Urząd Gminy Kuźnica przez KUŹNICA 1

Urząd Gminy Kuźnica w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej dot. mediów.

Załączniki:

- pismo Wójta nr Or.1431.12.2019 z dnia 06.05.2019 r.

Katarzyna Stuczyk

inspektor ds. obsługi Rady Gminy i informacji publicznych

Urząd Gminy Kuźnica

pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica

tel. <callto:(85)%20722%2092%2081> (85) 722 92 81 (sekretariat)

fax <callto:(85)%20722%2092%2080> (85) 722 92 80

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

odpowiedź na pytania z 25.04.2019 przez OPOLE LUBELSKIE 1

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedzi na pytania z 25.4.2019:

Cz. 1 FACEBOOK

Ad. 1. Tak
Ad. 2. Nie
Ad. 3. Nie - zastosowano jedynie filtr wulgaryzmów który automatycznie
blokuje wulgarne treści. Ponadto komentarze są usuwane jeśli zawierają
treści obraźliwe w stosunku do innych osób. Zdarza się to jednak bardzo
rzadko.
Ad. 4. Nie posiada.
Ad. 5. Żadna osoba nie jest zablokowana.
Ad. 6. Tak, profil prowadzi pracownik urzędu odpowiedzialny za promocję
i informacje.
Ad. 7. Inspektor ds. informacji.

Cz. 2 i 3  - Gmina nie prowadzi profili we wskazanych stronach, nie
prowadzi także forum.

Cz. 4
Ad. 1. Nie istnieje żaden oficjalny profil burmistrza na wskazanych
stronach. Burmistrz posiada profil prywatny (nie fanpage) na Facebooku
który prowadzi samodzielnie.

Ad. 2. Żaden profil nie był "opłacany" z budżetu gminy.

pozdr.

--

(bez tematu) przez KORYCIN

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż
Urząd Gminy Korycin informuje, ani żaden z jego wydziałów czy jednostek
organizacyjnych gminy nie prowadzą mediów (gazety, radia, telewizji itp.).
Jedynie na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.korycin.pl są
zamieszczane relacje w postaci filmów z ważnych wydarzeń gminnych np.
festynów typu Ogólnopolskie Dni Truskawki czy premier Korycińskiej Grupy
Teatralnej. Są to jednak wydarzenia okazjonalne.
Informacja o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materialy dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018
artykuły i ogłoszenia materiały dedykowane i inny typ promocji razem
2015 1 350,00 114 606,09 115 956,09
2016 615,00 257 146,37 257 761,37
2017 676,50 209 883,29 210 559,79
2018 4 161,09 166 656,26 170 817,35
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Korycin w związku
z realizacją zadań publicznych, wynikających z przepisów prawa. Szczegółowe
informacje związane zarówno z ich przetwarzaniem i realizacją praw osób,
których dane podlegają przetwarzaniu znajdują się na stronie BIP Urzędu w
zakładce "ochrona danych"

Joanna Kulesa
Sekretarz Gminy Korycin
tel. 793063021

(bez tematu) przez BRZYSKA 1

Dzień dobry. W odniesieniu do Państwa wniosku o udostępnienie
informacji publicznej nt. lokalnych mediów przedstawiam odpowiedzi na pytania w
nim zawarte. z poważaniem Marek Biernacki

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BRODNICA

Szanowni Państwo,

Przesyłam odpowiedź:

Cz. 1
1. Tak.
2. Tak.
3. Nie.
4. -
5. 0
6. Pracownicy urzędu
7. Informatyk i Referent

Cz. 2
1. Nie.
2.-7. -

Cz. 3
Nie.

Cz. 4
1. -
2. -

Z poważaniem

Jagoda Leśniczak

Referent
tel. 61 28 42 515
Urząd Gminy w Brodnicy

odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez ŁAGÓW 1

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź do wniosku o udostępnienie informacji
publicznej nt. Facebook, Twitter, Forum, Oficjalny profil W/B/P.

Z poważaniem

Anna Kędziora

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

Tel. (41) 343 70 54 wew. 313

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
informuje, że:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, zwany dalej Aministratorem.
2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji
drogą elektroniczną.
3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej,
oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w
celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła
uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem.
4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba
że będzie to wynikać z przepisu prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia,
cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do
momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

info publ 24 19 przez DĘBICA

OK.1431.24.2019.SM Dębica,
06.05.2019.

