Przeczytano: Wniosek o informację przez DOROHUSK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@dorohusk.com.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 07:45.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez HAŃSK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@hansk.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informację przez RADECZNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@gminaradecznica.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-16 07:45

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez ŁUKOWA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@lukowa.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację przez DUBIENKA

Twoja wiadomość

Do: gmina@dubienka.eurzad.eu
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:47.

Przeczytane: Wniosek o informację przez TRZYDNIK DUŻY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugtrzydnik@ops.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-16 07:49

Przeczytano: Wniosek o informację przez JABŁOŃ

Twoja wiadomość

Do: ugjablon@jablon.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:50.

Przeczytano: Wniosek o informację przez WOJCIESZKÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:48.

Przeczytano: Wniosek o informację przez KRASNYSTAW

Twoja wiadomość

Do: miasto@krasnystaw.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:49.

Przeczytano: Wniosek o informację przez KAMIONKA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ugkamionka.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:50.

Przeczytano: Wniosek o informację przez BIŁGORAJ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminabilgoraj.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 07:53.

Przeczytano: Wniosek o informację przez STARY BRUS

Twoja wiadomość

Do: ug@starybrus.lublin.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:57.

Przeczytano: Wniosek o informację przez DZWOLA

Twoja wiadomość

Do: ugdzwola@mbnet.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:58.

Przeczytano: Wniosek o informację przez ABRAMÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@abramow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:34

odczytano w dniu 2019-07-16 08:01.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez ŁABUNIE

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 16
lipiec 2019 do "uglabunie@labunie.pl" <uglabunie@labunie.com.pl> z tematem
"Wniosek o informację".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez WOLA MYSŁOWSKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: urzad@wolamyslowska.com.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2019-07-16 06:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Re: Wniosek o informację przez SŁAWATYCZE

Dzień dobry.

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publiczne, Urząd
Gminy w Sławatyczach podaje żądane informacje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? *-* *NIE*
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?*-* *NIE DOTYCZY*
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?*- 68 STRON*
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej *-*

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/slawatycze/2883.pdf

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)*-
PRACOWNICY URZĘDU*
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? *- NIE DOTYCZY*
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?*-
WYŁOŻENIE*
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.*- 31. 05.
2019 r.*
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. *- 28. 06. 2019 r.*
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? *- 2 RADNYCH*
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?*- 0*
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?*- 0*
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?*- NIE
DOTYCZY*
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
dotyczy)*- NIE DOTYCZY*
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? *- NIE DOTYCZY*
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? *- NIE
DOTYCZY*
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? *- NIE DOTYCZY*
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia?*- NIE DOTYCZY*
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? *- NIE DOTYCZY*

Pozdrawiam

/-/ Gerard Skalski

Sekretarz Gminy Sławatycze

W dniu 16.07.2019 o 06:35, sprawa-14032@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o informację przez Zamość

Twoja wiadomość

Do: mayor@zamosc.um.gov.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 08:17.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez KRAŚNICZYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@krasniczyn.gmina.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację przez Biała Podlaska

Twoja wiadomość

Do: um@bialapodlaska.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 08:25.

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁUKÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.lukow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 08:23.

Odpowiedź na wniosek przez STOCZEK ŁUKOWSKI 1

Odpowiedź w załączeniu

Przeczytano: Wniosek o informację przez IZBICA

Twoja wiadomość

Do: ugizbica@mbnet.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 08:37.

Przeczytane: Wniosek o informację przez SUSIEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@susiec.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-07-16 08:39

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez GOŚCIERADÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@goscieradow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.