Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8888@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8831@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8864@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8895@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8895@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8872@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OLEŚNICA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminaolesnica.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-07-10 23:51

odczytano w dniu 2019-07-11 06:57.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SECEMIN

Twoja wiadomość

Do: gmina@secemin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-07-11 00:06

odczytano w dniu 2019-07-11 07:33.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez LIPNIK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@lipnik.pl> o 2019-07-10 22:43

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-07-11 07:50

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SAMBORZEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@samborzec.pl> o 2019-07-10 23:29

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-11 08:08

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SAMBORZEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@samborzec.pl> o 2019-07-10 23:29

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-11 08:36

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez POŁANIEC

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@poczta.polaniec.eu
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2019-07-10 23:54

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŁONIÓW

Twoja wiadomość

Do: loniow@loniow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-07-10 23:25

odczytano w dniu 2019-07-11 08:40.

Odpowiedź na wniosek o informację przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 2

Szanowni Państwo,

załączam odpowiedzi na Państwa zapytanie.
W przypadku niejasności pozostaję do państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku
Magda Robaszkiewicz
--
Magdalena Robaszkiewicz
Kierownik

Dział Obsługi Wystaw i Edukacji
t:  61 426 46 41 w. 209
t:  503 074 307
e: magda.robaszkiewicz@muzeumgniezno.pl
<mailto:magda.robaszkiewicz@muzeumgniezno.pl>
Muzeum Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 1
62-200 Gniezno
Polub nas na Facebooku! <https://www.facebook.com/mpppgniezno>
www.muzeumgniezno.pl <http://muzeumgniezno.pl/> e:
sekretariat@muzeumgniezno.pl <mailto:sekretariat@muzeumgniezno.pl>
t: 61 426 46 41
f: 61 426 48 41

NIP: 784-10-10-561
REGON: 639755382

Zasady przetwarzania przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
danych osób fizycznych określone są w komunikacie dostępnym na naszej
stronie internetowej: http://www.muzeumgniezno.pl/pl/rodo

Informacja Publiczna Centrala przez Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na  zapytanie - Informacja Publiczna

Z poważaniem

--
Elżbieta Głuch

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
Sekretariat
32/ 254 60 98

wniosek o informację przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej dostępności głównej siedziby Muzeum Ziemi Wieluńskiej
informuję, że:

Ad 1) Muzeum Ziemi Wieluńskiej, ul. G. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń

Ad 2) Nie

Ad 3) Nie

Ad 4) Nie dotyczy

Ad 5) Nie

Ad 6) Nie dotyczy

Ad 7) nie

Ad 8) Nie

Ad 9) Tak, szereg warsztatów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Ad 10 a) W przypadku gdy muzeum odwiedzają grupy osób, lub osoby
indywidualne z niepełnosprawnością intelektualną, wówczas przewodnicy
przygotowują eksponaty, które można dotykać,

Ad 10 b) nie

Ad 10 c) nie

Ad 10 d) nie

Ad 10 e) nie

Ad 11) nie

Ad 12) tak

--
W razie pytań proszę o kontakt
tel. 43 843 43 34

Agnieszka Kościarz
główna ksiegowa
Muzeum Ziemi Wieluńskiej
www.muzeum.wielun.pl

Anieta przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

1. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

ul. Gołębia 1

o5-807 Podkowa Leśna

2. Do muzeum można wejść z psem asystującym.

3. Do instytucji można wejść z psem nieasystującym, który:

4.

a. Posiada kaganiec

b. Jest prowadzony na smyczy

c. Pies powinien być niewielki

d. Nie niebezpieczny dla ludzi i zabytków.

5. Do muzeum można wejść też z innymi zwierzętami niewielkimi,
trzymanymi na rękach.

6. Za zwierzęta nie pobieramy opłat.

7. Zapewniamy dostęp dla osób niepełnosprawnych

8.

a. Mamy pojazd dla wózków

b. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną
sprawnością.

c. Mamy miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych

d. Są opisy w alfabecie Braillea

e. Nie mmay kontrastowych oznaczeń ułatwiających orientacje osobom z
niepełnosprawnością wzoku

f. Mamy obniżony blat w miejscu obsługi gości

g. Nie mamu szerokiego ciągu komunikacyjnego bez przeszkód.

h. Mamy przewopdnik dla średniwidzących, wirtualne Stawisko -
prezentacje z językiem migowym.

9. Muzeum zapewniaaktywności przystosowane dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami.

10.

a. Są eksponaty, które można dotchnąć.

b. Wydarzenia nie są tłumaczone na jężyk migowy

c. Nie posiadamy materiałów z autodeskrypcją

d. Opisy eksponatów są napisane w języku łatwym do przeczytania.

11. Nie mamy miejsca wydzielonego do przewijania
dziecka.

12. Budynek został zbudownay przed 1995 rokiem.

Joanna Krupińska

Sekretariat

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

ul. Gołębia 1

05-807 Podkowa Leśna

tel. 22 758 93 63

e-mail: stawisko@stawisko.pl

<http://www.stawisko.pl/> www.stawisko.pl

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

informacje przez Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich 1

-Dzień dobry
W załączeniu udostępniamy informacje

Anna Gronkowska
16 621 54-37

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BAĆKOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug_backowice@pro.onet.pl> o 2019-07-10 22:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-11 11:55

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Regionalne w Siedlcach 2

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 08.07.2019 r., przesłany drogą elektroniczną dotyczący dostępności budynku zawiadamiam:

Ad. 1) Nazwa instytucji i adres siedziby są udostępnione na stronie biuletynu BIP www.muzeumsiedlce.art.pl

Ad. 2) Do placówki muzeum dopuszcza się wejście osoby z psem asystującym, zgodnie z art.2 pkt 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018, poz. 511 z późn.zm.)

Ad. 3) Termin „pies asystujący” zamyka katalog możliwej asysty zwierzęcej dla osoby zwiedzającej, nie dopuszcza się wejścia na terem Muzeum, innego psa niż asystujący.

Ad. 4) Nie dotyczy

Ad. 5) Nie dopuszcza się wejścia z innymi zwierzętami niż pies asystujący

Ad. 6) Wejście z psem asystującym nie podlega dodatkowej opłacie.

Ad. 7) Po budynku Muzeum mogą się poruszać osoby z niepełnosprawnościami, pozwalającymi na pokonanie schodów.

Ad. 8) Instytucja nie zapewnia rozwiązań zawartych w lit a-h.

Ad. 9) Muzeum, nie posiada specjalnego programu przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami, osoby uczestniczące w warsztatach wykonują zadania w miarę swoich możliwości, łącznie z grupą.

Ad. 10) Instytucja nie zapewnia rozwiązań zawartych w lit a-e.

Ad. 11) W budynku Muzeum nie ma oddzielnie wyznaczonego miejsca do nakarmienia lub przewinięcia dziecka?

Ad. 12) Budynek, w którym mieści się Muzeum, został wybudowany przed 1995 rokiem.

Z poważaniem

Gabriela Olszyna

Muzeum Regionalne w Siedlcach

ul. Piłsudskiego1, 08-110 Siedlce

Tel. 25 63 274 70, 25 63 274 79

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez WĄCHOCK

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@wachock.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2019-07-10 23:45

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Odpowiedź na wniosek przez Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku 1

Dzień dobry,
w załączniku znajduje się odpowiedź na przesłany przez Państwa wniosek o
udzielenie informacji.

Marika Mrozińska
Sekretariat
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Z. Arentowicza we Włocławku
e-mail: kontakt@biblioteka.wloclawek.pl
tel. 54 231 55 50

Wydatki Gminy Istebna na promocję w mediach przez ISTEBNA

Dzień dobry,

Wydatki Gminy Istebna na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

2015 rok 15 632,07 zł

2016 rok 2503,00 zł

2017 rok 2962,61 zł

2018 rok 30 911,80 zł

Pozdrawiam,

Oliwia Szotkowska

Gminny Ośrodek Kultury,

Promocji, Informacji Turystycznej

I Biblioteka Publiczna w Istebnej

43-470 Istebna 68

Tel. +48 33 855 61 58

<http://www.istebna.eu> www.istebna.eu

Re: Fwd: Wniosek o informację przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Dzień dobry, odpowiedzi zaznaczone są na czerwono.
 
Tomasz Bartnik
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie