą pracownicy Urzędu Miejskiego w
Kowarach zatrudnieni na stanowiskach: Kierownik Referatu Promocji, Stanowisko
ds. informacji turystycznej, Stanowisko ds. funduszy pomocowych, Główny
Specjalista Informatyk, Informatyk.

Część 2
1\. Gmina Miejska Kowary prowadzi swój profil na Twitterze.
2\. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do twitterowego profilu
gminy.
3\. W żadnym dokumencie gmina nie uregulowała zasad blokowania komentarzy i
użytkowników Twittera.
4\. Gmina nie posiada polityki blokowania komentarzy i użytkowników na profilu
twitterowym.
5\. Żaden użytkownik na dzień dzisiejszy nie jest zablokowany na profilu gminy
w serwisie Twitter.
6-7. Profil gminy na Twiterze prowadzi pracownik Urzędu Miejskiego w Kowarach
zatrudniony na stanowisku: Kierownik Referatu Promocji.

Część 3
1\. Urząd Miejski nie prowadzi forum dla mieszkańców.

Część 4
1\. Oficjalny profil Burmistrza Miasta Kowary na Facebooku prowadzi sama pani
Burmistrz. Na ten cel nie są przewidziane żadne dodatkowe środki pieniężne.
Nie ma oficjalnego profilu Burmistrza Miasta Kowary na Twitterze ani Wykopie.
2\. Żaden z profili w mediach społecznościowych nie był opłacany w roku 2018 z
budżetu gminy.Osoba wytwarzająca informację: Andrzej Weinke/ Kierownik Referatu Promocji.
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji publicznej: Żaneta Waligóra/
Stanowisko ds. prowadzenia dokumentacji pracowniczej i zarządzania informacją.


Urząd Miejski w Kowarach
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary

FW: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KARPACZ

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznych, przesyłam odpowiedzi na postawione we wniosku pytania:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? - Tak
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? - Tak
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? – Nie ustalono w regulaminie lub innym dokumencie zasad blokowania komentarzy.
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. – Nie dotyczy
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? – Dwie osoby.
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? – Pracownicy w Urzędzie
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. – Stanowiska ds. promocji, st. informatyczne

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? - Nie
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera? – Nie dotyczy
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? - Nie dotyczy
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.- Nie dotyczy
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?- Nie dotyczy
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? - Nie dotyczy
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. - Nie dotyczy

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? - Nie

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? Oficjalnego profilu burmistrza nie prowadzą osoby opłacane z budżetu gminy.
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. – Nie dotyczy

Z poważaniem
Katarzyna Dobiecka
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju

---
Gmina Karpacz - Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz
tel. +48 75 76 19 201
fax +48 75 76 19 224
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP
e-mail: katarzyna.dobiecka@karpacz.eu <mailto:katarzyna.dobiecka@karpacz.eu>

www.karpacz.pl <http://www.karpacz.pl/>
www.bip.karpacz.eu <http://www.bip.karpacz.eu/>
www.facebook.com/UMKarpacz <http://www.facebook.com/UMKarpacz>

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

Media społecznościowe w gminach 2019

Data:

Thu, 04 Apr 2019 20:37:11 -0000

Nadawca:

sprawa-12969@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-12969@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Odpowiedź-Do:

sprawa-12969@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-12969@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Adresat:

urzad.miasta@karpacz.eu <mailto:urzad.miasta@karpacz.eu>

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-12969@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-12969@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA0MDQyMDM3MTEuMzAzMjAuNTkyMDhAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VGh1LCAwNCBBcHIgMjAxOSAyMDozNzoxMSAtMDAwMHx1cnphZC5taWFzdGFAa2FycGFjei5ldXwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQx>

Media społecznościowe w gminach 2019-odpowiedż przez ZGORZELEC 1

witam serdecznie,

w załączeniu odpowiedź (pismo WPWZ.1431.1.2019.ŁR) na wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 4 kwietnia (data wpływu 5.04.2019)

pozdrawiam

Paweł Jaworski

--
Paweł Jaworski

Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą
Urząd Miasta Zgorzelec | Gmina Miejska Zgorzelec
NIP 615-17-94-018 | REGON 230821546

ul. Domańskiego 7,
59-900 Zgorzelec
tel.:+48 75 77 59 947, +48 75 77 55 737
-----------
www.zgorzelec.eu
http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/
ESP ePuap:/umzgorzelec/SkrytkaESP
--

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - gmina Strzelin przez STRZELIN 1

Dzień dobry

W załączniku odpowiedzi na przesłany wniosek

z poważaniem

Lech Pąchalski UMiG Strzelin

Gmina Stoszowice - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STOSZOWICE 1

Stoszowice, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Stowarzyszenie Siec Obywatelska

Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Robert Sarna

Sekretarz Gminy Stoszowice

odpowiedź przez WIŃSKO

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?
TAK
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?
REGULAMIN OGÓLNY FACEBOOK
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana.
J.W.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
NIE MA TAKIEJ EWIDENCJI
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
PRACOWNICY
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.
URZĘDNICZE, INSPEKTOR, PODINSPEKTOR,KIEROWNIK

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? NIE
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?
ZALEŻNIE OD POTRZEB/AKCJI/KONSULTACJI

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?
NIE ISTNIEJE. WÓJT MA TYLKO PROFIL PRYWATNY, KTÓRY ADMINISTRUJE SAMA
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-13165@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Moja wiedza jest następująca:

Gmina Lubin - odpowiedź na informację publiczną przez LUBIN 1

Dzień dobry

w załączeniu przesyłam odpowiedź na pytania zadane w trybie informacji publicznej na temat Facebooka, Twittera.

pozdrawiam

Sylwia Rozkosz
Email: rozkosz@ug.lubin.pl
Tel: 76 84-03-152
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin


----------------
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/
http://www.ug.lubin.pl/

---
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/
http://www.ug.lubin.pl/

Media społecznościowe w gminach 2019 - PP/2571963 przez Wrocław 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 4
kwietnia 2019 ( data wpływu 5.04.2019) o nr PP/2571963 w załączeniu
przesyłam skan odpowiedzi.

Pozdrawiam,
Karolina Ośka
___________________________________
Biuro Promocji Miasta i Turystyki (City Promotion and Tourism Office)
Sekretariat
Urząd Miejski Wrocławia (Municipality of Wroclaw)
Przejście Żelaźnicze 1, 50-107 Wrocław
tel. +48 71 777 82 10, fax +48 71 777 86 91