Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9049@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DĄBRÓWNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@dabrowno.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-07-11 23:47

odczytano w dniu 2019-07-12 07:58.

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9056@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9057@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9066@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9067@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9071@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek przez SECEMIN 1

Fwd: Re: Fwd: FW: Wniosek o informację przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 1

> Szanowni Państwo,

W związku z Państwa wnioskiem dotyczącym o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej dostępności budynku, zwracam się z prośbą o
uszczegółowienie potrzebnego Państwu zakresu informacji. Nasze Muzeum
jest instytucją wielodziałową, która mieście się w wielu budyniach na
terenie miasta, budynki te nie mają statusu filii ani oddziałów, czy
interesuje Państwa odpowiedź dotyczącą dostosowań  w tych obiektach?
Nasza siedziba główna- budynek przy ul. Gdańskiej 4 jest od wielu lat
poddawany remontowi konserwatorskiemu oraz rozbudowie i na być
najprawdopodobniej udostępniony w drugiej połowie przyszłego roku.

Z wyrazami szacunku

--
--

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KĘTRZYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umketrzyn@miastoketrzyn.pl> o 2019-07-12 08:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-12 08:27

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KĘTRZYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umketrzyn@miastoketrzyn.pl> o 2019-07-12 08:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-12 08:27

Re: Wniosek o informację przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

Dzień dobry. W odpowiedzi na Państwa zapytanie przesyłam informacje
dotyczące GDKzB w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1, 95 - 054 Ksawerów:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby - *Gminny Domu
Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1, 95 - 054 Ksawerów*

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? *   TAK*
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? *  TAK*
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
(Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca *  TAK*
b. prowadzenie na smyczy *  TAK*
c. określona wielkość *NIE*
d. określona rasa *  NIE
*

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? *TAK*
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? *NIE*
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? *  TAK*
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków *  TAK*
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością *  TAK*
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością *  TAK*
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a*  NIE*
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku *NIE*
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości *TAK*
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód *TAK*
h. inne - *WINDA*

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami? *NIE*
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać *NIE*
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy *NIE*
c. materiały z audiodeskrypcją *NIE*
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania*NIE*
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
dziecka? *NIE*
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?*  TAK (ok.1890r.)*

*
*

*Z wyrazami szacunku,*

*Dyrektor GDKzB Marek Smuga.
*

re: sprawa sprawa-13767 przez Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na maila z dnia 8 lipca 2019 r.
(sprawa-13767@fedrowanie.siecobywatelska.pl)  przekazujemy wypełniony
kwestionariusz pytań.

Z poważaniem. Danuta Bączyńska – dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Brzezinach

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach, ul. św. Anny 36 95-060 Brzeziny
oraz o odpowiedź na poniższe pytania:
2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
TAK
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
(Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
TAK
a. posiadanie kagańca - TAK
b. prowadzenie na smyczy - TAK
c. określona wielkość - NIE
d. określona rasa - NIE

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? TAK
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością NIE
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a NIE
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku TAK
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości TAK
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód TAK
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami? TAK
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać: TAK
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy: NIE
c. materiały z audiodeskrypcją: NIE
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania: TAK
e. INNE (jakie?) AUDIOBOOKI

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
dziecka? NIE
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? TAK

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Odpowiedź na wniosek przez SECEMIN 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres biblioteka@mbp.tarnobrzeg.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez LIDZBARK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres umig@lidzbark.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GIŻYCKO

Twoja wiadomość

Do: urzad@gizycko.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-07-12 07:51

odczytano w dniu 2019-07-12 09:25.

udostępnienie informacji publicznej przez Muzeum w Łęczycy 1

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące dostępności muzeum dla niepełnosprawnych.
A. Biernacka

W sprawie wniosku o informację publiczną przez ISTEBNA

Dzień dobry.
W związku z nadesłaną prośbą o udzielenie informacji dotyczącej wydawanej
prasy przez UG Istebna:
- w jednostce administracyjnej, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury wydawany
jest Informator Rady i Urzędu Gminy "Nasza Trójwieś".
- link do wersji internetowych informatora TUTAJ
<http://www.istebna.eu/mieszkaniec/2019>
- informator jest zarejestrowany w sądzie
- 5 ostatnich numerów w formie pdf znajduje się w linku powyżej
- odpowiedź na pytanie związane z wydatkami na ogłoszenia, artykuły oraz
promocję wymaga weryfikacji i analizy z księgowością, więc proszę o
cierpliwość- udzielę odpowiedzi w najbliższym czasie.

