Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 25 kwietnia br przez BRZEŚĆ KUJAWSKI 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 25 kwietnia br Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim informuje jak w załączniku

odp. na wniosek - media społecznościowe w gminach 2019 przez GUBIN 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 25 kwietnia 2019 r. dot. mediów społecznościowych w gminach. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

Pozdrawiam

Magdalena Ziętka

Sekretariat Burmistrza

Urząd Miejski w Gubinie

ul. Piastowska 24

66-620 Gubin

tel. 68 4558100

fax. 68 4558102

Ochrona Danych Osobowych - warsztaty dla IOD przez ŻARNÓW

<univers.com.pl>

SZKOLENIA RODO*

Zadania administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w
kontekście Europejskiego Rozporządzenia ODO - wszystko co powinieneś
wiedzieć o RODO

*praktyczne warsztaty

Zapraszamy na dwudniowe praktyczne warsztaty z RODO

- prowadzone przez Pana Rafała Andrzejewskiego

Zapraszamy do

CZĘSTOCHOWY

ŁÓDZI

POZNANIA

GDYNI

BIAŁEGOSTOKU

WARSZAWY

RZESZOWA

TUTAJ KLIKNIJ po terminy / szczegóły szkolenia
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-kilkudniowe/?city=&subject=&lecturer=8&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

W ramach szkolenia zapeniamy: 

* 10 godzin wykładu oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu

* materiały szkoleniowe i do pracy podczas zajęć

* poczęstunek biznesowy (lunch) i przerwa kawowa 

* certyfikat uczestnictwa

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych. Na Administratorów Danych oraz na Inspektorów Ochrony Danych
nałożono nowe obowiązki. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie
praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych
oraz ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
oraz zapoznanie uczestników szkolenia z metodami przygotowania się do
stosowania nowych przepisów.

Całe szkolenie oparte jest na praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych w powiązaniu z innymi przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych (np. KRI, dostęp do informacji publicznej),
podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę jak praktycznie przeprowadzić
przygotować się do wdrożenia RODO . Podczas dwudniowych warsztatów
uczestnicy dowiedzą się jak należy przygotować dokumentację wraz z
procedurami wskazanymi w RODO, analizę ryzyka, rejestry czynności
przetwarzania, w jaki sposób wdrożyć nowe wymagania i w jaki sposób
przetwarzać dane osobowe aby uniknąć kar finansowych przewidzianych w
nowych przepisach prawnych. Jednym z naszych priorytetów jest szkolenie w
sposób zrozumiały i przejrzysty. 

*****************************

  GŁÓWNE ZALETY NASZEGO SZKOLENIA:

 

* ATRAKCYJNA FORMY ABY NIE ZANUDZIĆ –trener bardzo skutecznie
tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opiera
na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy
prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to
nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.

* SKUPIENIE SIĘ WYŁĄCZNIE NA KONKRETACH – przekażemy Ci praktyczną
wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH w ciągu dwóch dnia szkolenia

* PRAKTYCZNY CHARAKTER KURSU – nasz trener jest praktykiem, sprawuje
funkcję IOD u klientów z różnych branż (administracja publiczna,
ministerstwo, placówki medyczne, PAN, firmy prywatne). Dlatego
podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa
konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie
kolejne wątpliwości. Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i
praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go
pytania prawne.

* POSZKOLENIOWE WSPARCIE – możesz liczyć na naszą wiedzę i
doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie
bezpłatnych konsultacji z trenerem do wykorzystania w dowolnej formie
(mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 12 miesięcy od uczestnictwa w
kursie

* UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
- zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679
<http://www.giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
 (RODO) każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę
na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności
umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia
zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych
osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego
uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym,
prawnym, organizacyjnym i metodologicznym

SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI ! 

