Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez PODGÓRZYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@podgorzyn.pl> o 04.04.2019 22:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o26.04.2019 13:51

FW: Media społecznościowe w gminach 2019 przez SOSNOWICA

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25 kwietnia 2019 r. informuję:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? NIE PROWADZI
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? ---
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? ---
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. ---
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? ---
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? ---
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. ---

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? NIE PROWADZI
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera? ---
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? ---
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. ---
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? ---
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? ---
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. ---

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? NIE PROWADZI

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? NIE
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. NIE DOTYCZY

Z poważaniem,

Sandra Korcz

Inspektor UG Sosnowica

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BIŁGORAJ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminabilgoraj.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 25.04.2019 21:48

odczytano w dniu 26.04.2019 14:18.

Media społecznościowe w gminach 2019- odpowiedź przez PIOTRKÓW KUJAWSKI

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
25.04.2019 r. (data wpływu 26.04.2019 r.) informuję, że:

Część 1

1.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski nie prowadzi profilu na Facebooku.

2.

Nie dotyczy

3.

nie dotyczy

4.

nie dotyczy

5.

nie dotyczy

6.

nie dotyczy

7.

nie dotyczy

Część 2

1.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski nie prowadzi profilu na Twitterze

2.

nie dotyczy

3.

nie dotyczy

4.

nie dotyczy

5.

nie dotyczy

6.

nie dotyczy

7.

nie dotyczy

Część 3

1.

Urząd Miasta i Gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców

Część 4

1.

Nie istnieje oficjalny profil burmistrza na Facebooku, Twitterze lub
Wykopie

2.

Nie dotyczy

Z poważaniem

Marta Szymańska

W dniu 2019-04-25 o 21:46, sprawa-13373@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez JANOWIEC 1

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam pismo znak RSO.03.02.2019  odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie z prośbą informacja zostaje do Państwa wysłana na wskazany adres
mailowy we wniosku.

Z poważaniem,

Justyna Chechelska-Kowalczyk

Urząd Gminy Janowiec

ul. Radomska 2, 24-123 Janowiec

tel.(81) 8815-812

fax.(81) 8815-801

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez WOHYŃ 1

RO.1431.26.2019

Dzień dobry

W odpowiedzi na poniższą informację publiczną w sprawie mediów społecznościowych w gminach 2019, informuję:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? NIE
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? NIE
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. BRAK
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? 0
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? PRACOWNICY
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. INFORMATYK

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? NIE
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? NIE
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. BRAK

Wiesław Kukiełka – UG Wohyń

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez DUBIENKA

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 25 kwietnia 2019r. dotyczącego mediów społecznościowych w gminach 2019 informuję, iż gmina Dubienka nie prowadzi swojego profilu na Facebooku, nie prowadzi swojego profilu na Twitterze. Urząd Gminy Dubienka nie prowadzi forum dla mieszkańców, ani grupy w serwisie społecznościowym. Nie istnieje również oficjalny profil Wójta Gminy Dubienka. W roku 2018 nie opłacano żadnego profilu w mediach społecznościowych z budżetu gminy.

Urząd Gminy Dubienka

Potwierdzenie otrzymania: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GÓRZYCA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: ug@gorzyca.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Data: 2019-04-25 21:50

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŻYRZYN

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@zyrzyn.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:49

odczytano w dniu 2019-04-26 15:47.

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez STANIN

Cz. 1 - FACEBOOK

Ad 1. TAK
Ad 2. Link jest udostępniony na stronie www.stanin.pl.
Ad 3. Profil gminy działa zgodnie z regulaminem Facebooka.
Ad 4. Nie posiada polityki kasowania komentarzy i blokowania użytkowników.
Ad 5. 0
Ad 6. Pracownik i podmiot zewnętrzny
Ad 7. Informatyk

Cz. 2 – TWITTER
Ad 1. NIE
Cz. 3 – FORUM
NIE
Cz. 4 – OFICJALNY PROFIL W/B/P
Ad. 1 NIE

Pozdrawiam:
Radosław Wiąckiewicz
Urząd Gminy Stanin
tel. (25) 798 11 18 wew. 26
e-mail: r.wiackiewicz@stanin.pl
www.stanin.pl

Media społecznościowe w gminach 2019 przez PUŁAWY 5

Dzień dobry

Szanowni Państwo,

w załączniku umieściłem odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Łukasz Kołodziej
Wydział Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Puławy
Tel.: 81 458 61 46

Udostępnienie informacji publicznej przez FRYSZTAK

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wyjaśniam, że
Urząd Gminy Frysztak nie prowadzi mediów, a koszty poniesione na promocję w
poszczególnych latach przedstawiały się następująco: 2015 r. - 7 751,5 zł;
2016 r. - 7266,88 zł; 2017 r. - 8 825,04 zł; 2018 r. -11459,98 zł.

Bardzo proszę o przesłanie zwrotnej wiadomości z potwierdzeniem otrzymania
wnioskowanych danych
Z poważaniem

Anna Rzeźnikiewicz

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Rolnictwa

Urząd Gminy Frysztak
ul. Ks. Wojciecha Blajera 20
38-130 Frysztak
tel. 17 2777110 w. 311
www.frysztak.pl/

Re: Fwd: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez PAKOŚĆ 1

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

S.Rygielska

UM Pakość

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KONSTANTYNÓW 1

W odpowiedzi na wniosek informuję, iż:

Gmina Konstantynów nie posiada swojego konta na Facebooku.

Gmina Konstantynów nie posiada swojego konta na Twitterze.

Gmina Konstantynów nie prowadzi forum dla mieszkańców.

Gmina Konstantynów nie prowadzi oficjalnego profilu wójta w mediach społecznościowych.

Z poważaniem

Anna Nitychoruk

Urząd Gminy Konstantynów

tel. 83 341 41 92

<http://www.konstantynow.lubelskie.pl/> nagłówek GMINA mini

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GRABOWIEC

Witam
W odpowiedzi na powyższy wniosek uprzejmie informuję że gmina nie
prowadzi swojego profilu na żadnym z wymienionych powyżej mediów
społecznościowych.

Z poważaniem
Podinsp. J. Nosko

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŁUKÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.lukow.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:48

odczytano w dniu 2019-04-29 07:56.

Gmina Chełm - Media społecznościowe w gminach 2019 przez CHEŁM

Dzień Dobry, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.04.2019 informuję, że
Urząd Gminy Chełm prowadzi jedynie profil na portalu Facebook, dotyczy nas
jedynie część I.

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

TAK

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

NIE

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku. to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

NIE

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana.

nd.

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Nie ma zablokowanych użytkowników

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Pracownicy Gminy

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu - Pomoc Administracyjna

Przemysław Kargul

Biuro Promocji Gminy Chełm

Tel. 82 575 02 46

e-mail: biuropromocji@gminachelm.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYTOCZNA

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.04.2019
r.

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Tak, Gmina prowadzi swój profil na Facebooku.

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

Na stronie gminy nie znajduje się link do Facebooka.

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

Nie uregulowano zasad blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka.

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana.

Nie dotyczy - Facebook gminy nie posiada określonej polityki kasowania i
blokowania komentarzy.

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Na dzień dzisiejszy na oficjalnym profilu gminy nie ma żadnych osób
zablokowanych.

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu.

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni.

Stanowiska, na których są zatrudnieni administratorzy strony:

- Wójt Gminy

- Podinspektor ds. obsługi administracyjno-organizacyjnej Urzędu i Wójta
Gminy

- Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych, promocji gminy i pożytku
publicznego

- pomoc administracyjna

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

Gmina nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie
uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni.

Pyt. 2-7 - nie dotyczy

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

Urząd gminy nie prowadzi forum ani grupy dla mieszkańców.

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku,
Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby
opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy
gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?

Nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku, Twitterze ani Wykopie.
Wójt prowadzi swój prywatny profil na Facebooku.

