RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MAŁDYTY 3

Małdyty, 27 luty 2017 r.

SU.1431.11.2017

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) udzielam informacji w zakresie złożonego przez Pana wniosku .
Ewidencję wniosków o informację publiczną za lata 2014-2016 przesyłam w formie rejestrów stanowiących załączniki do niniejszej wiadomości.

Z poważaniem

Danuta Olender-Lewandowska
Sekretarz
tel. 897586124
Urząd Gminy Małdyty

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYCZYWÓŁ 2

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że w 2014 roku wpłynęło do Urzędu Gminy w Ryczywole 20 wniosków - eweidecja nie była prowadzona.
Natomiast w 2015 roku wpłynęło 32 wnioski, a w 2016 - 56 wniosków.
Skan ewidencji po zanonimizowaniu danych osobowych przesyłam w załączeniu.

Z poważaniem
Janina Feldmann
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywół

tel. /fax 67 2837002 wew. 13
sekretarz@ryczywol.pl
www.ryczywol.pl

Pomyśl o środowisku, zanim zdecydujesz się na wydrukowanie tej wiadomości.

udostępnienie inf.publicznej przez STRZELCE 4

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wniosek udzielona informacja w załącznikach
z poważaniem
Ewa Zielak
Sekretarz Gminy Strzelce
(24) 356 66 05
e-mail: ewa.zielak@gminastrzelce.eu

UM Słupsk OU-DO-II.1431.6.2016 odpowiedź na wniosek przez Słupsk 1

Odpowiedź przesłana pocztą przez UM Słupsk do biura SOWP dostarczona
9.03.2017 r.

Wysyłanie wiadomości e-mail: K.Batko, S.Osowski.jpg przez CZYŻE 5

W załączeniu udzielenie informacji publicznej cz. 1.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
K.Batko, S.Osowski.jpg

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę załączników.

Gmina Brzeziny - informacja w sprawie Wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez BRZEZINY

Dzień dobry.
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska-Watchdog Polska
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
mail: sprawa-948@fedrowanie.siecobywatelska.pl

R.O.1431.5.2017
POWIADOMIENIE

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) (zwanej dalej "Ustawą") zawiadamiam, że w związku ze złożonym w dniu 21 lutego 2017 r. (data otrzymania 23 lutego br. ) wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej nie jest możliwym jej przekazanie w terminie ustawowym, a wynikającym z art. 13 ust. 1 Ustawy.

Powyższe jest spowodowane dużą ilością złożonych do organu wniosków o udzielenie informacji publicznej, szerokim zakresem żądań z tych wniosków wynikających, a także koniecznością dokonywania analizy posiadanych materiałów. Powiadamiając Wnioskodawcę o powyższym Urząd wyjaśnia także, że załatwienie sprawy w terminie 14 dni nie jest możliwe ze względu na zasadę ogólną dotyczącą konieczności załatwiania spraw w kolejności ich wpływu do organu.

W oparciu o powyższe zawiadamiam, że udzielenie informacji na złożony wniosek nastąpi w terminie do dnia: 22 marca 2017 roku, czyli w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od chwili złożenia wniosku.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Radzisław Kamiński
Sekretarz Gminy
tel. 509-869-249
e-mail: r.kaminski@brzeziny.bipst.pl

Urząd Gminy Brzeziny
tel/fax 46 874-36-99
46 874-26-68
46 874-27-27
e-mail: gminabrzeziny@post.pl

-----Oryginalna wiadomość-----

Odp. na wniosek o UIP z dn. 21.02.2017 r. z gm. Krzywcza przez KRZYWCZA 3

**

Krzywcza, dn. 10.03.2017 r.

OA.1431.2.3.2014.RG

Pan Szymon Osowski
Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej otrzymany
e-mail’em dnia 24.02.2017 r. uprzejmie informuję, co następuje:

Ad.1.*Urząd w 2014 roku otrzymał 32 wnioski o udostępnienie informacji
publicznej,*

Ad.2.*Urząd w 2015 roku otrzymał 35 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej,*

**Ad.3.*Urząd w 2016 roku otrzymał 11 wniosków o udostępnienie
informacji publicznej,*
**

Ad.4,5,6. *W załączeniu przesyłam kopię rejestru wniosków o udzielenie
informacji publicznej wraz z wyłączeniami ochrony wnioskujących osób.*

Mieczysław Klimko

Inspektor

Urząd Gminy Krzywcza

odp. na wniosek o udost. inf. pbl. przez ZAKRZEWO 4

Urząd Gminy w Zakrzewie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
J. Bąk

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez PIĄTNICA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, po anonimizacji danych wnioskodawców indywidualnych.

