Re: Mediaspołecznościowe w gminach 2019 przez LUBRANIEC 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dn. 25.04.2019r.

Z poważaniem:
Jerzy Pawłowski
Sekretarz Gminy

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TELATYN

Witam

Odpowiadając na przesłany przez Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej przesyłamy odpowiedzi:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? - *TAK*
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka? - *NIE *
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? - *NIE*
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana. - *NIE POSIADA*
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? - *0 OSÓB*
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? - *PRACOWNICY URZĘDU GMINY*
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. -*INFORMATYK, INSP. DS. KULTURY I
PROMOCJI*

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? -*NIE*
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera? - *NIE DOTYCZY*
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Twittera? - *NIE DOTYCZY*
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana. - *NIE DOTYCZY*
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? - *NIE DOTYCZY*
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? - *NIE DOTYCZY*
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. - *NIE DOTYCZY*

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?- *NIE*

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)? - *NIE DOTYCZY*
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. -*NIE DOTYCZY*

pozdrawiam

Ewelina Galant-Woźniak

Urząd Gminy w Telatynie

informacja publiczna przez WĄBRZEŹNO 1

--
Pozdrawiam serdecznie
Dorota Stempska
Sekretarz Wąbrzeźna
tel. +48 56 688 45 32
e-mail: sekretarz@wabrzezno.com

Re: Mediaspołecznościowe w gminach 2019 przez RUDA-HUTA

Dzień dobry,
udzielam odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 25 kwietnia
2019 r.:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?
NIE
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?
NIE
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.
-
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
0
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
Pracownicy urzędu.
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.
Stanowisko ds. informatyki.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
NIE
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
-
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
-
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana.
-
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
-
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
-
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.
-

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?
NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?
NIE
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.
-

Marek Słupczyński
Sekretarz Gminy Ruda-Huta

Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
22-110 Ruda-Huta
tel/fax 82 5686033, 5686016, 5686076
www.ruda-huta.pl

W dniu 2019-04-25 21:48, sprawa-13558@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek przez Zielona Góra

Zielona Góra, 7 maja 2019 r.

DP-RR-RP.1431.96.2019

Wnioskodawca: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku z dnia 25 kwietnia 2019 r.:
CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? NIE
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? NIE
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. NIE DOTYCZY
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? 0
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? PRACOWNICY UM
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU, PODINSPEKTOR

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera? NIE
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? NIE
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. NIE DOTYCZY
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? 0
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? PRACOWNICY UM
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU, PODINSPEKTOR

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. OFICJALNY PROFIL PROWADZI PREZYDENT MIASTA

Maria Pięta

informacjapubliczna@um.zielona-gora.pl

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GŁUSK

Dominów, dnia 07. 05. 2019 r.
SEK.1431.2.2019

W odpowiedzi na Państwa wniosek Gmina Głusk przedstawia następujące informacje :

Ad. Cz 1 FACEBOOK
1. Tak,
2. Tak,
3. Nie,
4. Nie,
5. 0,
6. Pracownik UG,
7, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

Ad. Częśc 2 TWITTER – Gmina nie prowadzi profilu na Twitterze,
Ad. Częśc 3 FORUM Urząd gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym,
Ad. Część 4 Oficjalny profil W/B/P – Nie istnieje oficjalny profil Wójta na Facebooku i Twitterze jak również WYKOPIE

Z poważaniem Bogusław Kukuryk Sekretarz Gminy

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez DZIEMIANY

Gmina Dziemiany

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez OSTASZEWO

Ostaszewo, dnia 7 maja 2019 r.
SG.1431.17.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostepnienie informacji publicznej informuję, że Urząd Gminy Ostaszewo ani jego jednostki podległe nie prowadzą mediów.

z up. Wójta
Jerzy Bełcik
Sekretarz Gminy Ostaszewo
e-mail: sekretarz@ostaszewo.pl

Urząd Gminy Ostaszewo
ul. Kościuszki 51
82-112 Ostaszewo
tel. 55 247 13 18
fax 55 247 13 69
www.ostaszewo.pll
ug@ostaszewo.pll

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) na stronie https://ostaszewo.pl/index.php/rodo umieściliśmy szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

KLAUZULA POUFNOŚCI

Wiadomość przeznaczona jest jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać informacje poufne i/lub uprzywilejowane. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tej informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań w związku z otrzymaną informacją przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony Adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo tę informację przez pomyłkę to proszę o zwrotne poinformowanie mnie o tym fakcie i usunięcie jej z wszelkich Państwa nośników.