     Każdy uczestnik otrzymuje:

* materiały szkoleniowe,
* procedury dopuszczenia nowej osoby do pracy,
* wzory analiz ryzyka pod kątem rozliczalności, integralności,
poufności wraz z metodologią,
* wzory dokumentacji np. rejestry czynności przetwarzania (gotowe
rejestry np. dla Gminy, Powiatu, DPS, OPS, szkół, podmiotów
prywatnych itp.)
* plany audytów dla IOD wraz ze sprawozdaniami,
* plany szkoleń wraz z materiałami do przeprowadzenia szkolenia
* regulaminy monitoringu wizyjnego,
* regulacje monitoringu wizyjnego dotyczące pracowników do wdrożenia w
regulaminie pracy,
* wzór wniosku o realizacje żądań podmiotu,
* lista przykładowych procesów przetwarzania,
* polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym
przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
klauzule informacyjne),
* procedura jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony
danych (DPIA),
* przykładowy rejestr incydentów ochrony danych osobowych wraz z wzorem
raportu naruszeń,
* rejestr tworzenia kopii zapasowych,
* regulamin użytkowania komputerów przenośnych
* zasady postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych poza
obszarem przetwarzania danych
* protokoły konsultacji monitoringu wizyjnego z organem prowadzącym,
regulamin pracy w SIO
* certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu

     i wiele innych przydatnych wzorów

  

     ZAPRASZAMY NA SPORĄ PORCJĘ AKTUALNEJ WIEDZY O RODO

Ekspert: Rafał Andrzejewski

Prawnik, trener biznesu, konsultant, wykładowca, autor artykułów w prasie
specjalistycznej.

Doświadczony prawnik, trener biznesu, ekspert i wieloletni szkoleniowiec
(10 lat). Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych.
Współpracuje z największymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce.Wykładowca
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej.

Przez lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Autor
publikacji z zakresu prawa pracy, mobbingu, ochrony danych osobowych.

ZGŁOŚ SIĘ
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-kilkudniowe/?city=&subject=&lecturer=8&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
konferencje@univers.com.pl

UWAGA !
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
(BUR)
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

(Urzędy Pracy).
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=21&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

- LINK OPERATOR REGIONALNY
<http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Znajdziesz nas również tutaj:

https://www.facebook.com/Univers1990/
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Z
<http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

www.univers.com.pl
<http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=27&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Proponujemy również orgnizację szkoleń na zlecenie - to propozycja

warsztatów przygotowanych dla osób, które chcą skoncentrować się wyłącznie

na zagadnieniach związanych z działalnością własnej firmy.

 SZKOLENIA NA ZLECENIE --->
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=28&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
KLIKNIJ TUTAJ
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=29&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=90b33179-24ec-4ec4-aee2-9860ed5c3dd5&smlid=31&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUTKI

Urząd Gminy w Rutkach Rutki, dnia: 29.04. 2019 r.

Or. 1431.8.2019

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
22.04. 2019 r. informuję,że w Urzędzie Gminy Rutki

oraz podległych jednostkach organizacyjnych, w latach 2015-2018, nie
była wydawana gazeta oraz inne media.

Teresa Gronostajska

Odpowiedź na informacja publiczną, sprawa 13282 przez BARTNICZKA 1

Dzień dobry;

Urząd Gminy Bartniczka w załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosekz
dnia 25.04.2019r. o udostępnienie informacji publicznych dotyczącej
sprawy - sprawa-13282@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Pozdrawiam;

Benedykt Kamiński - Sekretarz Gminy

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez JANIKOWO

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 kwietnia 2019 roku przesyłam
następujące informacje:

CZ. 1
Nie

CZ. 2
Nie

CZ. 3
Nie

CZ. 4
Nie

Pozdrawiam
Rafał Bujak
UM w Janikowie

W dniu 25.04.2019 o 21:46, sprawa-13331@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez TOPÓLKA

W związku z zapytaniem przesyłam poniżej odpowiedzi:
Część I
Ad 1. – Nie
Ad 2-7 nie dotyczy

Część 2
Ad 1 – Nie
Ad 2-7 nie dotyczy

Część 3
Nie dotyczy

Część 4
Nie dotyczy

___________________
Wojciech Wąsikowski
Informatyk
Urząd Gminy Topólka

Media społecznościowe w gminach 2019 GMINA SITNO przez SITNO

Dzień dobry

Informuję że Gmina Sitno nie prowadzi swojego profilu na Facebooku, Twitterze, Forach ani nie prowadzi oficjalnych profili W/B/P.

Pozdrawiam
Robert Mazurek

informacja na podstawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.04.2019r. przez None

Dzień dobry
W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.04.2019r,
informujemy:
Część I FACEBOOK
ad. 1 Gmina Włodawa prowadzi profil o nazwie "Gmina Włodawa"
ad. 2 na stronie www.gmina-wlodawa.pl znajduje się link przekierowujący na konto
Gminy Włodawa.
ad. 3 nie mamy uregulowanych zasad blokowania komentarzy i użytkowników.
ad. 4 nie dotyczy
ad.5 na dzień dzisiejszy nie mamy osób zablokowanych na koncie Gmina Włodawa
ad.6 profil Gmina Włodawa jest założony przez pracownika Urzędu Gminy Włodawa i
przez niego prowadzony.
ad. 7 obecnie pracownik prowadzący profil jest Sekretarzem Gminy Włodawa, który
w swojej gestii ma promocję gminy, przedtem był kierownikiem referatu kultury,
oświaty, sportu i turystyki.
Cześć II - nie prowadzimy profilu na Twitterze.
Część III - nie prowadzimy forum na mieszkańców.
Część IV - wójt gminy nie posiada profilu na żadnym z wymienionych mediów.

pozdrawiam
Marta Wawryszuk
Urząd Gminy Włodawa
Al. Jana Pawła II 22
22-200 Włodawa

Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez GRAJEWO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Agnieszka Szakiel

Urząd Gminy Grajewo

W dniu 2019-04-22 o 10:51, sprawa-8485@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Agnieszka Szakiel
Urząd Gminy Grajewo
ul. Komunalna 6
19-200 Grajewo
tel. 86/272 30 00

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KSIĄŻKI 1

Witam, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
przekazuję skany pisma.

Z poważaniem

Celina Goryńska

Urząd Gminy Książki

W dniu 25.04.2019 o 21:46, sprawa-13346@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Odpowiedź na wniosek przez None 1

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z wyrazami szacunku

Marlena Jenczewska

Inspektor

Referat Organizacyjny

Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
e-mail: <mailto:marlena.jenczewska@jablonowopomorskie.pl>
marlena.jenczewska@jablonowopomorskie.pl

tel. 56 69 76 801

===========
Miasto i Gmina
Jabłonowo Pomorskie
powiat brodnicki
woj. kujawsko-pomorskie
ul. Główna 28
87-330 Jabłonowo Pomorskie
tel. 56 69 76 800
fax 56 69 79 001
e-mail: <mailto:sekretariat@jablonowopomorskie.pl>
sekretariat@jablonowopomorskie.pl
<http://www.jablonowopomorskie.pl/> www.jablonowopomorskie.pl

zapytanie do wniosku o udzielenie informacji publicznej. przez MARKOWA

Dzień dobry,

W nawiązaniu do wniosku o informacje publiczną z dnia 22 kwietnia 2019 r.
proszę o wyjaśnienie czy w ostatnim punkcie "informacja o wydatkach gminy na
ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu
promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018" należy przedstawić również koszty
wydania gazety gminnej.

Z poważaniem

Katarzyna Homa

Gmina Markowa

37-120 Markowa 1399

Tel. 17 22 65 352 w.24

Odpowiedź na wniosek przez JABŁONOWO POMORSKIE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z wyrazami szacunku

Marlena Jenczewska

Inspektor

Referat Organizacyjny

Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
e-mail: <mailto:marlena.jenczewska@jablonowopomorskie.pl>
marlena.jenczewska@jablonowopomorskie.pl

tel. 56 69 76 801

===========
Miasto i Gmina
Jabłonowo Pomorskie
powiat brodnicki
woj. kujawsko-pomorskie
ul. Główna 28
87-330 Jabłonowo Pomorskie
tel. 56 69 76 800
fax 56 69 79 001
e-mail: <mailto:sekretariat@jablonowopomorskie.pl>
sekretariat@jablonowopomorskie.pl
<http://www.jablonowopomorskie.pl/> www.jablonowopomorskie.pl

FW: FW: Media społecznościowe w gminach 2019 przez WYRYKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.04.2019r.