Maria Dziekońska

Sekretarz Gminy Piątnica

dot. udostepnienia informacji przez SUCHA BESKIDZKA

Dzień dobry

Nawiązując do Państwa zapytania i pisma i meila z dnia 10 marca Informuję,
że rejestry wniosków dot. informacji publicznej za 2015 i 2016 r. zostaną do
Państwa przesłane do dnia 31 marca br.

Tadeusz Woźniak

Sekretarz Gminy Sucha Beskidzka

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOMIERZ 3

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informujmy, iż:

Do Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz w 2014 roku wpłynęło 38 wniosków o
udostępnienie informacji publicznej w tym: 33 mailem, 2 złożone
osobiście, 2 pocztą tradycyjną, 1 za pośrednictwem ePUAP.

Do Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz w 2015 roku wpłynęło 50 wniosków o
udostępnienie informacji publicznej w tym: 45 mailem, 1 złożony
osobiście, 2 pocztą tradycyjną, 2 za pośrednictwem ePUAP.

Do Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz w 2016 roku wpłynęło 48 wniosków o
udostępnienie informacji publicznej w tym: 45 mailem, 2 pocztą
tradycyjną, 1 za pośrednictwem ePUAP.

W załączeniu przesyłamy również rejestry wniosków z lat 2014,2015,2016r.

Z poważaniem
Adam Skrzydłowski
Kierownik ROP
Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARCZEWO 3

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.02.2017r. informuję, że do Gminy Barczewo:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku -*56*
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku*- 37*
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku*- 65*
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.-*w załączeniu *
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.-*w załączeniu *

6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.-*w załączeniu *

--
z poważaniem
Agnieszka Jeziorek
Sekretarz Miasta

Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
10-010 Barczewo
tel. 89 514 83 03

W dniu 2017-02-21 o 21:08, sprawa-1612@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKAWINA 1

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 21.02.2017 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Udostępnienie informacji publicznej przez Toruń 1

Witam

W załączeniu przesyłam pismo.

pozdrawiam

*/Paweł Piotrowicz/*

/Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji/

/Urzędu Miasta Torunia/

/Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń/

/56 6118747, p.piotrowicz@um.torun.pl/

OA.1431.24.2017 przez RADKÓW 2

--
Marta Janowicz
Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
ul. Rynek 1
57-420 Radków
tel. +48 74 873 50 41

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WĄSEWO 3

Szanowni Państwo,
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017r. informuję:
1) Do Urzędu Gminy Wąsewo wpłynęły wnioski o udostępnienie informacji publicznej w ilości:
2014 rok- 37,
2015 rok- 38,
2016 rok- 41.
w załączeniu przesyłam rejestry wniosków za 2014, 2015 i 2016 rok.

Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi na wniosek.
Z poważaniem

Barbara Trojanowska
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Wąsewo
ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
29 645 80 00 wew. 22

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Dobroń przez DOBROŃ 1

W dniu 2017-02-21 o 20:41, sprawa-859@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Witam
W odpowiedzi na wniosek jak wyżej, uprzejmie informuję:
1. Ad 1. - 8 wniosków
2. Ad. 2. - 25 wniosków
3. Ad 3. - 52 wniosków
Wnioski przyjmowane i rejestrowane są w dzienniku korespondencji
kancelarii ogólnej w kolejności wpływu i dekretowane na poszczególne
stanowiska w celu przygotowania odpowiedzi dla zainteresowanych
Z poważaniem

--
Mirosław Rżanek
sekretarz Gminy Dobroń

odp. na inf. publiczna przez HERBY 4

Gm. Huszlew - Odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z 21.02.2017 przez HUSZLEW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--/* Font Definitions */@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; text-decoration:underline;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:#954F72; text-decoration:underline;}span.Stylwiadomocie-mail17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}@page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}--></style><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapelayout v:ext="edit"><o:idmap v:ext="edit" data="1" /></o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJSŁAWICE 4

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wiesław Ciołek
Sekretarz Urzędu Gminy Wojsławice

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUROŚŃ KOŚCIELNA 3

OR.1431.6.2017

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy:

Ad 1) W 2014 r. Urząd Gminy Turośń Kościelna otrzymał 52 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
Ad 2) W 2015 r. Urząd Gminy Turośń Kościelna otrzymał 52 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
Ad 3) W 2016 r. Urząd Gminy Turośń Kościelna otrzymał 71 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Ad 4) Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej z 2014 . - w Załączeniu
Ad 5) Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej z 2015 . - w Załączeniu
Ad 6) Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej z 2016 . - w Załączeniu

Pozdrawiam,

Sylwia Fiedorczuk
Sekretariat
Urząd Gminy Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
tel. 85-715-80-00

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BIAŁOGARD 18

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej i skany
spisów spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta
Białogard w zakresie udostępniania informacji publicznej

Mieczysław Horwat

Wydział Organizacyjny

Urząd Miasta Białogard