skan odpowiedzi na informację publiczną przez GRAJEWO 1

Dzień dobry.

Urząd Miasta Grajewo przesyła w załączeniu skan odpowiedzi
uzupełniającej dot. inf. publ.

Z poważaniem
Elżbieta Bagińska
Urząd Miasta Grajewo

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez KRZYWDA

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 25
kwiecień 2019 do "sekretariat@gminakrzywda.nazwa.pl"
<sekretariat@gminakrzywda.pl> z tematem "Media społecznościowe w gminach 2019".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Odpowiedź na wniosek z dnia 3.05.2019 r. przez None 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienei informacji
publicznej z dnia 3.05.2019 r.

Agnieszka Mankiewicz

Tel. 74/849-39-19

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ANNOPOL

Cz. 1
Gmina Annopol, nie prowadzi swojego profilu na Facebooku.
CZ. 2
Gmina Annopol, nie prowadzi swojego profilu na Twitterze
cz. 3
Urząd gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym.
Cz. 4
Nie iistnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku,
Twitterze lub Wykopie

Znak sprawy: ADM.1431.17.2019 - uzupełnienie odpowiedzi przez STAROGARD GDAŃSKI 1

Przesyłam uzupełnioną odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam,
Damian Plewako
Inspektor ds. organizacyjno-technicznych
tel. 58 56 250 67 wew. 101
---------------------------------------------
Urząd Gminy
w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 9
NIP 592-10-02-278
tel. 58 56 250 67
fax. 58 56 246 41
---------------------------------------------
ugstarogard.pl
bip.starogardgd.ug.pl
epuap.gov.pl - /ugstarogard/skrytka
---------------------------------------------
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim jest Wójt Gminy.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Wójta.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych
• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
• przenoszenia swoich danych
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ugstarogard.pl

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Fw: Media społecznościowe w gminach 2019 przez WOLA UHRUSKA

Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej zamieszczam odpowiedzi na pytania zamieszczone we wniosku.
Z poważaniem
Mariusz Jachimczuk

Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel./fax 82 591 50 03
www.wolauhruska.pl

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez TRZEBIESZÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@trzebieszow.gmina.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:48

odczytano w dniu 2019-05-21 14:19.

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 - SA.1431.22.2019 przez TRZEBIESZÓW

Trzebieszów 2019.05.20

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ODPOWIEDZI PRZY PYTANIACH

Z wyrazami szacunku.

Sławomir Smolak

Sekretarz Gminy Trzebieszów
tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41 wew. faks: (25)796-03-73

Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-4040 Trzebieszów

<http://www.trzebiweszow.gmina.pl> www.trzebiweszow.gmina.pl

https://www.facebook.com/trzebieszow/

skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka
Rachunek podstawy jednostki i budżetu – 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010
Gmina Trzebieszów: NIP: 825-206-49-43, REGON: 7115825517 Kod terytorialny: 0611092

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez JEZIORZANY

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej (data wpływu: 25.04.2019 r.), przekazuję poniższe informacje:

Część 1

1) Gmina Jeziorzany prowadzi swój profil na Facebooku;

2) Na stronie internetowej Gminy Jeziorzany znajduje się link do Facebooka, który jest nieaktywny;

3) Nie uregulowano zasad blokowania komentarzy i użytkowników w regulaminie, użytkownicy Facebooka

podlegają regulaminowi użytkowania witryny facebook.com;

4) Nie dotyczy;

5) Nie ma zablokowanych osób na profilu;

6) Profil gminy na Facebooku prowadzi wójt.

Część 2

Gmina Jeziorzany nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

Część III

Urząd Gminy Jeziorzany nie prowadzi forum dla mieszkańców oraz grupy w serwisie społecznościowym.

Część IV

Nie istnieje oficjalny profil wójta Gminy Jeziorzany na Facebooku, Twitterze lub Wykopie.

Z poważaniem – Jerzy Bańkowski, z-ca Wójta

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIERUTÓW

Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na
podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art.. 10 ust.1 ustawy o dostępie
do informacji publicznej, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zakres, który
Państaw interesuje.

Chciałabym podreślić, iż brak odpowiedzi spowodowany był brakiem takiej
wiadomości na naszej skrzynce mailowej. Ciężko jest nam stwierdzić, czy błąd
powstał po stronie naszego serwera. Jednakże po otrzymaniu pisma na
platformę E-PUAP niezwłocznie taka informacja dla Państwa została
przygotowana.

Cz. 1 FACEBOOK
1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
Tak, Miasto i Gmina Bierutów posiada profil na Facebooku.
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?
Tak, na oficjalnej stronie gminy znajduje się link do Facebooka.
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?
Nie, nie ma takiego regulaminu ani innego dokumentu. Na profilu MiG Bierutów
są ustawione opcje o filtrach wulgaryzmów.
4. Jeśli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie(na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
Na dzień odpowiedzi na wniosek nie ma osób zablokowanych.
5. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
Profil Facebookowy gminy prowadzi pracownik urzędu.
6. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni.
Profin Facebookowy prowadzi podinspektor ds.obronnych i egzekucji opłaty za
odpady.

Cz. 2 TWITTER
Miasto i Gmina Bierutów nie prowadzi profilu na Twitterze.

Cz. 3 FORUM
Urząd Miejski nie prowadzi forum ani grupy w serwisie społecznościowym.

Cz. 4 OFICJALNY PROFIL W/B/P

Istnieje oficjalny profil Burmistrza Bierutowa na Facebooku. Profil
prowadzony jest tylko przez Burmistrza i nie jest opłacany z z budżetu
gminy.

Pozdrawiam

Magdalena Wiatr - Przybylska

Podinspektor ds.obronnych i egzekucji opłaty za odpady

Urząd Miejski w Bierutowie
ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów
tel. 713146251 wew.17
kom. 693-883-446

Niniejsza wiadomość jest skierowana do Państwa wyłącznie w celu
korespondencji z Urzędem Miejskim w Bierutowie. Administratorem Państwa
danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa ( Urząd Miejski w Bierutowie, ul.
Moniuszki 12, 56-420 Bierutów ). Dane osobowe przetwarzane są w celu
realizacji ustawowych zadań gminy i nie są udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa. W każdej chwili przysługuje
Państwu prawo do sprostowania lub usuwania danych osobowych, do "bycia
zapomnianym", do ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia danych oraz do
sprzeciwu.

CIT 2019 - Łódź, 4 czerwca 2019 r. przez ŻARNÓW 8

AnoMail - Szablon

To jest przykładowy szablon HTML


services | about us | resources | contact us

Tu wpisz swój
nagłówek

Najpier wprowadź własny tekst a dopiero potem usuwaj
zbędne elementy. Nie wklejaj tekstu bezpośrednio z edytora Word. Użyj
ikon "W" lub "A" widocznych na pasku narzędzi

Czytaj więcej...


Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum

img img img

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi
dictum, nisl vel sagittis rhoncus, sapien massa bibendum purus, sit
amet consectetur adipisci elit.

read more
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum, nisl vel sagittis
rhoncus, sapien massa bibendum purus, sit amet consectetur adipisci
elit.

read more
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Morbi dictum, nisl vel sagittis rhoncus, sapien massa
bibendum purus, sit amet consectetur adipisci elit.

read more


Lorem ipsum
Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Morbi dictum, nisl vel sagittis rhoncus,
sapien massa bibendum purus, sit amet consectetur adipisci
elit.

read more
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Morbi dictum, nisl vel sagittis rhoncus, sapien massa
bibendum purus, sit amet consectetur adipisci elit.

read more


Lorem ipsum
Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Morbi dictum, nisl vel sagittis rhoncus,
sapien massa bibendum purus, sit amet consectetur adipisci elit. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum, nisl
vel sagittis rhoncus, sapien massa bibendum purus, sit amet
consectetur adipisci elit

read more
consectetur
adipisci

massa bibendum purus

consectetur adipisci

massa
bibendum purus

consectetur adipisci

massa bibendum purus

ABOUT

Napisz jak można wypisać się z Twojego mailingu.

Kliknij link rezygnacji
CONTACT

Tel: +48 (32) 123-45-
61
eMail: info@mail.com
Web: www.Strona.pl
Address: 49 Address
Address - Address
COMPANY NAME

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet.

Not read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Łomży

Twoja wiadomość

Do: Chrzanowska Monika
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 24 maja 2019 07:52:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. Katarzyna Batko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam, KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam, KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam, KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam, KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam, KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam, KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam, KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. Kbatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam, KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego