Anieta przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

1. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

ul. Gołębia 1

o5-807 Podkowa Leśna

2. Do muzeum można wejść z psem asystującym.

3. Do instytucji można wejść z psem nieasystującym, który:

4.

a. Posiada kaganiec

b. Jest prowadzony na smyczy

c. Pies powinien być niewielki

d. Nie niebezpieczny dla ludzi i zabytków.

5. Do muzeum można wejść też z innymi zwierzętami niewielkimi,
trzymanymi na rękach.

6. Za zwierzęta nie pobieramy opłat.

7. Zapewniamy dostęp dla osób niepełnosprawnych

8.

a. Mamy pojazd dla wózków

b. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną
sprawnością.

c. Mamy miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych

d. Są opisy w alfabecie Braillea

e. Nie mmay kontrastowych oznaczeń ułatwiających orientacje osobom z
niepełnosprawnością wzoku

f. Mamy obniżony blat w miejscu obsługi gości

g. Nie mamu szerokiego ciągu komunikacyjnego bez przeszkód.

h. Mamy przewopdnik dla średniwidzących, wirtualne Stawisko -
prezentacje z językiem migowym.

9. Muzeum zapewniaaktywności przystosowane dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami.

10.

a. Są eksponaty, które można dotchnąć.

b. Wydarzenia nie są tłumaczone na jężyk migowy

c. Nie posiadamy materiałów z autodeskrypcją

d. Opisy eksponatów są napisane w języku łatwym do przeczytania.

11. Nie mamy miejsca wydzielonego do przewijania
dziecka.

12. Budynek został zbudownay przed 1995 rokiem.

Joanna Krupińska

Sekretariat

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

ul. Gołębia 1

05-807 Podkowa Leśna

tel. 22 758 93 63

e-mail: stawisko@stawisko.pl

<http://www.stawisko.pl/> www.stawisko.pl

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

informacje przez Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich 1

-Dzień dobry
W załączeniu udostępniamy informacje

Anna Gronkowska
16 621 54-37

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BAĆKOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug_backowice@pro.onet.pl> o 2019-07-10 22:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-11 11:55

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Regionalne w Siedlcach 2

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 08.07.2019 r., przesłany drogą elektroniczną dotyczący dostępności budynku zawiadamiam:

Ad. 1) Nazwa instytucji i adres siedziby są udostępnione na stronie biuletynu BIP www.muzeumsiedlce.art.pl

Ad. 2) Do placówki muzeum dopuszcza się wejście osoby z psem asystującym, zgodnie z art.2 pkt 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018, poz. 511 z późn.zm.)

Ad. 3) Termin „pies asystujący” zamyka katalog możliwej asysty zwierzęcej dla osoby zwiedzającej, nie dopuszcza się wejścia na terem Muzeum, innego psa niż asystujący.

Ad. 4) Nie dotyczy

Ad. 5) Nie dopuszcza się wejścia z innymi zwierzętami niż pies asystujący

Ad. 6) Wejście z psem asystującym nie podlega dodatkowej opłacie.

Ad. 7) Po budynku Muzeum mogą się poruszać osoby z niepełnosprawnościami, pozwalającymi na pokonanie schodów.

Ad. 8) Instytucja nie zapewnia rozwiązań zawartych w lit a-h.

Ad. 9) Muzeum, nie posiada specjalnego programu przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami, osoby uczestniczące w warsztatach wykonują zadania w miarę swoich możliwości, łącznie z grupą.

Ad. 10) Instytucja nie zapewnia rozwiązań zawartych w lit a-e.

Ad. 11) W budynku Muzeum nie ma oddzielnie wyznaczonego miejsca do nakarmienia lub przewinięcia dziecka?

Ad. 12) Budynek, w którym mieści się Muzeum, został wybudowany przed 1995 rokiem.

Z poważaniem

Gabriela Olszyna

Muzeum Regionalne w Siedlcach

ul. Piłsudskiego1, 08-110 Siedlce

Tel. 25 63 274 70, 25 63 274 79

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez WĄCHOCK

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@wachock.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2019-07-10 23:45

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Odpowiedź na wniosek przez Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku 1

Dzień dobry,
w załączniku znajduje się odpowiedź na przesłany przez Państwa wniosek o
udzielenie informacji.

Marika Mrozińska
Sekretariat
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Z. Arentowicza we Włocławku
e-mail: kontakt@biblioteka.wloclawek.pl
tel. 54 231 55 50

Wydatki Gminy Istebna na promocję w mediach przez ISTEBNA

Dzień dobry,

Wydatki Gminy Istebna na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

2015 rok 15 632,07 zł

2016 rok 2503,00 zł

2017 rok 2962,61 zł

2018 rok 30 911,80 zł

Pozdrawiam,

Oliwia Szotkowska

Gminny Ośrodek Kultury,

Promocji, Informacji Turystycznej

I Biblioteka Publiczna w Istebnej

43-470 Istebna 68

Tel. +48 33 855 61 58

<http://www.istebna.eu> www.istebna.eu

Re: Fwd: Wniosek o informację przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Dzień dobry, odpowiedzi zaznaczone są na czerwono.
 
Tomasz Bartnik
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Re: Wniosek o informację przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 08.07.2019 r.
o udostępnienie informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Stalmach
Sekretariat Muzeum Zamkowego w PszczynieW liście datowanym poniedziałek, 8 lipca 2019 (06:46:03) napisano:


| Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności
budynku, w ktorym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o
Państwa głowną siedzibę, a nie filie czy oddziały).
Prosimy o:
1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby
oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies
taki musi spełniać ktoryś z poniższych warunkow (Prosimy wymienić wszystkie
stosowane warunki z wymienionych poniżej):
a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa
5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osob z niepełnosprawnościami?
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osob z niepełnosprawnościami, to jakie
rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić
wszystkie stosowane rozwiązania):
a. podjazd dla wozkow
b. toaleta przystosowana do potrzeb osob z ograniczoną sprawnością
c. miejsce postojowe dla osob z niepełnosprawnością
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille'a
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością
wzroku
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkod
h. inne
9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osob z
rożnymi niepełnosprawnościami?
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osob z
rożnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w
Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
a. eksponaty, ktorych można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatow napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)
11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
12) Czy budynek, w ktorym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną,
został wybudowany przed 1995 rokiem?
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres
sprawa-13843@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć \- członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji
\--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.informacjapubliczna.org
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
---|---Gmina Kamienica Polska przez KAMIENICA POLSKA 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 08.07.2019 roku.

Z poważaniem
Beata Górniak
Urząd Gminy Kamienica Polska

(bez tematu) przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

............................................................................
...............

Joanna Kędzierska

Teatr Dramatyczny

im. Jerzego Szaniawskiego

ul. Nowy Rynek 11

09-400 Płock

tel. (24) 266 38 01

faks: (24) 266 38 44

www.teatrplock.pl

odpowiedzi z Muzeum Narodowego w Poznaniu przez Muzeum Narodowe w Poznaniu

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.

łączę pozdrowienia

Aleksandra Sobocińska
rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu

Re: Wydatki Gminy Istebna na promocję w mediach przez KatarzynaBatkoToluc

Uprzejmie dziękujemy za odpowiedź. Nie otrzymaliśmy jednak informacji dotyczącej pierwszej części wniosku. Czy gmina prowadzi gazetę lub biuletyn informacyjny? Kto jest wydawcą? Czy jest to gazeta zarejestrowana w sądzie? Link do egzemplarzy w pdf, itp.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9017@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9021@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9023@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9025@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9026@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9033@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9017@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

\Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9035@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BRANIEWO

Twoja wiadomość

Do: gmina@gminabraniewo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 11.07.2019 23:44

odczytano w dniu 12.07.2019 06:54.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez EŁK

Twoja wiadomość

Do: ug@elk.gmina.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 12.07.2019 00:01

odczytano w dniu 12.07.2019 07:12.

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9038@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9040@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego