Fwd: RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ZWIERZYN 1

CZ. 1 FACEBOOK

1.Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? - Tak
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka? - Nie
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? - Nie
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana. – Brak takich uregulowań
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? – 0
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? – pracownicy
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni - Wójt oraz zastępca wójta.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER  - Nie

CZĘŚĆ III - FORUM - Nie

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P - Nie
Pozdrawiam
Andrzej Wiśniewski
sekretarz Gminy Zwierzyn

Informacja Publiczna Gmina Kłodzko przez KŁODZKO 1

Z pozdrowieniami,

--
Justyna Bytnar
Inspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a
57-300 Kłodzko
Tel.: 74/6474156

„Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji.
Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy
zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo
tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera”.

wniosek o informację publiczną - Media społecznościowe w gminach 2019 przez LISEWO

W dniu 2019-04-25 o 21:46, sprawa-13349@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
*Dzień dobry**
**W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
25 kwietnia 2019 r., złożony drogą elektroniczną, przesyłam informacje
wskazane we wniosku.*

CZ. 1 FACEBOOK

*Ad.1.  TAK**
**Ad.2. TAK**
**Ad.3. NIE**
**Ad.4. NIE**
**Ad.5. 0*

*Ad.6. PRACOWNICY URZĘDU oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie.**
**Ad.7. UG - INFORMATYK. GBP - REFERENT ds. KULTURY*

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

*Gmina nie prowadzi TWITTERA.*

CZĘŚĆ III - FORUM

*Urząd Gminy w Lisewie nie prowadzi forum dla mieszkańców  w serwisie
społecznościowym.*

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

*Nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku, Twitterze lub
Wykopie. W związku z tym Gmina nie ponosi żadnych wydatków.*

Łączę pozdrowienia

--
Halina Chrzanowska
Sekretarz Gminy Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo

56 676 86 14 wew. 15
56 676 89 66
www.lisewo.com

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

RE: Zapytanie o informację publiczną przez DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

CZ. 1 FACEBOOK
Gmina nie prowadzi swojego profilu na Facebook'u.

CZ. 2
Gmina nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

CZ. 3
Gmina nie prowadzi forum dyskusyjnego.

CZ. 4
Wójt naszej gminy nie posiada oficjalnego profilu w mediach
społecznościowych.

Pozdrawiam,
Szymon Kalawski
UG Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-13310@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

PD: Media społecznościowe w gminach 2019 przez Bydgoszcz 2

Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2019 r.

BKS.I.1431.155.2019

Wnioskodawca:

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wystosowany przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji w zakresie poniższych pytań w załączeniu przekazuję przedmiotowe dane.

z poważaniem

Rafał Rospenda
Biuro Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Bydgoszczy
e-mail: bip@um.bydgoszcz.pl
________________________________

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-13295@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiedź przez WĄPIELSK 1

Dzień dobry

Odpowiedź w załączniku.

--
/Z poważaniem
Jacek Żywocki
Urząd Gminy Wąpielsk
Wąpielsk 20
87-337 Wąpielsk/

Media społecznościowe w gminach 2019 przez WILKOŁAZ

W odpowiedzi na wniosek stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska dotyczący udostępnienia informacji publicznych informuję, że:

Część I FACEBOOK
1.. Gmina Wilkołaz prowadzi swój profil na Facebooku.
2.. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka.
3.. Brak uregulowania zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka.
4.. Nie dotyczy
5.. Brak zablokowanych osób.
6.. Profil na Facebooku prowadzi pracownik urzędu gminy.
7.. Osoba prowadząca jest zatrudniona na stanowisku pomoc administracyjna.
Część II TWITTER

1. Gmina Wilkołaz nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.
2 - 7. Nie dotyczy

Część III FORUM

Urząd nie prowadzi forum dla mieszkańców, ani grupy w serwisie społecznościowym.

Część IV OFICJALNY PROFIL W/B/P

1 – 2. Nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku, Twitterze, ani Wykopie.

Z poważaniem
Paulina Koper
Urząd Gminy Wilkołaz
81/8212001

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez URZĘDÓW 1

Urząd Miejski w Urzędowie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Sylwia Toporowska

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Urzędowie

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 BĄDKOWO przez BĄDKOWO 1

Witam

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję jn.:

Cz. 1 Gmina Bądkowo nie posiada oficjalnego profilu na Facebooku.

Cz. 2 Gmina Bądkowo nie posiada oficjalnego profilu na Twitterze.

Cz. 3 Urząd Gminy w Bądkowie nie prowadzi forum dla mieszkańców.

