Dostępność instytucji dla osób z niepełnosprawnościami przez Muzeum Mazowieckie w Płocku 1

Witam udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące wniosku:

1. NIE
2. NIE
3. NIE
4. NIE
5. NIE
6. NIE
7. TAK
8.
A. NIE
B. TAK
C. NIE
D. OPISY W WINDZIE W ALFABECIE BRAILLE'A
E. NIE
F. TAK
G. NIE

9. BRAK
10.
11.NIE
12. KAMIENICA SECESYJNA REWITALIZOWANA PO 2004 ROKU.

Pozdrawiam

Tomasz Topczewski

--
Z Wyrazami Szacunku
Tomasz Topczewski
spec. ds. promocji i obsługi technicznej imprez
Dział Upowszechniania i Promocji
tel. 24 364 70 83
e-mail t.topczewski@muzeumplock.eu
Muzeum Mazowieckie w Płocku

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 2

Dzień dobry,
przesyłam odpowiedzi na pytania jakie do nas Państwo wystosowali.
W przypadku dodatkowych zagadnień proszę o kontakt.

Pozdrawiam
Mariola Olejniczak
Dział Edukacji
61 427 50 10 wew. 203
edu.mo@lednica.pl <mailto:edu.mo@lednica.pl>
Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra
www.lednica.pl <http://www.lednica.pl>

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Wniosek o informację - Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 2

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 8 lipca 2019 r., złożony w trybie
art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
przesyłamy w załączeniu interesujące Państwa dane, dotyczące dostępności
siedziby głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Pozdrawiam

dr Marcin Westphal

Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Nieprzeczytane: Wniosek o informację przez Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat | Teatr Powszechny
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 8 lipca 2019 06:46:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta bez czytania o godzinie 10 lipca 2019 11:17:34 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku

Dzień dobry,
spieszę z udzieleniem odpowiedzi na poszczególne pytania:

1) Adres: Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.
Waryńskiego 2

2-3) Można wejść z każdym psem. Mój pies regularnie przychodzi ze mną do
pracy, a czasem inni pracownicy także przyprowadzają psy.

4) Jedyne kryterium: pies, lub inne zwierze, musi być z opiekunem, który
bierze na siebie odpowiedzialność.

5) Tak, można wchodzić z innymi psami. Dotychczas, oprócz psów, odwiedzały
nas koty, jeże i puszczyk. (często współpracujemy z TOZ i Fundacją "Dziki
Azyl")

6) Nie

7) Tak

8)
a. tak
b. tak
c. nie
d. nie
e. nie
f. nie
g. tak
h. widownia zaopatrzona jest w pętlę indukcyjną ułatwiającą odbiór osobom z
aparatem słuchowym

9) Nie

10) j.w.

11) tak

12) Tak

Kłaniam się i życzę miłego dnia

Michał Tramer
Dyrektor Teatru Lalki "Tęcza"
tel. 667 766 133

dot. wniosek o informację przez Opera Śląska w Bytomiu 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na e-maila z dnia 8 lipca 2019 r. dot. udostępnienia informacji
Publicznej dot. dostępności budynku, przesyłamy odpowiedzi do ankiety.

1) Opera Śląska w Bytomiu, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom.

2) Tak. Opera Śląska zatrudnia pracownika korzystającego z psa asystującego.

3) Tak, po wcześniejszym uzgodnieniu.

4) Portier dokonuje klasyfikacji. Jeżeli jest to pies asystujący nie ma
żadnych warunków.

5) Nie, ponieważ mogą zakłócać przebieg spektaklu.

6) Nie.

7) Tak, m.in. poprzez podjazd dla wózków do budynku, przystosowane toalety
itd.

8) a) tak,

b) tak,

c) tak,

d) nie,

e) nie,

f) nie,

g) nie,

h) miejsce na wózek inwalidzki na widowni.

9) Tak, możliwość wejścia na spektakle.

10) a) nie,

b) nie,

c) nie,

d) nie,

e) spektakle i inne wydarzenia artystyczne dedykowane grupie z
określonymi niepełnosprawnościami np. spektakl baletowy dla niesłyszących.

11) Nie.

12) Tak, budynek Opery Śląskiej wybudowany został w 1901 r. Jest zabytkowy.

Z poważaniem,

Monika Kopicka

Asystent Dyrektora

Opera Śląska w Bytomiu
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom

tel. 32 39 66 856
tel.kom. 660-669-444
e-mail: <mailto:awlodarczyk@opera-slaska.pl> kancelaria@opera-slaska.pl

<http://www.opera-slaska.pl/> www.opera-slaska.pl
<http://www.facebook.com/OperaSlaska> http://www.facebook.com/OperaSlaska
<https://twitter.com/operaslaska> https://twitter.com/operaslaska
Wpisz na stałe do swojego repertuaru

cid:2B6D4D65-0286-473E-A106-6BF46A202A53@opera.local

Szanowni Państwo,

Mając na względzie fakt, iż Opera Śląska w Bytomiu zachowuje najwyższe
standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że pracownicy
Opery Śląskiej w Bytomiu stwierdzili, że są w posiadaniu Państwa danych, w
wyniku czego pozyskane zostały Państwa dane w rozumieniu stosownych
przepisów (nazwa, dane kontaktowe, osoby do kontaktu), które zostały
umieszczone w bazie danych Opery Śląskiej w Bytomiu i będą wykorzystywane do
realizacji celów marketingowych w zakresie własnych usług. Jednocześnie
informujemy, że dane nie będą udostępniane i sprzedawane innym podmiotom
oraz osobom fizycznym.

Opera Śląska w Bytomiu jest administratorem państwa danych osobowych,
pragniemy więc poinformować Państwa, że mają Państwo prawo dostępu do swoich
danych, ich aktualizacji oraz ich usunięcia, wniesienia pisemnego żądania
zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania bądź wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz inne uprawnieniach wynikających z
RODO (od 25.05.2018 r.).

Ponadto chcemy poinformować, że:

1) IOD Opery Śląskiej w Bytomiu jest Przemysław Wolski,

2) Opera Śląska w Bytomiu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do
państw trzecich,

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania działań w
zakresie marketingu własnych usług,

4) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.),

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

udostępnienia informacji publicznej przez Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu

Dzień dobry. Zgodnie z Państwa prośbą przesyłamy informacje dotyczące
budynku, w którym prowadzimy działalność kulturalną:
1)    nazwa instytucji i adres jej siedziby:
Powiatowa Biblioteka Publiczna, 98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4
2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? NIE
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
(Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa
5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? NIE
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
a. podjazd dla wózków TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością NIE
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a NIE
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku NIE
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości TAK
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód TAK
h. inne
9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami? TAK
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):
a. eksponaty, których można dotykać TAK (/książki w wersji papierowej i
dźwiękowej)/
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy TAK/(we współpracy z
organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchu)/
c. materiały z audiodeskrypcją TAK/(we współpracy z organizacjami
działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku)/
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania TAK
/(książki z dużym drukiem)/
e. INNE (jakie?)
11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
dziecka? NIE /(ale jest to możliwe)/
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? TAK

Z pozdrowieniami – Hanna Krawczyk, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

Odpowiedź na wniosek o informacje przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 1

Dzień dobry,

W nawiązaniu do maila z dnia 08.07.2019 r. w sprawie wniosku o informację
dotyczącą Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, w załączniku
przesyłamy odpowiedź.

Z poważaniem

Anna Miziołek

Sekretariat

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Plac Wolności 14, 91-415 Łódź

tel. (+48) 42 632 84 40 / fax(+48) 42 632 97 14

muzeum@maie.lodz.pl

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez
Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została
zamieszczona na stronie
<http://www.maie.lodz.pl/pl/bip/ochrona-danych-osobowych/>
http://www.maie.lodz.pl/pl/bip/ochrona-danych-osobowych/

RE: Odpowiedź na wniosek o informację przez Muzeum – Zamek w Oporowie 1

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Ewa Majczak

Muzeum – Zamek w Oporowie

tel. 24/2859122

zamekoporow.pl

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@slupia.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-07-09 22:24

odczytano w dniu 2019-07-10 13:34.

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. T. Regera 6

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? TAK
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy TAK
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? TAK
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości TAK
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód TAK
h. inne WINDA

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? TAK
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać TAK
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?) MAKIETY FRAGMENTÓW MIASTA

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? TAK
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? TAK

Re: Wniosek o informację przez Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego udziela odpowiedzi na wniosek o udostępnienie  informacji publicznej  z dnia 08.07.2019r.:
 
1) Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
ul. Podzamcze 2
66-300 Międzyrzecz
 
2) TAK
3) NIE
4) -
5) NIE
6) NIE
7) TAK
8) h. pomoc pracowników obsługi muzeum
9) NIE
10) -
11) NIE
12) TAK
 
 
Z wyrazami szacunku
 
Elżbieta Jednorowicz
kierownik administracyjny
 
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
ul. Podzamcze 2
66-300 Międzyrzecz
tel. 95 742-18-50

Re: Wniosek o informację przez Muzeum Zamojskie w Zamościu

W dniu 2019-07-08 o 06:46, sprawa-13844@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8885@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8800@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8833@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8857@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8869@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8889@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8897@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8856@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8841@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8900@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8836@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8850@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego