Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez TOPÓLKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@topolka.pl> o 25.04.2019 21:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o26.04.2019 09:04

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez SICIENKO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@sicienko.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 25.04.2019 21:46

odczytano w dniu 26.04.2019 09:05.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Media społecznościowe w gminach 2019 przez REJOWIEC FABRYCZNY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres info@rejowiec.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez DRELÓW

Twoja wiadomość

Do: drelow@drelow.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:48

odczytano w dniu 2019-04-26 09:09.

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez TRZEBIEL 1

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące informacji publicznej, Gmina Trzebiel wyjaśni co następuje:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? TAK
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? NIE
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? 0
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? PRACOWNICY GMINY
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. DS. PROMOCJI,

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? NIE
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? NIE PROWADZI
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Z poważaniem

Monika Delejowska

Inspektor ds.Integracji Rozwoju Lokalnego,Promocji Gminy i Zamowień Publicznych

Referatu Infrastruktury i Inwestycji

w UrzędzieGminy Trzebiel

tel. 68 375 68 20

e-mail: delejowska@trzebiel.pl <mailto:delejowska@trzebiel.pl>

---------------------------------------------------------------

Urząd Gminy Trzebiel

Ul. Żarska 41

68-212 Trzebiel

www.trzebiel.pl <http://www.trzebiel.pl/>

e-mail: gmina@trzebiel.pl <mailto:gmina@trzebiel.pl>

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA0MjUxOTUwNTAuNDY2NDAuOTk4OThAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VGh1LCAyNSBBcHIgMjAxOSAxOTo1MDo1MCAtMDAwMHxnbWluYUB0cnplYmllbC5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQx>

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez MOGILNO

Twoja wiadomość

Do: burmistrz@mogilno.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 25.04.2019 21:46

odczytano w dniu 26.04.2019 09:11.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez Zielona Góra

Twoja wiadomość

Do: urzadmiasta@um.zielona-gora.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 25.04.2019 21:50

odczytano w dniu 26.04.2019 09:19.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez FREDROPOL

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

/- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;/

*odp. Nie są prowadzone media.*

/- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;//
//- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;/

*odp. Nie dotyczy.*

/- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;/

*odp. Nie prowadzimy.*

/- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;/

*odp. Nie dotyczy.*

/- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i 2018./

*odp. Wydatki Gminy na w/w kształtowały się następująco:*

*2015 - 8 395,18 zł*

*2016 - 13 331,83 zł*

*2017 - 11112,22 zł*

*2018 - 13 479,72 zł*

--
Pozdrawiam
*Sebastian Kątek*
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. (16) 671 98 18 w.24
skatek@fredropol.pl

Urząd Gminy Fredropol
Fredropol 15
37-734 Fredropol

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŁUKÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:48

odczytano w dniu 2019-04-26 09:25.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez TOMASZÓW LUBELSKI

Twoja wiadomość

Do: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:48

odczytano w dniu 2019-04-26 09:12.

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BOBROWO

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dn. 25 kwietnia 2019 r. informuję, że


1. gmina Bobrowo prowadzi profil na Facebooku,
2. na stronie internetowej nie znajduje się link do Facebooka.
3. zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka nie zostały
uregulowane w regulaminie lub innym dokumencie,
4. -
5. na oficjalnym profilu gminy na Facebooku żaden użytkownik nie jest
zablokowany,
6. profil gminy na Facebooku prowadzi pracownik urzędu,
7. pracownik prowadzący profil zatrudniony jest na stanowisku - pomoc
administracyjna.


Natalia Motylicka
pomoc administracyjna
Urząd Gminy Bobrowo
(56) 491 33 53

Natalia Motylicka
pomoc administracyjna
Urząd Gminy Bobrowo
(56) 491 33 53

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez IZBICA

Twoja wiadomość

Do: ugizbica@mbnet.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 25.04.2019 21:48

odczytano w dniu 26.04.2019 09:43.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ZAKRZÓWEK

Twoja wiadomość

Do: gmina@zakrzowek.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:49

odczytano w dniu 2019-04-26 09:47.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez DUBIENKA

Twoja wiadomość

Do: gmina@dubienka.eurzad.eu
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:48

odczytano w dniu 2019-04-26 09:57.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ZABÓR

Twoja wiadomość

Do: ugzabor@gminazabor.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:50

odczytano w dniu 2019-04-26 10:01.

Fwd: Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ZBICZNO

Witam

Przesyłam poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

Pozdrawiam

Mariusz Klonowski

Sekretarz Gminy

--
Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku
może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej
zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania
adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie,
dystrybucja i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź
inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli
otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę
wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez
otwierania załączników. Dziękuję.

...

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla
klientów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie -
ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ KLAUZULI
<http://www.goksirzbiczno.pl/klauzula-informacyjna-rodo>

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez SZLICHTYNGOWA

Twoja wiadomość

Do: umig@szlichtyngowa.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 25.04.2019 21:50

odczytano w dniu 26.04.2019 10:05.

Re: Fwd: Mediaspołecznościowew gminach 2019 - GminaJanówLubelski przez JANÓW LUBELSKI 1

Witam,w odpowiedzi na Państwa meila, w załączniku przesyłam odpowiedzi.PozdrawiamDorota KozdraOd: "Sekretariat" &lt;sekretariat@janowlubelski.pl&gt;Do: "Dorota Kozdra" &lt;dorokozdra@interia.pl&gt;; Wysłane: 8:42 Piątek 2019-04-26Temat: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GRUDZIĄDZ

Twoja wiadomość

Do: ug@grudziadz.ug.gov.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 25.04.2019 21:46

odczytano w dniu 26.04.2019 10:12.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŁOMAZY

Twoja wiadomość

Do: ug@lomazy.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:48

odczytano w dniu 2019-04-26 10:17.

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KĘSOWO

Dzień dobry

Poniżej przekazuję informacje zwrotne, dotyczące wniosku o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 25.04.2019 r.

CZ.1.
1. Tak
2. Tak
3. Nie
4. Nie
5. 0
6. Pracownicy urzędu
7. Wójt Gminy Kęsowo

CZ.2.
Nie dotyczy

CZ.3.
Nie dotyczy

CZ.4.
1. Nie istnieje
2.
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Gmina-K%C4%99sowo-369129546851092/

Z poważaniem.
Grzegorz Urowski

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez NOWA WIEŚ WIELKA

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@nowawieswielka.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 25.04.2019 21:46

odczytano w dniu 26.04.2019 10:14.

informacj publiczna przez MARCINOWICE

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dot. Udzielenia informacji publicznej
informujemy:

CZ. 1 > FACEBOOK 1. Czy > gmina prowadzi swój profil na Facebooku? TAK

2. > Jeśli tak, to czy na stronie > internetowej gminy znajduje się link >
do Facebooka? TAK

3. Jeśli gmina prowadzi > profil na Facebooku, to > czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano > zasady > blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? NIE

4. Jeśli Facebook > gminy > posiada określoną politykę blokowania komentarzy
i > użytkowników, prosimy o > przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest >
ona opisana. BRAK

5. Jeżeli gmina prowadzi > Facebooka, ile osób jest > obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) > zablokowanych na > oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? BRAK

6. Czy profile > Facebook > gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot > > zewnętrzny? PRACOWNICY

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o > wskazanie >
stanowisk, na których są zatrudnieni. DYREKTOR GOK W MARCINOWICACH

CZĘŚĆ 2 - > TWITTER

1. Czy gmina > prowadzi swój profil na Twitterze? NIE

2. > Jeśli tak, to czy na stronie internetowej > gminy znajduje się link >
do Twittera? NIE

3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy > w > regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania > komentarzy i > użytkowników
Twittera? BRAK

4. Jeśli Twitter gminy > posiada określoną politykę > blokowania komentarzy
i użytkowników, > prosimy o przesłanie linków, do miejsca, > gdzie jest ona
opisana. BRAK

5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest > obecnie (na > dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu > > gminy w tym
serwisie? BRAK

6. Czy profil Twitter gminy prowadzą > pracownicy urzędu > czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? BRAK

7. > Jeśli profil prowadzą pracownicy > urzędu, prosimy o wskazanie >
stanowisk, na których są zatrudnieni. BRAK

CZĘŚĆ III - > FORUM Czy > urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub
grupę w serwisie > > społecznościowym? NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli > istnieje > oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na >
Facebooku, Twitterze lub > Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku > prowadzą
go osoby opłacane z budżetu > gminy? (chodzi zarówno o > sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to > > zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)? NIE

2. Jeśli któryś > profil w mediach > społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany > z budżetu gminy, prosimy o link > do profilu. BRAK

Z poważaniem

Dagmara Gorlowska

Urząd Gminy Marcinowice

ul. J.Tuwima 2

58-124 Marcinowice

Tel. 74/850-34-95

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez DOROHUSK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@dorohusk.com.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 25.04.2019 21:48

odczytano w dniu 26.04.2019 10:51.