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Nie dotyczy

Z poważaniem

Aleksandra Konieczna

Urząd Gminy Przytoczna

ul. Rokitniańska 4

66-340 Przytoczna

tel.: 95 74 94 311

www.przytoczna.pl

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 - odpowiedzi przez CHOCEŃ 1

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? tak
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? tak
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? nie
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. n/d
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? pracownicy
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. Informatyk, Specjalista ds. promocji

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? tak
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera? nie
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? nie
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. n/d
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? brak
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? automat
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. Automat ze strony gminy sam publikuje treści

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? nie

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? nie
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. n/d

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-13302@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-13302@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Media społecznościowe w gminach 2019 z Gminy Dzwola przez DZWOLA

Witam

Urząd Gminy Dzwola udziela informacji publicznej.

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Ad. 1. Nie

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

Ad. 2. Nie dotyczy

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

Ad. 3. Nie dotyczy

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana.

Ad. 4. Nie dotyczy

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Ad. 5. Nie dotyczy

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Ad. 6. Nie dotyczy

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni.

Ad. 7. Nie dotyczy

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

Ad. 1. Nie

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?

Ad. 2. Nie dotyczy

3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie
uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?

Ad. 3. Nie dotyczy

4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana.

Ad. 4. Nie dotyczy

5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Ad. 5. Nie dotyczy

6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Ad. 6. Nie dotyczy

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni.

Ad. 7. Nie dotyczy

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

Ad. Nie

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku,
Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby
opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy
gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?

Ad. 1. Nie

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Ad. 2. Nie dotyczy

W razie pytań prosimy o kontakt Tel. 15 8752215 osoba do kontaktu Tomasz
Świś

Urząd Gminy Dzwola

23-304 Dzwola

Dzwola 168

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BRZUZE

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

Cz. 1 Facebook

1. Gmina prowadzi profil na Facebooku.
2. Na stronie znajduje się link.
3. Nie mamy na obecną chwilę regulacji dotyczących blokowania komentarzy
i użytkowników.
4. –
5. Brak zablokowanych osób.
6. Profil prowadzą pracownicy urzędu.
7. Stanowisko promocji i kultury oraz informatyk.

Cz. 2 Twitter

Gmina nie prowadzi konta na Twitterze.

Cz. 3 Forum

Gmina nie prowadzi forum.

Cz. 4 Oficjalny profil W/B/P

Gmina nie prowadzi oficjalnego profilu wójta.

Z poważaniem
Michał Przybylski
Urząd Gminy Brzuze

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KARCZMISKA

ORG.1431.20.2019.MD

Dzień dobry,
w odpowiedzi do wniosku z 25 kwietnia w sprawie używania mediów
społecznościowych informuję, że Gmina Karczmiska nie prowadzi profili na
jakimkolwiek portalu społecznościowym, nie prowadzi forum dla
mieszkańców oraz nie prowadzi profili WBP ani innych osób związanych z
funkcjonowaniem Gminy.

--
Marcin Dyka
Informatyk urzędu

Urząd Gminy Karczmiska
ul. Centralna 17
24-310 karczmiska
tel: 81 828 70 26
informatyk@poczta.karczmiska.pl
www.karczmiska.pl

Odpowiedz informacja publiczna Gmina Horodło przez None

W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia 25 kwietnia
2019roku Urząd Gminy w Horodle w odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku
informuje:

Ad 1. Gmina nie posiada profilu na portalu społecznościowym Facebook

Ad 2. Gmina nie prowadzi profilu na portalu społecznościowym Twitter

Ad 3. Urząd Gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców

Ad 4. Wójt Gminy nie posiada oficjalnego profilu na Facebooku, Twiterze i
Wykopie.

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez JANÓW PODLASKI 1

Szanowni Państwo,

odpowiadając na poniższy wniosek informuję, że Gmina Janów Podlaski nie prowadzi profilu na wymienionych we wniosku portalach społecznościowych (dotyczy to Facebook, Twitter, Forum jak i oficjalnego profilu wójta).

Z poważaniem

Adam Byszko

Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26.04.2019 przez GOŚCIERADÓW 1

Witam,

W załączeniu przesyłam o odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 26.04.2019

--
Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel. 15 838 11 05
fax. 15 838 11 40
www.goscieradow.pl