Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: frombork@frombork.art.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2019-07-08 06:46

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez STARCZA

Twoja wiadomość

Do: sekretariatug@wp.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-07-07 20:46

odczytano w dniu 2019-07-08 07:33.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez KAMIENICA POLSKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: poczta@kamienicapolska.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2019-07-07 20:34

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o informację przez Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@filharmonialubelska.pl> o 2019-07-08 06:45

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2019-07-08 07:43

Przeczytano: Wniosek o informację przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Twoja wiadomość

Do: rynek@muzeum.tarnow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-08 06:46

odczytano w dniu 2019-07-08 07:43.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: bibl@ksiaznicaplocka.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2019-07-08 06:45

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@nmm.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-08 06:45

odczytano w dniu 2019-07-08 07:49.

Przeczytane / Displayed:Wniosek o informację przez Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach

Twoja wiadomość została wyświetlona 2019-07-08 07:59:03

Temat: Wniosek o informację
Czas dostarczenia: 2019-07-08 06:46:00
Odbiorca: gbp.wierzchoslawice@interia.pl

--

Your message was displayed on 2019-07-08 07:59:03

Subject: Wniosek o informację
Delivery time: 2019-07-08 06:46:00
Recipient: gbp.wierzchoslawice@interia.plReceived: from fmx61.pf.interia.pl (localhost [127.0.0.1])
by fmx61.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTP id 5D83E201A052
for <gbp.wierzchoslawice@interia.pl>; Mon, 8 Jul 2019 06:46:00 +0200 (CEST)
X-Envelope-From: <el.ff16ca8fed57fecea909aa221854bb28.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
(No client certificate requested)
by fmx61.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTPS
for <gbp.wierzchoslawice@interia.pl>; Mon, 8 Jul 2019 06:46:00 +0200 (CEST)
Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 45htF35jMvzF9tt5
for <gbp.wierzchoslawice@interia.pl>; Mon, 8 Jul 2019 04:45:59 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
s=emaillabs; t=1562561159; bh=eZsUgHm0hu0l1b7z0LRZ1Qx0jJ4=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=LPydxC/NWGqE5338hOhk0C5FzsZ3Bh2RifaAraXmKx0efZrQ57o0Wh9Ya2n4/zoF7
i1WeHib3bejvO3rWtCzYyR/0hOHADSyy/MLiEx5dc03a7/0XtUSp39vkSgbXv7eg5C
GH9P6BTILONOFftSiO05XUl4Gf5qq54Y4VX6gHlQ=
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 7385D1EB8F
for <gbp.wierzchoslawice@interia.pl>; Mon, 8 Jul 2019 06:45:59 +0200 (CEST)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============1227527194352269869=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99?=

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: SEKRETARIAT@MUZEUMPIOTRKOW.PL
Temat: Wniosek o informację
Data: 2019-07-08 06:46

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 8
lipca 2019 do "Biuro - Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej"
<biuro@muzeumwkaliszu.pl> z tematem "Wniosek o informację".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Muzeum Zamojskie w Zamościu

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: biuro@muzeum-zamojskie.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2019-07-08 06:46

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Re: Fwd: Wniosek o informację przez Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Dzień dobry.
Miejska Biblioteka Publiczna w myśl ustawy udostępnia następujące informacje:
Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).
Prosimy o:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12a, 21-500 Biała Podlaska

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?

Nie mamy opracowanej procedury dot. możliwości wchodzenia z psem asystującym do Biblioteki. Jeśli zaistniałaby taka konieczność nie czyniono by w Bibliotece trudności z zachowaniem oczywiście środków ostrożności.

3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?

Nie przewidziano takiej możliwości.

4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?

Nie

6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

Nie dotyczy

7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?

Tak

8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków

Tak
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością

Tak

c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością

Nie/ Biblioteka nie jest właścicielem obiektu ani terenu otaczającego budynek. Właścicielem jest Gmina Miejska Biała Podlaska.

d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a

Nie

e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku

Nie

f. obniżony blat w miejscu obsługi gości

Nie

g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód

Spełniające normy określone przepisami, szerokie jednak nie są z uwagi na usytuowanie w budynku zabytkowym

h. inne

Platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca wjazd na wszystkie kondygnacje

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?

Tak

10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

Udostępniamy książki mówione, filmy z audiodeskrypcją oraz książki pisane wielką literą przeznaczone dla osób słabowidzących

a. eksponaty, których można dotykać

Nie

b. wydarzenia tłumaczone na język migowy

Nie, ale jeden pracownik posługuje się językiem migowym i może porozumieć się z osobą chcącą skorzystać z naszych zbiorów.
c. materiały z audiodeskrypcją

Filmy udostępniane na zewnątrz (kilkanaście tytułów)

d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania

Wystawy organizowane z Bibliotece uwzględniają opisy dużą czcionką.

e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?

