wniosek o informację publiczną przez CZERWIONKA-LESZCZYNY 1

W załączeniu miesięcznik “Kurier” (czerwiec).

Z poważaniem,

Hanna Piórecka-Nowak
Rzecznik prasowa
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
tel. 32/429 59 44
kom.: 795 590 918

www.czerwionka-leszczyny.pl

RE: Wniosek o informację przez KAMIEŃ 2

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lipca 2019 r. przesyłamy odpowiedzi na pytania.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? - NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? - NIE
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? - 58
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej - https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_gminy.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) – pracownicy urzędu gminy
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? - nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? – radni gminy, BIP
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. – radni 30 maja 2019 r., BIP 31 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. – 27 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? - 5
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? - 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? – 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? - NIE
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) – nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? - nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? - nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? - nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? – nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? - nie dotyczy

Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
22-113 Kamień
tel. (82) 567 15 51
sekretariat@kamien.gmina.pl

odpowiedź przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie 1

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Renata Łazor
Kierownik Działu Administracji i Obsługi
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
tel. 74 64 64 656

Klauzula poufności:
Informacje, które zawiera niniejsza korespondencja (wraz z załącznikami)
są poufne i skierowane tylko i wyłącznie do adresata. Jeśli e-mail
odebrany został przypadkowo lub w wyniku zaistniałej pomyłki przez osobę
inną niż adresat, uprzejmie prosimy odbiorcę o natychmiastowe
powiadomienie nadawcy poprzez e-mail zwrotny i usunięcie wiadomości ze
swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami. Jeżeli odbiorca nie jest
adresatem wiadomości, niniejszym informujemy, iż zapoznawanie się z
treścią, którą ona zawiera, jej kopiowanie i rozpowszechnianie jest
nieuprawnione.

Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury odnajdziecie Państwo na stronie
internetowej pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/dok/18754

Udostępnienie informacji, Urząd Gminy Krzczonów przez KRZCZONÓW

Dzień Dobry
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
-
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
11 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
http://www.krzczonow.eurzad.eu
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport przygotowali pracownicy urzędu.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
0
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Umieszczenie w BIP, wyłożenie do wglądu oraz odczytanie na sesji rady
gminy
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
30.05.2019
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
25.06.2019
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
0
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?
0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
NIE
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
NIE BYŁO OGRANICZEŃ
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
NIE
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
NIE BYŁO
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu?
NIE BYŁO

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia?
NIE BYŁO
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
NIE BYŁO

Pozdrawiam!
Marzena Merska-Rakotoarivo
Urząd Gminy Krzczonów

RE: Wniosek o informację przez Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 2

Dzień dobry

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

RE: Wniosek o informację przez URZĘDÓW 1

Urząd Miejski w Urzędowie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Magdalena Szumna

Biuro Rady Miejskiej w Urzędowie

Odpowiedz na zapytanie UMIG w Oleśnicy przez OLEŚNICA

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lipca 2019 r., w sprawie udzielenia
informacji:
"Czy w gminie prowadzone są media ".

Informujmy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, od roku 2009 r. wydawane
jest samorządowe pismo Społeczno - Kulturalne Gminy Oleśnica pt.
Oleśnickie Echa.

Dział, który zajmuje się przygotowaniem i składaniem materiałów do gazetki,
to dział PROMOCJI. Druk prowadzony jest przez profesjonalną drukarnię
NADWISLAŃSKĄ z siedzibą w Tarnobrzegu.

Czasopismo wydawane jest trzy razy w roku w nakładzie 800 egzemplarzy
bezpłatnie.
Gazetka w formie PDF udostępniona jest na stronie gminy
<https://gminaolesnica.pl/> https://gminaolesnica.pl/
oraz stronie biblioteki http://www.gbpolesnica.naszabiblioteka.com/ w
zakładce Oleśnickie Echa

Czasopismo zarejestrowane jest w sądzie i ma nadany numer ISSN 2080-8860.
To tu znajduje się najwięcej informacji o działalności kulturalnej na
terenie gminy Oleśnicy umieszczanych
w artykułach tego samorządowego czasopisma, które jest kompendium i bazą
danych o gminnych wydarzeniach.
W nim zawarte są bieżące informacje dotyczące szeroko rozumianej kultury,
jak i wydarzeń z przedszkola, szkoły, biblioteki
czy stowarzyszeń działających na terenie Oleśnicy. Jest to czasopismo, do
którego starannie wybiera się teksty i zdjęcia

Ponadto o wydarzeniach w Mieście i Gminie Oleśnica można przeczytać w
różnych źródłach.
Gmina Oleśnica posiada bowiem stronę internetową, na której prezentowane są
i umieszczane aktualne informacje o organizowanych przedsięwzięciach tj.
uroczystościach, imprezach np. Dzień Oleśnicy, koncertach, dożynkach,
spotkaniach, warsztatach. Na stronie można również przeczytać o powstaniu
ważnych obiektów np. boiska przy hali sportowej czy o rewitalizacji Oleśnicy
oraz przyległych do niej miejscowościach .
Artykuły poświęcone tym przedsięwzięciom są starannie przygotowane oraz
wzbogacone o galerię zdjęć, która z pieczołowitością je dokumentuje.
Takie i inne informacje znajdują się na stronie:
<https://gminaolesnica.pl/> https://gminaolesnica.pl/.

Innymi źródłami wiedzy o naszej gminie i działalności są strony internetowe
szkoły, przedszkola oraz biblioteki. Tam znajdziemy informacje nie tylko z
tych placówek, ale też z miasta i gminy Oleśnica. Takie wiadomości można
przeczytać na stronach: <https://pspolesnica.edupage.org/>
https://pspolesnica.edupage.org/,
<https://przedszkoleolesnica.szkolnastrona.pl/>
https://przedszkoleolesnica.szkolnastrona.pl/,
<http://www.gbpolesnica.naszabiblioteka.com/>
http://www.gbpolesnica.naszabiblioteka.com/. Wiedząc, że najlepszym źródłem
informacji są portale społecznościowe, niektóre z placówek prowadzą fanpage
na Facebooku, można je szybko wyszukać wpisując
w wyszukiwarkę całą nazwę.

Poniżej wydatki podniesione na działalność promocyjną w poszczególnych
latach:

2015 - 72.000,00 PLN

2016- 95.000,00 PLN

2017 - 122.000,00 PLN

2018 - 136.000,00 PLN

Informację sporządziła i przygotowała:
Beata Brykowska Pracownik UMiG Oleśnica

Tel. 41 3774036 wew.22

Odpowiedź na wniosek z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie Raportu o Stanie Gminy Nałęczów przez NAŁĘCZÓW 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16 lipca 2019 r. w
sprawie Raportu o Stanie Gminy Nałęczów.

--
"Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej".
--------------------------
Pozdrawiam
Teresa Ząbroń
Urząd Miejski w Nałęczowie

Gmina Podedwórze przez PODEDWÓRZE 1

Dzień dobry

W załączeniu  odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Bożena Zaim

Inspektor UG

Informacja publiczna - odpowiedź 17.07.2019 publikacje, promocja przez None 2

Dzień dobry,
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesyłam odpowiedź pana burmistrza Wojciecha Karola Iwaszkiewicza, dotyczącą publikatorów (wydawnictwo własne prowadzone przez Giżyckie Centrum Kultury „Moje Giżycko”, tu aktywny link do pobrania wydanych do tej pory numerów pisma http://mojegizycko.pl/kulturaln-e-gizycko/miesiecznik-moje-gizycko/ <http://mojegizycko.pl/kulturaln-e-gizycko/miesiecznik-moje-gizycko/> i wydatków, związanych z promocją miasta w mediach.
Z poważaniem

Małgorzata Kulas-Szyrmer

Małgorzata Kulas-Szyrmer
Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej
Urząd Miejski w Giżycku
Witryna sieci Web: www.mojegizycko.pl <http://www.mojegizycko.pl/>
Telefon: +48 87 7324 137 | Faks: 874 285 241
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Re: Informacja publiczna - odpowiedź 17.07.2019 publikacje, promocja przez None 1

Proszę o potwierdzenie otrzymania korespondencji

Małgorzata Kulas-Szyrmer
Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej
Urząd Miejski w Giżycku
Witryna sieci Web: www.mojegizycko.pl <http://www.mojegizycko.pl/>
Telefon: +48 87 7324 137 | Faks: 874 285 241
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Re: Wniosek o informację przez Muzeum Miasta Zgierza 1

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

pozdrawiam

Robert Starzyński
Dyrektor Muzeum Miasta Zgierza
_____________________________
Muzeum Miasta Zgierza
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21
95 - 100 Zgierz
42 719 05 09

www.muzeumzgierz.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat:
Wniosek o informację

Data:
Mon, 08 Jul 2019 04:46:01 -0000

Nadawca:
sprawa-13809@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiedź-Do:
sprawa-13809@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Adresat:
muzeum@miasto.zgierz.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

Prosimy o:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-13809@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.informacjapubliczna.org
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

wezwanie do usunięcia braków formalnych we wniosku o informację publiczną przez None 1

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W załączeniu przesyłam wezwanie do usunięcia braków formalnych w
otrzymanym wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Mirosław Kałuski - Sekretarz Gminy

Informacja publiczna przez STARCZA 1

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, w załączeniu przesyłam
wnioskowane informacje.

Z poważaniem

Ilona Ciura

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Starczy

Ul. Gminna 4

42-261 Starcza

Tel./fax. 34 31 40 334

RE: Wniosek o informację przez POTOK WIELKI 1

Urząd Gminy w Potoku Wielkim przesyła w załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.07.2019r.

RE: Wniosek o informację przez KURÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Raportu o stanie gminy, przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu
o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Rada Gminy Kurów nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? - nie dotyczy
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Raport o stanie gminy Kurów za 2018 rok liczy – 109 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.kurow.eu/bip/87_ugkurow/fckeditor/file/2019/Zarzadzenia/05-maj/Zarz_42-2019.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Raport przygotowywali pracownicy Urzędu Gminy Kurów wraz z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?

Nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Raport o stanie Gminy Kurów za 2018 r. radni otrzymali w ustawowym terminie, łącznie
z materiałami na komisję oraz Sesję Rady Gminy.

W dniu 27 maja 2019 r. raport został również zamieszczony na stronie internetowej Gminy Kurów łącznie z zaproszeniem skierowanym do mieszkańców, do wzięcia udziału w debacie na temat raportu.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

27 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.

- 12 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

W debacie na temat Raportu o stanie gminy, w obszernej wypowiedzi, wziął udział 1 radny.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Do zabrania głosu w debacie o stanie gminy nie zgłosił się żaden mieszkaniec.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? - JW.
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? - NIE DOTYCZY
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) – NIE DOTYCZY
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? - NIE DOTYCZY
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? - NIE DOTYCZY
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? – NIE DOTYCZY
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? – NIE DOTYCZY
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? – NIE DOTYCZY

Z poważaniem

Barbara Nowacka - Sekretarz Gminy Kurów

ul. Lubelska 35
24-170 Kurów

tel. 81 88 75 007

fax. 81 88 11 151

Re: Fwd: Wniosek o informację przez REJOWIEC

Rejowiec, dnia 17 lipca 2019 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej
przesyłamy odpowiedzi, zgodnie z ich kolejnością.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Nie

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Nie dotyczy

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

94 stron

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/bip/ugrejowiec_13/fckeditor/file/Raport_o_stanie_gminy//raport_za_2018_GminaRejowiec.pdf

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Pracownicy urzędu

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

nie dotyczy

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Biuletyn Informacji Publicznej

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

31 maja 2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

19 czerwca 2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

5

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

0

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

0

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

nie

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

nie dotyczy

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

nie dotyczy

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

nie dotyczy

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

nie dotyczy

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

nie dotyczy

Artur Krupiński

Urząd Miejski w Rejowcu

W dniu 2019-07-16 o 07:47, Sekretariat UM Rejowiec pisze:
--
Pozdrawiam
Artur Krupiński
Urząd Miejski w Rejowcu
email: akrupinski@gmina.rejowiec.pl

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW 2

Witam!
W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną w załączeniu przesyłam pismo
przewodnie wraz z egzemplarzem Nr 1(114)2019 naszej gazety. Natomiast kolejne
numery prześlę w kolejnych czterech e-mailach. Proszę o przesłanie
potwierdzenia otrzymania każdego z e-maili.


_\--
Pozdrowienia,
Katarzyna Siwiec

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
_[iod@czi24.pl](D:\\ksiwiec\\Desktop\\iod@czi24.pl) _
3\. Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
_<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW 1Witam!
W załączeniu przesyłam egzemplarz Nr 2(115)2019 naszej gazety. Proszę o
potwierdzenie otrzymania e-maila.

_\--
Pozdrowienia,
Katarzyna Siwiec

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, że:
1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
_[iod@czi24.pl](iod@czi24.pl) _
3\. Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
_<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW 1

Witam!
W załączeniu przesyłam egzemplarz Nr 3(116)2019 naszej gazety. Proszę o
potwierdzenie otrzymania e-maila.

_\--
Pozdrowienia,
Katarzyna Siwiec

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, że:
1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
_[iod@czi24.pl](iod@czi24.pl) _
3\. Wi ęcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
_<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>_\--
Pozdrowienia,
Katarzyna Siwiec

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW 1

Witam!
W załączeniu przesyłam egzemplarz Nr 5(113)2018 naszej gazety. Proszę o
potwierdzenie otrzymania e-maila.

_\--
Pozdrowienia,
Katarzyna Siwiec

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, że:
1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
_[iod@czi24.pl](iod@czi24.pl) _
3\. Wi ęcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
_<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SĘDZISZÓW 1

Witam!
W załączeniu przesyłam egzemplarz Nr 4(112)2018 naszej gazety. Proszę o
potwierdzenie otrzymania e-maila.

_\--
Pozdrowienia,
Katarzyna Siwiec

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogolnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, że:
1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w
Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszow;
2\. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e‐mail:
_[iod@czi24.pl](iod@czi24.pl) _
3\. Wi ęcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
_<https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

Odp na info pub z dnia16.07.2019 przez KOŃSKOWOLA

Końskowola, dnia 17 lipca 2019r.

Or.1431.39.2019

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2019r. r na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września2001r.
o dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z
późn.zm.), informuję:

Ad.1 Nie

Ad.2 Nie dotyczy

Ad.3 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=134

Ad.4 https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=134

Ad.5 Pracownicy urzędu

Ad.6 Nie dotyczy

Ad.7 Umieszczony na BIP i stronie internetowej Gminy Końskowola

Ad.8 31 maja 2019r.

Ad.9 26 czerwca 2019r.

Ad.10 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.11 3 mieszkańców

Ad.12 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.13 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.14 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.15 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.16 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.17 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.18 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.19 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Sekretarz Gminy Końskowola

Krzysztof Bartuzi

Wniosek o informację przez PUŁAWY 2

Dzień dobry

Szanowni Państwo,

w załączniku umieściłem odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Łukasz Kołodziej
Wydział Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Puławy
Tel.: 81 458 61 46

odp. na wniosek o udostwępnienie informacji publicznej przez SZASTARKA 1

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. raportu o stanie gminy.
Pozdrawiam serdecznie

Małgorzata Giżka - Urząd Gminy Szastarka
te. 158714130 wewn. 204