Cz. 4 Wójt Gminy nie posiada profilu na Facebooku, Twitterze czy Wykopie.

pozdrawiam

Jarosław Wochna

Urząd Gminy w Bądkowie

ul. Wlocławska 82

87-704 Bądkowo

54 2724100 wew. 47

srodowisko.badkowo@wp.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnianie informacji publicznej przez RYPIN 1

Dzień dobry,

poniżej przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej:

*Cz.1 FACEBOOK*

1. TAK

2. TAK

3. NIE

4. -

5. 0

6. PRACOWNIK URZĘDU

7. INFORMATYK

*CZ.2 TWITTER *

1. NIE

*CZ. 3 FORUM *- NIE

*CZ.IV OFICJALNY PROFIL*

BRAK OFICJALNEGO PROFILU WÓJTA W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

Pozdrawiam

Beata Arentowicz

UG Rypin

--

Urząd Gminy Rypin
tel. (54) 280 97 05
e-mail: elud@rypin.pl
*Pozdrawiam*

/Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
danych osobowych jest: Wójt Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo
znaleźć na stronie: www.bip.rypin.pl/

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŁĘKNICA 1

Witam

Przekazuję odp. na wniosek o uip.: Media społecznościowe w gminach 2019.

Proszę o wskazanie w jaki sposob wnioskowana informacja będzie wykorzystywana
?

Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia,
wiadomość zostanie przesyłana po raz kolejny.

Pozdrawiam

Dawid Śliwiński

W dniu 2019-04-26 o 12:31, Monika Ołdak pisze:

\--

* * *

![](http://leknica.pl/herbleknicy.png) | **Stanowisko ds. informatyki

Dawid Śliwiński
**
tel. 0048 68 362 47 02
email: [d.sliwinski@umleknica.pl](mailto:d.sliwinski@umleknica.pl)

****
| **Urz ąd Miejski w Łęknicy**
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica

tel. + 48 68 362 47 00
fax + 48 68 362 47 01
email: [sekretariat@umleknica.pl](mailto:sekretariat@umleknica.pl)

**[www.leknica.pl](http://www.leknica.pl)
[www.bip.umleknica.pl](http://www.bip.umleknica.pl)**
| **Gmina Łęknica**
NIP 928 207 62 71
REGON 970770528

Konto Bankowe:
59 1020 5460 0000 5002 0058 2130 **
**
---|---|---|---

UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wy łącznie dla osoby lub
podmiotu, do ktorego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, ktory otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez SZCZEBRZESZYN

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 25
kwietnia 2019 r. uprzejmie informuję, że:

1. Gmina Szczebrzeszyn nie prowadzi własnego profilu na Facebooku.
2. Gmina Szczebrzeszyn nie prowadzi własnego profilu na Twitterze.
3. Urząd nie prowadzi forum dla mieszkańców ani grup w serwisach
społecznościowych.
4. Burmistrz Szczebrzeszyna nie posiada oficjalnego profilu w serwisach
społecznościowych.

Z poważaniem
Wojciech Kościk
Inspektor ds. informatyki
Urząd Miejski w Szczebrzeszynie

czw., 25 kwi 2019 o 21:49 <sprawa-13584@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

Media społecznościowe w gminach 2019 przez PUCHACZÓW 1

Dzień Dobry,

W związku z zapytaniem z dnia 25.04.2019 r. odnośnie udostępnienia
informacji publicznych dotyczących mediów społecznościowych w gminach w
załączeniu przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem,

--
Aleksandra Ukalska
Inspektor ds. komunikacji społecznej i sportu
Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy

Urząd Gminy Puchaczów
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
tel. (81) 75-75-012 wew.31
tel. (81) 75-75-195
www.puchaczow.pl, e-mail: puchaczow@lubelskie.pl
---------------------------------------
Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione.
Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy
i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary and legally privileged information.
If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this e-mail along with attachments.

Media społecznościowe w gminach 2019- odpowiedz. przez REJOWIEC FABRYCZNY 1

*Rejowiec Fabryczny, dn. 02.05.2019****ON.1431.11.2019*

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję,
że Miasto Rejowiec Fabryczny nie prowadzi swojego profilu na Facebooku i na Twitterze.
Nie prowadzi również forum dla mieszkańców lub grup w serwisie społecznościowym.
Burmistrz Miasta nie posiada oficjalnego profilu na Facebooku, Twitterze lub Wykopie.

Z poważaniem

Sylwia Wnętrzak- inspektor
Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny

--
Marta Lekan
Kancelaria
URZĄD MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 82 5663277, fax 82 5664728
e-mail: info@rejowiec.pl

Fwd: odpowiedz na wniosek przez None

ODPOWIEDŹ

na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.04.2019r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych udzielam
odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania i przekazuję
następujące informacje:

CZ. 1 Facebook

1. Tak, gmina prowadzi profil (fanpage) na Facebooku.

2. Tak, na stronie internetowej znajduje się link do Facebooka.

3. Nie, zasady usuwania komentarzy i użytkowników na Facebooku
nie zostały określone w regulaminie ani innym dokumencie.

4. Nie dotyczy.

5. Obecnie na profilu gminy żadna z osób nie jest zablokowana.

6. Profil (fanpage) gminy prowadzą pracownicy urzędu.

7. Referent ds. kultury, sportu i organizacji pozarządowych,
referent ds. koordynacji projektów międzynarodowych i współpracy
gmin partnerskich, pomoc administracyjna.

