Pd: odp na wniosek o udzielenie info gm. Raniżów przez RANIŻÓW

Dnia 16 maja 2019 08:47 sobolewskid@wp.pl <sobolewskid@wp.pl> napisał(a):Informujemy, że w Gminie Raniżów: - Prowadzone jest gminne pismo społeczno-kulturalne "Wieści Raniżowskie" wydawane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. Pismo posiada numer ISSN, natomiast nie jest zarejestrowana w sądzie gospodarczym. Pismo jest dystrybuowane i rozprowadzane w sposób nieodpłatny. -Gmina Raniżów nie prowadzi ani czasopisma ani dziennika zarejestrowanego w sądzie gospodarczym. - W latach 2015-2018 Gmina Raniżów nie zamawiała żadnych materiałów sponsorowanych w mediach - Poniżej przesyłamy link do pdf gminnego pisma "Wieści Raniżowskie" www.ranizow.pl www.ranizow.pl oraz link do social mediów "Wieści Raniżowskich" www.facebook.com www.facebook.com Z poważaniem Dariusz Sobolewski Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie tel. 533 666 332

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez RUDNIK

Dzień dobry.
Przesyłam odpowiedź na zadane pytania:
cz.1, 1-tak, 2-tak, 3-nie, 4-nie, 5-0, 6-tak, 7-informatyk
cz.2, nie dotyczy, nie korzystamy z Twittera
cz.3, nie prowadzimy forum
cz.4. 1-nie dotyczy, 2-nie dotyczy
Przepraszam za opóźnienie wynikłe z nawału prac i awarii systemu
Pozdrawiam

W dniu 2019-04-25 o 21:48, sprawa-13559@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

re: INFO przez CHOTCZA

M o n i k a
S l o m i a n y

H R - B u s i n e s s - P a r t n e r
i n - I B M - W r o c l a w:

m a
k w a d r a t o w a
p i z d e !

i b m w r o c p o l s k a . m l

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez ŁASIN

1. Miasto i Gmina Łasin nie prowadzi własnego profilu Facebook

2. Miasto i Gmina Łasin nie prowadzi własnego profilu Twitter

3. Miasto i Gmina Łasin nie prowadzi Forum dla mieszkańców

4. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin nie posiada oficjalnego profilu na
Facebook

Pozdrawiam

Bartosz Żmuda

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

________________________________________________________

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może
być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej
zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania
adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja i
powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o
podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość
omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na
niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników.
Dziękuję.

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez MŚCIWOJÓW 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2016 poz. 1764 t.j. z późn. zm.), który wpłynął do tut. Urzędu Gminy, uprzejmie informuję iż:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
- Tak, stronę regionalną
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
- Tak, na stronie www Gminy Mściwojów znajduje się link do strony regionalnej na Facebooku
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
- Nie, nie uregulowano
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
- Nie posiada
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
- 0 osób jest zablokowanych
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
- Pracownicy urzędu
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.
- Inspektor ds. Informatyki i BIP

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
- Nie, nie prowadzi
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?
Nie Gmina Mściwojów nie prowadzi forum dla mieszkańców

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
- Nie istnieje oficjalny profil Wójta Gminy Mściwojów
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.
- Nie, nie był opłacany z budżetu gminy

Pozdrawiam
Robert Kopeć
IT Administrator

Urząd Gminy Mściwojów

"Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość wraz z załącznikami ze swojego systemu. Nie powinni Państwo także ujawniać otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej kopii otrzymanych informacji".

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-13008@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-13008@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Białystok 2

Dzień dobry,
w załączeniu skan pisma dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dn. 22 kwietnia br.

Anna Czeremcha

Departament Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
tel. 85 869 6961
www.bialystok.pl
www.fb.com/wschodzacy.bialystok
www.twitter.com/wbialystok

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŁAŃCUT 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dot. mediów i promocji z dnia 22.04.2019 r. Proszę o
potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Kinga Balawejder
Urząd Gminy Łańcut
tel. 17 224 60 92

fw: doc przez CHOTCZA


+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+
|M|o|n|i|k|a| |S|l|o|m|i|a|n|y|
+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+
|H|R| |B|u|s|i|n|e|s|s| |P|a|r|t|n|e|r|
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+
|i|n| |I|B|M| |W|r|o|c|l|a|w|:|
+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+

<http://bit.ly/2019o>

+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+
|s|u|c|k| |m|a|n|a|g|e|r|'|s| |c|o|c|k|s|
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+
|i|n| |c|o|m|p|a|n|y|'|s| |t|o|i|l|e|t|s|
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+

<http://bit.ly/2019o>

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+
|C|o|m|p|l|a|i|n|t| |t|o| |W|r|o|c|l|a|w| |P|o|l|i|c|e|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+
|t|h|a|t| |I|B|M| |W|r|o|c|l|a|w|
+-+-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|P|r|a|c|t|i|c|e| |P|r|o|s|t|i|t|u|t|i|o|n|!|
+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

<http://bit.ly/2019o>

fw: doc przez DUBENINKI


+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+
|M|o|n|i|k|a| |S|l|o|m|i|a|n|y|
+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+
|H|R| |B|u|s|i|n|e|s|s| |P|a|r|t|n|e|r|
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+
|i|n| |I|B|M| |W|r|o|c|l|a|w|:|
+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+

<http://bit.ly/2019o>

+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+
|s|u|c|k| |m|a|n|a|g|e|r|'|s| |c|o|c|k|s|
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+
|i|n| |c|o|m|p|a|n|y|'|s| |t|o|i|l|e|t|s|
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+

<http://bit.ly/2019o>

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+
|C|o|m|p|l|a|i|n|t| |t|o| |W|r|o|c|l|a|w| |P|o|l|i|c|e|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+
|t|h|a|t| |I|B|M| |W|r|o|c|l|a|w|
+-+-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|P|r|a|c|t|i|c|e| |P|r|o|s|t|i|t|u|t|i|o|n|!|
+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

<http://bit.ly/2019o>

skan odpowiedzi na informację publiczną przez GRAJEWO 1

Dzień dobry.

Urząd Miasta Grajewo przesyła w załączeniu skan odpowiedzi
uzupełniającej dot. inf. publ.

Z poważaniem
Elżbieta Bagińska
Urząd Miasta Grajewo

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez KRZYWDA

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 25
kwiecień 2019 do "sekretariat@gminakrzywda.nazwa.pl"
<sekretariat@gminakrzywda.pl> z tematem "Media społecznościowe w gminach 2019".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Odpowiedź na wniosek z dnia 3.05.2019 r. przez None 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienei informacji
publicznej z dnia 3.05.2019 r.

Agnieszka Mankiewicz

Tel. 74/849-39-19

fw: doc przez CHOTCZA

мιcнal тlaczala
мeмвer oғ тнe мanageмenт вoard
ιn ιвм wroclaw:

- нιreѕ ѕнeмaleѕ тo ѕυcĸ тнeιr cocĸ ιn тнe coмpany'ѕ тoιleтѕ.
- мaѕтυrвaтe on тнe eмployeeѕ cv'ѕ.
- ғιreѕ eмployeeѕ ιғ тнey don'т pracтιce proѕтιтυтιon.
- ιѕ a pѕycнopaтн.
- ѕendѕ тнe polιce ιn тo yoυr нoмe ιғ yoυ coмplaιn aвoυт мanager'ѕ aвυѕeѕ!

coмplaιnт тo wroclaw polιce тнaт ιвм wroclaw pracтιce proѕтιтυтιon!

http://bit.ly/2019o

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ANNOPOL

Cz. 1
Gmina Annopol, nie prowadzi swojego profilu na Facebooku.
CZ. 2
Gmina Annopol, nie prowadzi swojego profilu na Twitterze
cz. 3
Urząd gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym.
Cz. 4
Nie iistnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku,
Twitterze lub Wykopie

Znak sprawy: ADM.1431.17.2019 - uzupełnienie odpowiedzi przez STAROGARD GDAŃSKI 1

Przesyłam uzupełnioną odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam,
Damian Plewako
Inspektor ds. organizacyjno-technicznych
tel. 58 56 250 67 wew. 101
---------------------------------------------
Urząd Gminy
w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 9
NIP 592-10-02-278
tel. 58 56 250 67
fax. 58 56 246 41
---------------------------------------------
ugstarogard.pl
bip.starogardgd.ug.pl
epuap.gov.pl - /ugstarogard/skrytka
---------------------------------------------
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim jest Wójt Gminy.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Wójta.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych
• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
• przenoszenia swoich danych
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ugstarogard.pl

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Fw: Media społecznościowe w gminach 2019 przez WOLA UHRUSKA

Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej zamieszczam odpowiedzi na pytania zamieszczone we wniosku.
Z poważaniem
Mariusz Jachimczuk

Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel./fax 82 591 50 03
www.wolauhruska.pl

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez TRZEBIESZÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@trzebieszow.gmina.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:48

odczytano w dniu 2019-05-21 14:19.

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 - SA.1431.22.2019 przez TRZEBIESZÓW

Trzebieszów 2019.05.20

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ODPOWIEDZI PRZY PYTANIACH

Z wyrazami szacunku.

Sławomir Smolak

Sekretarz Gminy Trzebieszów
tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41 wew. faks: (25)796-03-73

Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-4040 Trzebieszów

<http://www.trzebiweszow.gmina.pl> www.trzebiweszow.gmina.pl

https://www.facebook.com/trzebieszow/

skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka
Rachunek podstawy jednostki i budżetu – 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010
Gmina Trzebieszów: NIP: 825-206-49-43, REGON: 7115825517 Kod terytorialny: 0611092

fw: doc przez DUBENINKI

мιcнal тlaczala
мeмвer oғ тнe мanageмenт вoard
ιn ιвм wroclaw:

- нιreѕ ѕнeмaleѕ тo ѕυcĸ тнeιr cocĸ ιn тнe coмpany'ѕ тoιleтѕ.
- мaѕтυrвaтe on тнe eмployeeѕ cv'ѕ.
- ғιreѕ eмployeeѕ ιғ тнey don'т pracтιce proѕтιтυтιon.
- ιѕ a pѕycнopaтн.
- ѕendѕ тнe polιce ιn тo yoυr нoмe ιғ yoυ coмplaιn aвoυт мanager'ѕ aвυѕeѕ!

coмplaιnт тo wroclaw polιce тнaт ιвм wroclaw pracтιce proѕтιтυтιon!

http://bit.ly/2019o

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez JEZIORZANY

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej (data wpływu: 25.04.2019 r.), przekazuję poniższe informacje:

Część 1

1) Gmina Jeziorzany prowadzi swój profil na Facebooku;

2) Na stronie internetowej Gminy Jeziorzany znajduje się link do Facebooka, który jest nieaktywny;

3) Nie uregulowano zasad blokowania komentarzy i użytkowników w regulaminie, użytkownicy Facebooka

podlegają regulaminowi użytkowania witryny facebook.com;

4) Nie dotyczy;

5) Nie ma zablokowanych osób na profilu;

6) Profil gminy na Facebooku prowadzi wójt.

Część 2

Gmina Jeziorzany nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

Część III

Urząd Gminy Jeziorzany nie prowadzi forum dla mieszkańców oraz grupy w serwisie społecznościowym.

Część IV

Nie istnieje oficjalny profil wójta Gminy Jeziorzany na Facebooku, Twitterze lub Wykopie.

Z poważaniem – Jerzy Bańkowski, z-ca Wójta

nowy adres przez CHOTCZA

мιcнαℓ тℓαczαℓα,
мεмвεя σғ тнε мαηαgεмεηт вσαя∂
ιη ιвм ωяσcℓαω:

- нιяεs sнεмαℓεs тσ sυcк тнειя cσcк ιη тнε cσмραηү's тσιℓεтs.
- мαsтυявαтε ση тнε εмρℓσүεεs cv's.
- ғιяεs εмρℓσүεεs ιғ тнεү ∂ση'т ρяαcтιcε ρяσsтιтυтιση.
- ιs α ρsүcнσραтн.
- sεη∂ тнε ρσℓιcε ιη тσ үσυя нσмε ιғ үσυ cσмρℓαιη αвσυт мαηαgεя's αвυsεs!

cσмρℓαιηт тσ ωяσcℓαω ρσℓιcε тнαт ιвм ωяσcℓαω ρяαcтιcε ρяσsтιтυтιση:

http://bit.ly/20aaa

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIERUTÓW

Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na
podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art.. 10 ust.1 ustawy o dostępie
do informacji publicznej, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zakres, który
Państaw interesuje.

Chciałabym podreślić, iż brak odpowiedzi spowodowany był brakiem takiej
wiadomości na naszej skrzynce mailowej. Ciężko jest nam stwierdzić, czy błąd
powstał po stronie naszego serwera. Jednakże po otrzymaniu pisma na
platformę E-PUAP niezwłocznie taka informacja dla Państwa została
przygotowana.

Cz. 1 FACEBOOK
1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
Tak, Miasto i Gmina Bierutów posiada profil na Facebooku.
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?
Tak, na oficjalnej stronie gminy znajduje się link do Facebooka.
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?
Nie, nie ma takiego regulaminu ani innego dokumentu. Na profilu MiG Bierutów
są ustawione opcje o filtrach wulgaryzmów.
4. Jeśli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie(na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
Na dzień odpowiedzi na wniosek nie ma osób zablokowanych.
5. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
Profil Facebookowy gminy prowadzi pracownik urzędu.
6. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni.
Profin Facebookowy prowadzi podinspektor ds.obronnych i egzekucji opłaty za
odpady.

