Informacja publiczna przez JÓZEFÓW 1

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że do Urzędu Miasta Józefowa w latach 2014-2016 wpłynęło 258 wniosków o udzielenie informacji publicznej, z czego:
1. w 2014 r. wpłynęły 84 wnioski (57 e-mail; 27 poczta tradycyjna),
2. w 2015 r. wpłynęło 75 wniosków (51 e-mail; 24 pocztą tradycyjną),
3. w 2016 r. wpłynęło 99 wniosków (56 e-mail; 43 pocztą tradycyjną).

Jednocześnie informuję, ze w Urzędzie Miasta Józefowa nie jest prowadzony centralny rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem
Krystyna Wasilewska

Krystyna Wasilewska

Sekretarz

Urząd Miasta Józefów

ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

Budynek A, pok. 128

Tel.: (22) 779 00 45

e-mail: wasilewska@jozefow.pl

Urząd Miasta Józefowa

ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

Tel.: (22) 779 00 00, Fax: (22) 779 00 15

Gm. Huszlew - Odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z 21.02.2017 przez HUSZLEW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--/* Font Definitions */@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; text-decoration:underline;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:#954F72; text-decoration:underline;}span.Stylwiadomocie-mail17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}@page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}--></style><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapelayout v:ext="edit"><o:idmap v:ext="edit" data="1" /></o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Gmina Klwów - odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez KLWÓW 1

Witam,

W załączeniu przesyłam rejestr wniosków za 2016 r.. W 2014 i 2015 r. nie
wpłynął żaden wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Lidia Wiaderna

Sekretarz Gminy Klwów

odp na informację publiczną przez SKARBIMIERZ 4

Or.1431.1.2017 Skarbimierz - Osiedle, dnia 09 marca 2017r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

Ad.1

W roku 2014 wpłynęło 10 wniosków.

Ad.2

W roku 2015 wpłynęło 25 wniosków.

Ad.3

W roku 2016 wpłynęło 12 wniosków.

Ad. 4,5,6 - przesyłam w załączeniu.

Małgorzata Kubik - Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBCZYCE 17

Dobczyce, 2017.02.24

RO.1431.14.2017.JOBR

Katarzyna Batko-Tołuć

Szymon Osowski

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.02.2017r. o udostepnienie
informacji publicznej w przedmiocie ilości wniosków o udostepnienie
informacji publicznej w latach 2014, 2015, 2016 oraz o udostępnienie spisów
/ rejestrów udostępnionych w tych latach wniosków. na podstawie art. 10 ust.
1 i art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.) udostępniam posiadane informacje:

Ad 1. 69 spraw

Ad 2. 70 spraw

Ad 3. 59 spraw

Ad 4, 5 i 6. W załączeniu spisy spraw z 2014, 2015 I 2016 roku.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRUSZKÓW 2

W załączeniu przesyłam odpowiedz na powyższy wniosek.

informacja przez STRZYŻEWICE

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej informuję, że
termin udzielenia odpowiedzi ulega wydłużeniu do dnia 22 marca 2017 r.

Z poważaniem
Jarosław Kołodziejczyk
Urząd Gminy Strzyżewice

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE PIEKUTY

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017 r. w zakresie ilości otrzymanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latach 2014-2016 Urząd Gminy Nowe Piekuty informuje, iż:
1) w roku 2014 do urzędu wpłynęło 15 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
2) w roku 2015 do urzędu wpłynęły 22 wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
3) w roku 2016 do urzędu wpłynęło 36 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
4-6) Wnioski rejestrowane są w Dzienniku Korespondencyjnym Urząd Gminy Nowe Piekuty. Urząd nie posiada odrębnej ewidencji/rejestru/spisu przedmiotowych wniosków.

Z poważaniem
Janina Markowska
Sekretarz Gminy Nowe Piekuty

(bez tematu) przez ZALESIE 1

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
informuję, że:
ad.1 liczba wniosków otrzymanych w 2014 r. - 15 szt.
ad.2 liczba wniosków otrzymanych w 2015 r. - 22 szt.
ad 3. liczba wniosków otrzymanych w 2016 r. - 15 szt.
W załączeniu przesyłamy skan rejestru wniosków o informację publiczną za
lata 2014,2015,2016.