Sieć Obywatelska Watchdog - Warszawa
W odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa wniosku uprzejmie informujemy:
Ad. 1) - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
wydziałów,
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
samorządowej osobie
prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
odp: NIE
Ad. 2) - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
2015, 2016,
2017 i 2018.
odp:
2015 r. - 9.592,55 zł
2016 r. - 9.704,84 zł
2017 r. -17.689,15 zł
2018 r. -13.876,45 zł
Z poważaniem,
Stanisław Malinowski
Naczelnik Wydziału OK
Urząd Miejski w Dębicy
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CIECHANOWIEC 2

Dzień dobry,

w załączeniu wysyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.
--

Łączę wyrazy szacunku.

Magdalena Kondraciuk

------------------------------------------------------------------------

/tel. (86) 277-11-45 wew.16 fax. (86) 277-10-66
kondraciuk.m@ciechanowiec.pl <mailto:kondraciuk.m@ciechanowiec.pl%20.>
www.ciechanowiec.pl
/

/
<www.ciechanowiec.pl>/

/N//iniejsza wiadomość elektroniczna zawiera poufne i chronione prawem
informacje, które są przeznaczone wyłącznie dla wskazanego w niej
adresata. Jeżeli nie jesteś adresatem wiadomości, prosimy o jej
nieujawnianie, zawiadomienie nadawcy o jej otrzymaniu oraz usunięcie
wraz z wszystkimi załącznikami./

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez SEROKOMLA

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że Gmina Serokomla nie prowadzi profili na Facebooku, na Twitterze, nie prowadzi forum dla mieszkańców ani grupy w serwisie społecznościowym. Oficjalny profil Wójta nie jest prowadzony ani opłacany z budżetu Gminy.

Z poważaniem,

Tomasz Boreczek

UG Serokomla

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez None

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez KRYNICA MORSKA

SM.1431.3.2019

W odpowiedzi na informacje publiczną na zadane pytania informuję:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? – NIE

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018
odp. 2015 r. – 65715,50;
2016 r – 66632,23;
2017 r. – 63666,00;
2018 r. 16983,70

Z Poważaniem
Jolanta Kwiatkowska

Sekretarz Miasta Krynica Morska
tel. 693384278
email: sekretarz@krynicamorska.tv

Urząd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15,
82-120 Krynica Morska
tel. 55 247 65 27 w 130
Fax +48 55 247 65 66
www.krynicamorska.tv

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej:
http://bip.krynicamorska.tv/strony/menu/100.dhtml informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

--- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Sun, 21 Apr 2019 20:57:42 -0000
Nadawca: sprawa-9389@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-9389@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: um@krynicamorska.tv

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9389@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-08-23 13:12:34.465542+00:00 na > adres um@krynicamorska.tv

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez GRODZISK 1

Grodzisk, 06.05.2019 r.

AG.1431.12.2019

Dzień dobry.

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 22.04.2019 r.

Z poważaniem.

--
Andrzej Morzy
Urząd Gminy Grodzisk
ul. 1 Maja 6
17-315 Grodzisk
woj. podlaskie
e-mail:andrzej@gminagrodzisk.pl
tel. (85) 6568030, tel/fax (85) 6568040, kom. 693639064
www.gminagrodzisk.pl

FW: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ZŁOTY STOK

Witam

Poniżej podaje odpowiedzi na załączone pytania.

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? TAK
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? NIE
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. BRAK POLITYKI
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? JEDEN PROFIL JEST ZABLOKOWANY
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? PRACOWNUCY URZĘDU
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. SEKRETARZ, KANCELISTA, INSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

CZĘŚĆ 2 – TWITTER - NIE DOTYCZY

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III – FORUM - NIE DOTYCZY

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? ISTNIEJE PROFIL PRYWATNY NA FB
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. NIE PROWADZĄ GO PRZCOWNICY URZĘDU

Paweł Żurawiak

UM Złoty Stok

<http://www.zlotystok.pl> www.zlotystok.pl

tel 748164143

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez SZCZANIEC 1

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Gmina Szczaniec prowadzi swój profil na Facebooku
2. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka
3. Gmina nie posiada regulaminu ani innego dokumentu, w którym uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka
4. Facebook gminy nie posiada określonej polityki kasowania komentarzy i blokowania użytkowników.
5. Nikt obecnie nie jest (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowany na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie
6. Profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu
7. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych

CZĘŚĆ 2 – TWITTER – nie dotyczy

CZĘŚĆ III – FORUM – nie dotyczy

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P – nie dotyczy

Wójt posiada prywatne konto na Facebook, które sam prowadzi.

Pozdrawiam,

Natalia Kubiak

Urząd Gminy Szczaniec

Ul. Herbowa 30

66-225 Szczaniec

woj. Lubuskie

tel. (+48 68) 34 10 700

E-mail: ug@szczaniec.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź OR.1431.12.2019 przez MOŃKI 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 22.04.2019 r.
Elżbieta Świerzbińska
podinspektor
Urząd Miejski w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel/fax 857162587

Informacja publiczna - Gmina Białobrzegi przez BIAŁOBRZEGI 1

Białobrzegi, dnia 2019-05-06

SG. 1431.3.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-650 Warszawa

Urząd Gminy Białobrzegi w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyła dane z żądanego zakresu:

ad. 1, 2, 3 - Urząd Gminy, jednostki organizacyjne gminy oraz samorządowe osoby prawne nie prowadzą mediów.

ad. 4, 5 - Gmina nie prowadzi dzienników ani czasopism.

ad. 6. Kwoty brutto wydatkowane w poszczególnych latach:

̶ Rok 2015 ogłoszenia 3805,64 zł; inna promocja 20372,08 zł;

̶ Rok 2016 ogłoszenia 2362,85 zł; inna promocja 62 828,62 zł;

̶ Rok 2017 ogłoszenia 3287,34 zł; inna promocja 27318,01 zł;

̶ Rok 2018 ogłoszenia 3732,45 zł; inna promocja 14443,39 zł.

Z poważaniem

Piotr Chudzik

Sekretarz Gminy Białobrzegi

<mailto:sekretarz@gmina-bialobrzegi.pl> sekretarz@gmina-bialobrzegi.pl

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4

pow. łańcucki, woj. podkarpackie

<http://www.gmina-bialobrzegi.pl/> http://www.gmina-bialobrzegi.pl/

<mailto:urzad@gmina-bialobrzegi.pl> urzad@gmina-bialobrzegi.pl

centrala: 17-224-52-20,27,95

fax: 17-224-03-55

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ŚWILCZA

W odpowiedzi na złożony wniosek Urząd gminy Świlcza informuje, że przesyła posiadane następujące żądane informacje:

Gminne Centrum Kultury, sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie wydaje Kwartalnik Społeczno - Kulturalny Samorządu Gminy Świlcza i Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w |Świlczy z/s w Trzcianie zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie , sygn.. akt. I Ns Rej. Pr. 18/97.

Gazeta jest dostępna na stronie internetowej http://www.swilcza.com.pl/, pod linkiem http://www.swilcza.com.pl/index.php/2011-11-21-14-46-28/2011-11-21-14-45-03/trzcionka-2018.

Sekretarz Gminy Józef Wilga

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIEŃ KRAJEŃSKI

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miejski
w Kamieniu Krajeńskim informuje:

Cz. 1

1. Gmina prowadzi profil na Facebooku.

2. Na stronie www.kamienkr.pl <http://www.kamienkr.pl> jest link do
Facebooka

3. Aktualnie nie ma dokumentu regulującego komentarze i użytkowników
Facebooka

4. Nie dotyczy w związku z odpowiedzią na pytanie 3.

5. Aktualnie nie ma zablokowanych żadnych użytkowników.

6. Profil Gminy prowadzi pracownik Urzędu.

7. Profil prowadzi Inspektor ds. Promocji Gminy i pozyskiwania środków
unijnych.

Cz. 2 Gmina nie prowadzi profilu na Twitterze.

Cz. 3 Gmina aktualnie nie prowadzi forum ani grup w serwisach
społecznościowych.

Cz. 4. Aktualnie nie istnieją oficjalne profile burmistrza w serwisach
społecznościowych

Z poważaniem

Piotr Sałasinski

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim

Plac Odrodzenia 3

89-430 Kamień Krajeński
tel. 52 389 45 41

www.kamienkr.pl <http://www.kamienkr.pl>

informacja - Gmina Gruta przez GRUTA

Szanowni Państwo,

Udzielamy informacji dot. Gminy Gruta:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Tak.

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

Tak

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

Nie posiadamy takiego regulaminu, ponieważ podjęliśmy decyzję o nie
blokowaniu komentarzy i użytkowników. Wyjątkiem będą naruszenia praw
osób trzecich, agresywne zachowanie zwyczajowe uznane za wulgarne itp.
Do tej pory nie mieliśmy takiego przypadku.

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.

Brak

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

0

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Pracownicy Urzędu.

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

Pomoc administracyjna, Inspektor ds. informatyki

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

Nie

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

Nie

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?

Brak

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Brak

--
/Z wyrazami szacunku
/ *
Olga Karwowska

Pomoc Administracyjna*
redakcja@gruta.pl <mailto:redakcja@gruta.pl>
+48 564683121
------------------------------------------------------------------------
G+ <http://gruta.pl>
Urząd Gminy Gruta
Gruta 244, 86-330 Gruta
+48 564683121
gruta@gruta.pl <mailto:gruta@gruta.pl>
gruta.pl <http://www.gruta.pl>
https://www.facebook.com/gminagruta

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
danych osobowych jest: Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno.Dodatkowe
informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na
stronie: http://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?idg=13&id=795&x=1

/Ten adres e-mail oraz wszelkie załączone pliki są poufne i mogą
zawierać informacje, które są chronione prawami własności
intelektualnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej
wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym
zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość./

Odpowiedź przez ZWIERZYNIEC 1

W odpowiedzi na wniosek o odostepnienie informacji publicznej Urząd Miejski
w Zwierzyńcu informuje:

Ad. 1 - nie.

Ad. 2 - nie.

Ad. 3 - nie.

Ad. 4 - nie.

_____

Marek Ciupik

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

tel./fax 846872011 wew. 43

<mailto:mciupik@zwierzyniec.info.pl> mciupik@zwierzyniec.info.pl

<mailto:marek.ciupik@gmail.com> marek.ciupik@gmail.com

_____

1

Chroń środowisko - zastanów się przed wydrukowaniem tego e-maila.
Please consider the environment before printing this email.

_____

Uwaga!
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Attention!
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission,dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon,this information by person or entity
other than the intended recipient is not permitted. If you received this in
error, please contact the sender and delete the material from any computer.

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BIAŁA PODLASKA 1

FZP.1431.37.2019

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.04.2019r o udostępnienie informacji publicznych informuję:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Tak , gmina prowadzi profil na Facebooku.
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?

Tak, na stronie internetowej znajduje się link do Facebooka.
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?

Nie, nie uregulowano zasad blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka.
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.

Jw.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?

Brak takowych blokad.
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?

Profil prowadzony jest m.in. przez pracownika gminy.
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

Dyrektor biura ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

Nie, gmina nie prowadzi profilu na Twitterze.
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?

Jw.
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?

Jw.
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.

Jw.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?

Jw.
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?

Jw.
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

Nie, urząd nie prowadzi forum dla mieszkańców, ani grupy w serwisie społecznościowym.

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?

Nie, nie istnieje oficjalny profil wójta.
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Nie, żaden profil nie był finansowany z budżetu gminy.

Z wyrazami szacunku,

Konrad Gąsiorowski

Dyrektor biura ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy

mob. 506-121-393,

tel. 83-343-49-50, wew. 109

email: k.gasiorowski@gmina-bialapodlaska.pl

nowa.gmina-bialapodlaska.pl

Urząd Gminy Biała Podlaska

ul. Prosta 31,

21-500 Biała Podlaska

www.nowa.gmina-bialapodlaska.pl

ODP: Media społecznościowe w gminach 2019 - Łukowa przez ŁUKOWA

CZ. 1 FACEBOOK
1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
Tak
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?
tak
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?
Nie
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.
---
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
0
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
Pracownicy urzędu
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.
podinspektor ds. promocji gminy i informatyki
CZĘŚĆ 2 - TWITTER
1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
nie
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
---
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Twittera?
---
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana.
---
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
---
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
---
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.
---
CZĘŚĆ III - FORUM
Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?
nie
CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P
1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?
nie
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.
---

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez SKIERBIESZÓW

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek udzielam odpowiedzi na pytania:

CZ. 1 FACEBOOK
Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? - NIE

CZĘŚĆ 2 - TWITTER
Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? - NIE

CZĘŚĆ III - FORUM
Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w
serwisie społecznościowym? - NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P
Jeśli istnieje oficjalny profil wójta -NIE ISTNIEJE

Sławomir Kugiel
Sekretarz Gminy Skierbieszó
ul. Rynek 1
22-420 Skierbieszów

wniosek przez None 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 25 kwietnia 19r.