Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SOMONINO

Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i 2018:

2018: 79 700,56 zł

2017: 58 188,94 zł

2016: 78 496,09 zł

2015: 80 573,15 zł

W dniu 23.04.2019 o 09:35, Urząd Gminy Somonino pisze:
--
Pozdrawiam
Karolina Szmołda
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
Urząd Gminy Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino
tel: (58)743-23-25
fax: (58)684-11-44
k.szmolda@somonino.pl
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino.
Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Somonino dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Somoninie
oraz na stronie internetowej http://bip.somonino.pl/

Odpowiedz na inf.publ przez NIEDRZWICA DUŻA 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 26 kwietnia 2019 r o
udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
Renata Leszcz

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez URSZULIN 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

Część 1 Facebook

Ad. 1 Gmina Urszulin prowadzi swój profil na Facebooku.

Ad. 2 Na stronie internetowej Gminy znajduje się link do Facebooka.

Ad. 3 W regulaminie, ani innym dokumencie nie uregulowano zasad blokowania
komentarzy i użytkowników Facebooka.

Ad. 4 Facebook gminny nie posiada określonej polityki kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników.

Ad. 5 Na oficjalnym profilu Gminy na Facebooku nie ma zablokowanych
użytkowników.

Ad 6. Facebooka Gminy prowadzą pracownicy urzędu.

Ad. 7 wyżej wspomniani pracownicy pracują na stanowiskach: Informatyk,
pozyskiwania funduszy i realizacji projektów z funduszy europejskich,
obsługa sekretariatu.

Część 2 Twitter

Gmina Urszulin nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

Część 3 Forum

Urząd Gminy Urszulin nie prowadzi forum dla mieszkańców lub grupy w serwisie
społecznościowym.

Część 4 Oficjalny profil wójta

W Urzędzie Gminy nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku,
Twitterze lub Wykopie.

stopka

Media społecznościowe w gminach 2019 odpowiedź. przez GRUDZIĄDZ

Szanowni Państwo,

w związku z wiadomością e-mail z dnia 25 kwietnia 2019 r., poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? TAK
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? NIE
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. NIE DOTYCZY
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? 4
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? PRACOWNICY URZĘDU
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. Zastępca Wójta Gminy Grudziądz, Inspektor ds. sportu, turystyki i promocji, Inspektor ds. informatyki x 2.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? NIE PROWADZI
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? NIE PROWADZI

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? NIE
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. NIE

Z poważaniem

Włodzimierz Michalak

Inspektor do spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Urząd Gminy Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

Nr tel. 500 055 963.

Klauzula poufności.

Jeżeli nie jest Pani/Pan adresatem tej wiadomości prosimy o poinformowanie nadawcy o jej otrzymaniu oraz niezwłoczne usunięcie treści wiadomości.

Ta wiadomość może zawierać informacje poufne. Uprzejmie informujemy, iż kopiowanie, ujawnianie, dystrybuowanie, udostępnianie lub inne wykorzystywanie wiadomości jest zabronione i może rodzić konsekwencje prawne dla osoby naruszającej zakaz.

Media społecznościowe w gminach 2019 przez ŚWIDNIK

Szanowni Państwo,

Oficjalnym profilem Gminy Miejskiej Świdnik na Facebooku jest Świdnik -
wysokich lotów. Link do profilu znajduje się na stronie internetowej
Gminy. Blokowanie komentarzy nie jest uregulowane regulaminem, wynika
jedynie z umieszczania wpisów obraźliwych i wulgarnych i jest
poprzedzone przesłaniem ostrzeżenia do komentującego. Obecnie na funpagu
zablokowanych jest 53 konta, z czego 51 zarejestrowanych jest w Azji -
bez podstawowych informacji o właścicielu, w związku z tym ich
wiarygodność jest znikoma i są uznawane za konta fikcyjne. W 2018 roku
zablokowane zostały 4 konta, z czego jedno zarejestrowane w Polsce, a w
2019 zablokowano 2 konta pochodzenia zagranicznego. Profil prowadzony
jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.

Gmina nie prowadzi profilu na Twitterze, ani forum dla mieszkańców.

Burmistrz osobiście prowadzi i opłaca swój oficjalny profil na Facebooku.

Z poważaniem,

--
Karol Łukasik
Biuro Promocji Miasta
Urząd Miasta Świdnik

Urząd Miasta Świdnik
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
21-040 Świdnik
tel. 81 751 76 09
fax 81 751 76 08

Gmina Miejska Świdnik
NIP 7122904551
www.swidnik.pl

-----------------------------------------------------------------
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawartą w nim informację przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
-----------------------------------------------------------------
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.
-----------------------------------------------------------------

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez ZAWONIA

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
prowadzenia profili na Facebooku i Twitterze przesyłam poniżej odpowiedzi:

Prowadzony jest profil gminy na Facebooku, link do profilu znajduje się na
stronie internetowej gminy. Gmina nie posiada dokumentów wskazanych w pkt 3.
wniosku.

Na dzień udzielania odpowiedzi żadna osoba nie jest blokowana na profilu
gminy.

Profil gminy prowadzą pracownicy urzędu (kierownicy referatów, informatyk) i
pracownicy ośrodka kultury w Zawoni.

Na Facebooku gmin znajduje się odnośnik do profilu wójta, który prowadzi
wójt.

Gmina nie ma profilu na Twitterze.

Z poważaniem

Wojciech Hoffman

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Zawonia

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

tel. 71 312 81 82

Fw: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez None

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wcześniejszej informacji, uznajemy Państwa prośbę o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018 za informację przetworzoną. W związku z tym prosimy o wykazanie, w jakim zakresie wnioskowana informacja jest szczególnie istotna dla interesu publicznego.

Z poważaniem

Anna Żertka-Bednarek
Wiadomości Ratuszowe
Wydział Kultury i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Cieszynie
Tel. 33 479 42 42, wew. 242

Media społecznościowe w gminach 2019 przez JABŁOŃ

Witam, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazujemy informację CZ. 1 Gmina Jabłoń prowadzi profil na Facebooku, na stronie internetowej jest do niego link. Komentarze nie są blokowane i nie posiadamy polityki ich kasowania. Osoby nie są blokowane ani kasowane. Profil prowadzi pracownik urzędu gminy na stanowisku inf. Cz.2, Cz.3, Cz. 4 - NIE POSIADAMY Pozdrawiam Lucjan Kowalski insp. ds. obsługi informatycznej tel. 508 235 326 Urząd Gminy Jabłoń ul. Augusta Zamoyskiego 27 21-205 Jabłoń

Dnia 26 kwietnia 2019 10:50 Sekretarz Gminy Jabłoń <sekretarz@jablon.pl> napisał(a):

Udostępnienie informacji publicznej przez SŁUBICE 3

Szanowni Państwo,

przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych
związanych z korzystaniem przez Gminę Słubice z mediów społecznościowych.

--
Z pozdrowieniami

Beata Bielecka
Rzecznik prasowy

Urząd Miejski w Słubicach
ul. Akademicka 1
mail:beata.bielecka@slubice.pl
tel. 95 737 20 21
kom. 501 048 663 lub 602 184 281
www.slubice.pl

odpowiedź - media społecznościowe w gminie Adamow przez ADAMÓW

Dzień dobry,
przesyłam odpowiedzi w zakresie części 1 zapytania:
1. Gmina Adamów prowadzi profil na Facebooku.
2. Tak, na stronie www gminy Adamów znajduje się link do fb.
3. Kwestie blokowania komentarzy nie zostały uregulowane.
4. Facebook gminy Adamów nie posiada polityki kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników.
5. Nie ma osób zablokowanych.
6. Profil fb gminy Adamów prowadzony jest przez pracowników Urzędu Gminy Adamów.
7. Sekretarka wykonująca zadania stanowiska ds. promocji gminy oraz Inspektor ds. informatyki.
Z poważaniem
Agnieszka Ponikowska
Urząd Gminy Adamów
ul. Kleeberga 5
21-412 Adamów

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIERZBICA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 25.04.2019 r.

Najmocniej przepraszam za długie oczekiwanie na odpowiedź

Serdecznie pozdrawiam

--
Emilian Stańkowski
Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica

Re: odp.inf.publiczna przez KatarzynaBatkoToluc

Szanowni Państwo,

Wygląda na to, że została załączona tylko jedna strona odpowiedzi. Brakuje odpowiedzi na część pytań. Uprzejmie proszę o uzupełnienie.

Katarzyna Batko-Tołuć

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KOSTRZYN nad Odrą 1

Szanowni Państwo,

Udzielam odpowiedzi:

część I – p.1 – NIE

część II – p. 1 – NIE

część III – NIE

część IV – p. 1 – NIE

Z poważaniem

Wojciech Bień
główny specjalista ds. informatyki
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. +48 95 727 81 11 | fax +48 95 727 81 02 | kom. 607-770-609
www.kostrzyn.pl | <mailto:admin@kostrzyn.um.gov.pl> admin@kostrzyn.um.gov.pl

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 - odpowiedź przez ROGOWO 1

Dzień dobry

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? Tak
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? Tak
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? Nie
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. Brak
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? 0
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? Pracownicy
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. Informatyk, Referent

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? Nie
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? Nie

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)? Nie
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. Brak

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-13381@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-13381@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź informacja publiczna przez MEŁGIEW 1

Dzień dobry, przesyłam ponownie odpowiedź na informację publiczną.
Jednocześnie przepraszamy za zaistniałą sytuację i dziękujemy za
wyrozumiałość.

Anna Dygulska

Sekretarz Gminy

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SÓL 1

Urząd Miasta Nowa Sól w załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
--
Pozdrawiam

Kancelaria Miasta

Urząd Miasta Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 12
67-100 Nowa Sól
tel. 68 459 03 00

POTWIERDZONA KONFERENCJA 26-29 maja 2019 r. przez ŻARNÓW 2

Odwiedź witrynę

Najbliższe zajęcia

"Obowiązkowa podzielona płatność VAT rewolucja w dokumentowaniu 2019"

poprowadzi prof. Witold Modzelewski

na KONFERENCJI

-" VAT, CIT, PIT 2019 - najważniejsze zmiany w prawie podatkowym oraz w przepisach o rachunkowości" *

26-29 maja 2019 r. w Jastarni

* szczegółowy programem ----> TUTAJ

* informacje o szkleniu (oferta) ----> TUTAJ

* karta zgłoszenia ----> TUTAJ

............................................................................................................................................................................................................................................................

na KONFERENCJI 26-29 maja 2019 r.
proponujemy także zajęcia dla grupy kadrowo-placowej:

-"Prawo pracy 2019, składki, zasiłki, renty i emerytury oraz podatek PIT" *

* szczegółowy programem ----> TUTAJ

* informacje o szkleniu (oferta) ----> TUTAJ

* karta zgłoszenia ----> TUTAJ

................................................................................................................................................................................................................................................................

Jeśli powyższy termin Państwu nie odpowiada

zachęcamy do zapoznania się

z tematyką konferencji

3-6 czerwca w Szklarskiej Porębie

* oferta czerwcowa ----> TUTAJ

W razie pytań proszę o kontakt:

Milena Leszczyńska
Specjalista ds. szkoleń
Dział Szkoleń Wyjazdowych i Zamkniętych
-----------------------------------
UNIVERS KONSULTING - EDUKACJA JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
ul. Niecała 2d, 65-245 Zielona Góra
tel. (68) 325 66 93, 506 890 055
e-mail: konferencje@univers.com.pl; www.univers.com.pl

Odpowiedź na wniosek oraz wezwanie do wykazania szczególnego interesu przez KOZY 1

Pismo dostarczone Pocztą Polską do biura SOWP 15.05.2019 r.

Agnieszka Zdanowicz

Dyrektorka Zarządzająca

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355> | fax: +48 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Odpowiedź na wezwanie szczególnie istotnego interesu publicznego przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wezwanie z 7 maja 2019 r., znak OrS.1431.14.2019.MB, dostarczone do biura Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w dniu 15 maja 2019 r., wskazujemy, że nasz wniosek dotyczył informacji publicznych prostych. Tym samym podtrzymujemy nasz wniosek i oczekujemy udostępnienia wnioskowanych informacji.

Agnieszka Zdanowicz

Dyrektorka Zarządzająca
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pd: odp na wniosek o udzielenie info gm. Raniżów przez RANIŻÓW

Dnia 16 maja 2019 08:47 sobolewskid@wp.pl &lt;sobolewskid@wp.pl&gt; napisał(a):Informujemy, że w Gminie Raniżów: - Prowadzone jest gminne pismo społeczno-kulturalne &#34;Wieści Raniżowskie&#34; wydawane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. Pismo posiada numer ISSN, natomiast nie jest zarejestrowana w sądzie gospodarczym. Pismo jest dystrybuowane i rozprowadzane w sposób nieodpłatny. -Gmina Raniżów nie prowadzi ani czasopisma ani dziennika zarejestrowanego w sądzie gospodarczym. - W latach 2015-2018 Gmina Raniżów nie zamawiała żadnych materiałów sponsorowanych w mediach - Poniżej przesyłamy link do pdf gminnego pisma &#34;Wieści Raniżowskie&#34; www.ranizow.pl www.ranizow.pl oraz link do social mediów &#34;Wieści Raniżowskich&#34; www.facebook.com www.facebook.com Z poważaniem Dariusz Sobolewski Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie tel. 533 666 332

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez RUDNIK

Dzień dobry.
Przesyłam odpowiedź na zadane pytania:
cz.1, 1-tak, 2-tak, 3-nie, 4-nie, 5-0, 6-tak, 7-informatyk
cz.2, nie dotyczy, nie korzystamy z Twittera
cz.3, nie prowadzimy forum
cz.4. 1-nie dotyczy, 2-nie dotyczy
Przepraszam za opóźnienie wynikłe z nawału prac i awarii systemu
Pozdrawiam

W dniu 2019-04-25 o 21:48, sprawa-13559@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez ŁASIN

1. Miasto i Gmina Łasin nie prowadzi własnego profilu Facebook

2. Miasto i Gmina Łasin nie prowadzi własnego profilu Twitter

3. Miasto i Gmina Łasin nie prowadzi Forum dla mieszkańców

4. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin nie posiada oficjalnego profilu na
Facebook

Pozdrawiam

Bartosz Żmuda

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

________________________________________________________

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może
być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej
zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania
adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja i
powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o
podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość
omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na
niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników.
Dziękuję.

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez MŚCIWOJÓW 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2016 poz. 1764 t.j. z późn. zm.), który wpłynął do tut. Urzędu Gminy, uprzejmie informuję iż:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
- Tak, stronę regionalną
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
- Tak, na stronie www Gminy Mściwojów znajduje się link do strony regionalnej na Facebooku
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
- Nie, nie uregulowano
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
- Nie posiada
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
- 0 osób jest zablokowanych
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
- Pracownicy urzędu
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.
- Inspektor ds. Informatyki i BIP

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
- Nie, nie prowadzi
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?
Nie Gmina Mściwojów nie prowadzi forum dla mieszkańców

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
- Nie istnieje oficjalny profil Wójta Gminy Mściwojów
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.
- Nie, nie był opłacany z budżetu gminy

Pozdrawiam
Robert Kopeć
IT Administrator

Urząd Gminy Mściwojów

"Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość wraz z załącznikami ze swojego systemu. Nie powinni Państwo także ujawniać otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej kopii otrzymanych informacji".

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-13008@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-13008@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Białystok 2

Dzień dobry,
w załączeniu skan pisma dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dn. 22 kwietnia br.

Anna Czeremcha

Departament Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
tel. 85 869 6961
www.bialystok.pl
www.fb.com/wschodzacy.bialystok
www.twitter.com/wbialystok

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŁAŃCUT 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dot. mediów i promocji z dnia 22.04.2019 r. Proszę o
potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Kinga Balawejder
Urząd Gminy Łańcut
tel. 17 224 60 92