PD: Wniosek o informacje publiczną przez KRZESZÓW 1

Witam,
przepraszam za brak załącznika. Uzupełniam jego skan.

Z poważaniem Robert Kowal

________________________________
Od: Urząd Gminy Krzeszów nad Sanem <sekretariat@krzeszow.pl>
Wysłane: środa, 24 kwietnia 2019 05:33
Do: sekretarz@krzeszow.pl
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną

---------- Forwarded message ---------
Od: <sprawa-7545@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-7545@fedrowanie.siecobywatelska.pl>>
Date: wt., 23 kwi 2019 o 22:48
Subject: Wniosek o informacje publiczną
To: <sekretariat@krzeszow.pl<mailto:sekretariat@krzeszow.pl>>

Szanowni Państwo,

W wiadomości brak załącznika. Poproszę o uzupełnienie.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-07-24 07:15:16.065503+00:00 z > adresu sekretarz@krzeszow.pl<mailto:sekretarz@krzeszow.pl>: > W załączeniu przesyłam odpowiedź na > wniosek o informację publiczną z 17.07.2018 > r. Z poważaniem > Robert Kowal ________________________________ Od: > > sprawa-7545@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-7545@fedrowanie.siecobywatelska.pl> > > <sprawa-7545@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-7545@fedrowanie.siecobywatelska.pl>> Wysłane: wtorek, 17 > lipca 2018 > 10:36 Do: sekretarz@krzeszow.pl<mailto:sekretarz@krzeszow.pl> Temat: Wniosek o > informacje publiczną Na > podstawie artykułu 61 Konstytucji > RP, zwracamy się z wnioskiem o informację: > - czy w urzędzie gminy > (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w > jednostce > organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie > > prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; > - jeśli tak, > wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone > (np. gazeta, radio, > telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki > organizacyjnej lub osoby prawnej > gminy; - prosimy o podanie > linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - > jeżeli gmina > prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on > > zarejestrowany w sądzie; - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub > czasopismo, > prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od > dnia odpowiedzi na wniosek, > w formacie pdf.; - prosimy o > informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, > artykuły > sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku > > 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 > roku. > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie > elektronicznej na adres > sprawa-7545@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-7545@fedrowanie.siecobywatelska.pl> > Szymon Osowski, Katarzyna Batko- > Tołuć i Bartosz Wilk - > członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji > -- Sieć > Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa > > tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09 www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> > > www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl> > www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org> NIP > 526282872 KRS 0000181348 Sąd > Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII > Wydział Gospodarczy > Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez NIEMCZA

Gmina nie prowadzi serwisów społecznościowych wymienionych w zapytaniu.

--
z poważaniem,
Wojciech Borzestowski

W dniu 2019.04.24 o 08:24, Sekretariat Urząd Miasta i Gminy Niemcza pisze:

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez HARASIUKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@harasiuki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Twój e-mail wymaga weryfikacjiverify#y1_vJI768VsHkE03Q_ObN-1556056190 przez KatarzynaBatkoToluc

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Fwd: Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez NOWA RUDA

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019
Data: Wed, 24 Apr 2019 09:48:47 +0200
Nadawca: Krzysztof Czajka <rp@um.nowaruda.pl>
Adresat: UM Nowa Ruda <miasto@um.nowaruda.pl>

Witam

1. Gmina prowadzi swój fanpage na Facebook'u.

2. Na stronie www.um.nowaruda.pl jest umieszczony odnośnik do FB.

3. Administrowanie strony nie jest ujęte w rozporządzeniu bądź
regulaminie. Blokowanie komentarzy jest incydentalne i zawsze związane z
używaniem wulgaryzmów bądź obrażaniem osób publicznych.

4. Na dzień 24 kwietnia mamy jedną zablokowaną osobę.

5. Profil administruje rzecznik prasowy UM.

TWITTER, FORUM, OFICJALNE PROFILE - nie dotyczy.

