RE: FW: odpowiedź na wniosek przez ŻARY 6

Witam,

W załączeniu przesyłam skan decyzji w sprawie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Jednocześnie decyzja została wysłana pocztą.

Edyta Nawrot

Inspektor

Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji

e-mail: edyta.nawrot@um.zary.pl <mailto:edyta.nawrot@um.zary.pl>

tel. 68 470 83 05

Urząd Miejski w Żarach

pl. Rynek 1 – 5

68 - 200 Żary

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez TOMASZÓW LUBELSKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek

odpowiedź na wniosek przez DZIKOWIEC 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Sekretarz Gminy Dzikowiec

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Message from Konica Minolta C454e
Data: Wed, 08 May 2019 10:40:47 +0000
Nadawca: administrator@dzikowiec.itl.pl
Odpowiedź-Do: administrator@dzikowiec.itl.pl
Adresat: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl

FW: Udst. inf. publ. przez SPICZYN

Dzień dobry,

Przesyłam odpowiedzi na zapytanie o udost. inf. publ.

1. Gmina Spiczyn nie prowadzimy profilu na Facebook

2. Gmina Spiczyn nie prowadzi profilu na Twitterze

3. Urząd Gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców

4. Nie ma oficjalnego profilu Wójta Gminy Spizcyn.

sprawa-13573@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Niziołek

Urząd Gminy Spiczyn

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULĘCIN 3

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

pozdrawiam

Iwona Kaszuba

Sekretarz Gminy Sulęcin

e-mail : <mailto:sekretarz@sulecin.pl> sekretarz@sulecin.pl

Urząd Miejski w Sulęcinie

ul. Lipowa 18

69-200 Sulęcin

tel. +48 95 755 3601 w. 150

fax. +48 95 755 2122

<mailto:umig@sulecin.pl> umig@sulecin.pl

<http://www.sulecin.pl/> www.sulecin.pl

<http://www.bip.sulecin.pl/> www.bip.sulecin.pl

Administratorem danych jest Burmistrz Sulęcina, ul. Lipowa 18, 69-200
Sulęcin.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Karolina Garlikowska - dane kontaktowe:
<mailto:inspektor@sulecin.pl> inspektor@sulecin.pl tel.95-755-3601 wew.130

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z
prowadzoną korespondencję e-mail znajdziesz na <http://www.bip.sulecin.pl/>
www.bip.sulecin.pl

Fwd: Message from KM_C224e przez INOWROCŁAW 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Message from KM_C224e
Data: Wed, 08 May 2019 12:05:20 +0100
Nadawca: skaner@gminainowroclaw.eu
Odpowiedź-Do: skaner@gminainowroclaw.eu
Adresat: sekretariat@gminainowroclaw.eu

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez LEŚNAPODLASKA

IP.1432.26.2019

W odpowiedzi na wniosek informuję że na dzien dzisiejszy:

Ad.cz I

Ad. 1 – tak

Ad. 2 – nie

Ad. 3 – nie

Ad. 4 – brak

Ad. 5 – brak

Ad. 6 – pracownicy Urzędu

Ad. 7 – podinspektor ds. Pozyskiwania środków zewnętrznych, rozwoju I promocji gminy, Kierownik USC – administratorzy profilu

Ad. Cz II

Ad. 1 – nie

Ad. 2 – 7 – nie dotyczy

Ad.Cz.III – nie

Ad. Cz.IV

Ad. 1 – nie

Ad. 2 – nie

Z poważaniem,

Anna Bąkowska

UG Leśna Podlaska

RRP.1431.3.2019.KM przez RZEPIN 1

Szanowni Państwo

W załączaniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dot. mediów społecznościowych.

Z poważaniem

Aleksandra Zielińska

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji

Urzędu Miejskiego w Rzepinie

Tel. 95 75 96 083

Media społecznościowe w gminach 2019 przez Włocławek

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.04.2019 r. dot. mediów społecznościowych Gminy Miasto Włocławek informuję:

CZ. 1.

