Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez PERLEJEWO

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: ug@perlejewo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2019-04-22 12:24

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Read-Receipt: Wniosek o informacje publiczną przez Białystok

Wiadomość wysłana w dniu 22 kwietnia 2019 08:30:52 GMT-00:00 do prezydent@um.bialystok.pl o temacie „Wniosek o informacje publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez LIPUSZ

Twoja wiadomość

Do: ug@lipusz.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-04-21 22:04

odczytano w dniu 2019-04-23 08:36.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HAJNÓWKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres hajnowka@hajnowka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez RADZIŁÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminaradzilow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 22.04.2019 11:19

odczytano w dniu 23.04.2019 09:24.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez None

Twoja wiadomość

Do: Starosta@powiat.walbrzych.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-04 22:37

odczytano w dniu 2019-04-23 09:18.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez None

Twoja wiadomość

Do: Starosta@powiat.walbrzych.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-04 22:37

odczytano w dniu 2019-04-23 09:19.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez PŁASKA 1

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedź na złożone zapytania o udostępnienie informacji publicznej:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; TAK
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; Gminny Ośrodek Kultury wydaje miesięcznik „Głos Płaskiej”.
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

http://www.plaska.pl/strona-21-archiwum.html
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; TAK, czasopismo jest zarejestrowane.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; Numery czasopisma dostępne są w formacie pdf na stronie Gminy Płaska

http://www.plaska.pl/strona-21-archiwum.html

Ostatni numer w załączniku.
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

W 2018 roku wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję wyniosły 35 989,80 zł. W pozostałych latach takiego rodzaju wydatków nie poniesiono.

Pozdrawiam,

Anna Jadeszko

Urząd Gminy Płaska

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczn? przez DZIERZGOŃ

Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o informacje publiczną
Do: sekretariat@dzierzgon.pl
Wysłaną: 2019-04-22 00:12:33

Odczytano w dniu 2019-04-23 10:01:31

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWE --- Katowice - Poznań - Gdynia przez ŻARNÓW

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWYCH 2019 NA GRUNCIE
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

zapisz się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=kasy&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5b37d051-ca34-480e-a2b8-691ef86a2977&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=kasy&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5b37d051-ca34-480e-a2b8-691ef86a2977&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Katowice, 16 maja 2019 r.

Poznań, 16 maja 2019 r.

Gdynia, 28 maja 2019 r.

------------------------------------

PROGRAM:

I.Podstawy prawne dotyczące tworzenia i działalności PKZP.

1.Statut jako podstawa działania PKZP, omówienie zasad prawidłowego
sporządzania statutu.

2.Statut PKZP a regulamin PKZP.

3.Organy PKZP.

4.Walne zebranie członków i jego kompetencje.

5.Zarząd PKZP i jego kompetencje.

6.Komisja rewizyjna jej kompetencje .

7. Rola związków zawodowych w działalności PKZP.

II.Dokumentowanie przynależności i działalności PKZP w tym;

1.Deklaracja przystąpienia do PKZP – (wzór z uwzględnieniem zmian
przepisów),

2.Wniosek o udzielenie pożyczek – niezbędne informacje zawarte w wniosku,

3. Oświadczenie poręczyciela ,

4.Wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia
,                         

5.Wniosek o częściowy zwrot wkładów.

6.Wniosek o skreślenie z listy członków Kasy i zwrot wkładów.

7.Wniosek o zapomogę – niezbędne dokument potwierdzające status
wnioskodawcy.

8.Podstawa prawna zawarcia umowy między pracodawcą a PKZP- przykład
sporządzenia umowy.

9.Zasady funkcjonowania PKZP , KKOP, RKZP.

10.Osoby uprawnione do korzystania z KAS.

11.Zasady gromadzenia wkładów w Pracowniczych Kasach.

12. Rodzaje Funduszy tworzonych w Pracowniczych Kasach i ich przeznaczenie.

13.Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem Pracowniczych Kas –
orzecznictwo sądowe i interpretacje organów skarbowych.

III. Ochrona danych osobowych na gruncie RODO od 25.
05.2018r.                                                        

1. Rola inspektora ochrony danych osobowych (
DPO).                                                            

2. Nowe obowiązki informacyjne (art,12,13 i 14 Rozporządzenia), klauzule
informacyjne.                                                                                                                                  

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych , konieczność dokonania zmian po
25.05.18r.                                                                                                                      

4. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
.                                                             

5.Ocena skutków dla ochrony danych i jej
elementy.                                                                      

6. Kary za naruszenia ochrony danych osobowych.

IV. Prowadzenie rachunkowości PKZP.

1.Ustalenie i wprowadzenia do stosowania przyjętych zasad rachunkowości
PKZP.

2.Gospodarka finansowa PKZP.

3.Zasada sporządzania sprawozdania finansowo-statystycznego.

4.Powierzanie prowadzenia rachunkowości Pracowniczych Kas- najczęściej
stosowane umowy .

5.Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie powierzenia prowadzenia
rachunkowości i obsługi kasowej PKZP.

6.Archiwizacja dokumentacji PKZP.

