Informacje publiczne 2014-2016 przez CHEŁMŻA 1

Chełmża, dnia 17.03.2017 r.

SOR.1431.9.2017

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej ewidencji wniosków o udzielenie informacji publicznej za lata 2014-2016 prowadzonej w Urzędzie Miasta Chełmży.

Sekretarz Miasta
Janusz Wilczyński

inf. publiczna przez ZAGÓRZ 3

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017 r. informuję, że w latach
2014, 2015, 2016 do Urzędu wpłynęło:

-6 wniosków- w załaczeniu rejestr,

-3 wnioski- w załaczeniu rejestr,

-13 wniosków-w załączeniu rejestr.

Łukasz Woźniczak

Sekretarz Miasta i Gminy Zagórz

Tel. 500097650

Odpowiedź na informację publiczną przez OSTRÓWEK 1

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję skan pisma.

Pozdrawiam
Ilona Machoń

Sekretariat

Adres a-mail: <mailto:i.machon@ostrowek.pl> sekretariat@ostrowek.pl
tel. (81) 856 20 02

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez LASKOWA 9

<html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> <font size="-1"><font face="Verdana">Dzień dobry,<br> <br> Urząd Gminy w Laskowej przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ilości wniosków o udzielenie informacji publicznej, jakie wpłynęły do tut. Urzędu w latach 2014 - 2016.<br> <br> </font></font> <div class="moz-signature">-- <br> <div style="text-size-adjust: none !important; -ms-text-size-adjust: none !important; -webkit-text-size-adjust: none !important; "> <p style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10px; line-height: 12px; margin-bottom: 10px;"> <a style="text-decoration:none" href="https://htmlsig.com/t/000001C6C6PG" class="clink logo-container"> <img src="cid:part1.B2D97F83.52358D52@laskowa.iap.pl" alt="Urząd Gminy Laskowa" class="sig-logo" height="80" border="0" width="73"> </a> </p> <p style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10px; line-height: 12px; color: rgb(33, 33, 33); margin-bottom: 10px;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt signature_name-target sig-hide">DAMIAN BOGACZ</span> <span class="title-sep sep" style="display: inline;">/</span> <span style="color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt signature_jobtitle-target sig-hide">Informatyk</span> <span class="email-sep break" style="display: inline;"><br> </span> <a class="link email signature_email-target sig-hide" href="mailto:d.bogacz@laskowa.iap.pl" style="color: rgb(71, 124, 204); text-decoration: none; display: inline;">d.bogacz@laskowa.iap.pl</a><span style="color: #212121;" class="txt signature_mobilephone-target sig-hide"></span> </p> <p class="company-info" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10px; line-height: 12px; margin-bottom: 10px;"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt signature_companyname-target sig-hide">Urząd Gminy Laskowa</span> <span class="company-sep break" style="display: inline;"><br> </span> <span style="color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt office-sep sep">Biuro: </span> <span style="color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt signature_officephone-target sig-hide">183300230</span> <span style="color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt fax-sep sep">/ </span><span style="color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt fax-title sep">Fax: </span> <span style="color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt signature_fax-target sig-hide">183300226</span> <span class="address-sep break" style="display: inline;"><br> </span> <span style="color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt signature_address-target sig-hide">34-602 Laskowa</span> <span class="address2-sep break" style="display: inline;"><br> </span> <span style="color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt signature_address2-target sig-hide">Laskowa 643</span> <span class="website-sep break" style="display: inline;"><br> </span> <a class="link signature_website-target sig-hide" href="http://www.laskowa.pl" style="color: rgb(71, 124, 204); text-decoration: none; display: inline;">www.laskowa.pl</a> </p> </div> </div> </body></html>

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej CRWIP/1280/17 przez Warszawa 4

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam skan pisma z dnia 3 marca 2017 r. znak GP-IP.1431.19.2017.KPU(2.KPU) wraz z załącznikami (tj. wyciąg z rejestru CRWIP za 2014 r., wyciąg z rejestru CRWIP za 2015 r.)w sprawie Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r. (CRWIP/1280/17).

Z poważaniem,

________________________________

--
Katarzyna Puchała
Główny specjalista
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Gabinet Prezydenta (GP)

Wydział Informacji Publicznej

ul. Senatorska 27, pokój 201, 00-099 Warszawa
tel. +48224431091
faks +48224439965
KPuchala@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl
[cid:Syrenka1.png]

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYTOCZNA 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Przytoczna otrzymał następującą liczbę pisemnych wniosków o udzielenie informacji publicznej:

1) w roku 2014 – 0

2) w roku 2015 – 8

3) w roku 2016 – 20

Z uwagi na indywidualne rejestrowanie wpływających wniosków o udostępnienie informacji publicznej na poszczególnych stanowiskach pracy przedkładam w załączeniu 9 rejestrów.

Z poważaniem

Anna Woźna

Inspektor Urzędu Gminy Przytoczna

Tel. 95 7494 317

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI 4

W załączeniu przekazuję odpowiedź wraz z załącznikami na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Poniżej przekazuję odpowiedź na Państwa pytania, które również są zamieszczone w skanie załączonego pisma nr ABI.1431.3.2017
Tomasz Kuśnierczak
ABI

1.. Liczba wniosków o informację publiczną w 2014 r.

Mail
Poczta tradycyjna
Do protokołu
Suma

54
30
-
84

2.. Liczba wniosków o informację publiczną w 2015 r.

Mail
Poczta tradycyjna
Do protokołu
Suma

67
22
-
89

3.. Liczba wniosków o informację publiczną w 2016 r.

Mail
Poczta tradycyjna
Do protokołu
Suma

52
23
-
75

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 15048 (20170307) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUROŚL 4

Dzień dobry,

W załączniku odpowiedź na wniosek z dnia 21.02.2017 r. wraz z załącznikami.

Monika Pupek

Urząd Gminy Turośl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LASOWICE WIELKIE 3

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.
wykazu wniosków o informację publiczną w latach 2014 - 2016 Urząd Gminy
Lasowice Wielkie przesyła zestawienie i rejestr wniosków o udostępnienie
informacji publicznej z podziałam na poszczególne lata.

Ad.1. Ilość wniosków w 2014 roku - 27

Ad.2. Ilość wniosków w 2015 roku - 28

Ad.3. Ilość wniosków w 2016 roku - 33

Ad.4. Załącznik nr 1

Ad.5. Załącznik nr 2

Ad.6. Załącznik nr 3

Sara Szewczyk

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

[E-mail] FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - liczba wniosków za lata 2014-2016 oraz udostępnienie ewidencji wniosków [Sprawa#OR.1431.4.2017] przez CZECHOWICE-DZIEDZICE 5

Dokumenty: OR.KW.00002.2017
Znak sprawy: OR.1431.4.2017
Rej. koresp. wych.: RKW-EMAIL.00086.2017
Wysłane przez: Magdalena Kruzel-Jurczyk

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

OdpowieWniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PAPROTNIA 3

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie danych Wójt Gminy Paprotnia
informuje:
1.Urząd Gminy w 2014 r. otrzymał 7 wniosków o udostepnienie danych 1
wniosek został wysłany poczta tradycyjną 6 wniosków mailem.
2.Urząd Gminy w 2015 r. otrzymał 18 wniosków o udostepnienie danych 2
wnioski zostały wysłane pocztą tradycyjną 16 wniosków mailem.
3.Urząd Gminy w 2016 r. otrzymał 18 wniosków o udostepnienie danych 1
wniosek został wysłany pocztą tradycyjną 17 wniosków mailem.

w załączeniu przesyłam skany spisu spraw za rok 2014, 2015, 2016.

z poważaniem
Stanisław Ładziak
Wójt Gminy Paprotnia

FW: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KORNOWAC 4

--

Radosław Łuszcz

Sekretarz Gminy Kornowac

e-mail: <mailto:sekretarz@kornowac.pl> sekretarz@kornowac.pl

Urząd Gminy Kornowac

Ul. Raciborska 48

44-285 Kornowac

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- odpowiedź na zapytanie publiczne - gmina Grybów przez GRYBÓW 4

W dniu 2017-02-21 o 21:04, sprawa-1499@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017r przez WYRZYSK 2

