Fwd: informacja dotycząca raportu o stanie gminy przez ŁASZCZÓW

------ Oryginalna wiadomość --------
Od: "piwkowska@laszczow.pl" <piwkowska@laszczow.pl>
Do: sprawa-13974@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Data: 16 lipiec 2019 o 10:57
Temat: informacja dotycząca raportu o stanie gminy

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16 lipca 2019r. o udostępnienie
informacji publicznej informuję, że:
1) radni nie podejmowali uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy,
2) link - nie dotyczy,
3) raport liczy 81 stron,
4) link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej -
https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=125
5) raport opracowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Łaszczowie,
6) koszt opracowania raportu - nie dotyczy,
7) pierwsze podanie raportu do publicznej wiadomości - zamieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej,
8) data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości - 30.05.2019r.
9) Rada obradowała nad raportem o stanie gminy na sesji w dniu 14 czerwca 2019r.
10) 1 radny zabrał głos w debacie nad raportem,
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie nad raportem - 0,
12) 0 mieszkańców wypowiedziało się w debacie nad raportem,
punkty 13-19 - nie dotyczy (nie wprowadzano żadnych ograniczeń czasowych, ani
innych).

Z poważaniem
Danuta Piwkowska
Insp.ds samorządowych i organizac.
Urząd Miejski w Łaszczowie

Przeczytano: Wniosek o informację przez DRELÓW

Twoja wiadomość

Do: drelow@drelow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 11:28.

Odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej przez WOLA MYSŁOWSKA

Witam. W odpowiedzi na zapytanie w trybie ustawy o dostępie do
informacji publicznej udzielamy odpowiedzi w kolejności zadanych pytań:
Ad.1. Nie,
Ad.2. nie dotyczy,
Ad.3. 18 stron,
Ad.4. BIP Gminy Wola Mysłowska, zakładka: Raport o stanie Gminy,
Ad.5. pracownicy urzędu,
Ad.6. nie dotyczy,
Ad.7. pełny tekst Raportu został wyłożony oraz przekazany radnym w dniu
30 maja 2019r.
Ad.8. 30.05.2019r.
Ad.9. 28.06.2019r.
Ad.10. 0,
Ad.11. 0,
Ad.12. 0,
Ad.13. nie,
Ad.14. nie dotyczy,
Ad.15. nie dotyczy,
Ad.16. nie dotyczy,
Ad.17. nie dotyczy,
Ad.18. nie dotyczy,
Ad.19. nie dotyczy.

Z poważaniem: Sekretarz Gminy Wola Mysłowska Michał Zarzycki.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez STOCZEK ŁUKOWSKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@stoczeklukowski.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez LUBAWA 1

Dzień dobry,
W związku z przesłanym wnioskiem o udostępnienie informacji przesyłam
odpowiedź w załączniku.

Aleksandra Ennassiri
Promocja UG Lubawa
89 645 54 20
W dniu 2019-07-12 o 08:16, sprawa-9071@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o informację przez SEROKOMLA

Twoja wiadomość

Do: gmina-serokomla@go2.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 12:08.

Re: Wniosek o informację - Gmina Piszczac przez PISZCZAC 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2019r. informuję, iż:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
*Odp. : NIE*

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
*Odp.:  Nie dotyczy*

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
*Odp.:  51 stron*

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
*http://piszczac.biuletyn.net/?bip=2&cid=469&id=220972*

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
*Odp.: pracownicy Urzędu Gminy Piszczac*

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
*Odp.:  Nie dotyczy*

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
*Odp.: publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie w Biurze
Rady Gminy*

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
*Odp.: 2019-05-31 godz. 14:48*

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
*Odp.:  26 czerwca 2019, godz. 14:00*

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
*Odp.:  2 radnych*

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
*Odp.: 0*

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
*Odp.: 0*

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
*Odp.: Nie*

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
*Odp.: Nie dotyczy*

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
*Odp.: Nie dotyczy*

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
*Odp.: Nie dotyczy*

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
*Odp.: Nie dotyczy*

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
*Odp.: Nie dotyczy*

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
*Odp.: Nie dotyczy*

--

FW: Wniosek o informację przez None 2

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Regulaminem Obiektu w pomieszczeniach Zamku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psa przewodnika i psa asystującego z certyfikatem, natomiast na dziedzińcach Zamku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez uwięzi.

Skrzydło północne Zamku, zmodernizowane w 2015 r. zostało w pełni przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (podjazdy, schodołazy, windy, toalety dla osób z ograniczoną sprawnością). Pozostałe skrzydła Zamku w miarę możliwości są modernizowane i dostosowywane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. podczas remontu portierni i stanowiska kasowego w skrzydle wschodnim uwzględniono potrzebę obniżenia blatu i dostępności materiałów reklamowych dla osób poruszających się na wózkach.

Zamek nie posiada parkingu samochodowego, ale wokół instytucji na terenie należącym do miasta wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Od 2018 roku na dziedzińcu menniczym prezentujemy makietę Zamku wykonaną z brązu w skali 1:100, którą Zamek zamówił przede wszystkim z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących. Opatrzona jest opisami w kilku językach, a także pismem Braille’a oraz dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jest samorządową instytucją kultury i został wybudowany przed 1995 rokiem.

Z poważaniem

Urszula Gruszecka

Dział Administracji

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Tel. 91 43 48 337

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jako administratora danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1). Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamek Książąt Pomorskich (Polityka Prywatności) dostępna jest pod tym linkiem:

http://bip.zamek.szczecin.pl/35/71/obowiazek-informacyjny-rodo.html

Przeczytano: Wniosek o informację przez WOHYŃ

Twoja wiadomość

Do: wohyn@home.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 12:35.

raport o stanie gminy - Baranów (lubelskie) przez BARANÓW 1

Dzień dobry

Przesyłam w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania w sprawie raportu o
stanie gminy.

Pozdrawiam

Stanisław Włodarczyk

Sekretarz Gminy Baranów

Tel. Wewnętrzny: 28

Urząd Gminy Baranów
ul. Rynek 14

24-105 Baranów

Tel. 81 883-40-27 lub 81 883-40-45

Fax. 81 883-40-41

www.gminabaranow.pl <https://www.gminabaranow.pl/>

Re: Wniosek o informację przez TELATYN

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję iż:

Ad. 1) Nie

Ad. 2) brak

Ad. 3) 42

Ad. 4)
https://ugtelatyn.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//0RAPORT_O_STANIE_GMINY_TELATYN(2)_%E2%80%94_kopia.pdf

https://ugtelatyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=172&p1=szczegoly&p2=1393677

Ad. 5) Pracownicy Urzędu Gminy Telatyn

Ad. 6) nie dotyczy

Ad. 7) BIP

Ad. 8) 2019-05-31

Ad. 9) 2019-06-28

Ad. 10) 0

Ad. 11) 0

Ad. 12) 0

Ad. 13) nie dotyczy

Ad. 14) j.w

Ad. 15) j.w

Ad. 16) j.w

Ad. 17) j.w

Ad. 18) j.w

Ad. 19) j.w

Małgorzata Bryk

Urząd Gminy Telatyn

tel. 84 66 13 110

W dniu 16.07.2019 o 06:35, sprawa-14050@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informację przez STOCZEK ŁUKOWSKI

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazuję
poniższe dane:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? *Nie *
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? *(nie dotyczy)*
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *29 str.*

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej -*Zarządzenie nr 13/19**
*

*https://ugstoczeklukowski.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt173&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu9&value%5B1%5D=28*

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) -
*pracownicy urzędu*
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? *(nie dotyczy)*
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
*umieszczenie w BIP*
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
*3**0.05.2019 r.*
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. *21.06.2019 r.*
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? *4*
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? *0*
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *0*
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?*(nie
dotyczy)*
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
dotyczy)*(nie dotyczy)*
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? *(nie dotyczy)*
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? *(nie
dotyczy)*
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? *(nie dotyczy)*
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia? *(nie dotyczy)*

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? *(nie dotyczy)*

Z poważaniem

insp. Katarzyna Buczek

Urząd Gminy w Stoczku Łukowskim

tel. 25 797 00 47

OR.1431.79.2019 przez BLACHOWNIA 1

W załączeniu przekazuję pismo dot. wniosku o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 07 lipca br.

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

Re: Wniosek o informację przez LUBARTÓW

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-13969@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek, informuję:

1) Nie.

2) Nie dotyczy.

3) Raport o stanie Gminy Lubartów za 2018 rok liczy 78 stron.

4)
https://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=349&p1=szczegoly&p2=1393582

5) Raport o stanie Gminy Lubartów za 2018 rok przygotowali pracownicy
Urzędu Gminy Lubartów.

6) Nie dotyczy.

7) Umieszczenie Raportu o stanie Gminy Lubartów za 2018 rok w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu miny Lubartów.

8) 30 maja 2019 r.

9) 27 czerwca 2019 r.

10) 0.

11) 0.

12) 0.

13) Nie.

14) Nie było ograniczeń.

15) Nie było ograniczeń.

16) Nie było ograniczeń.

17) Nie było ograniczeń.

18) Nie było ograniczeń.

19) Mieszkańcy nie zabrali głosu w sprawie Raportu o stanie Gminy
Lubartów za 2018 rok.

Z poważaniem,
Katarzyna Brzozowska
Sekretarz Gminy Lubartów
tel. (81) 854 59 07

Urząd Gminy Lubartów
ul. Lubelska 18A
21-100 Lubartów
tel. (81) 855 35 86

inf. publiczna raport przez SOSNÓWKA 1

Witam

W załączeniu przesyłam stosowne informacje dotyczące raportu o stanie Gminy

Pozdrawiam

Jan Kwiecień

Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - MOK Piotrków Tryb. przez Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim 2

Dzień dobry

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, przesyła odpowiedź na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej (w załączniku).

Agnieszka Stankowska

kancelaria MOK

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez WOJCIESZKÓW

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Działając na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej, poniżej przedstawiam odpowiedź na pytania
zawarte we wniosku:

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Odpowiedź - NIE

2. Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY

3. Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Odpowiedź - 84 strony

4. Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

Odpowiedź - https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=188
<https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=188&p1=szczegoly&p2=139
9295> &p1=szczegoly&p2=1399295

5. Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Odpowiedź - Raport przygotowywali pracownicy Urzędu Gminy Wojcieszków.

6. Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY

7. Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Odpowiedź - Raport pierwszy raz do publicznej wiadomości został podany
poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

8. Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

Odpowiedź - tablica ogłoszeń - 3 czerwca 2019r., BIP - 18 czerwca 2019r.

9. Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
raport o stanie gminy.

Odpowiedź - 28 czerwca 2019r.

10. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Odpowiedź - 1 radny;

11. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?

Odpowiedź - Nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

12. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Odpowiedź - Nie wypowiedział się żaden mieszkaniec.

13. Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Odpowiedź - NIE.

14. Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

15. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

16. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

17. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

18. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

19. Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

Z poważaniem,

Piotr Goławski

Urząd Gminy Wojcieszków

Ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków

Tel. /25/ 755 41 01

Ta wiadomość oraz jej załączniki skierowane są do osoby lub jednostki, do
której jest adresowana i może zwierać informacje zastrzeżone lub poufne oraz
prawnie chronione, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Jeśli nie
jest Pan/Pani właściwym adresatem niniejszej wiadomości, jakiekolwiek jej
rozpowszechnianie, przeglądanie, powielanie lub inne wykorzystanie jest
ściśle zabronione. Jeżeli otrzymanie niniejszej wiadomości jest efektem
pomyłki lub błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usuniecie
wiadomości wraz z załącznikami.

odpowiedź na wniosek przez STANIN

W odpowiedzi na wniosek o udostępnieni informacji publicznej udzielam
następujących odpowiedzi:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym?

Odp. NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Odp. Nie dotyczy
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Odp. 57 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

Odp. https://stanin.pl/raport-o-stanie-gminy-stanin-za-rok-2018/
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Odp. Pracownicy urzędu
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

Odp. Nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Odp. Umieszczenie w BIP
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

Odp. 31.05.2019
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.

Odp. 26.06.2019
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Odp. 3
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Odp. 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Odp. 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Odp. nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Odp. Nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca

Odp. Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Odp. Nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Odp. Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Odp. Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Odp. Nie dotyczy

Urząd Gminy Stanin

Stanin 62

21-422 Stanin

Tel. 25 798 11-18

e-mail <mailto:stanin@stanin.pl> stanin@stanin.pl

Przeczytano: Wniosek o informację przez BEŁŻEC

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@belzec.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 14:36.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez TRAWNIKI 1

Urząd Gminy Trawniki w załączeniu przekazuje odpowiedź na informację
publiczną zawartą w e- mailu z dnia 16.07.2019r.

Urząd Gminy Trawniki

Magdalena Madej

81/ 58-56-018

wniosek o informację publiczną przez Muzeum Sztuki w Łodzi

Szanowni Państwo

W związku z przesłanym wnioskiem o informację publiczną z dnia 8 lipca b.r.
uprzejmie odpowiadamy:

1) Nazwa instytucji i adres siedziby

MUZEUM SZTUKI W ŁODZI

Ul. Więckowskiego 36

90-734 Łódź

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?

Tak, pies przewodnik jest akceptowany.

3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?

Niedozwolone jest wprowadzanie na teren Muzeum zwierząt, z wyjątkiem psa
przewodnika.

4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

-

a. posiadanie kagańca

-

b. prowadzenie na smyczy

-

c. określona wielkość

-

d. określona rasa

-

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?

Niedozwolone jest wprowadzanie na teren Muzeum innych zwierząt.

6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

Nie.

7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?

Tak.

8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków - tak.

b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością - tak.

c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością

d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille'a

e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku

f. obniżony blat w miejscu obsługi gości

g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód

h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami?

Tak. Są to zarówno akcje cykliczne i jednorazowe. Cyklicznie m.in. Dzień
Wolnej Sztuki, organizowany w kwietniu, jest dedykowany osobom z
niepełnosprawnościami narządów zmysłów: dzieła są audiodeskrybowane,
przygotowywane są tygflografiki.

Działania jednorazowe to warsztaty przeznaczone dla grup zorganizowanych -
podopiecznych różnorodnych fundacji bądź osób stowarzyszonych w związkach
osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo Muzeum Sztuki w Łodzi w programie szkoleń prowadzonych przez Dział
Edukacji uwzględnia uwarunkowania pracy z osobami z różnymi
niepełnosprawnościami. W 2019 roku odbyło się trzydniowe szkolenie
"Kreatywność w Edukacji Muzealnej. Działania Wspólne". 1/3 szkolenia była
poświęcona gościom o specjalnych potrzebach. Odbyły się następujące bloki:
"Muzeum dotyku, cz. 1. Audiodeskrypcja dzieła, audiodeskrypcja przestrzeni.
Warsztat"; "Muzeum dotyku, cz. 2. Tyflografika. Warsztat"; "Muzeum dotyku,
cz. 3. Edukacja wizualna dla osób niewidomych i słabo widzących. Warsztat";
"Muzeum migów. Abecadło PJM dla edukatora muzealnego. Warsztat"; "Muzeum bez
niespodzianek. Edukacja dla gości ze spektrum autyzmu. Warsztat".

10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać

Nie. Z racji charakteru zbiorów - dzieła sztuki to unikaty istniejące
wyłącznie w jednym egzemplarzu - muzeum nie udostępnia dzieł zwiedzającym.
Niemniej, Dział Edukacji okazuje przygotowane dla osób z niepełnosprawnością
wzroku profesjonalne kopie wybranych dzieł, wykonane bądź w identycznych
materiałów w identycznej skali (metal, drewno - meble, rzeźby), bądź z
materiałów zastępczych (styrodur - rzeźby, wikol na drukowanym podobraziu -
obrazy, itp).

b. wydarzenia tłumaczone na język migowy

Tylko wydarzenia dedykowane osobom z niepełnosprawnością słuchu obejmują
używanie Polskiego Języka Migowego - są one prowadzone w całości tylko i
wyłącznie w PJM. Dwie edukatorki Muzeum Sztuki w Łodzi władają PJM na
poziome B2 (umiejętności potwierdzone egzaminem).

c. materiały z audiodeskrypcją

W witrynie https://zasoby.msl.org.pl/ można znaleźć przygotowane przez Dział
Edukacji audiodeskrypcje wybranych eksponatów, nagrane przez lektora.

d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania

W witrynie https://zasoby.msl.org.pl/ można znaleźć przygotowane przez Dział
Edukacji opisy wybranych eksponatów, napisane z myślą o osobach z wyzwaniami
kognicyjnymi uproszczonym językiem polskim, wzorowanym na regułach
sformułowanych dla angielszczyzny przez Charlesa Kay'a Ogdena. Towarzyszą im
piktogramy, wzorowane na tzw. piktogramach szwedzkich.

e. INNE (jakie?)

W witrynie https://zasoby.msl.org.pl/ można znaleźć przygotowane przez Dział
Edukacji filmy w PJM z opisami wybranych eksponatów, nagrane przez lektorów
PJM.

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?

Tak, instytucja dysponuje przestrzenią do przewinięcia dziecka.

12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

Tak.

Z wyrazami szacunku,

Inga Sałek

Sekretariat

Muzeum Sztuki w Łodzi

Przeczytano: Wniosek o informację przez TRZEBIESZÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@trzebieszow.gmina.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-17 07:35.