W budynku głównym nie/ w budynku obok znajduje się Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży i tam znajduje się stanowisko do przewijania. Osobnego pomieszczenia czy miejsca do karmienia nie ma.

12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

Tak

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-13770@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.informacjapubliczna.org
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adriana Flisińska

-----------------------------------
kierownik administracji
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 12 a
tel. 83 3416015, 504175405
http://mbp.org.pl

Przeczytano: Wniosek o informację przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-08 06:46

odczytano w dniu 2019-07-08 08:11.

Przeczytano: Wniosek o informację przez Muzeum Narodowe w Gdańsku

Twoja wiadomość

Do: info@muzeum.narodowe.gda.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-08 06:46

odczytano w dniu 2019-07-08 08:23.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez Państwowe Muzeum na Majdanku 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@majdanek.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KŁOMNICE

Twoja wiadomość

Do: ug@klomnice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 07.07.2019 20:37

odczytano w dniu 08.07.2019 08:26.

FW: Wniosek o informację przez Muzeum Stutthof w Sztutowie 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek:

1. Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)

ul. Muzealna 6

82-110 Sztutowo

2. do instytucji można wejść z psem asystującym

3. do instytucji nie można wejść z psem innym niż pies asystujący

4. do instytucji nie można wejść z psem innym niż pies asystujący

5. do instytucji nie można wejść z innymi zwierzętami niż psy asystujące

6. wejście z psem asystującym nie podlega dodatkowej opłacie

7. instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami

8. budyni przeznaczone do zwiedzania stałego znajdują się na parterze i mają podjazdy dla wózków inwalidzkich

9. instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami- na życzenie zajęcia dla osób niedowidzących

10. ..

11. instytucja nie wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka. Ze względu na tematykę zaleca się wejście z dziećmi powyżej 13 roku życia

12. budynek, w którym instytucja prowadzi działalność kulturalną, został nie wybudowany przed 1995 rokiem. Powstał w latach 30- tych XX wieku i został zaadaptowany na budynek administracyjny, część ekspozycyjna powstała w latach 1939- 1945

Z poważaniem

Ewa Malinowska

Kierownik Działu Oświatowego

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistwoski Obóz Koncentracyjny i Zagłady 1939-1945

ul. Muzealna 6

82-110 Sztutowo

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez MYKANÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@mykanow.pl> o 07.07.2019 20:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o08.07.2019 08:07

Nie przeczytano: Wniosek o informację przez Zamojski Dom Kultury w Zamościu

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@zdk.zamosc.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-08 06:46

usunięto w dniu 2019-07-08 08:43.

Re: Wniosek o informację przez Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

1) Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem, ul. Chramcówki
15, 34-500 Zakopane
2) Do instytucji można wejść z psem asystującym
3) Do instytucji nie można wejść z innym psem niż pies asystujący
4) Brak regulacji w tych zakresach
5) Można wejść z kotami
6) Wejście ze zwierzęciem nie podlega opłacie
7) Instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami
8)
a. tak
b. tak
c. tak
d. nie
e. tak
f. tak
g. tak
h. pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących
i. nakładki antypoślizgowe na schodach wejściowych
j. cenniki oraz informacje o Teatrze większą czcionką dla osób
niedowidzących

9) Instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami.
10)
a. tak
b. nie
c. tak
d. nie

11) Teatr wydzielił miejsce do nakarmienia przewinięcia dziecka.
12) Budynek został wybudowany przed 1995 rokiem.

W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Łączę ukłony,

W dniu 2019-07-08 o 06:46, sprawa-13871@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych
Maciej Wirmański
(18) 200 06 60
witkacy.pl

Re: Wniosek oinformację przez Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach

Wierzchosławice,
08.07.2019 r.Szanowni Państwo&nbsp;Sieć Obywatelska Watchdog Polska

&nbsp;

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym instytucja
prowadzi działalność kulturalną informujemy:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława
Reymonta w Wierzchosławicach
2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? - tak
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?- tak
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies
taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie
stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż
psy?- tak
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?- nie
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?- częściowo

8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z
niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa
instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków- wejście na poziomie chodnika
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością
wzroku
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności
przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?- częściowo
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w
Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?) Książki z serii Duże litery; audiobooki, udostępnianie
CZYTAKA

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do
nakarmienia/przewinięcia dziecka?- nie
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną,
został wybudowany przed 1995 rokiem? - takAnna Mikos Gminna Biblioteka Publiczna im.Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicachtel. 14 6 797 215

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Gminna
Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach;
33-122 Wierzchosławice 678. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie
określonym przepisami prawa dotyczącymi działalności bibliotek publicznych. Zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wglądu,
aktualizowania i poprawiania swoich danych oraz usunięcia.

Niniejsza wiadomość jest przeznaczona
wyłącznie do użytku jej adresata i jest poufna. Informujemy, że zabronione jest
korzystanie z informacji w niej zawartych, ich ujawnianie, rozpowszechnianie
lub kopiowanie bez zgody adresata. Jeżeli ta wiadomość trafiła do Państwa
omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości.

&nbsp;

&nbsp;

Od: sprawa-13748@fedrowanie.siecobywatelska.plDo: gbp.wierzchoslawice@interia.pl; Wysłane: 6:46 Poniedziałek 2019-07-08Temat: Wniosek o informacjęNa podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

Prosimy o:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańcab. prowadzenie na smyczyc. określona wielkośćd. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózkówb. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnościąc. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościąd. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’ae. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzrokuf. obniżony blat w miejscu obsługi gościg. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkódh. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykaćb. wydarzenia tłumaczone na język migowyc. materiały z audiodeskrypcjąd. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytaniae. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-13748@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55www.siecobywatelska.plwww.informacjapubliczna.orgwww.watchdogportal.plwww.funduszesoleckie.plNIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Wieluński Dom Kultury

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@wdkwielun.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2019-07-08 06:46

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku – udzielam następujących informacji:

1. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

2. Tak, do Muzeum można wejść z psem asystującym

3. Nie można wejść z psem innym, niż asystujący

4. j.w.

5. Nie można wejść z innym zwierzęciem, niż pies asystujący

6. j.w.

7. Tak, zapewniamy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami

8. a. wejście jest bezpośrednio z drogi, bez schodów, płaskie

b. tak, toalety są przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością, przestronne i zaopatrzone w barierki z obu stron

c. nie ma wydzielonego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami, jednakże z uwagi na rozbudowę o nowy obiekt – laboratorium szkła – takie oznaczenie miejsca jest w planach

d. nie posiadamy opisów i oznaczeń w alfabecie Braille’a

e. na obecną chwilę brak jest kontrastowych oznaczeń

f. tak, przy recepcji znajduje się niski blat, tak aby osoby poruszające się np. na wózkach inwalidzkich, mogły zostać wygodnie obsłużone

g. tak, muzeum posiada szerokie ciągi komunikacyjne

h. inne – winda z informacją głosową oraz alfabetem Braille’a

9. Tak, zapewniamy aktywności przystosowane do osób z różnymi niepełnosprawnościami

10. a. brak eksponatów z możliwością dotyku

b. obecnie brak wydarzeń tłumaczonych na język migowy

c. Tak, część wystaw stałych posiada audio-omówienia w 4 językach (polski, czeski, niemiecki oraz angielski)

d. jesteśmy w trakcie opracowywania dostosowania opisów do łatwiejszego odczytu, z uwagi na charakter części wystawy stałej – szkło w gablotach, jest to proces czasochłonny

e. prowadzimy szereg warsztatów edukacyjnych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych oraz seniorów – dostosowane do osób niepełnosprawnych. Biorą w nich udział organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami

11. Nie posiadamy wydzielonego miejsca do nakarmienia/przewinięcia dziecka

12. Tak, głowny budynek został wybudowany przed 1995 rokiem

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Tomasz Żylewicz

Specjalista ds. Promocji i Marketingu

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Przeczytano: Wniosek o informację przez Muzeum Architektury we Wrocławiu

Twoja wiadomość

Do: muzeum@ma.wroc.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-08 06:46

odczytano w dniu 2019-07-08 09:07.

odpowiedźna zapytanie o udzielenie informacji publicznej - MiejskiOśrodekKultury w Koluszkach przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

WitamW odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną przesłane w dniu 08.07.2019 przekazujemy informacje o które Państwo prosili:1) Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach&nbsp; &nbsp; ul. 3 Maja 2, 95-040 Koluszki2) tak3) nie4) nie dotyczy5) nie6) nie dotyczy7) tak8) szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód, brak schodów utrudniających wejście do budynku9) nie10) nie dotyczy11) nie12) tak ( bardzo stary)-- Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach