Gmina Jeżów Sudecki przez None

W odpowiedzi na zapytanie publiczne z dnia 4 kwietnia 2019 roku informuję:

Część 1 1 FACEBOOK - Gmina nie posiada swojego profilu na Facebooku.

Część 2 - TWITTER - Gmina nie posiada swojego profilu na Twitterze.

Część III - Forum - Gmina nie prowadzi forum dla mieszkańców lub grupy w
serwisie społecznościowym.

Część IV - Oficjalny Profil W/B/P - Nie istnieje oficjalny profil Wójta
Gminy Jeżów Sudecki.

Bożena Matuszewska

podinsp. ds. obsługi Rady Gminy

tel. 757 132 254 (-255, -257) wew. 126

VAT 2019 r. - zmiany! --- już w piatek w KIELCACH! przez ŻARNÓW

Podatek od towarów i usług VAT - zmiany w 2019 r. - omówienie nowelizacji
ustawy o VAT i przepisów wykonawczych oraz wybranych zagadnień
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

zapisz się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Kielce,
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

12 kwietnia 2019 r.
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Hotel Kongresowy,
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

ul. Solidarności 34
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

godz. 10.00-15.00
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2183,podatek-od-towarow-i-uslug-vat-zmiany-w-2019-r-omowienie-nowelizacji-ustawy-o-vat-i-przepisow-wykonawczych-oraz-wybranych-zagadnien?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

------------------------------------

PROGRAM:

* Nowelizacja ustawy w zakresie „ulgi na złe długi”; okres 90-dniowy,
przepisy przejściowe
* Projektowana nowelizacja dotycząca wspólnego dokumentu
elektronicznego JPK oraz deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-7K
* Ewidencja dotycząca podatku – zakres, terminy przesłania do organu,
korekty
* Zapisy błędne i niezgodne ze stanem faktycznym – możliwe kary za
nieprawidłowości
* Modyfikacja stosowania szczególnej procedury celnej przy imporcie
towarów
* Projektowane nowelizacje ustawy dotyczące stawek podatku VAT – 23%,
8%, 5%
* Zmiana oznaczeń stosowanych dla towarów z PKWIU na Kod celny CN
* Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej
* Nowe załączniki do ustawy określające zakres :

- towarów objętych obniżonymi stawkami VAT

- towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem

- towarów objętych tzw. solidarną odpowiedzialnością nabywców

 

* Projektowana nowelizacja ustawy w sprawie kryteriów technicznych
wymaganych od 2019r. dla kas rejestrujących i inne przepisy dotyczące
tych kas.
* Kasy rejestrujące przesyłające dane do Centralnego Repozytorium Kas
* Wycofywanie kas rejestrujących z papierową kopią paragonu.
* Podmioty zobowiązane w pierwszej kolejności do instalowania kas
rejestrujących on-line.
* Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących – odnoszące się do
rejestracji, użytkowania i serwisowania m.in. kas on-line
* Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas
rejestrujących
* Projektowane rok 2019 r. inne zmiany w ustawie :
* Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli.
* Zakaz wystawiania faktury dla sprzedaży uprzednio udokumentowanej
paragonem bez numeru rejestracji podatnika VAT.
* Sankcja dodatkowego zobowiązania podatkowego – 15% i 100%.
* Wyłączenie zwolnienia podmiotowego dla sprzedawców m.in. niektórych
towarów, w tym przez internet.
* Przepisy (wejście w życie 1.01.2018r.) dotyczące opodatkowania emisji
bonów służących do nabywania towarów i usług oraz związane z miejscem
świadczenia usług elektronicznych.
* Transakcje „łańcuchowe” - dostawa ruchoma i dostawy nieruchome.
* Miejsce dokonania dostawy towarów – dostawa krajowa, dostawa
wewnątrzwspólnotowa.
* Transakcje trójstronne - WDT, WNT i dostawa dla której podatnikiem
jest nabywca, czyli „trzy w jednym”
* WDT i WNT ze szczególnym uwzględnieniem przemieszczenia towarów
własnych (dostawy nietransakcyjne).
* WNT oraz import usług - moment obowiązku podatkowego, odliczenie kwot
podatku naliczonego w trybie reverse charge.

 


w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

* Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!Cena netto za 1
os.440,00 zł
* Cena netto za kolejną os.390,00 zł

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c203f0af-289b-473b-8c71-ede2b3fe2466&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Media społecznościowe w Gminie Miasto Świdnica przez ŚWIDNICA

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania:_
_

_CZ. 1 FACEBOOK_

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Tak

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

Tak

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

Nie posiadamy regulaminu.

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana.

------------------------

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Żadna

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świdnicy

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

Stanowiska urzędnicze

_CZĘŚĆ 2 - TWITTER_

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

Tak

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?

Nie

3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?

Nie posiadamy regulaminu

4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana.

-------------

5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Żadna

6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Pracownicy urzędu

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

Stanowiska urzędnicze

_CZĘŚĆ III - FORUM_

1.Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

Nie

_CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P_

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?

Oficjalny profil prowadzi prezydent miasta.

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

FB Świdnica rynek z tradycjami

--
--------------------------------
pozdrawiam
Magdalena Dzwonkowska
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy
tel. 074 8562-830
e-mail: rzecznik@um.swidnica.pl

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez BORZYTUCHOM 1

Witam.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że Gmina Borzytuchom nie prowadzi dziennika czy też czasopisma. Ponadto w Urzędzie Gminy oraz w żadnym z jego wydziałów ani w samorządowej osobie prawnej, nie są prowadzone media.

Poniżej podaję informację o wydatkach Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w poszczególnych latach:

- 2015 r. – 22.334,54 zł

- 2016 r. – 18.388,82 zł

- 2017 r. – 17.230,09 zł

- 2018 r. – 5.548,60 zł

Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2018 t.j. ze zm.) informuję, że Urząd Gminy w Borzytuchomiu nie jest w posiadaniu informacji publicznej, o udostępnienie której zwróciliście się Państwo wnioskiem z dnia 3 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 3 kwiecień 2019 r.) w przedmiocie prowadzenia medii w jednostkach organizacyjnych. Posiadamy 3 jednostki organizacyjne tj. GOPS Borzytuchom, GBiOK Borzytuchom oraz Zespół Szkół w Borzytuchomiu. Właściwymi do udzielenia informacji publicznej w tym zakresie są dyrektorzy oraz kierownik wymienionych jednostek tj.:

1. GOPS Borzytuchom – kierownik Pani Elżbieta Janta Lipińska, 77-141 Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56

2. Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu – dyrektor Pan Grzegorz Kopacz, 77-141 Borzytuchom, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 2

3. Zespół Szkół w Borzytuchomiu – dyrektor Pan Jarosław Ścigała, 77-141 Borzytuchom, ul. Szkolna 1

W załączeniu kopia Wyroku WSA w Opolu (IISAB/Op 28/18)

W razie pytań, proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Magda Gillmeister

UG Borzytuchom

odp z UM w Chrzanowie przez CHRZANÓW

OZP.1431.8.2019

**

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa*

**

**

**

W dalszym ciągu odpowiedzi na informację publiczną (pismo z dnia
20.02.2019 r.) informuję, iż w latach 2015 – 2018

w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie wydatkowano na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję poniższe kwoty:

*Rok*

**

*Kwota*

**

*2015*

*15241,29 zł*

*2016*

*12630,89 zł*

*2017*

*32135,82 zł*

*2018*

*53669,14 zł*

Bożena Olszowska

Urząd Miejski w Chrzanowie
Al. Henryka 20
32-500 Chrzanów

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez MIĘKINIA

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? Tak
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka? Tak
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? Nie
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? 0
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? Pracownicy urzędu
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. Informatyk, Stanowisko d.s. promocji

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? Nie
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?Nie

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)? Nie
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

W dniu 05.04.2019 o 13:28, Biuro Obsługi Petenta pisze:
--
Paweł Ziółkowski
Urząd Gminy w Miękini
Administrator Sieci Komputerowej
Nr tel. - 71 735 92 19
www.miekinia.pl

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez MIETKÓW 2

Dzień Dobry,

W załączeniu odpowiedź na przedmiotowy wniosek.

Pozdrawiam

--

Zofia Dróżdż

podinspektor ds. organizacyjnych

Urząd Gminy Mietków

ul. Kolejowa 35

55-081 Mietków

<mailto:urzad@mietkow.pl> urzad@mietkow.pl

tel. 71/3 168 113

<http://www.mietkow.pl> http:\\www.mietkow.pl

odpowiedź informacja publiczna przez PIECHOWICE 1

Witam
w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną
pozdrawiam
Anna Szalej - John
Urząd Miasta Piechowice
Kierownik Referatu Spraw Społecznych
tel. 75 75 48 906

odpowiedź na wniosek- udostępnienie informacji publicznej przez STRONIE ŚLĄSKIE 1

Dzień dobry, w załączniku przesyłam informację publiczną.

--
Sara Pawłowska
Referent ds. Obsługi Biura Burmistrza
tel: 74 811 77 12
e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
www.stronie.pl

Informacja publiczna RO.1431.18.2019 przez GRĘBOCICE 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam żądaną informację publiczną.

Pozdrawiam,
Justyna Tesarska
Podinspektor ds. informacji publicznej
tel.76 8325 302
melioracje@grebocice.com.pl
________________________________________________

Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
NIP 692-22-57-472
e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl
____________________________________________________

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Grębocice.
Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie internetowej
www.bip.grebocice.com.pl

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez TWARDOGÓRA 1

Dzień dobry.

Niniejszym przesyłamy zawarte poniżej postulowane informacje, dot. mediów społecznościowych.

Pozdrowienia

Andrzej Makarczuk

Inspektor ds. funduszy, promocji i rozwoju

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze

Tel. 71 3992250

e-mail: andrzej.makarczuk@twardogora.pl

Niniejsza wiadomość jest skierowana do Państwa wyłącznie w celu korespondencji z Urzędem Miasta i Gminy w Twardogórze.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra (Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra ). Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań gminy i nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprostowania lub usuwania danych osobowych, do "bycia zapomnianym", do ograniczenia przetwarzania , do przenoszenia danych i do sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dokument 216986/03/2019/W - "Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. wydatków wobec mediów " przez None 1

Dokument: 216986/03/2019/W
Nazwa : Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. wydatków wobec mediów

* * ** * *

Fw: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GAWORZYCE

SEK. 1431.21.2019
Gaworzyce, 10.04.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, udzielam odpowiedzi na poniższe pytania:
CZ. 1 FACEBOOK
1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? – odpowiedź: Tak
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? – odpowiedź: Tak
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? – odpowiedź: Brak regulaminu. Nie są blokowane ani nie są usuwane żadne komentarze.
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. – odpowiedź: Nie dotyczy.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? – odpowiedź: Brak osób zablokowanych.
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? – odpowiedź: Facebooka gminy prowadzą dwie pracownice zatrudnione w Urzędzie Gminy.
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. – odpowiedź: stanowisko ds. współpracy lokalnej i promocji.

CZĘŚĆ 2 – TWITTER – odpowiedź: Gmina nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? – odpowiedź: Nie dotyczy.
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera? – odpowiedź: Nie dotyczy.
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? – odpowiedź: Nie dotyczy.
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. – odpowiedź: Nie dotyczy.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? – odpowiedź: Nie dotyczy.
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? – odpowiedź: Nie dotyczy.
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. – odpowiedź: Nie dotyczy.

CZĘŚĆ III – FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? – odpowiedź: Urząd Gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców w serwisie społecznościowym.

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? odpowiedź: Nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku, Twitterze, Wykopie, w związku z powyższym brak wydatkowania środków na ten cel z budżetu gminy .
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. – odpowiedź: Nie dotyczy.

Anita Stangret
Sekretarz Gminy Gaworzyce
Urząd Gminy w Gaworzycach
ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce
tel. 76 83 16 285
fax 76 83 16 286
---
Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

informacja publiczna LewinKłodzki przez LEWIN KŁODZKI

Dzień dobry,


W odpowiedzi na pytania otrzymane 04.05.2019 r. informuję, co następuje.
1. Gmina Lewin Kłodzki nie prowadzi swojego profilu na Facebooku.
2. Gmina Lewin Kłodzki nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.
3. Urząd gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców, ani grupy w serwisie społecznościowym.
4. Osobiście prowadzę profil Wójt Gminy Lewin Kłodzki na Facebooku. Wszystkie informacje zamieszczam sama od początku funkcjonowania profilu.


--

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Lewin Kłodzki

Joanna Klimek-Szymanowicz

tel. 697 107 315

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez MARCISZÓW

Marciszów, 10.04.2019r.

Szanowni Państwo
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa__*
*

*ODPOWIEDŹ
na wniosek o udostępnienie informacji publicznej*

Gmina Marciszów po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 04.04.2019 r.
dotyczącego udzielenia informacji publicznej w zakresie:

*"CZ. 1 FACEBOOK*

**

*1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?**
**2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link
do Facebooka? **
**3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?**
**4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania
komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.**
**5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?**
**6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?**
**7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.*

**

*CZĘŚĆ 2 - TWITTER*

**

*1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?**
**2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link
do Twittera? **
**3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Twittera?**
**4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania
komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.**
**5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?**
**6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?**
**7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.*

**

*CZĘŚĆ III - FORUM*

**

*Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym? *

**

*CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P*

**

*1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?**
**2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018
roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu."*

uprzejmie informuje, iż:

Ad1. Gmina Marciszów prowadzi własny profil na Facebooku;
Ad2. Na stronie internetowe nie znajduje się odnośnik do profilu
Facebook Gminy Marciszów;
Ad3. Gmina Marciszów prowadząc własny profil na Facebooku działa w
oparciu o ogólnie obowiązujący regulamin serwisu Facebook, nie stosuje
dodatkowych dokumentów regulujących blokowanie komentarzy bądź użytkowników;
Ad4. Nie dotyczy;
Ad5. Na dzień 10.04.2019 na Profilu Facebook Gminy Marciszów nie
zablokowano jakiegokolwiek użytkownika;
Ad6. Profil Facebook jest prowadzony przez wyznaczoną osobę, która jest
pracownikiem urzędu;
Ad7. Osoba odpowiedzialną jest pracownik referatu
Organizacyjno-Społecznego na stanowisku ds. ogólno-organizacyjnych,
promocji, kultury, sportu i turystyki.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Marciszów nie prowadzi innych
profili, m.in. na Twitterze, nie prowadzi grupy w serwisie
społecznościowym (forum) oraz nie istnieje oficjalny profil Wójta Gminy
Marciszów.

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik

sprawę prowadzi:
Mariusz Michalski
Referat OSP
Urzędu Gminy w Marciszowie
tel. 757410208 wew. 43

Media społecznościowe w gminach 2019 przez MYSŁAKOWICE 1

Udzielając odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Mysłakowice odpowiada:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? - tak
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? – tak
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? - nie
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. - nie
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? - 0
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? – pracownicy urzędu
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. - St. ds. promocji, funduszy sołeckich, współpracy z organizacjami pozarządowymi; Zastępca Wójta Gminy

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? - nie
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera? – nie dotyczy
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? – nie dotyczy
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. – nie dotyczy
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? – nie dotyczy
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? – nie dotyczy
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. – nie dotyczy

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? - nie

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? – nie dotyczy
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. – nie dotyczy

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-13009@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez PRUSICE 1

Witam,

W załączeniu odpowiedzi.

--
Pozdrawiam,
Joanna Sroga
Samodzielne Stanowisko ds. promocji, turystyki i współpracy
tel. 71 312 62 24, wew. 38

email: j.sroga@prusice.pl

Urząd Miejski w Prusicach
Rynek 1, 55-100 Prusice
tel.: 71 312 62 24, 312 62 31
faks: 71 312 62 29

e-mail: <mailto:prusice@prusice.pl> prusice@prusice.pl
<http://www.prusice.pl/> www.prusice.pl / www.fb.com/gminaprusice

Odpowiedź- udostepnienie informacji publicznej- media w Gminie przez NIECHLÓW 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem

Aleksandra Dąbrowska | Młodszy referent ds. obsługi sekretariatu
Urząd Gminy Niechlów, 56-215 Niechlów ul.Głogowska 31
tel. (65) 543-56-76 fax (65) 543-58-14

Odpowiedź na wniosek - informacja publiczna przez ZAGRODNO 1

Urząd Gminy Zagrodno w załączniku przekazuje odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 04.04.2019r.

Pozdrawiam
Tomasz Sarkowicz
Urząd Gminy Zagrodno
tel. 76 877 33 96 wew. 122

Urząd Miejski w Chojnowie przez CHOJNÓW 1

Odpowiedź na informację publiczną: Media społecznościowe w gminach 2019 przez LUBOMIERZ 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 04.04.2019 r. (data wpływu: 05.04.2019 r.), Gmina Lubomierz udziela
poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? *TAK*
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?*TAK*
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? *NIE*
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana. *-*
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? *Jedna osoba*
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? *Pracownik Urzędu*
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. ***Gł. Specjalista ds. funduszy
pomocowych i promocji Gminy*

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? *NIE*
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera? *-*
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Twittera? *-*
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana. *-*
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?*-*
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? -
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. -

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym? *NIE*

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)? *NIE*
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. -

--
Pozdrawiam
Justyna August
Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu
tel. 75 78 33 166 wew.42

Media społecznościowe w gminach przez BYSTRZYCA KŁODZKA

Bystrzyca Kłodzka, 11 kwietnia 2019 r.

Sieć obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na pismo przesłane do Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 5 kwietnia 2019 r. na temat: “Media społecznościowe w gminach 2019” informuję:

CZ. I FACEBOOK
1. Gmina Bystrzyca Kłodzka prowadzi swój profil na facebooku
2. Link do facebooka znajduje się na stronie internetowej gminy www.bystrzycaklodzka.pl
3. Gmina stosuje się do ogólnego regulaminu facebooka i wynikających z niego zasad.
4. Jak wyżej.
5. Nie posiadamy takich osób.
6. Profile F. prowadzi pracownik urzędu.
7. Zajmuje się tym gł. specjalista ds. komunikacji społecznej.

CZ. II TWITTER
nie korzystamy

CZ. III FORUM
nie prowadzimy

CZ. IV.
Burmistrz nie posiada swojego profilu na facebooku.

Pozdrawiam

Bogusław Bieńkowski
gł. specj. ds. komunikacji społecznej
UMiG Bystrzyca Kłodzka
www.bystrzycaklodzka.pl
wiadomoscibystrzyckie@bystrzycaklodzka.pl
tel. 74 81 17 626

informacja publiczna przez OŁAWA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zadane zapytanie o informację publiczną.

_____________________
Andrzej Łabowski
Naczelnik Wydziału Promocji Kultury Sportu
Urząd Miejski w Oławie
a.labowski@um.olawa.pl
tel. 71 301 10 18, 668 890 935

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KOTLA 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

--
Kamila Suchocka-Szperlik
Kierownik Referatu rozwoju Gminy
i pozyskiwania środków zewnętrznych

Urząd Gminy Kotla
ul. Głogowska 93
67-240 Kotla
tel. 076-8318-361 wewn. 51
fax 076-8318-308

Odpowiedź na informacje publiczną przez LUBAWKA 2

Dzień dobry, w załączniku przesyłam odpowiedź na informacje publiczną na
podstawie art.2 ust. 1 z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej w sprawie mediów społecznościowych w gminach 2019.

Pozdrawiam
Katarzyna Biroś
Urząd Miasta Lubawka
tel. kom. 516-321-116

<http://www.lubawka.eu/> Opis: http://www.lubawka.org.pl/um/stopka720.png

Gmina Lubawka
Adres: Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
Telefon: +75 741 15 88, e-mail: lubawka@lubawka.eu
Nr Konta: 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com