Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez DOROHUSK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@dorohusk.com.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 25.04.2019 21:48

odczytano w dniu 26.04.2019 10:51.

Odpowiedź przez WICKO 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Sekretariat Urzędu Gminy w Wicku
84-352 Wicko, ul. Słupska 9
ug@wicko.pl

Fwd: Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KĘSOWO

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Media społecznościowe w gminach 2019
Data: Fri, 26 Apr 2019 10:19:09 +0200
Nadawca: Informatyk - Urząd Gminy w Kęsowie <informatyk@kesowo.pl>
Adresat: sprawa-13337@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry

Poniżej przekazuję informacje zwrotne, dotyczące wniosku o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 25.04.2019 r.

CZ.1.
1. Tak
2. Tak
3. Nie
4. Nie
5. 0
6. Pracownicy urzędu
7. Wójt Gminy Kęsowo

CZ.2.
Nie dotyczy

CZ.3.
Nie dotyczy

CZ.4.
1. Nie istnieje
2.
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Gmina-K%C4%99sowo-369129546851092/

Z poważaniem.
Grzegorz Urowski

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Data: Thu, 25 Apr 2019 19:46:32 -0000
Nadawca: sprawa-13337@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-13337@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Odpowiedź-Do: sprawa-13337@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-13337@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Adresat: kesowo@kesowo.pl <mailto:kesowo@kesowo.pl>

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link
do Facebooka?
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie
lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i
użytkowników Facebooka?
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania
komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków,
do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w
tym serwisie?
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link
do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania
komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków,
do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w
tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku
prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o
sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne
podmioty zatrudnione przez gminę)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018
roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie
elektronicznej na adres: sprawa-13337@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-13337@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Gmina Paszowice przez PASZOWICE

1. Tak Gmina Paszowice prowadzi Facebooka
2. Tak mamy link do FB na stronie
3. Nie, nie posiadamy regulaminu FB .
4. Nie , nie posiadamy polityki blokowania uzytkowników ( nigdy nie było to
potrzebne)
5. 0
6. Tak FB prowadzą pracownicy Urzędu Gminy Paszowice.
7. Informatyk , Sekretarz .

Cześć 2

1. Nie posiadamy Twittera.

Cześć 3

Nie prowadzimy forum .

Część 4

Nie posiadamy profilów W/B/P w mediach społecznościowych.

Z poważaniem
Informatyk UG Paszowice
Wojciech Konieczny

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ZAKRZEW 2

Dzień dobry.

Odpowiedzi do CZ1.

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Tak, prowadzi.

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?

Tak, na stronie zakrzew.pl znajduje się bezpośredni link do naszego facebooka.

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?

Nie, nie mamy takiego zapisu. Ogólnie nasz facebook prowadzimy bardziej jako profil informacyjny (staramy się nie prowadzić żadnych otwartych dyskusji)

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.

Nie dotyczy.

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?

Na dzień dzisiejszy nie mamy użytkowników, którzy zostali by zablokowani.

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?

Profil facebooka prowadzi osoba z Urzędu.

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

Naszego facebooka prowadzi nasz informatyk.

CZ.2 Twitter

Nie posiadamy konta na TWITTERZE.

CZ.3. FORUM

Nie prowadzimy forum dla mieszkańców.

Cz.4. OFICJALNY PROFIL W/B/P

Gmina nie prowadzi żadnego z podanych profili.

Pozdrawiam

Andrzej Kosiec
informatyk@zakrzew.pl
tel. 48 610 51 22

LAS UG ZAKRZEW
JST 1425132

Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BYTOM ODRZAŃSKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl> o 2019-04-25 21:50

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-04-26 11:30

Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GODZISZÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@godziszow.pl> o 2019-04-25 21:48

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-04-26 09:23

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŁUBIANKA

Witam Serdecznie!

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

CZ. 1

Gmina Łubianka prowadzi profil na Facebooku, na stronie internetowej
jest do niego link. Komentarze nie są blokowane i nie posiadamy polityki
ich kasowania. Nie mamy żadnej osoby zablokowanej. Profil prowadzi
pracownik urzędu gminy na stanowisku promocji, kultury, sportu i
współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Cz.2, Cz.3, Cz. 4 - nie prowadzimy

Pozdrawiam

Agata Surowiec

UG Łubianka

W dniu 26.04.2019 o 08:11, UG Łubianka pisze:

Odpowiedź na zapytanie o informację publiczną przez PISZCZAC

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną z dnia 25-04-2019 roku
przesyłamy odpowiedzi:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

*Tak*

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

*Tak*

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

*Nie kasujemy komentarzy i nie blokujemy użytkowników.*

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.

*Nie kasujemy komentarzy i nie blokujemy użytkowników.*

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

*0 (zero) osób jest obecnie zablokowanych.*

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

*Profil prowadzi wójt gminy.*

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

*Gmina nie posiada i nie prowadzi profilu profilu na Twitterze.*

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

*Urząd gminy nie prowadzi forum.*

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?

*Nie ma oficjalnego profilu wójta.*

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

*Nie opłacamy profili w mediach społecznościowych*

--
Z poważaniem
Sebastian Bogusz
Urząd Gminy Piszczac
ul. Włodawska 8
21-530 Piszczac
tel.:83 355 99 83

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Media społecznościowe w gminach 2019 przez TARNOGRÓD 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@tarnogrod.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź na zapytanie przez BRZOZIE

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.04.19 przesyłam listę odpowiedzi.

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Tak, https://www.facebook.com/ugbrzozie/

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

Tak.

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

Nie, blokowanie użytkowników i komentarzy nie jest praktykowane.

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana.

Nie dotyczy.

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Nie dotyczy

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Pracownicy urzędu.

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni.

Wójt, z-ca wójta, informatyk

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

Gmina ma zarejestrowany profil na Twitterze, jednak ze względu na brak
zainteresowania nie jest on używany.

https://twitter.com/gminabrzozie

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?

Tak.

3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie
uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?

Nie dotyczy.

4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana.

Nie dotyczy.

5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Nie dotyczy.

6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Pracownicy urzędu.

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni.

Informatyk.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku,
Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby
opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy
gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?

Nie, profil nie jest w żaden sposób finansowany ze środków budżetu gminy.

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Nie dotyczy.

Pozdrawiam
Tomasz Mażutis
Zastępca Wójta

Urząd Gminy w Brzoziu
t: +48 56 49 129 14; 505 391 844
a: Brzozie 50, 87-313 Brzozie
w: <http://www.brzozie.pl/> www.brzozie.pl e: <mailto:mazutis@brzozie.pl>
mazutis@brzozie.pl

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
Brzozie. Link do pełnej wersji
<https://brzozie.pl/informacje/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjn
a-stopka-maila/> Klauzuli informacyjnej RODO.

______
Przesłane informacje są przeznaczone tylko dla adresata wiadomości i mogą
zawierać informacje poufne. Przegląd, dalsze przesyłanie lub inne użycie
przesłanej wiadomości i informacji przez osoby inne niż adresaci wiadomości
jest zabronione. Jeśli wiadomość została omyłkowo przesłana do Pani lub
Pana prosimy o skasowanie wiadomości.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez DOŁHOBYCZÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@dolhobyczow.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:48

odczytano w dniu 2019-04-26 12:41.

Or 1431.24.2019 przez CEDRYWIELKIE 3

*Sz. P*.
*Szymon Osowski, *
*Katarzyna Batko-Tołuć *
*Bartosz Wilk *
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
sprawa-9352@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-9352@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W odpowiedzi na Państwa wniosek w zakresie uzyskania dostępu do
informacji publicznej poniżej zamieszczam odpowiedzi na Państwa pytania:

*Pytanie 1.*Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
prowadzone są media?
*Odpowiedź 1. *Tak

*Pytanie 2. J*eśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są
prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane
jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
*Odpowiedź 2. *Biuletyn informacyjny: Nowiny Żuławskie. Nazwa i adres
siedziby wydawcy: Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich,
ul. Osadników Wojskowych 41, 83 – 020 Cedry Wielkie

*Pytanie 3. *Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
*Odpowiedź 3. *https://www.cedry-wielkie.pl/index.php/nowiny-zulawskie

*Pytanie 4.*Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
*Odpowiedź 4. *Czasopismo zarejestrowane jest w Sadzie Okręgowym w
Gdańsku, XV Wydział Cywilny

*Pytanie 5. *jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w
formacie pdf.;
*Odpowiedź 5. *Czasopismo w załączeniu

*Pytanie 6. *Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w
roku 2015, 2016, 2017 i 2018.
*Odpowiedź 6. *

* 2015 r. 423.421,70 zł;
* 2016 r. 694.771,84 zł;
* 2017 r. 911.806,04 zł;
* 2018 r. 1.057.674,82 zł **

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt.
Z poważaniem
Łukasz Żarna

--

FW: Wniosek o informacje publiczną przez KOLBUSZOWA 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną informuję, iż wydatki poniesione na ogłoszenia , artykuły, gadżety oraz inne działania służące promocji Gminy Kolbuszowa przedstawiały się następująco:

Rok 2015 – 101 771 zł.

Rok 2016 – 110 684 zł.

Rok 2017 – 172 700 zł.

Rok 2018 – 181 500 zł.

Ponadto informuję, że Gmina Kolbuszowa nie prowadzi żadnego typu mediów takich jak gazety, radio czy telewizja.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Selwa

Urząd Miejski w Kolbuszowej

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Media społecznościowe w gminach 2019 przez FIRLEJ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@firlej.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez PODGÓRZYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@podgorzyn.pl> o 23.04.2019 20:44

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o26.04.2019 13:10

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych przez GŁOGÓW 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznych dot. mediów społecznościowy.

Pozdrawiam
Tymoteusz Wrona
Urząd Gminy Głogów
tel. 76 836-55-57

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej POR.1431.5.2019.AK przez GRÓDEK 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 kwietnia 2019 r. o udzielenie informacji
publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Gródek.

Agnieszka Klebus

Inspektor Urzędu Gminy Gródek

Informacja Publiczna RE: Media społecznościowe w gminach 2019 Gmina Lniano przez LNIANO 1

Odpowiedz na zapytanie dotyczące: Media społecznościowe w gminach 2019

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZ. 1 FACEBOOK – NIE .

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 – TWITTER – NIE .

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? NIE.

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? Wójt sam prowadzi swój profil.
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. NIE

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-13350@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Obraz usunięty przez nadawcę.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez Grudziądz

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.grudziadz.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:46

odczytano w dniu 2019-04-26 13:23.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez PRZEMYŚL

W odpowiedzi na Państwa e-maila informuję, że w Gminie Przemyśl, ani w jednostkach jej podległych (gops, szkoły, placówki oświatowe, osp) nie są prowadzone media. Gmina Przemyśl wydaje jedynie raz na jakiś czas (średnio raz w roku) biuletyn informacyjny, w którym opisywane są najważniejsze wydarzenia z terenu Gminy Przemyśl. Wszystkie biuletyny są dostępne do pobrania w pliku pdf na stronie internetowej pod adresem: <http://www.gminaprzemysl.pl/biuletyn-informacyjny> www.gminaprzemysl.pl/biuletyn-informacyjny.

Jeśli chodzi o wydatki gminy na ogłoszenia i promocję :

Ogłoszenia:

2015 – 1570,11 zł

2016 – 2079,33 zł

2017 - 4048,70 zł

2018 – 2121,77 zł

Razem: 9 819,91 zł

Promocja gminy:

2015 – 7020,61 zł

2016 – 9723,01 zł

2017 – 6763,20 zł

2018 – 5651,83 zł

Razem 29 158, 65 zł

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez REJOWIEC

Rejowiec, dnia 26 kwietnia 2019 r.

W odpowiedzi na wniosek poniżej przesyłamy odpowiedzi na przesłane pytania.

Artur Krupiński

UM w Rejowcu

W dniu 2019-04-26 o 08:25, Sekretariat UM Rejowiec pisze:
>
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Return-Path:
> <el.2bcb6cd8683adf575ff3f8765f2e4c5f.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
>
> Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl (185.70.38.12) (HELO
> smtp2-87.emaillabs.net.pl) by rejowiec.home.pl (188.128.146.124) with
> SMTP (IdeaSmtpServer 0.83.213) id 4936c86af1d791c3; Thu, 25 Apr 2019
> 21:48:58 +0200
> Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12]) by
> smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 44qnn62hwfzF9w96 for
> <sekretariat@gmina.rejowiec.pl>; Thu, 25 Apr 2019 19:48:58 +0000 (UTC)
> DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed;
> d=emaillabs.net.pl; s=emaillabs; t=1556221738;
> bh=xBjYC4h1V2YySLA8Eoalx2vSsaM=; h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
> b=Hpsym4WYB+WgnQUwjf1r7DbDYLEFQJkuCehZ7oshnsSznPcHTJh2H7KsfFUj2jY5F
> T0NNMNo/pNXx+3lApKFxQ4CeCa9V/MNxaK3xTHgpDxb1Xnl+g8HsIbCUTb3xxWFMLM
> jVPKpCuCU/gp7b6/qo8zaljv73J3W9TVRWaQzJaU=
> Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1]) by
> app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 1893C1F264 for
> <sekretariat@gmina.rejowiec.pl>; Thu, 25 Apr 2019 21:48:58 +0200 (CEST)
> Content-Type: multipart/alternative;
> boundary="===============2322329320931594153=="
> MIME-Version: 1.0
> Subject: Media społecznościowe w gminach 2019
> From: sprawa-13553@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> To: sekretariat@gmina.rejowiec.pl
> Reply-To: sprawa-13553@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Date: Thu, 25 Apr 2019 19:48:58 -0000
> Return-Receipt-To: sprawa-13553@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Disposition-Notification-To: sprawa-13553@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Message-ID: <20190425194858.46640.72685@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
> Feedback-ID:
> :siecobywatelska.emaillabs.info.pl:1.siecobywatelska.smtp:emaillabs
> X-Sid: 2bcb6cd8683adf575ff3f8765f2e4c5f@emaillabs.net.pl
> X-Return-Path:
> <el.2bcb6cd8683adf575ff3f8765f2e4c5f.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
>
>
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> CZ. 1 FACEBOOK
>
> 1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
>
ODP: Nie prowadzi.
>
> 2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link
> do Facebooka?
> 3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
> innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i
> użytkowników Facebooka?
> 4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania
> komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do
> miejsca, gdzie jest ona opisana.
> 5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
> odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w
> tym serwisie?
> 6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
> zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
> 7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
> stanowisk, na których są zatrudnieni.
>
> CZĘŚĆ 2 - TWITTER
>
> 1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
>
ODP: Nie prowadzi.
>
> 2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link
> do Twittera?
> 3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
> dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
> Twittera?
> 4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
> i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
> gdzie jest ona opisana.
> 5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
> odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w
> tym serwisie?
> 6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
> osoba/podmiot zewnętrzny?
> 7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
> stanowisk, na których są zatrudnieni.
>
> CZĘŚĆ III - FORUM
>
> Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
> społecznościowym?
>
ODP: Nie prowadzi.
>
> CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P
>
> 1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
> Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku
> prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o
> sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne
> podmioty zatrudnione przez gminę)?
>
ODP: Nie istnieje
>
> 2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018
> roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.
>
ODP: Nie dotyczy - nie prowadzimy profili w mediach społecznościowych.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-13553@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
> zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
--
Pozdrawiam
Artur Krupiński
Urząd Miejski w Rejowcu
email: akrupinski@gmina.rejowiec.pl

udzielenie informacji przez JEZIORA WIELKIE

*Dzień Dobry*

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
25.04.2019r. uprzejmie informuje, że Gmina Jeziora Wielkie, nie prowadzi
fecbooka, twittrea, forum, oraz oficjalnego profiu W/B/P

*Z poważaniem*

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Urzędu Gminy Jeziora Wielkie