CZ. 2 Twitter

1. Nie, gmina nie prowadzi profilu na Twitterze.

2. Nie dotyczy.

3. Nie dotyczy.

4. Nie dotyczy.

5. Nie dotyczy.

6. Nie dotyczy.

7. Nie dotyczy.

CZ. 3 Forum

Nie, urząd gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców ani grupy w
serwisie społecznościowym.

CZ. 4 Oficjalny profil W/B/P

1. Nie, nie powstał oficjalny profil wójta na Facebooku,
Twitterze, Wykopie.

2. Nie dotyczy.

Andrzej Konieczka
Sekretarz Gminy Dąbrowa
kom. 661 237 336

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GONIĄDZ 1

Z poważaniem,

Żylińska Ewa

Inspektor ds. obsługi Rady i BIP
Urząd Miejski w Goniądzu
Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
* Telefon +48 85 738 00 43 wew. 14
* E-mail: ewa.zylinska@goniadz.pl
* Faks: +48 85 738 03 07 wew. 26
* BIP: <http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl>
http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
* CU: <https://cu.wrotapodlasia.pl>
https://cu.wrotapodlasia.pl
___________________________________________________
Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11
Listopada 38, 19-110 Goniądz.
Dane przetwarzane są na mocy obowiązującego prawa oraz na podstawie
wyrażenia zgody na przetwarzania swoich danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania,
uzupełnienia (aktualizowania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania
danych, przeniesienia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
usunięcia danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody dotyczącej przetwarzania
danych. Uzupełnienie, uaktualnienie i sprostowanie danych jest możliwe w
przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
Usunięcie danych jest możliwe w przypadku, gdy są zbędne do realizacji celu,
dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Więcej na: <http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/rodo.html>
http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/rodo.html

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŁĘCZNA

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek przesłany w trybie ustawy o dostępie publicznym przesyłamy odpowiedzi na postawione pytania. Przesłane są one w formie odpowiedzi oznaczonej kolorem czerwonym.

Z poważaniem,

Grzegorz Kuczyński

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
TAK
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
NIE
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
Gmina nie posiada określonej polityki kasowania komentarzy
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
Zablokowana jest 1 osoba.
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
Pracownicy urzędu
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.
Informatyk, osoba zajmująca stanowisko do spraw promocji

CZĘŚĆ 2 – TWITTER

Nie dotyczy. Gmina Łęczna nie prowadzi konta na twitterze

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

Nie dotyczy. Gmina Łęczna nie prowadzi forum ani grupy dla mieszkańców.

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
Istnieje oficjalny profil burmistrza, który burmistrz prowadzi samodzielnie.
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.
Nie dotyczy, żaden profil nie był opłacany z budżetu gminy.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-13514@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-13514@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA0MjUxOTQ4NTYuNDY2NDAuNzQ3MzNAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VGh1LCAyNSBBcHIgMjAxOSAxOTo0ODo1NiAtMDAwMHxpbmZvQHVtLmxlY3puYS5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQx>

Fw: ***SPAM*** Media społecznościowe w gminach 2019 przez KONECK 2

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Monika Iwińska
Urząd Gminy w Konecku
54 272-23-02 wew. 17

odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez KŁODAWA 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam,

Marta Więckowska

________________

Biuro promocji

Urząd Gminy Kłodawa

tel. 95 7216 669

Odpowiedź na udostępnie informacji publicznej przez BEŁŻYCE 1

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na udzielenie informacji publicznej.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez LUBICHOWO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z wyrazami szacunku

Iwona Kielbratowska

Urząd Gminy Lubichowo

Tel. 58 58 85 226

Informacja publiczna przez STARE POLE 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam wnioskowaną informację publiczną.

Aleksandra Kiliszewska
_____________________________
Urząd Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole
Tel./Fax: (55) 271-35-32

Odpowiedź na udostępnię informacji publicznej przez BEŁŻYCE 1

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na udzielenie informacji publicznej.

Re: wniosek o informację publiczną - przedłużenie terminu przez KatarzynaBatkoToluc

Potwierdzam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Odpowiedź na wniosek z dnia 22.04.2019 dotyczący informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

Dziękujemy za odpowiedź. Poprosimy o uzupełnienie przesyłki WeTransefrem. Nr 11 nie załączył się, a nr 9 to plik txt a nie pdf

Pozdrawiam,

Katarzyna Batko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego