Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9041@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9048@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9049@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DĄBRÓWNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@dabrowno.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-07-11 23:47

odczytano w dniu 2019-07-12 07:58.

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9056@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9057@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9066@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9067@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9071@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek przez SECEMIN 1

Fwd: Re: Fwd: FW: Wniosek o informację przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 1

> Szanowni Państwo,

W związku z Państwa wnioskiem dotyczącym o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej dostępności budynku, zwracam się z prośbą o
uszczegółowienie potrzebnego Państwu zakresu informacji. Nasze Muzeum
jest instytucją wielodziałową, która mieście się w wielu budyniach na
terenie miasta, budynki te nie mają statusu filii ani oddziałów, czy
interesuje Państwa odpowiedź dotyczącą dostosowań  w tych obiektach?
Nasza siedziba główna- budynek przy ul. Gdańskiej 4 jest od wielu lat
poddawany remontowi konserwatorskiemu oraz rozbudowie i na być
najprawdopodobniej udostępniony w drugiej połowie przyszłego roku.

Z wyrazami szacunku

--
--

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KĘTRZYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umketrzyn@miastoketrzyn.pl> o 2019-07-12 08:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-12 08:27

Re: Wniosek o informację przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

Dzień dobry. W odpowiedzi na Państwa zapytanie przesyłam informacje
dotyczące GDKzB w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1, 95 - 054 Ksawerów:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby - *Gminny Domu
Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1, 95 - 054 Ksawerów*

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? *   TAK*
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? *  TAK*
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
(Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca *  TAK*
b. prowadzenie na smyczy *  TAK*
c. określona wielkość *NIE*
d. określona rasa *  NIE
*

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? *TAK*
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? *NIE*
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? *  TAK*
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków *  TAK*
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością *  TAK*
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością *  TAK*
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a*  NIE*
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku *NIE*
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości *TAK*
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód *TAK*
h. inne - *WINDA*

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami? *NIE*
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać *NIE*
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy *NIE*
c. materiały z audiodeskrypcją *NIE*
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania*NIE*
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
dziecka? *NIE*
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?*  TAK (ok.1890r.)*

*
*

*Z wyrazami szacunku,*

*Dyrektor GDKzB Marek Smuga.
*

re: sprawa sprawa-13767 przez Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na maila z dnia 8 lipca 2019 r.
(sprawa-13767@fedrowanie.siecobywatelska.pl)  przekazujemy wypełniony
kwestionariusz pytań.

Z poważaniem. Danuta Bączyńska – dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Brzezinach

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach, ul. św. Anny 36 95-060 Brzeziny
oraz o odpowiedź na poniższe pytania:
2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
TAK
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
(Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
TAK
a. posiadanie kagańca - TAK
b. prowadzenie na smyczy - TAK
c. określona wielkość - NIE
d. określona rasa - NIE

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? TAK
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością NIE
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a NIE
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku TAK
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości TAK
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód TAK
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami? TAK
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać: TAK
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy: NIE
c. materiały z audiodeskrypcją: NIE
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania: TAK
e. INNE (jakie?) AUDIOBOOKI

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
dziecka? NIE
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? TAK

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Odpowiedź na wniosek przez SECEMIN 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres biblioteka@mbp.tarnobrzeg.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez LIDZBARK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres umig@lidzbark.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GIŻYCKO

Twoja wiadomość

Do: urzad@gizycko.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-07-12 07:51

odczytano w dniu 2019-07-12 09:25.

udostępnienie informacji publicznej przez Muzeum w Łęczycy 1

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące dostępności muzeum dla niepełnosprawnych.
A. Biernacka

W sprawie wniosku o informację publiczną przez ISTEBNA

Dzień dobry.
W związku z nadesłaną prośbą o udzielenie informacji dotyczącej wydawanej
prasy przez UG Istebna:
- w jednostce administracyjnej, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury wydawany
jest Informator Rady i Urzędu Gminy "Nasza Trójwieś".
- link do wersji internetowych informatora TUTAJ
<http://www.istebna.eu/mieszkaniec/2019>
- informator jest zarejestrowany w sądzie
- 5 ostatnich numerów w formie pdf znajduje się w linku powyżej
- odpowiedź na pytanie związane z wydatkami na ogłoszenia, artykuły oraz
promocję wymaga weryfikacji i analizy z księgowością, więc proszę o
cierpliwość- udzielę odpowiedzi w najbliższym czasie.

Pozdrawiam serdecznie

--
Karina Czyż

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka
Publiczna w Istebnej.

Odpowiedź na zapytanie Watchdog o wydatki na media - BOP [Sprawa#ZK.1431.63.2019] przez RACIBÓRZ 4

Dokumenty: BOP.KW-0098/19
Znak sprawy: ZK.1431.63.2019
Rej. koresp. wych.: RKW.2019.39057
Wysłane przez: Marcin Wojnarowski

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Re: Wniosek o informację przez Muzeum Lubelskie w Lublinie 1

Witam

W załączeniu przesyłam skan pisma

pozdrawiam

Kancelaria Muzeum Lubelskiego w Lublinie

W dniu 2019-07-08 o 06:46, sprawa-13805@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji publicznej przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile 2

W załączeniu przysyłam odpowiedź na pytania zamieszczone w piśmie z dnia 08
lipca 2019 r.

Joanna Rychlik-Łukasiewicz

Dyrektor Muzeum Stanisława Staszica

ul. Browarna 18

64-920 Piła

www.muzeumstaszica.pl

e-mail: j.lukasiewicz@muzeumstaszica.pl

Treść tej wiadomości wraz z ewentualnymi załącznikami jest poufna i objęta
jest zakazem ujawniania. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem
osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości lub pracownikiem
upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej
rozpowszechnianie, kopiowanie lub rozprowadzanie jest prawnie zabronione i
może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę, zawiadom
proszę nadawcę wysyłając odpowiedź i usuń tę wiadomość wraz z załącznikami
ze skrzynki pocztowej. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
udostępniono pod linkiem: <https://muzeumstaszica.pl/rodo,326>
https://muzeumstaszica.pl/rodo,326

informacja MDK Zduńska Wola przez Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli 1

dzień dobry

plik w załączniku

--
Pozdrawiam.
Kamil Kaczmarek
referent ds. promocji kultury
Miejski Dom Kultury
Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