Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7559@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7591@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7630@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7483@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7581@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez DZIEMIANY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@dziemiany.pl> o 21.04.2019 22:00

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o23.04.2019 07:09

Read-Receipt: Wniosek o informacje publiczną przez KUŹNICA

Wiadomość wysłana w dniu 22 kwietnia 2019 10:52:10 GMT-00:00 do sekretariat@kuznica.ug.gov.pl o temacie „Wniosek o informacje publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Wniosek o informacjepubliczną przez NOWYŻMIGRÓD 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@nowyzmigrod.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SUPRAŚL

Twoja wiadomość

Do: um@suprasl.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 22.04.2019 10:04

odczytano w dniu 23.04.2019 07:31.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez RZECZENICA

Twoja wiadomość

Do: gmina@rzeczenica.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-04-21 21:04

odczytano w dniu 2019-04-23 07:31.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez SUCHY DĄB 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@suchy-dab.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez SZUDZIAŁOWO

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 22
kwietnia 2019 do "sekretariat szudzialowo-gmina.pl"
<sekretariat@szudzialowo-gmina.pl> z tematem "Wniosek o informacje publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GONIĄDZ

Twoja wiadomość

Do: kancelaria.um@goniadz.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 22.04.2019 12:03

odczytano w dniu 23.04.2019 07:45.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SIEMIATYCZE

Twoja wiadomość

Do: urzad@siemiatycze.eu
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 22.04.2019 12:29

odczytano w dniu 23.04.2019 07:47.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez LUBICHOWO

Twoja wiadomość

Do: ug@lubichowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 21.04.2019 23:52

odczytano w dniu 23.04.2019 07:47.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GRÓDEK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@grodek.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-04-22 10:00

odczytano w dniu 2019-04-23 07:51.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOLNO

Twoja wiadomość

Do: kolno@home.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 22.04.2019 11:26

odczytano w dniu 23.04.2019 07:53.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KROKOWA

Twoja wiadomość

Do: urzad@krokowa.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 21.04.2019 23:19

odczytano w dniu 23.04.2019 07:57.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KOBYLNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<kobylnica@kobylnica.pl> o 2019-04-21 23:31

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-04-23 07:58

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez STEGNA

Twoja wiadomość

Do: gmina@stegna.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-04-21 23:10

odczytano w dniu 2019-04-23 07:58.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KOBYLNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<kobylnica@kobylnica.pl> o 2019-04-21 23:31

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-04-23 07:58

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez KWIDZYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres info@um.kwidzyn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez MOŃKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@um-monki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KRYNKI

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@krynki.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 22.04.2019 12:43

odczytano w dniu 23.04.2019 08:10.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez STARE POLE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@starepole.pl> o 2019-04-21 22:54

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-04-23 08:15