1. Gmina prowadzi profil na Facebooku.
2. Na stronie internetowej znajduje się link do Facebooka.
3. Nie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka.
4. Gmina nie posiada polityki kasowania komentarzy oraz blokowania użytkowników.
5. Nie ma osób zablokowanych na oficjalnym profilu gminy.
6. Profil Facebook gminy prowadzą pracownicy Urzędu.
7. Profil prowadzony jest w zakresie działań Referatu Komunikacji Społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

CZ. 2.

1. Gmina prowadzi profil na Twitterze.
2. Na stronie internetowej znajduje się link do Twittera.
3. Nie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera.
4. Gmina nie posiada polityki kasowania komentarzy oraz blokowania użytkowników.
5. Nie ma osób zablokowanych na oficjalnym profilu gminy.
6. Profil Twitter gminy prowadzą pracownicy Urzędu.
7. Profil prowadzony jest w zakresie działań Referatu Komunikacji Społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

CZ. 3.

Urząd nie prowadzi forum dla mieszkańców ani grup w serwisie społecznościowym.

CZ. 4.

1. Oficjalnego profilu Prezydenta nie prowadzą osoby opłacane z budżetu Gminy.
2. Żaden profil w mediach społecznościowych nie był opłacany z budżetu Gminy w 2018 r.

Jakub Sosiński
Referat Komunikacji Społecznej
Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
54 414 4200
jsosinski@um.wloclawek.pl<mailto:jsosinski@um.wloclawek.pl>
www.wloclawek.pl<http://www.wloclawek.pl/>
https://www.facebook.com/UMWloclawek/

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYRZYN 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.
Pozdrawiam
Kinga Chabros
Urząd Gminy Żyrzyn

Gmina Czemierniki przez CZEMIERNIKI 1

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Piotr Kalinowski

UG Czemierniki

odp. na wniosek przez RADZYŃ PODLASKI 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Elżbieta Lewicka

inspektor

WOP Urzędu Miasta

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SŁAWA 1

Dzień dobry,

w załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam odpowiedź Burmistrza
Sławy na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. mediów
społecznościowych.

--
Pozdrawiam serdecznie

Paulina Dorosz

Urząd Miejski w Sławie

Dział Promocji Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku

www.slawa.pl

www.sckiw.slawa.pl

tel. 68 355 83 24

Udostępnienie informacji przez ZABÓR 1

Witam,

W załączniku przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 25 kwietnia 2019 r. w
sprawie udostępnienia informacji. Bardzo proszę o potwierdzenie odbioru
niniejszej wiadomości.

Z poważaniem

Iwona Adamiak
Sekretariat
Urząd Gminy Zabór

Tel. 68 321 83 00

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zabór
z siedzibą w Zaborze przy ul. Lipowej 15;

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Zabór jest Pan
Krzysztof Pukaczewski, e-mail:ugzabor@gminazabor.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Zabór oraz realizacji umów
zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub
przez nie upoważnione;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji celu do jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami
archiwizacji wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.
zm.), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych
(Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z późn. zm.) oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani
/Pana danych;

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HAŃSK

Urząd Gminy Hańsk w odpowiedzi na wniosek z dnia 25 kwietnia 2019r. 
informuje że:

ad. CZ.1

 1. Gmina Hańsk nie prowadzi swojego profilu na Facebooku.

ad. CZ.2

1. Gmina Hańsk nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

ad. CZĘŚĆ III

Urząd Gminy Hańsk nie prowadzi forum dla mieszkańców ani grupy w
serwisie społecznościowym.

ad. CZĘŚĆ IV

1. Oficjalny profil Wójta Gminy Hańsk nie jest prowadzony przez osoby
opłacone z budżetu gminy.

odpowiedz na wniosek odstęp do informacji publicznej informacje publiczna przez NOWE MIASTECZKO

CZ.1

ad 1. tak prowadzi

ad. 2 tak

ad. 3 nie

ad. 4 nd.

ad. 5 0

ad. 6 pracownicy urzędu

ad. 7 informatyk, burmistrz

CZ. 2.

ad. 1 tak

ad. 2 tak

ad. 3 nie

ad. 4 nd.

ad. 5 0

ad. 6 pracownicy

ad. 7 informatyk

CZ. III

forum nie jest prowadzone

CZ. IV

ad. 1 nie

ad. 2 nie był

--
Wiesław Kopeć
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski Nowe Miasteczko
Rynek 2 | 67-124 Nowe Miasteczko
admin@nowemiasteczko.pl
www.nowemiasteczko.pl
tel. +48 68 388 81 54 wew. 23
fax +48 68 388 84 61

Dane do faktury vat
Gmina Nowe Miasteczko
ul. Rynek 2
67-124 Nowe Miasteczko
NIP: 925-19-58-478
Regon: 970770340

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŻAGAŃ 2

Dzień dobry,

W związku z nadesłanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w załączniku przesyłam skan odpowiedzi.

Z poważaniem

Agnieszka Zychla

Rzecznik Prasowy UM Żagań

Tel. 68 477 10 55

Media społecznościowe w gminach 2019 przez MALCZYCE 2

Dzień dobry,
W związku z prośbą o udzielenie informacji publicznej, przesyłam Państwu
odpowiedzi na zadane pytania.
Z poważaniem,

--

Odpowiedź na wniosek o udost. informacji publicznej przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Z poważaniem

Urząd Miejski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski

odp.inf.publiczna przez MEŁGIEW 1

Dzień dobry, przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej

Anna Dygulska

Sekretarz Gminy Mełgiew

Informacja publiczna przez GRĘBOSZÓW 3

Dzień dobry, Urząd Gminy przesyła odpowiedź na informację publiczną.

Wanda Bogdańska

Inspektor

tel. 68 888 60 01 fax 68 888 60 26

Urząd Gminy Dąbie ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie

www.dabie.pl <http://www.dabie.pl/>

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez LUBARTÓW 2

Dzień dobry,

Urząd Miasta Lubartów w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji.

Z poważaniem,

Magdalena Misztal

W dniu 2019-04-25 o 21:48, sprawa-13506@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Magdalena Misztal
Urzšd Miasta Lubartów
Sekretariat Burmistrza
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów
tel. 81 855-22-73
fax. 81 855-20-16
poczta@um.lubartow.pl
www.lubartow.pl

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez STARE KUROWO 1

Dzień Dobry.
W załączniku przesyłamy odpowiedzi na pytania w ramach udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

(-) Sylwia Ambrożuk
Podinspektor ds. Organizacyjnych
Urząd Gminy Stare Kurowo

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez WÓLKA 1

Witam serdecznie,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? TAK
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?

Gmina nie posiada regulaminu czy też innego dokumentu dot. blokowania użytkowników czy też usuwania komentarzy. Przepisy prawa nie wprowadzają tego obowiązku w tym zakresie obowiązuje regulamin narzucany przez portal facebook

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.

Nie dotyczy

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?

0 osób

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?

Pracownicy urzędu

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

Kierownik Referatu Promocji

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? NIE
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera? Nie dotyczy
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? Nie dotyczy
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. Nie dotyczy
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? Nie dotyczy
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? Nie dotyczy
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. Nie dotyczy

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? NIE
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Nie dotyczy

Z poważaniem,

Emilia Sikorska

Kierownik Referatu Promocji

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 69

Tel. kom. 885 822 821
faks: 81 746 50 01

www.wolka.pl <http://www.wolka.pl>

emilia.sikorska@wolka.pl <mailto:emilia.sikorska@wolka.pl>

Odpowiedź przez ŁOMAZY 1

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

CZ. 1 FACEBOOK

1\. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? - TAK
2\. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka? - TAK
3\. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
- NIE
4\. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana.
5\. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? - 0
6\. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? - PRACOWNICY
7\. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na
których są zatrudnieni. - WÓJT, INFORMATYK

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1\. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? - NIE
2\. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3\. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie
uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4\. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana.
5\. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6\. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7\. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na
których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym? - NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1\. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku,
Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby
opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy
gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? - NIE
2\. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. - NIE

**Głowacki Marcin**
Informatyk
tel: 83 341 75 85

![](cid:9d487d0d-8cc7-41e6-bb54-2d00025c5968)** Urząd Gminy Łomazy**
ul. Plac Jagielloński 27
21-532 Łomazy
tel: 83 341 70 03
[ www.lomazy.pl](http://www.lomazy.pl)