Urząd Gminy Zalesie
ul. Warszawska 34
21-512 Zalesie
Tel. 83-375-75-86

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej- Debrzno przez DEBRZNO 1

--
Halina Tabaczyńska
Urząd Miasta i Gminy Debrzno
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
tel. 598335351 w 22
http://bip.debrzno.pl

informacja publiczna przez RUJA 12

--
Witam,

w załączeniu odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia21.02.2017r.Pozdrawiam.

Beata Wolańska
Młodszy referent ds.
funduszy europejskich
i promocji gminy
tel. 76 85 80 311 wew. 24

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOLBUDY 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Anna Cieszyńska

---
Sekretariat Urzędu Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
tel. (58) 691 05 20/21
fax (58) 691 05 58

Odpowiedź na wniosek przez WILAMOWICE 3

Witam.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam
informację zwrotną, (informacje podzielone na lata w 3 załącznikach).

--

pozdrawiam

Tomasz Smolarski
Inspektor Informatyk
Urząd Gminy Wilamowice
tel: 33 812 94 60

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEJKOWICE 1

Witam

przesyłam w załączeniu skan pisma dotyczącego usunięcia braków w podaniu
z dnia 21.02.2017 tj. wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Psota Justyna

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PUŃSK 3

Puńsk, dnia 28.02.2017 r.

Or.1431.6.2017

Szanowni Państwo
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
Członkowie Zarządu
Stowarzyszenia

Urząd Gminy Puńsk w odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 roku niniejszym przesyła informację o liczbie otrzymanych Wniosków o udostępnienie informacji publicznej w poszczególnych latach:
2014 r. – 57 wniosków
2015 r. – 68 wniosków
2016 r. – 57 wniosków

W załączeniu przesyłamy również rejestry ww. wniosków z 2014 r., 2015 r. i 2016 r.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy
Jan Wojczulis

Wysyłanie wiadomości e-mail: Rejestr za 2014r., odpowiedź na wniosek_14, Rejestr za 2016r., Rejestr za 2015r. przez JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 4

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 21 lutego 2017r.
Pozdrawiam
Dorota Korpacz
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

odp.na wniosek o u.i.p przez DAMASŁAWEK 4

Urząd Gminy Damasławek przesyła odpowiedź na Państwa wniosek z 21 lutego
br.

z poważaniem

Marta Sońta - Mirecka

inspektor ds. obsługi rady gminy i promocji gminy

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

tel. 67-26-13-611

tel./fax. 67-26-13-627

informacja publiczna odpowiedź UM Kwidzyn przez KWIDZYN 4

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek dot. udostępnienia
informacji publicznej w zakresie ilości wniosków o udostępnienie
informacji publicznej, które wpłynęły do tut. Urzędu w latach 2014-2016
oraz rejestry przedmiotowych wniosków za wskazane lata. W przypadku
pytań proszę o kontakt pod wskazanym numerem telefonu.

Z poważaniem

Katarzyna Kosewska
Urząd Miejski w Kwidzynie
tel 55 6464 719
www.kwidzyn.pl

Fwd: wniosek przez WOŁCZYN 4

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: wniosek
Data: Mon, 6 Mar 2017 09:42:22 +0100
Nadawca: elzbieta.bar@wolczyn.pl <elzbieta.bar@wolczyn.pl>
Adresat: sprawa-1742@fedrowanie.siecobywtelska.pl

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek z dnia 1 marca 2017 roku.

Pozdrawiam

Elżbieta Bar
Urząd Miejski
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn

wniosek o udostępnienie inf. publicznej z dnia 21.02.2017 przez KOWALA 4

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam skany odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r. dot. liczbę wniosków o
udostępnieniu informacji publicznej jaka wpłynęła w latach 2014, 2015, 2016
oraz rejestr wniosków.

Z poważaniem

Aldona Solecka

Tel. 48/610-17-60 wew. 38

a.solecka@kowala.pl

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 21.03.2017 przez CHRZĄSTOWICE 4

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 21 lutego 2017 roku.

Z poważaniem

Brygida Dulęba

Sekretarz Gminy

Chrząstowice

Fwd: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARE JUCHY 1

Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

​W załączeniu odpowiedź z Gminy Stare Juchy​