Dzień dobry!
W załączeniu przesyłam odpowiedź Burmistrza Wyrzyska wraz z załącznikami (skany spisów spraw dot. udostępniania informacji publicznej za rok 2014, 2015, 2016) na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017 roku OR.1431.09.2017

Urząd Miejski w Wyrzysku
Katarzyna Kasprzycka

odpowiedź na wniosek SG.1431.2.2017 przez MOKOBODY 4

--

Z poważaniem
Aneta Gizińska
stanowisko ds.obsługi Rady Gminy i jej organów
oraz sekretariatu i spraw organizacyjnych.
Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
www.mokobody.pl
25/6411315 wew. 32

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHODÓW 1

Urząd Gminy Chodów przesyła wykaz wniosków o informację publiczną od
2014r. do 2016r.

Sekretarz Gminy

Henryka Trzaskalska

W dniu 2017-02-21 o 20:52, sprawa-1282@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTASZEWO

Ostaszewo, dnia 8 marca 2017 r.
SG.1431.10.2017

Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
sprawa-2191@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W nawiązaniu do poniższego wniosku o udzielenie informacji publicznej, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) informuję, iż z powodów technicznych odpowiedź zostanie udzielona w terminie do dnia 15 marca 2017 r.

Jerzy Bełcik
Sekretarz Gminy Ostaszewo
e-mail: sekretarz@ostaszewo.pl
Ostaszewo, dnia 8 marca 2017 r.
SG.1431.10.2017

Urząd Gminy Ostaszewo
ul. Kościuszki 51
82-112 Ostaszewo
tel. 55 247 13 18
fax 55 247 13 69
www.ostaszewo.pl
ug@ostaszewo.pl

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KUTNO 35

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 21.02.2017 r. (data wpływu 23.02.2017 r.).

--

*Pozdrawiam*
Paulina Trzaskowska
Biuro Prasowe
tel. 24 253 11 41
aaaaaaa
aaaa <www.facebook.com/MiastoKutno>aaaa
aaaaaaa

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez INOWROCŁAW 4

W załącznikach znajduje się odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej - odpowiedź przez KOCHANOWICE 2

SE.1431.12.2017
Kochanowice, dnia 08.03.2017


Szanowna Pani


Katarzyna Batko - Tołuć

W
odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 lutego
2017 r. data wpływu do urzędu 22 lutego 2017 r. dotyczący rejestru

wniosków o udzielenie informacji publicznej
za lata 2014, 2015, 2016 przesyłam w załączeniu wnioskowane dane.

Rok 2014 -
52 wnioski pocztą elektroniczną 12 wniosków listownie

Rok 2015 -
51 wniosków pocztą elektroniczną 2 wnioski listownie

Rok 2016 -
50 wniosków pocztą elektroniczną 15 wniosków listownie


Z poważaniem


Andrzej Domagała


Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KWILCZ 2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
ROO.1431.1.2014.DK

Dzień dobry,

W nawiązaniu do złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej - w
załączeniu żądane informacje.

Pozdrawiam,

Daniel Kozubowski

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Kwilcz

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64 - 420 Kwilcz

NIP: 787-10-16-657, REGON: 000535853

www.kwilcz.pl

tel. 61 29 15 065 wew. 43
----------------------------------------------------

Uwaga: Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób
trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem
niniejszej wiadomości, informujemy, że rozpowszechnianie lub kopiowanie oraz
jakiekolwiek czynienie z niej użytku jest zakazane i może naruszać prawo.
Dziękujemy za poinformowanie nadawcy oraz za usunięcie wiadomości bez
otwierania załączników.

informacja publiczna przez CHOSZCZNO 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną dot. ilości
wniosków złożonych w latach 2014-2016.

Z poważaniem
Agnieszka Tomczyk
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Urząd Miejski w Choszcznie
95 765 93 12

informacja publiczna przez SOSNOWICA 3

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21
lutego 2017 r. podaję poniżej liczbę wniosków o informację publiczną , które
wpłynęły (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) do Urzędu Gminy
Sosnowica (pow. parczewski, woj. lubelskie)

1. 2014 r. - 27

2. 2015 r. - 82

3. 2016 r. - 58.

W załącznikach przesyłam rejestry przedmiotowych wniosków.

Beata Wachulik

Sekretarz

Gminy Sosnowica