Z poważaniem

Iwona Kwiatkowska

UG Wyryki

Tel. 825913003

Re: Wniosek o informacje publiczną przez SZUDZIAŁOWO 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 kwietnia 2019 roku.
Z poważaniem,
Aneta Maliszewska

--------------------------------------------

Urząd Gminy Szudziałowo

ul. Bankowa 1

16-113 Szudziałowo

tel. +48 85 722 14 04

fax. + 48 85 722 14 41

Re: Fw: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KODEŃ

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
informuję, że:

CZ. 1 FACEBOOK

Ad. 1. Gmina prowadzi swój profil na Facebooku.
Ad. 2. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka.
Ad. 3. Nie uregulowano zasad blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka.
Ad. 4. Facebook gminy nie posiada polityki kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników.
Ad. 5. Nikt nie jest zablokowany na oficjalnym profilu gminy.
Ad. 6. Profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu.
Ad. 7. Stanowiska: pomoc administracyjna, sekretarz.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

Gmina nie prowadzi profilu na Twitterze.

CZĘŚĆ III - FORUM

Urząd gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców oraz grup w serwisie
społecznościowym.

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

Wójt gminy nie posiada oficjalnego profilu na Facebooku, Twitterze lub
Wykopie.

Łukasz Sacharczuk
UG Kodeń

W dniu 29.04.2019 o 14:19, Urząd Gminy w Kodniu pisze:

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez DOROHUSK 1

Witam, Przesyłam odpowiedzi.

odpowiedz na wniosek dot. informacji publicznej przez GÓRZYCA

Witam

1.Gmina Górzyca nie posiada profili na portalach społecznościowych facebook oraz twitter
2.Gmina Górzyca nie posiada forum
3.Wójt Gminy nie posiada oficjalnego profilu na portalach społecznościowych

pozdr.
Tomasz Raźny
UG Górzyca

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BYTOM ODRZAŃSKI

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
-TAK

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
-TAK

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
-NIE

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
-NIE

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
-0 (zero)

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
-pracownicy urzędu

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.
-Burmistrz,
-inspektor ds. kultury, sportu i turystyki

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
-NIE

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

-NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?

-NIE

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

-NIE

pozdrawiam
Tomek Chmielewski
Urząd Miejski
Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański
kst@bytomodrzanski.pl

FW: odpowiedź na wniosek przez ŻARY 6

Witam,

W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej dotyczącej potwierdzenia
otrzymania przez Państwa e-maili z dwoma pismami Urzędu Miejskiego w Żarach
znak:WGP.1431.20.2019 z dnia 1.03.2019r. i znak: WGP.1431.20.2.2019 z dnia
18.04.2019r. w sprawie wniosku dot. mediów z dnia 16 lutego 2019r. przesyłam
Państwu ponownie pisma w sprawie w/w wniosku o dostęp do informacji
publicznej. W związku z otrzymaniem od Państwa informacji ustnej, że takie
wnioski e-mailem do Państwa nie dotarły. Proszę o zwrotnego e-maila, że
otrzymaliście Państwo w załączeniu dzisiejszego e-maila z 2 pismami, już
wcześniej przez nas wysłanymi.

Edyta Nawrot

Inspektor

Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji

e-mail: <mailto:edyta.nawrot@um.zary.pl> edyta.nawrot@um.zary.pl

tel. 68 470 83 05

Urząd Miejski w Żarach

pl. Rynek 1 - 5

68 - 200 Żary

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez STRZELCE KRAJEŃSKIE

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi na Państwa pytania w związku z wnioskiem z dnia
25.04.2019 roku.