Pozdrawiam serdecznie

--
Karina Czyż

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka
Publiczna w Istebnej.

Odpowiedź na zapytanie Watchdog o wydatki na media - BOP [Sprawa#ZK.1431.63.2019] przez RACIBÓRZ 4

Dokumenty: BOP.KW-0098/19
Znak sprawy: ZK.1431.63.2019
Rej. koresp. wych.: RKW.2019.39057
Wysłane przez: Marcin Wojnarowski

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Re: Wniosek o informację przez Muzeum Lubelskie w Lublinie 1

Witam

W załączeniu przesyłam skan pisma

pozdrawiam

Kancelaria Muzeum Lubelskiego w Lublinie

W dniu 2019-07-08 o 06:46, sprawa-13805@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji publicznej przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile 2

W załączeniu przysyłam odpowiedź na pytania zamieszczone w piśmie z dnia 08
lipca 2019 r.

Joanna Rychlik-Łukasiewicz

Dyrektor Muzeum Stanisława Staszica

ul. Browarna 18

64-920 Piła

www.muzeumstaszica.pl

e-mail: j.lukasiewicz@muzeumstaszica.pl

Treść tej wiadomości wraz z ewentualnymi załącznikami jest poufna i objęta
jest zakazem ujawniania. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem
osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości lub pracownikiem
upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej
rozpowszechnianie, kopiowanie lub rozprowadzanie jest prawnie zabronione i
może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę, zawiadom
proszę nadawcę wysyłając odpowiedź i usuń tę wiadomość wraz z załącznikami
ze skrzynki pocztowej. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
udostępniono pod linkiem: <https://muzeumstaszica.pl/rodo,326>
https://muzeumstaszica.pl/rodo,326

informacja MDK Zduńska Wola przez Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli 1

dzień dobry

plik w załączniku

--
Pozdrawiam.
Kamil Kaczmarek
referent ds. promocji kultury
Miejski Dom Kultury
Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ

Re: Wniosek o informację przez Muzeum Miasta Pabianic 2

W załączniku skan pisma.

Z poważaniem

Ryszard Adamczyk

---
Muzeum Miasta Pabianic
Stary Rynek 1/2
95-200 Pabianice
Nip: 731-13-68-214

e-mail: biuro@muzeum.pabianice.pl
centrala tel. 42 215 39 82, 42 215 54 87,
519 326 274, 519 326 275
www.muzeum.pabianice.pl [1]

-------------------------------------------------------------------------------
Treść tej wiadomości oraz załączniki do niej jest poufna i prawnie
chroniona. Niniejsza wiadomość pocztowa może zawierać informacje poufne
i/lub kierowane tylko do określonego adresata i jest przeznaczona
wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli
nie jest Pani/ Pan jej zamierzonym adresatem, prosimy o niezwłoczny
kontakt z nadawcą i usunięcie tej wiadomość wraz z załącznikami. Jeżeli
nie jest Pani/ Pan zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, jej
rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o
podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Zastrzeżenie to dotyczy
zarówno samej wiadomości jak i załączników do niej.

This message and its attachments are confidential and protected by law.
This email may contain confidential information and / or addressed only
to a specific recipient and is intended only for the use of the entity
or person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient
of the message, please contact the sender immediately and delete the
message with its attachments. Also, in that case, further dissemination
of the message or its attachments, as well as sharing or copying their
content is strictly forbidden.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. RODO,
informujemy, iż będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa
związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Muzeum Miasta
Pabianic z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Stary Rynek
1/2. Jednocześnie na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz osób upoważnionych
jest w/w jednostka, reprezentowana przez Dyrektora Muzeum, zwany dalej
„Administratorem".
2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
biuro@muzeum.pabianice.pl lub za pośrednictwem powołanego inspektora
danych osobowych, zwanego dalej „IOD", wysyłając wiadomość e-mail na
adres: ioda@interia.eu.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1
lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu
realizacji zadań ustawowych jednostki.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty
upoważnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także inne
podmioty w oparciu o w/w zgodę, które świadczą usługi na rzecz
Administratora Danych i którym te dane mogą być powierzane.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w
przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), Adres: Stawki 2,00-193
Warszawa.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do
państwa trzeciego.

Links:
------
[1] http://www.muzeum.pabianice.pl