7.Metody kontroli PKZP.

8. Najczęściej spotykane nieprawidłowości w działalności PKZP.

V.Likwidacja PKZP- procedura przeprowadzenia likwidacji Pracowniczych KAS.

1. Organ podejmujący decyzję o likwidacji PKZP.

2. Prawa i obowiązki Komisji likwidacyjnej.

3. Zasada rozliczenia z członkami PKZP z tytułu zgromadzonych wkładów i
niespłaconych pożyczek.

4. Zadysponowanie środków Funduszu rezerwowego.

5. Orzecznictwo sądów oraz interpretacje organów skarbowych.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia


ekspert:

Renata Soszyńska

Praktyk prawa gospodarczego, doradca finansowo – podatkowy, autorka wielu
publikacji książkowych i prasowych. Doświadczony wykładowca, bardzo wysoko
oceniana przez uczestników szkoleń.

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

* Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!Cena netto za 1
os.440,00 zł
* Cena netto za kolejną os.390,00 zł

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=5b37d051-ca34-480e-a2b8-691ef86a2977&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5b37d051-ca34-480e-a2b8-691ef86a2977&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Udzielenie informacji publicznej na Państwa wniosek przez BARDO 1

Sieć obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo dot. odpowiedzi na Państwa wniosek odn.
udzielenia informacji publicznej przez Gminę Bardo.

Z poważaniem

Michał Sikuciński

Referat Komunikacji Społecznej -kierownik- Urząd Miasta i Gminy Bardo
Rynek 2 57-256 Bardo tel 74/8171478 wew. 74

Odpowiedź: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BOLESŁAWIEC

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? Tak

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka? Tak
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? Nie
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana. Nie posiada
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? Nie ma takich osób
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? Pracownicy urzędu
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. Specjalista ds. komunikacji społecznej

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? Tak
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera? Tak
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Twittera? Nie
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona
opisana. Nie posiada
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? Nie ma takich osób
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? Pracownicy urzędu
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. Specjalista ds. komunikacji społecznej

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym? Nie prowadzi

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)? Na fb, prowadzą go pracownicy urzędu.
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. Nie był

informacja publiczna przez RYMANÓW 1

Gmina Rymanów udzieliła odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w dniu 29 sierpnia 2018 roku na wskazany przez Państwa adres email. Pismo w załączeniu jeszcze raz.
Z poważaniem Marek Penar Sekretarz Gminy
Wysłane z aplikacji Poczta dla Windows 10

Odpowiedź przez ŚNIADOWO

Urząd Gminy w Śniadowie informuje, że w Gminie Śniadowo i jej jednostkach
organizacyjnych nie funkcjonują media, o których jest mowa w zapytaniu.

Gmina Śniadowo nie wydaje dzienników ani czasopism.

Gmina Śniadowo nie ponosi wydatków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane a
także dedykowane materiały promocyjne.

Z poważaniem

Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy Śniadowo

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez OSTASZEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ug@ostaszewo.pl> o 2019-04-21 23:02

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-04-23 12:54

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MALBORK

- w urzędzie gminy Malbork, ani w żadnym z jego wydziałów, jednostkach
organizacyjnych gminy i samorządowych osobach prawnych nie są prowadzone
żadne media;

- gmina Malbork nie prowadzi żadnego dziennika ani czasopisma;

- wydatki gminy Malbork na promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018

Rok Kwota wydatku
2015 18.111,93
2016 21.960,46
2017 30.890,60
2018 38.802,34

Z poważaniem
Łukasiewicz Wojciech - Z-ca Wójta Gminy Malbork
+48 55 647-28-07 w.22
+48 600-401-774
sekretarz@gmina.malbork.pl

Odpowiedź na wniosek przez RUTKA-TARTAK

Urząd Gminy w Rutce-Tartak uprzejmie informuje, że na terenie Gminy nie
są prowadzone media i nie są wydawane czasopisma.

Jednocześnie poniżej przedstawiamy informację o wydatkach poniesionych w
poszczególnych latach na promocję gminy:

2015 r.       - 22 374,50 zł

2016 r.       - 13 501,24 zł

2017 r.       -   3 057,-zł

2018 r.       -  5 633,60 zł

Sekretarz Gminy

Daniela Staszkiewicz

tel. 87 5 687 256

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BIAŁOBRZEGI

Twoja wiadomość

Do: urzad@gmina-bialobrzegi.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 22.04.2019 22:58

odczytano w dniu 23.04.2019 14:49.

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponawiamy, Katarzyna Batko-Toluć i Szymon Osowski

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponawiamy, Katarzyna Batko-Toluć i Szymon Osowski

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponawiamy, Katarzyna Batko-Toluć i Szymon Osowski

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponawiamy, Katarzyna Batko-Toluć i Szymon Osowski

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponawiamy, Katarzyna Batko-Toluć i Szymon Osowski

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponawiamy, Katarzyna Batko-Toluć i Szymon Osowski

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponawiamy, Katarzyna Batko-Toluć i Szymon Osowski
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego