Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. Kbatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Potwierdzenie otrzymania: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KRAŚNICZYN

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@krasniczyn.gmina.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Data: 2019-05-27 10:14

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ADAMÓW 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
27.05.2019 r. dot. mediów społecznościowych i ponaglenia jakie
otrzymaliśmy w związku z brakiem odpowiedzi, pragnę wyjaśnić, że
powyższy e-mail został przekierowany do skrzynki spam natomiast
pierwszego wniosku nie otrzymaliśmy lub przez nieuwagę został usunięty
ze skrzynki jako wiadomość spam stąd też brak odpowiedzi z naszej strony
za co przepraszam.

Udzielam odpowiedzi an zadane pytania:

AD. 1  Gmina nie prowadzi Facebooka

AD.2 Gmina nie prowadzi Twittera

AD.3 Gmina nie prowadzi Forum

AD.4 Wójt nie ma oficjalnego profilu

W dniu 2019-05-27 o 09:36, sprawa-13425@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Media społecznościowe w gminach 2019 przez STOLNO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@stolno.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BIAŁE BŁOTA

Wiadomość przeczytano 27.05.2019 10:48:54

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej- Media społecznościowe w gminach 2019 - Gmina Stolno przez STOLNO

Dzień dobry, przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej .

CZ. 1 > FACEBOOK

1. Czy > gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

Odp. Tak

2. > Jeśli tak, to czy na stronie > internetowej gminy znajduje się link
> do Facebooka?

Odp. Nie znajduje się

3. Jeśli gmina prowadzi > profil na Facebooku, to > czy w regulaminie
lub innym dokumencie uregulowano > zasady > blokowania komentarzy i
użytkowników Facebooka?

Odp. Nie uregulowano zasad.

4. Jeśli Facebook > gminy > posiada określoną politykę kasowania
komentarzy i > blokowania użytkowników, > prosimy o przesłanie linków,
do miejsca, > gdzie jest ona opisana.

Odp. Nie określono polityki kasowania komentarzy i blokowania
użytkowników.Użytkownicy nie są blokowani i komentarze nie są usuwane.

5. Jeżeli > gmina prowadzi Facebooka, ile > osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na > wniosek) > zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w
tym serwisie?

Odp. Brak użytkowników zablokowanych

6. Czy > > profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
zewnętrzna > osoba/podmiot > zewnętrzny?

Odp. Profil jest prowadzony przez pracownika Urzędu Gminy

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy > urzędu, prosimy o wskazanie >
stanowisk, na których są zatrudnieni. >

Odp. Stanowisko ds. Gospodarowania Nieruchomościami i Funduszu Sołeckiego

CZĘŚĆ 2 – TWITTER

1. Czy gmina > prowadzi swój profil na > Twitterze?

Odp. Nie

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej > gminy > znajduje się link
do Twittera?

Odp. Nie dotyczy

3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, > to czy > w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady > blokowania komentarzy i > użytkowników
Twittera?

Odp. Nie dotyczy

4. Jeśli Twitter > gminy posiada określoną politykę > kasowania
komentarzy i > blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do
> miejsca, > gdzie jest ona opisana.

Odp. Nie dotyczy

5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób > > jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na > oficjalnym > profilu gminy w
tym serwisie?

Odp. Nie dotyczy

6. Czy profil Twitter > gminy prowadzą pracownicy > urzędu czy
zewnętrzna osoba/podmiot > zewnętrzny?

Odp. Nie dotyczy

7. Jeśli profil prowadzą > pracownicy urzędu, prosimy > o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. >

Odp. Nie dotyczy

CZĘŚĆ III - > FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w > > serwisie
społecznościowym?

Odp. Urząd Gminy nie prowadzi forum

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P >

Jeśli > istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na >
Facebooku, Twitterze > lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku >
prowadzą go osoby opłacane z budżetu > gminy? (chodzi zarówno o >
sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to > > zewnętrzne
podmioty zatrudnione przez gminę)?

Odp. Nie istnieje oficjalny profil Wójta

2. Jeśli któryś > profil w mediach > społecznościowych jest/był w 2018
roku opłacany > z budżetu gminy, prosimy o link > do profilu.

Odp. Nie dotyczy

--

===================================================
Robert Dobek
Inspektor
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 20
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
www.stolno.com.pl <http://www.stolno.com.pl>
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomośćpocztowa i wszelkie załączone do niej pliki sąpoufne i
podlegająochronie prawnej.
Jeżeli nie jesteśjej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymałPan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszęo
niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================

KLAUZULA ZGODY

1.Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres
siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowosekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub
601941666 lub 500157824

2.Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także
powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować
wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl <mailto:iodo@stolno.com.pl>

Szczegóły na www.bip.stolno.com.pl

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KRASNOBRÓD

W odpowiedzi na wniosek, informuję:

Z poważaniem
Kazimierz Gęśla
Sekretarz Gminy Krasnobród

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez DOBRE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Jednocześnie nadmieniam, że w dniu 24.04.2019 r. na adres
sekretarz@ugdobre.pl nie wpłynął wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w treści wskazanej poniżej.

Z poważaniem

--
Krzysztof Staszak
Sekretarz Gminy Dobre
tel. 54 285 01 57

W dniu 2019-05-27 o 08:42, sprawa-13313@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 - udostępnianie informacji publicznej przez WIĘCBORK 3

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek w załączeniu przesyłam pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej.

Łącze pozdrowienia,

Katarzyna Włodarczak

Urząd Miejski Więcbork

523895226

Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KŁOCZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@kloczew.pl> o 2019-05-27 09:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-05-27 13:17

Fw: Media społecznościowe w gminach 2019 przez CYCÓW 1

Witam z załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 2019-04-25, opóźnienie w odpowiedzi wynika z przyczyn technicznych gdyż wiadomość przy przekazaniu na stanowisko merytoryczne została przeniesiona do spamu i nie została zauważona
Urząd Gminy w Cycowie
ul. Chełmska 42
21-070 Cyców
tel. 82 56 77 003,
Fax: 82 56 77 200

Read-Receipt: Media społecznościowe w gminach 2019 przez WIELGIE

The message sent on April 25, 2019 7:46:35 PM GMT-00:00 to kkalka@wielgie.pl with subject "Media społecznościowe w gminach 2019" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

Urlop przez DOMANIÓW

мι¢нαℓ тℓα¢zαℓα,
мємвєя σf тнє мαиαgємєит вσαя∂
ιи ιвм ωяσ¢ℓαω:

- нιяєѕ ѕнємαℓєѕ тσ ѕυ¢к тнєιя ¢σ¢к ιи тнє ¢σмραиу'ѕ тσιℓєтѕ.
- мαѕтυявαтє σи тнє ємρℓσуєєѕ ¢ν'ѕ.
- fιяєѕ ємρℓσуєєѕ ιf тнєу ∂σи'т ρяα¢тι¢є ρяσѕтιтυтισи.
- ιѕ α ρѕу¢нσραтн.
- ѕєи∂ тнє ρσℓι¢є ιи тσ уσυя нσмє ιf уσυ ¢σмρℓαιи αвσυт мαиαgєя'ѕ αвυѕєѕ!

¢σмρℓαιит тσ ωяσ¢ℓαω ρσℓι¢є тнαт ιвм ωяσ¢ℓαω ρяα¢тι¢є ρяσѕтιтυтισи:

http://tiny.cc/v28u5y

Gmina Wielgie - Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2019r. przez WIELGIE 1

28 maja 2019r.

Urząd Gminy Wielgie

ul. Starowiejska 8,

87-603 Wielgie

GSO 1431.28.2019.WZ

Odpowiedz na wniosek

o udostępnienie informacji publicznej.

W związku z wnioskiem z dnia 27.05.2019r . o udostępnienie informacji publicznej udzielamy następujących odpowiedzi na poszczególne pytania:

ad cz. 1 Facbook – nie prowadzimy profilu

ad cz.2 Twitter – nie prowadzimy profilu

ad cz. 3 Forum – nie prowadzimy oficjalnego forum dla mieszkańca ani grupy w serwisie społecznościowym

ad cz. 4 Oficjalny profil w/b/p – nie istnieją oficjalne profile.

Sporządził: Wiesław Zając

Podpis Osoby Upoważnionej

Tadeusz Wiewiórski

Gmina Wielgie
ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
tel: 542897380 | fax: 542897795
[ mailto:gmina@wielgie.pl | gmina@wielgie.pl ] | [ http://www.wielgie.pl/ | www.wielgie.pl ]

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KRAŚNICZYN 1

Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Herb_KraśniczynUrząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 577 55 11, fax: 82 577 55 72
e-mail: <mailto:sekretariat@krasniczyn.gmina.pl> sekretariat@krasniczyn.gmina.pl

(bez tematu) przez KRAŚNICZYN 2

Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Herb_KraśniczynUrząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 577 55 11, fax: 82 577 55 72
e-mail: <mailto:sekretariat@krasniczyn.gmina.pl>
sekretariat@krasniczyn.gmina.pl