Cz. 2 TWITTER
Miasto i Gmina Bierutów nie prowadzi profilu na Twitterze.

Cz. 3 FORUM
Urząd Miejski nie prowadzi forum ani grupy w serwisie społecznościowym.

Cz. 4 OFICJALNY PROFIL W/B/P

Istnieje oficjalny profil Burmistrza Bierutowa na Facebooku. Profil
prowadzony jest tylko przez Burmistrza i nie jest opłacany z z budżetu
gminy.

Pozdrawiam

Magdalena Wiatr - Przybylska

Podinspektor ds.obronnych i egzekucji opłaty za odpady

Urząd Miejski w Bierutowie
ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów
tel. 713146251 wew.17
kom. 693-883-446

Niniejsza wiadomość jest skierowana do Państwa wyłącznie w celu
korespondencji z Urzędem Miejskim w Bierutowie. Administratorem Państwa
danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa ( Urząd Miejski w Bierutowie, ul.
Moniuszki 12, 56-420 Bierutów ). Dane osobowe przetwarzane są w celu
realizacji ustawowych zadań gminy i nie są udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa. W każdej chwili przysługuje
Państwu prawo do sprostowania lub usuwania danych osobowych, do "bycia
zapomnianym", do ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia danych oraz do
sprzeciwu.

nowy adres przez DUBENINKI

мιcнαℓ тℓαczαℓα,
мεмвεя σғ тнε мαηαgεмεηт вσαя∂
ιη ιвм ωяσcℓαω:

- нιяεs sнεмαℓεs тσ sυcк тнειя cσcк ιη тнε cσмραηү's тσιℓεтs.
- мαsтυявαтε ση тнε εмρℓσүεεs cv's.
- ғιяεs εмρℓσүεεs ιғ тнεү ∂ση'т ρяαcтιcε ρяσsтιтυтιση.
- ιs α ρsүcнσραтн.
- sεη∂ тнε ρσℓιcε ιη тσ үσυя нσмε ιғ үσυ cσмρℓαιη αвσυт мαηαgεя's αвυsεs!

cσмρℓαιηт тσ ωяσcℓαω ρσℓιcε тнαт ιвм ωяσcℓαω ρяαcтιcε ρяσsтιтυтιση:

bit.ly/20aaa

CIT 2019 - Łódź, 4 czerwca 2019 r. przez ŻARNÓW 8

AnoMail - Szablon

To jest przykładowy szablon HTML


services | about us | resources | contact us

Tu wpisz swój
nagłówek

Najpier wprowadź własny tekst a dopiero potem usuwaj
zbędne elementy. Nie wklejaj tekstu bezpośrednio z edytora Word. Użyj
ikon "W" lub "A" widocznych na pasku narzędzi

Czytaj więcej...


Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum

img img img

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi
dictum, nisl vel sagittis rhoncus, sapien massa bibendum purus, sit
amet consectetur adipisci elit.

read more
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum, nisl vel sagittis
rhoncus, sapien massa bibendum purus, sit amet consectetur adipisci
elit.

read more
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Morbi dictum, nisl vel sagittis rhoncus, sapien massa
bibendum purus, sit amet consectetur adipisci elit.

read more


Lorem ipsum
Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Morbi dictum, nisl vel sagittis rhoncus,
sapien massa bibendum purus, sit amet consectetur adipisci
elit.

read more
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Morbi dictum, nisl vel sagittis rhoncus, sapien massa
bibendum purus, sit amet consectetur adipisci elit.

read more


Lorem ipsum
Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Morbi dictum, nisl vel sagittis rhoncus,
sapien massa bibendum purus, sit amet consectetur adipisci elit. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dictum, nisl
vel sagittis rhoncus, sapien massa bibendum purus, sit amet
consectetur adipisci elit

read more
consectetur
adipisci

massa bibendum purus

consectetur adipisci

massa
bibendum purus

consectetur adipisci

massa bibendum purus

ABOUT

Napisz jak można wypisać się z Twojego mailingu.

Kliknij link rezygnacji
CONTACT

Tel: +48 (32) 123-45-
61
eMail: info@mail.com
Web: www.Strona.pl
Address: 49 Address
Address - Address
COMPANY NAME

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet.

Not read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Łomży

Twoja wiadomość

Do: Chrzanowska Monika
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 24 maja 2019 07:52:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.