odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji - media przez KOLNO 1

Or.1431.7.2019 Kolno, 06.05.2019

Pan Szymon Osowski

Pani Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Członkowie Zarządu

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

sprawa-8500@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odniesieniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej nt. lokalnych mediów przedstawiam odpowiedzi na pytania w nim zawarte:

1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? - tak
2. Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy – gazeta „Miesięcznik Kolneński”, wydawca: Burmistrz Miasta Kolno;
3. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie.

<https://www.umkolno.pl/index.php?k=38> https://www.umkolno.pl/index.php?k=38

4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie - tak
5. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

Pod linkiem podanym w punkcie 3. znajdują się numery lokalnej gazety w formacie pdf.

6. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

2015 – 19454,75 zł

2016 – 10094,30 zł

2017 – 5092,20 zł

2018 – 4494,42 zł

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ABRAMÓW

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedzi do Państwa wniosku,

z poważaniem,

Łukasz Kuna

Urząd Gminy w Abramowie

21-143 Abramów, ul. Szkolna 2

Tel. 81 852 50 16, <mailto:l.kuna@abramow.pl> l.kuna@abramow.pl

www.abramow.pl

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? NIE
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? NIE
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? NIE
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej. przez None 1

W związku z Państwa wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Chrostkowo przesyła odpowiedź na niniejszy wniosek.

Cz. 1

1. Gmina Prowadzi swój Profil na Facebook

2. Na stronie internetowej urzędu gminy znajduje się odnośnik do
profilu facebook gminy.

3. Nie uregulowano zasad żadnym dokumentem

4. Nie posiada

5. Nikt nie został zablokowany

6. Profil Facebook prowadzą pracownicy urzędu

7. Pomoc Administracyjna, Informatyk

Cześć 2

Urząd nie prowadzi profilu gminy na portalu Twiterr. Pytania kolejne nie
dotyczą.

Cześć 3

Urząd Gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców oraz grup w serwisach
społecznościowych.

Cześć 4

1. Nie istnieje oficjalny profil Wójta Gminy. Nie prowadzą go osoby
opłacane z urzędu gminy.

2. Nie zaistniała taka sytuacja.

Krystian Radke
Urząd Gminy Chrostkowo
Tel. 54 306 75 43
<http://www.chrostkowo.pl> www.chrostkowo.pl

Informacja przez PRUSZCZ

Cz1.

1. Tak

2. Tak

3. Nie

4. nie dotyczy

5. 0

6. pracownik urzędu

7. Inspektor ds. promocji

Cz. 2

1. Nie

2-7 - nie dotyczy

Cz.3
Nie

Cz.IV

Nie istnieje

--
Alina Malanowska

Inspektor ds.promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych

tel. 52 562 43 07

e-mail: promocja@pruszcz.pl

Urząd Gminy Pruszcz
ul. Główna 33
86-120 Pruszcz

http://www.pruszcz.pl/

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez DĄBROWA BISKUPIA

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej informuje:
- cz.I – urząd nie posiada swojego profilu na Facebooku
- cz.II – urząd nie posiada swojego profilu na Twitterze
- cz.III – urząd nie prowadzi forum dla mieszkańców
- cz.IV – nie ma oficjalnego profilu W/B/P wójta
Z poważaniem
Marzena Gustaw
Sekretarz Gminy

wniosek o udzielenie inf publicznej przez LUBACZÓW 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej w sprawie mediów gminie Lubaczów.

Z poważaniem

Stanisław Woś - sekretarz gminy

Re: FW: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BYTNICA

Dzień Dobry,
W odpowiedzi na przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznych Gmina Bytnica odpowiada:
 
CZ. 1 FACEBOOK
1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? - TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? - NIE
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? - NIE
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. - BRAK
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? - 0 osób
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? - Pracownicy UG
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni:
- Wójt Gminy
- Samodzielny Referent ds. Sekretariatu, Kancelarii i Spraw Organizacyjnych
- Inspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy
 
CZĘŚĆ 2 - TWITTER - Gmina Bytnica nie posiada konta na TWITTER
CZĘŚĆ III - FORUM - Gmina Bytnica nie prowadzi FORUM
CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P - Wójt Gminy Bytnica nie posiada oficjalnego profilu 
 
Pozdrawiam
Krzysztof Grabiński
Inspektor ds. Rozwoju Lokalnego
tel. 68 391 8709
Gmina Bytnica

Gmina Oborniki Śląskie przez OBORNIKI ŚLĄSKIE 2

Witam

Przesyłam odpowiedź na prośbę o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Katarzyna Jarczewska

Gmina Oborniki Śląskie przez OBORNIKI ŚLĄSKIE 2

Witam

Przesyłam odpowiedź na prośbę o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Katarzyna Jarczewska

odpowiedz na wniosek przez TARNOGRÓD 1

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 25.04.2019 r.

--
Z poważaniem
Kurzydło Anna
Urząd Miejski w Tarnogrodzie,
ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród,
tel. 84 6897161, fax. 84 6897731

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez RADZIEJÓW

Radziejów, dnia 06 maja 2019 roku

*RO 7332.04.2019*

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 *

*02-605 Warszawa

www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl/>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl/>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl/>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org/> *

/Dotyczy: sprawa-13378@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-13378@fedrowanie.siecobywatelska.pl>/

Urząd Miasta Radziejów w odpowiedzi na wniosek z dnia 25 kwietnia2019r.
o udostepnienie informacj publicznejudziela informacji zgodnie z
zawartymi we wniosku pytaniami:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Odp: TAK

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

Odp: TAK

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

Odp: NIE

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.

Odp: brak polityki kasowania komentarzy, w związku z czym nie jest
nigdzie zamieszczona.

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Odp: brak osób zablokowanych

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Odp: Profil miasta prowadzi pracownik urzędu

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

Odp: Inspektor ds. Przedsiębiorczości i Promocji Miasta

Odpowiedź na częśc 2 – Miasto Radziejów nie prowdzi profilu na Twitterze

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

Odpowiedź na częśc 3 – Miasto Radziejów nie prowdzi profilu na forum lub
w serwisie społecznościowym

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?

Odp: Burmitrz nie posiada oficjalnego profilu na ww. mediach
społeczniościowych.

2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Odp: NIE

--
Redakcja Radziejowianin

Media społecznościowe w gminach 2019 - Dragacz - Odpowiedź przez DRAGACZ

Dzień dobry,
Poniżej odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej:
CZ. I - FACEBOOK
Gmina nie posiada własnego profilu na Facebooku.
CZ.II - TWITTER
Gmina nie posiada własnego profilu na Twitterze.
CZ.III - FORUM
Urząd Gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców.
CZ.IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P
Wójt Gminy Dragacz posiada oficjalny profil na Facebooku. Profil jest
prowadzony samodzielnie przez Wójta Gminy.

Z poważaniem,
Mateusz Słowiński
Urząd Gminy Dragacz

Dot. wniosku o informację - Gmina Czarna k/Łańcuta przez None

Dzień dobry.

Odpowiadając na pytanie z dnia 22.04.2019 r. ws. prowadzenia mediów w
Gminie Czarna informuję, że Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej
jest wydawcą pisma samorządu terytorialnego pt. "Nasza Gmina", które
wydawane jest dwa razy w roku.

Poniżej zamieszczamy link do strony www, na której gazeta jest udostępniana
z możliwością pobrania pliku w formacie PDF.

https://gok-czarna.pl/gok/gazeta-nasza-gmina

Z poważaniem

Małgorzata Wisz

Dyrektor GOKiR w Czarnej

Gmina Bojadła - Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BOJADŁA

Dzień dobry.

W odpowiedzi a na wniosek o dostęp do informacji publicznej złożony
drogą elektroniczną w dniu 25.04.2019 r. przez stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska.

Odpowiadamy następująco.

Ad 1)
Urząd Gminy Bojadła nie posiada Facebooka.

Ad2)
Urząd Gminy Bojadła nie posiada konta na Twitterze.

Ad3)
Urząd Gminy Bojadła nie posiada forum dla mieszkańców.

Ade4)
Urząd Gminy Bojadła nie posiada oficjalnego profilu
wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt

--
Karol Matysik
informatyk
Gmina Bojadła
tel. 881 921 677

Media społecznościowe w gminie Osięciny 2019 przez OSIĘCINY

1. Gmina Osięciny nie prowadzi swojego profilu Facebook.

2. Gmina Osięciny nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

3. Urząd Gminy Osięciny nie prowadzi forum dla mieszkańców w serwisie
społecznościowym

4. Wójt Gminy Osięciny nie posiada oficjalnego profilu na Facebooku,
Twitterze czy jakimkolwiek innym portalu społecznościowym

Marek Roszak - inspektor w Urzędzie Gminy Osięciny

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez TUPLICE

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Odpowiedź: TAK

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?

Odpowiedź: https://www.facebook.com/TuplickiBiuletyn/

3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?

Odpowiedź: NIE

4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.

- nie dotyczy

5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?

Odpowiedź: 0

6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?

Odpowiedź: pracownicy urzędu

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

Odpowiedź: sekretariat

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

Odpowiedź: NIE

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

Odpowiedź: NIE

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?
Odpowiedź: NIE

Z poważaniem,

--

------------------------------------------------------------------------
*Dominika Florjan*
sekretariat

*ADRES |* Mickiewicza 27 68-219 Tuplice
*TEL |* 68 362 57 20
*EMAIL |* gmina(@)tuplice.pl <mailto:gmina@tuplice.pl>
*WEB |* www.tuplice.pl <http://www.tuplice.pl>
*BIP |* www.bip.tuplice.pl <http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/>
*EPUAP |* /7050aubqdc/skrytka <https://epuap.gov.pl/wps/portal>

--
Używam bezpatnej wersji SPAMfighter.
Jesteśmy wspólnotą 6 milionów użytkowników walczących ze spamem.
SPAMfighter do tej pory usunął 12072 e-maili spam.
. Pobierz SPAMfighter za darmo: http://www.spamfighter.com/len

Tej wiadomości nie ma w wersji Professional

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KAMIEŃ 2

Dzień dobry.

Przekazuję odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany w dniu 25.04.2019 r.

Część 1:

1. Tak

2. Tak

3. Nie

4. Nie posiada.

5. Nie dotyczy.

6. Pracownicy urzędu.

7. Inspektor ds. obsługi informatyki i funduszy unijnych i inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i funduszy europejskich.

Część 2:

1. Nie

2. Nie dotyczy.

3. Nie dotyczy.

4. Nie dotyczy.

5. Nie dotyczy.

6. Nie dotyczy.

7. Nie dotyczy.

Część 3:

Nie

Część 4:

1. Nie dotyczy

2. Nie dotyczy.

Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
22-113 Kamień
tel. (82) 567 15 51
sekretariat@kamien.gmina.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPNO 2

Witam,
w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

---
Pozdrawiam
Paweł Romański
Urząd Miejski w Lipnie
Wydział Organizacyjny
tel. 54 288 42 52
tel. kom. 785 221 836

Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez LUDWIN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ludwin@lubelskie.pl> o 2019-04-25 21:48

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-05-06 12:25

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez UNISŁAW 2

Znak sprawy: OP.1431.15.2019

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie wnioskowym z dnia 25 kwietnia 2019 r. przesłany pocztą elektroniczną informuję co następuje:

1. Część I – FACEBOOK

Urząd Gminy Unisław nie prowadzi oficjalnego profilu na portalu FB

2. Część II – TWITER

Urząd Gminy Unisław nie prowadzi oficjalnego profilu na Twiterze

3. Część III FORUM

Urząd Gminy Unisław nie prowadzi oficjalnego forum dyskusyjnego dla mieszkańców

4. Część IV – OFICJALNY PROFIL W/B/P

Wójt Gminy Unisław nie prowadzi oficjalnego profilu funkcyjnego na portalach społecznościowych

Z poważaniem,

Sławomir Gołębiewski

Informatyk

Urząd Gminy Unisław

@: <mailto:informatyk@unislaw.pl> informatyk@unislaw.pl

Tel: 56 6868725

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych, w posiadaniu których jest Urząd Gminy w Unisławiu, jest Wójt Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy, z którym można się kontaktować poprzez e-mail iod@unislaw.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1. lit. a, b oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., w celu obsługi i realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych na wniosek, żądanie lub w związku z umową zawartą ze stroną. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. sąd, policja itd.) oraz podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora, z zachowaniem ochrony tych danych. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetworzenia, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe, w których posiadaniu jest urząd nie będą podlegać zautomatyzowaniu i profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękuję.

BĄDŹ EKO - Chroń środowisko – nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz

Odpowiedź na wniosek przez ZAKRZEWO 1

Urząd Gminy w Zakrzewie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek.

Odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji publicznej przez BABIMOST 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji
publicznej wysłane na adres główny urzędu babimost@babimost.pl w dniu
25.074.2019 r.

Pozdrawiam

Aleksandra Krasińska
Podinsp. ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Urząd Miejski w Babimoście
ul. Rynek 3
66-110 Babimost
tel.: +48 68 351 38 77
e-mail: <mailto:informatyk@umbabimost.pl> informatyk@umbabimost.pl
<http://www.babimost.pl/> www.babimost.pl
logobeztla

Urząd Gminy Kuźnica przez KUŹNICA 1

Urząd Gminy Kuźnica w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej dot. mediów.

Załączniki:

- pismo Wójta nr Or.1431.12.2019 z dnia 06.05.2019 r.

Katarzyna Stuczyk

inspektor ds. obsługi Rady Gminy i informacji publicznych

Urząd Gminy Kuźnica

pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica

tel. <callto:(85)%20722%2092%2081> (85) 722 92 81 (sekretariat)

fax <callto:(85)%20722%2092%2080> (85) 722 92 80

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

odpowiedź na pytania z 25.04.2019 przez OPOLE LUBELSKIE 1

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedzi na pytania z 25.4.2019:

Cz. 1 FACEBOOK

Ad. 1. Tak
Ad. 2. Nie
Ad. 3. Nie - zastosowano jedynie filtr wulgaryzmów który automatycznie
blokuje wulgarne treści. Ponadto komentarze są usuwane jeśli zawierają
treści obraźliwe w stosunku do innych osób. Zdarza się to jednak bardzo
rzadko.
Ad. 4. Nie posiada.
Ad. 5. Żadna osoba nie jest zablokowana.
Ad. 6. Tak, profil prowadzi pracownik urzędu odpowiedzialny za promocję
i informacje.
Ad. 7. Inspektor ds. informacji.

Cz. 2 i 3  - Gmina nie prowadzi profili we wskazanych stronach, nie
prowadzi także forum.

Cz. 4
Ad. 1. Nie istnieje żaden oficjalny profil burmistrza na wskazanych
stronach. Burmistrz posiada profil prywatny (nie fanpage) na Facebooku
który prowadzi samodzielnie.

Ad. 2. Żaden profil nie był "opłacany" z budżetu gminy.

pozdr.

--