. Tak, Gmina Strzelce Krajeńskie prowadzi profil na Facebooku -
https://www.facebook.com/NaszeStrzelce/

. Tak, na stronie internetowej gminy pod adresem www.strzelce.pl jest
dostępny link do profilu na Facebooku.

. Profil Nasze Strzelce działa na zasadach ogólnego regulaminu
serwisu Facebook. Gmina nie posiada dodatkowego regulaminu.

. Na dzień pisania odpowiedzi, żaden użytkownik nie został
zablokowany.

. Profil prowadzą pracownicy Gminy Strzelce Krajeńskie (są to 3
osoby).

. Profil prowadzony jest przez burmistrza, sekretarza oraz pracownika
ds. komunikacji społecznej.

. Gmina Strzelce Krajeńskie nie posiada profilu na Twitterze.

. Gmina Strzelce Krajeńskie nie prowadzi forum i grupy w serwisie
społecznościowym.

. Nie istnieje oficjalny profil Burmistrza Strzelec Krajeńskich.

. Profil Nasze Strzelce, prowadzony jest w ramach obowiązków
służbowych i nie jest opłacany w żaden dodatkowy sposób.

Mam nadzieję, że informację okażą się dla Państwa przydatne. W razie
wątpliwości, proszę o kontakt.

Z poważaniem

Patryk Bagiński

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

al. Wolności 48

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. (95) 763 6315

media@strzelce.pl

_____

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest
<https://strzelce.pl/klauzula/index.html> tutaj

odpowiedź dot. Media społecznościowe w gminach 2019 przez BOBROWICE 1

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka? TAK
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? NIE
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana. BRAK
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? BRAK
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? PRACOWNICY URZĘDU
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni. 1 - INFORMATYK, 2 - SAMODZIELNY REFERENT,

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? NIE
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie
uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym? NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku,
Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby
opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy
gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? NIE
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. NIE

Bartosz Dzień - Informatyk

Urząd Gminy Bobrowice

66-627 Bobrowice 131

tel.: (68) 391 92 16

fax.:(68) 391 32 84

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GORZKÓW

odpowiedzi:

W dniu 2019-04-25 o 21:48, sprawa-13462@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> CZ. 1 FACEBOOK
>
> 1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
>
Oficjalnego profilu Gmina Gorzków nie prowadzi. Jednostka kultury
podległa Gminie prowadzi profil - Centrum Społeczno-Kulturalne w Gorzkowie.
>
> 2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link
> do Facebooka?
>
jest link
>
> 3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
> innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i
> użytkowników Facebooka?
>
nie są uregulowane
>
> 4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania
> komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do
> miejsca, gdzie jest ona opisana.
>
nie jest uregulowana
>
> 5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
> odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w
> tym serwisie?
>
nie ma
>
> 6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
> zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
>
pracownicy urzędu
>
> 7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
> stanowisk, na których są zatrudnieni.
>
Kierownik Centrum Społeczno-Kulturalnego
>
> CZĘŚĆ 2 - TWITTER
>
> 1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
>
Nie prowadzi.
>
> 2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link
> do Twittera?
> 3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
> dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
> Twittera?
> 4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
> i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
> gdzie jest ona opisana.
> 5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
> odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w
> tym serwisie?
> 6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
> osoba/podmiot zewnętrzny?
> 7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
> stanowisk, na których są zatrudnieni.
>
> CZĘŚĆ III - FORUM
>
> Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
> społecznościowym?
>
nie prowadzi
>
> CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P
>
nie istnieje,
z budżetu gminy nie były pokrywane koszty funkcjonowania profili
społecznościowych.
>
> 1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
> Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku
> prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o
> sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne
> podmioty zatrudnione przez gminę)?
> 2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018
> roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.
>
> https://www.facebook.com/210500055723858/photos/a.210694255704438/589950721112121/?type=1&theater

> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-13462@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
> zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>