Pozdrawiam

W dniu 2019-04-24 o 07:51, UM Nowa Ruda pisze:
--
Krzysztof Czajka
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miasta w Nowej Rudzie
(74) 872-03-36 ; www. um.nowaruda.pl

Twój e-mail wymaga weryfikacjiverify#IT8OFQjRia376jmeCGfYO-1556093924 przez BUKOWSKO

********************************************************************************************************

Otrzymałeś tę wiadomość ponieważ wysłałeś do nas e-mail.
Chcemy sprawdzić, czy został on wysłany przez Ciebie, czy też pochodzi ze źródła spamu.
Aby Twoja wiadomość do nas dotarła dokończ weryfikację.

W celu dokończenia weryfikacji wystarczy, że odpowiesz na tę wiadomość pozostawiając temat bez zmian
lub kliknij w poniższy link:
http://www.bukowsko.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a=sekretariat@bukowsko.pl&id=IT8OFQjRia376jmeCGfYO-1556093924

********************************************************************************************************

The message you sent requires that you verify that you
are a real live human being and not a spam source.

To complete this verification, simply reply to this message and leave
the subject line intact or click the link below:
http://www.bukowsko.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a=sekretariat@bukowsko.pl&id=IT8OFQjRia376jmeCGfYO-1556093924

The headers of the message sent from your address are shown below:

From el.ebcbe163ec5f9c0bb253d775aca7882b.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl Wed Apr 24 10:18:44 2019
Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl ([185.70.38.12]:62251)
by whm-03.i.media.pl with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)
(Exim 4.91)
(envelope-from <el.ebcbe163ec5f9c0bb253d775aca7882b.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
id 1hJD76-000Prk-Qg
for sekretariat@bukowsko.pl; Wed, 24 Apr 2019 10:18:44 +0200
Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 44ptVN29Z0zF9ttX
for <sekretariat@bukowsko.pl>; Wed, 24 Apr 2019 08:18:04 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
s=emaillabs; t=1556093884; bh=9VDwe+KqlntSDn7HycZhLSs5C5A=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=NGLhj7oBTMetN1zvcSlHiGq/rL4M83x6fhtVNlvJS6Psaci2+MK0+H72itwIGnMHF
+1PJokMcei15SrD9Bxh0w9PBU94gzYpEWmwfHq7TJw2423vmoXTRHWqyMCNybcreFs
xsVmaBbIJS2iwL1z/sL+QkNdV8n+Bb6r/e+no5bM=
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id E69A11EBAD
for <sekretariat@bukowsko.pl>; Wed, 24 Apr 2019 10:18:03 +0200 (CEST)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============8822224634587116952=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacje_publiczn=C4=85?=

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ZAWIDÓW 2

Zawidów, dn. 24.04.2019 r.

OK.1431.5.2019

Pan

Szymon Osowski

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą elektroniczną w dniu 4 kwietnia 2019 r. uprzejmie informuję, iż:

CZ. 1. FACEBOOK

Ad. 1. Tak.

Ad. 2. Tak.

Ad. 3. Nie.

Ad. 4. Nie.

Ad. 5. Brak zablokowanych kont.

Ad. 6. Pracownik Urzędu

Ad. 7. Inspektor ds. promocji miasta.

CZ. 2. TWITTER

Ad. 1 Nie.

CZ. 3. FORUM.

Ad. 1 Nie.

CZ. 4. OFICJALNY PROFIL W/B/P

Ad. 1. Nie.

Pozdrawiam

Izabela Matuszczyk

Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej organów gminy

Urząd Miejski w Zawidowie
Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów
tel. +48 (75) 77 88 282, (75) 77 88 360 wew.105
fax: +48 (75) 77 88 205
e-mail: <blocked::blocked::mailto:urzad@zawidow.eu> urzad@zawidow.eu <blocked::blocked::mailto:kancelaria@zawidow.eu> kancelaria@zawidow.eu <blocked::blocked::mailto:umzawidow@wp.pl> umzawidow@wp.pl <blocked::blocked::mailto:radazawidow@wp.pl> radazawidow@wp.pl | NIP: 615-10-12-205 | REGON: 000526676

odpowiedź na wniosek informacja publiczna przez LIPUSZ

W odpowiedzi na wniosek w sprawie informacji publicznej informuję:

Tiret 1 Tak

Tiret 2 Biuletyn informacyjny Gminy Lipusz Kroniki Lipuskie - Urząd Gminy
Lipusz

Tiret 3 jest dostępna w internecie
http://www.lipusz.pl/asp/pl_start.asp?typ=14
<http://www.lipusz.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=71&strona=1>
&menu=71&strona=1

Tiret 4 Tak

Tiret 5 wydawane jest dwa razy w roku przed świętami Wielkiej Nocy oraz
Bożego Narodzenia dostępne na stronie

http://www.lipusz.pl/asp/pl_start.asp?typ=14
<http://www.lipusz.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=71&strona=1>
&menu=71&strona=1

Tiret 6 2015r - 16.978,57 zł

2016r - 6.874,95 zł

2017r - 13.861,08 zł

2018r - 12.472,71 zł

W ubiegłorocznej odpowiedzi zostały przez pracownika podane wydatki
poniesione

wyłącznie na druk Biuletyn informacyjny Gminy Lipusz Kroniki Lipuskie

nie uwzględniono pozostałych wydatków promocyjnych.

Pozdrawiam

Maria Żywicka

Sekretarz Gminy

586874515

maria.zywicka@lipusz.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych przez LUBIN

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek z o udostępnienie informacji publicznych przesyłam poniższe informacje:

CZ. I FACEBOOK

1. Tak
2. Tak
3. Nie
4. Nie dotyczy
5. Zero
6. Pracownicy urzędu
7. Rzecznik Prasowy

CZ. II TWITTER

1. Nie
2. Nie dotyczy
3. Nie dotyczy
4. Nie dotyczy
5. Nie dotyczy
6. Nie dotyczy
7. Nie dotyczy

CZ. III FORUM

Nie

CZ. IV OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Nie dotyczy

2. Nie dotyczy

Pozdrawiam,

MARCELINA FALKIEWICZ
Rzecznik Prasowy Prezydenta Lubina
Urząd Miejski w Lubinie (Ratusz)
ul. Rynek 23, 59-300 Lubin
tel.: 667 742 304
e-mail: mfalkiewicz@um.lubin.pl, www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl

Gmina Miejska Lubin - NIP 692-22-53-959 - REGON 390647535 - ePUAP /um-lubin/skrytka

Urząd Miejski w Lubinie
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin
tel. 76 7468-100, fax. 76 7468-267
http://www.lubin.pl
http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
e-mail: kontakt@um.lubin.pl
skrytka ePUAP: /um-lubin/skrytka

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez NOWYŻMIGRÓD 1

Dzień dobry w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji
publicznej przesłanego na adres gmina@nowyzmigrod.eu w dniu 22 kwietnia
2019 roku poniżej udzielam następujące odpowiedzi:

Ad. 1) Gmina Nowy Żmigród prowadzi media przez jednostkę organizacyjną
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie.
Ad. 2) Media, o których mowa powyżej to gazeta samorządowa (miesięcznik)
"Region Żmigrodzki".
Ad. 3) Link do strony pod którym znajduje się elektroniczne wydanie
gazety: http://nowyzmigrod.eu/index.php/pl/region-zmigrodzki-1
Ad. 4) Pismo jest wpisane do rejestru sądowego pod numerem 178
Ad. 5) Ostatnie 5 numerów pisma dostępne są pod linkami:
grudzien_2018-min.pdf
<https://drive.google.com/file/d/19joA7Htm_itk2poIwOBD2ad5170khLY_/view?usp=drive_web>
listopad_2018-min.pdf
<https://drive.google.com/file/d/13_QFjFJR7ljYtbN-zDRcFhlqP7kDzMa1/view?usp=drive_web>
luty_2019-min.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1RLkEXIDKyEeTvY6mSewS-SAoEbiVEp3r/view?usp=drive_web>
marzec_2019-min.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1ecX6uVXOhV80WbD3Iu5k4L_4AXa61uq5/view?usp=drive_web>
styczeń_2019-min.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1OWoA934KZBllYPLKdWobctn2QBzSLb7t/view?usp=drive_web>
Ad. 6) Gmina Nowy Żmigród ponosiła na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję wydatki:
- rok 2015 - brak
- rok 2016 - 2 615,00 zł
- rok 2017 - 4 000,00 zł
- rok 2018 - brak

Z up. Wójta
Mateusz Buczyński
Sekretarz Gminy

W dniu 2019-04-23 o 07:20, Urząd Gminy Nowy Żmigród pisze:

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9240@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego