Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Media społecznościowe w gminach 2019 przez CHEŁM 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@gminachelm.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BARANÓW

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25 kwietnia 2019 r. informujemy, że:

1. Gmina Baranów nie prowadzi swojego profilu na Facebooku.

2. Gmina Baranów nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

3. Gmina Baranów nie prowadzi forum ani grupy społecznościowej.

4. Oficjalny profil Wójta Gminy nie istnieje na żadnym z wymienionych portali społecznościowych.

Z poważaniem,
Jarosław Michna

Gmina Baranów

ul. Rynek 14; 24-105 Baranów

tel. (81) 883-40-27, (81) 883-40-45

fax. (81) 883-40-41

<mailto:gmina@gminabaranow.pl> gmina@gminabaranow.pl

<http://www.gminabaranow.pl/> www.gminabaranow.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Media społecznościowe w gminach 2019 przez KAZIMIERZ DOLNY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@umkd.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez WAGANIEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ug.waganiec@wlo.pl> o 2019-04-25 21:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-04-26 07:42

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KAMIONKA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ugkamionka.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:48

odczytano w dniu 2019-04-26 07:44.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez DOBIEGNIEW

Twoja wiadomość

Do: urzad@dobiegniew.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:50

odczytano w dniu 2019-04-26 07:44.

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez RADECZNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@gminaradecznica.pl> o 2019-04-25 21:48

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-04-26 07:46

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Media społecznościowe w gminach 2019 przez BLEDZEW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@bledzew.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez FAJSŁAWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@fajslawice.eu
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 25.04.2019 21:48

odczytano w dniu 26.04.2019 07:47.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez JABŁOŃ

Twoja wiadomość

Do: ugjablon@jablon.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:48

odczytano w dniu 2019-04-26 07:54.

Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BOGDANIEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@bogdaniec.pl> o 2019-04-25 21:50

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-04-26 07:50

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Potwierdzenie otrzymania: Media społecznościowe w gminach 2019 przez TERESZPOL

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gmina@tereszpol.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Data: 2019-04-25 21:48

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez DĄBROWA BISKUPIA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@lo.pl> o 2019-04-25 21:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-04-26 07:51

Urzędowe Poświadczenie Odbioru przez PUŁAWY 1

To jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione przez Urząd Miasta Puławy w
dniu 26-04-2019 07:51:33. Dokument został zarejestrowany w elektronicznej
skrzynce podawczej pod numerem: 4878.19.DP w dniu: 25-04-2019 21:54:00. Treść
niniejszego dokumentu jest automatycznie generowana i podpisywana podpisem
cyfrowym. Certyfikat używany do podpisywania wygenerowany został przez ZETO
Lublin Sp. O.O. na zlecenie Urząd Miasta Puławy na podstawie umowy nr
AQGI/BZP-26/07 z dnia 03-07-2007 w sprawie obsługi Elektronicznej Skrzynki
Podawczej. \---------------------------------- Podstawa prawna: Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków
organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom
publicznym (Dz. U. Nr 200 poz.1651 z dnia 13 października 2005r.).

* * *

_Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: CZ. 1
FACEBOOK 1\. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? 2\. Jeśli tak, to
czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? 3\. Jeśli
gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie
uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? 4\. Jeśli
Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania
użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5\. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? 6\. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? 7\. Jeśli profil prowadzą pracownicy
urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. CZĘŚĆ 2 -
TWITTER 1\. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? 2\. Jeśli tak, to czy
na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera? 3\. Jeśli gmina
prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano
zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? 4\. Jeśli Twitter gminy
posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników,
prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. 5\. Jeżeli
gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na
wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? 6\. Czy
profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot
zewnętrzny? 7\. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. CZĘŚĆ III - FORUM Czy urząd gminy
prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? CZĘŚĆ IV
- OFICJALNY PROFIL W/B/P 1\. Jeśli istnieje oficjalny profil
wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w
którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi
zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne
podmioty zatrudnione przez gminę)? 2\. Jeśli któryś profil w mediach
społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o
link do profilu. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie
elektronicznej na adres: sprawa-13547@fedrowanie.siecobywatelska.pl Szymon
Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji \-- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska
22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP
526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego_

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez OSTRÓWEK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ostrowek.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 25.04.2019 21:48

odczytano w dniu 26.04.2019 07:50.

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KONSTANTYNÓW 1

Pismo wpłynęło 2019-04-26

Urząd Gminy Konstantynów

tel. 83 341 41 92

<http://www.konstantynow.lubelskie.pl/> nagłówek GMINA mini

Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez SUSIEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@susiec.pl> o 2019-04-25 21:48

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-04-26 07:55

Potwierdzenie odbioru: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BĄDKOWO 1

Potwierdzenie odbioru

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do sekretariat.badkowo@wp.pl w dniu: czwartek, 25 kwietnia 2019 o godz. 21:46.

Adresat potwierdził odbiór tej wiadomości w dniu: piątek, 26 kwietnia 2019 o godz. 07:56.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez STARY BRUS

Twoja wiadomość

Do: ug@starybrus.lublin.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:48

odczytano w dniu 2019-04-26 07:56.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez DZWOLA

Twoja wiadomość

Do: ugdzwola@mbnet.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:48

odczytano w dniu 2019-04-26 07:59.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez WOHYŃ

Twoja wiadomość

Do: wohyn@home.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 25.04.2019 21:49

odczytano w dniu 26.04.2019 08:01.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ABRAMÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@abramow.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:48

odczytano w dniu 2019-04-26 08:03.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez INOWROCŁAW

Twoja wiadomość

Do: urzad@inowroclaw.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:46

odczytano w dniu 2019-04-26 08:04.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez WILKOŁAZ

Twoja wiadomość

Do: gmina@wilkolaz.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 25-04-2019 21:49

odczytano w dniu 26-04-2019 08:07.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez PRZEWÓZ

Twoja wiadomość

Do: urzadgminy@przewoz.com.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019.04.25 21:50

odczytano w dniu 2019.04.26 08:06.