odp na wniosek o informację publiczną przez RUTKI 1

Dzień Dobry

w związku ze złożonym wnioskiem o informacje odpowiadam

- w urzędzie nie są prowadzone media

- gmina nie prowadzi żadnego czasopisma

- gmina na ogłoszenia i artykuły sponsorowane wydatkowała w 2015r - 0,00
  2016r. - 0,00  2017- 0,00  2018 - 0,00

Pozdrawiam

Ewa Chojnowska

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 1

W dniu 2018-09-10 o 14:52, Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim pisze:
--
Kamila Jabłońska
Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Kraj.
tel. 52-388-13-05
www.powiat-sepolno.pl

Udostępnienie Informacji Publicznej ROS.1431.31.2019.OS przez BARCIN 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej z dnia 25.04.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.04.2019 r.)

Proszę o zwrotne potwierdzenie odbioru.

Z poważaniem

D. Skrzyńska

Urząd Miejski w Barcinie

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez LEŚNIOWICE 1

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję:

CZ. 1 FACEBOOK

Ad 1) TAK

Ad 2) TAK

Ad 3) Brak regulaminu lub innego dokumentu

Ad 4) NIE posiada polityki kasowania komentarzy

Ad 5) Nikt nie jest zablokowany

Ad 6) Profil prowadza pracownicy urzędu

Ad 7) Informatyk, kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury

CZ. 2 TWITTER

NIE DOTYCZY

CZ. 3 FORUM

Urząd nie prowadzi forum

CZ. 4 Oficjalny profil wójta

Ad 1) NIE DOTYCZY

Ad 2) NIE DOTYCZY

M.Kołodziej

--------------------------------------------------------

Urząd Gminy Leśniowice

22-122 Leśniowice

Tel./fax: 82 567 54 94

www.lesniowice.lubelskie.pl

Opis: her_bs

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez SUPRAŚL 3

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej (nasz nr R.1431.18.2019) informujemy, co następuje:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media – TAK;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy - biuletyn samorządowy „Supraśl Nasza Gmina”, którego wydawcą jest Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie – biuletyn udostępniany jest na Facebooku „Supraśl Nasza Gmina” oraz w linku https://issuu.com/ckirwsupralu/docs/sng_51__ ;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie - TAK;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf. –pismo „Supraśl Nasza Gmina” jest dostępny i do pobrania w linku: https://issuu.com/ckirwsupralu/docs/sng_51__;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018:

2015 rok:

- ogłoszenie reklamowe w Forbes – 4305 zł

- spoty promocyjne w Polskim Radio Białystok – 553,50 zł

2016 rok:

- artykuł na potrzeby promocji Gminy Supraśl – 88 zł

- reklama w gazecie Informator Stolicy-Warszawa 3690zł

- Reklama w informatorze turystycznym „Odkrywamy Wschód” – 1230 zł

- promocja Gminy na portalu internetowym Polska Artakcyjna – 244,77 zł

2017 rok

- Reklama w publikacji Podlaskie Perspektywy Biznes – 12 915 zł

- Kampania promocyjna Wzorowa Gmina 4 551 zł

- Reklama Uzdrowiska Supraśl w czasopiśmie Acta Balneologica – 1845 zł

2018 rok

- Publikacja artykułu w Monitorze Biznesu- 3690 zł

- Kampania reklamowa – 3968 zł

- Artykuł promujący Uzdrowisko Supraśl – 3075 zł

- Publikacja materiału promocyjnego Gminy – 2000 zł

Pozdrawiam / Best regards:

Magdalena Szymańska-Smarżewska

Inspektor

tel. 85 7132 735

faks: 85 7132 720

Nabywca: Gmina Supraśl

ul. Piłsudskiego 58

16-030 Supraśl

NIP 966-176-74-47

Odbiorca: Urząd Miejski w Supraślu

<http://www.suprasl.pl/> www.suprasl.pl

Odpowiedź na Wniosek o informację publiczną z dnia 22.04.2019 roku przez MARKOWA 1

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 22 kwietnia 2019 roku.

Z poważaniem

Iwona Rogóż

Inspektor ds. zamówień publicznych
i pozyskiwania funduszy

Urząd Gminy Markowa

Tel 17 226 53 52 w. 24

Email: <mailto:przetargi@markowa.pl> przetargi@markowa.pl

Media społecznościowe w Gminie Ryki przez RYKI

Znak sprawy: PR.1431.1.2019

Dzień dobry.

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 29 kwietnia 2019 r. na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6
września 2001 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1330, 1669) udzielam informacji:

Cz. 1. FACEBOOK

1.

Gmina Ryki prowadzi własny profil na Facebooku.

2.

Tak.

3.

Na profilu Gminy Ryki nie są blokowane żadne komentarze.

4.

Na profilu Gminy Ryki nie są blokowane żadne komentarze.

5.

Żadna osoba nie jest zablokowana na oficjalnym funpage gminy.

6.

Profil gminy prowadzą pracownicy urzędu.

7.

Inspektor i podinspektor ds. Promocji, Rozwoju i Promocji Zdrowia.

Cz. 2 – TWITTER

1.

Nie, Gmina Ryki nie posiada profilu na Twitterze.

2.

Gmina Ryki nie posiada profilu na Twitterze.

3.

Gmina Ryki nie posiada profilu na Twitterze.

4.

Gmina Ryki nie posiada profilu na Twitterze.

5.

Gmina Ryki nie posiada profilu na Twitterze.

6.

Gmina Ryki nie posiada profilu na Twitterze.

7.

Gmina Ryki nie posiada profilu na Twitterze.

Cz. 3 – FORUM

Nie, Gmina Ryki nie prowadzi forum dla mieszkańców ani grupy w serwisie
społecznościowym.

Cz. 4 – OFICJALNY PROFIL W/B/P

1.

Burmistrz Ryk nie prowadzi oficjalnego profilu na Facebooku,
Twitterze lub Wykopie.

2.

Burmistrz Ryk nie prowadzi oficjalnego profilu na Facebooku,
Twitterze lub Wykopie.

Z wyrazami szacunku,

Monika Szewczyk
--

Monika Szewczyk

Inspektor ds. promocji i rozwoju

mob. +48 694 477 090

tel. +48 81 865 71 35

e-mail: monika.szewczyk@ryki.pl <mailto:monika.szewczyk@ryki.pl>

Gmina Ryki <http://www.ryki.pl/>

ul. Karola Wojtyły 29

08-500 Ryki

NIP: 5060072359

tel. +48 81 865 71 10

fax +48 81 865 71 11

e-mail: ryki@ryki.pl <mailto:ryki@ryki.pl>

odpowiedz na wniosek ..... przez KRYNKI

Gmina Krynki i jednostki organizacyjne nie prowadzi żadnego typu z medi
wymienionych we wniosku. Trudno nam określić wydatki w latach 2015-2018 gdyż
w tym okresie nie ponosiliśmy wydatków związanych z ogłoszeniami,
materiałami czy artykułami promocyjnymi. Gmina Krynki prowadzi stronę
www.krynki.pl.

UG Siemień-odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf przez SIEMIEŃ 1

Witam, odpowiedź znajduje się w załączniku.

Pozdrawiam

Bartłomiej Olek

tel. 83 354 80 86

odpowiedz na wniosek przez IZBICA 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia

25 kwietnia 2019 roku

Z poważaniem,

Anna Chachaj

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Izbicy

ul. Gminna 4

22-375 Izbica

tel: 84 618 30 34

fax: 84 618 30 49

e-mail: ugizbica@mbnet.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOLUB-DOBRZYŃ 2

Szanowni Państwo

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej

z poważaniem

Małgorzata Mierzejewska

Samodzielne stanowisko ds. promocji,

kultury, sportu i organizacji pozarządowych

tel. 531 459 147, 56 683 54 00 wew.34

Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą
być prawnie chronione. Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla adresata,
dostęp do jej treści przez inne osoby jest zabroniony. O błędnym
zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować jej nadawcę i
usunąć wiadomość. Urząd Gminy Golub-Dobrzyń nie może zagwarantować, że
dołączone do wiadomości pliki są wolne od wirusów lub innego szkodliwego
kodu, i nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane ich używaniem. Urząd
Gminy Golub-Dobrzyń zastrzega sobie prawo do monitorowania wszelkiej
komunikacji e-mail przeprowadzanej za pośrednictwem jej sieci komputerowych.

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ULAN-MAJORAT 1

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nt. „Mediów społecznościowych w gminach 2019”, podaję poniżej odpowiedzi na pytania przedstawione w Państwa korespondencji e-mail z dnia 25.04.2019 r.

1. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
Tak

1. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
Nie

1. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
Nie

1. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
Nie posiada

1. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
Nie ma osób zablokowanych

1. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
Pracownicy Urzędu Gminy

1. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.
Kierownik Referatu Kultury i Promocji Gminy, Referent ds. działalności kulturalnej w Referacie Kultury i Promocjo Gminy

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
Nie

1. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
Nie

1. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
Nie

1. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
Nie

1. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
Nie

1. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
Nie

1. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.
Nie

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

Nie prowadzi

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
Nie istnieje

1. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.
Nie był opłacany

Jarosław Koczkodaj
Wójt Gminy Ulan-Majorat

Wniosek o informacje publiczną - odpowiedź przez GOLESZÓW 1

Dzień dobry,
przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Z poważaniem
Krystian Grzybek
Urząd Gminy Goleszów

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYSOKIE 1

RO.1431.14.2019.HD


Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej, poniżej
podaję wymagane informacje:

Cz. 1

1. Gmina Wysokie prowadzi swój profil na Facebooku.

2. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka.

3. Nie uregulowano zasad blokowania komentarzy i uzytkowników.

4. Gmina nie posiada określonej polityki kasowania komentarzy i
blokowania uzytkowników.

5. Nie ma żadnej zablokowanej osoby.

6. Profil gminy prowadzi pracownik urzędu gminy, zatrudniony na
stanowisku ds. dowodów osobistych, działności gospodarczej i obrony
cywilnej.

Cz. 2

1. Gmina nie prowadzi profilu na Twitterze.

Cz. 3

1. Urząd gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców.

Cz. 4

1. Nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku, Twitterze i
Wykopie.

Z poważaniem,

Hubert Dobosz

Urząd Gminy Wysokie

ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie

tel. 846806206

kom.609605609

hyeue7geygey

--
Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w
wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest
zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który
otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy
drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
elektronicznej. Dziękujemy.

informacja publiczna przez BRENNA 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek podajemy żądane dane dotyczące:

Ad. 1, 2 W Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna prowadzone są
media w postaci lokalnej gazety "Wieści znad Brennicy".

Ad. 3. Media dostępne są na stronie internetowej gminy Brenna pod linkiem:
mieszkaniec.brenna.org.pl/wiesci-znad-brennicy.

Ad. 4. Gazeta "Wieści znad Brennicy" zarejestrowana jest w Sądzie Okręgowym
w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny, w rejestrze czasopism pod numerem 51.
Obecnym naczelnikiem gazety jest Pani Anna Musioł.

Ad. 5. Ostatnie numery gazety dostępne są na stronie:
mieszkaniec.brenna.org.pl/wiesci-znad-brennicy

Ad.6 Załącznik

Ad.6 Zakres informacji dotyczącej wydatków gminy na określone w zapytania
działania w przedziale czasowym 2015-2018 ma charakter informacji
przetworzonej, o której mowa w art.3 ust.1, pkt 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej proszę więc o wskazanie szczególnego interesu
publicznego dotyczącego tego zapytania w terminie do 7 dni od daty
otrzymania tej odpowiedzi.

pozdrawiam,

Izabela Heller

Sekretarz Gminy Brenna

Zastępca Kierownika USC

Urząd Gminy Brenna

ul. Wyzwolenia 77

43-438 Brenna

tel.: +48 33 85 36 222 wew. 220

fax.: +48 33 85 36 370

i.heller@brenna.org.pl

www.brenna.org.pl

Niniejsza wiadomość oraz wszelkie przesłane wraz z nią załączniki mają
charakter poufny i są przeznaczone wyłącznie do odbiorcy, do którego są
adresowane. Jeżeli wiadomość ta została otrzymana w wyniku pomyłki, prosimy
o jej usunięcie i powiadomienie o tym fakcie nadawcy.

Odp na info pub z dnia 26.04.2019 przez KOŃSKOWOLA

Końskowola, dnia 7 maja 2019r.

Or.1431.21.2019

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznejz dnia
26.04.2019r. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września2001r. o
dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z
późn.zm.), informuję:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

TAK

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

NIE

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

NIE

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.

BRAK

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

0

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Zewnętrzna firma

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

NIE

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

Brak takiego profilu.

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie,  czy w którymkolwiek przypadku
prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację,
gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty
zatrudnione przez gminę)?

NIE

Sekretarz Gminy Końskowola

Krzysztof Bartuzi