odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez PILICA

Dzień dobry, w związku z otrzymanym od Państwa wnioskiem o udzielenie
informacji publicznej przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w
niniejszym wniosku:
1. W Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy, Referat Promocji, Rozwoju Gminy
i Funduszy Zewnętrznych prowadzone są media typu czasopismo.
2. Czasopismo nie jest dostępne w internecie
3. Czasopismo jest zarejestrowane w sądzie
4. Informacja o wydatkach: rok 2015 - 74 574,00 zł; rok 2016- 60 846,00
zł; rok 2017 - 43 546,00 zł; rok 2018 - 55 016,00 zł.
5. W związku ze zbyt dużą wielkością plików pdf przesyłam linki do
ostatnich pięciu numerów czasopisma.

Listopad 2018 -
http://www.pilica.pl/dokumenty/Nasze_Miasto_i_Gmina_Pilica_-_Nr_11_-_listopad_2018.pdf

Grudzień 2018/Styczeń 2019 -
http://www.pilica.pl/dokumenty/Nasze_Miasto_i_Gmina_Pilica_-_Nr_12_01_-_Grudzien-Styczen_2019.pdf

Luty 2019 -
http://www.pilica.pl/dokumenty/Nasze_Miasto_i_Gmina_Pilica_-_Nr_02_-_luty_2019.pdf

Marzec 2019 -
http://www.pilica.pl/dokumenty/Nasze_Miasto_i_Gmina_Pilica_-_Nr_03_-_maj_2019.pdf

Kwiecień 2019 -
http://www.pilica.pl/dokumenty/Nasze_Miasto_i_Gmina_Pilica_-_Nr_04_-_kwiecien_2019.pdf

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości.

Aleksandra Lis
Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Gminy i Funduszy Zewnętrznych
Urząd Miasta i Gminy w Pilicy

Odpowiedź na informację publiczną przez TERESZPOL

SA. 1431.48.2019.IW

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznych z dnia
16.07.2019 r. przekazuję wnioskowane informacje:

1) Rada Gminy Tereszpol nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

2) Nie dotyczy.

3) Raport o stanie Gminy Tereszpol za 2018 rok liczy 64 strony.

4) Link do Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018

https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Katalog-raport-Gmina_10.p
df
<https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Katalog-raport-Gmina_10.p
df>

5) Raport o stanie Gminy Tereszpol za 2018 przygotowali pracownicy
Urzędu Gminy.

6) Nie dotyczy.

7) Sposobem pierwszego podania Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018
do publicznej wiadomości było umieszczenie go w Biuletynie Informacji
Publicznej.

8) Data pierwszego podania Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018 do
publicznej wiadomości - 31 maj 2019 r.

9) Debata nad Raportem o stanie Gminy Tereszpol za 2018 odbyła się na
sesji w dniu 28 czerwca 2019 r.

10) Podczas debaty o stanie gminy Tereszpol zabrało głos 3 radnych.

11) Mieszkańcy Gminy Tereszpol nie zgłosili chęci do udziału w debacie nad
Raportem o stanie gminy.

12) Mieszkańcy Gminy Tereszpol nie wypowiadali się w debacie o stanie
gminy.

13) Nie dotyczy.

14) Nie dotyczy.

15) Nie dotyczy.

16) Nie dotyczy.

17) Nie dotyczy.

18) Nie dotyczy.

19) Nie dotyczy.

Pozdrawiam

Iwona Wasylik

Specjalista ds. obsługi Rady Gminy

odpowiedz na wniosek przez IZBICA 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia

16 lipca 2019 roku dotyczący raportu o stanie gminy.

Z poważaniem,

Anna Chachaj

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Izbicy

ul. Gminna 4

22-375 Izbica

tel: 84 618 30 34

fax: 84 618 30 49

e-mail: ugizbica@mbnet.pl

odpowiedź na wniosek z dnia 16.07.2019 przez TARNOGRÓD 1

Urząd Miejski w Tarnogrodzie przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek
z dnia 16.07.2019 r.

Aneta Petlak

UG CHEŁM - Udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Wniosku o informację przez None

Witam, poniżej zostały udzielone odpowiedzi na przesłane pytania.
Pozdrawiam.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
o samorządzie gminnym?

ODPOWIEDŹ:TAK, radni przyjęli uchwałę.

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do
właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

ODPOWIEDŹ:
https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=636&p1=szczegoly&p2=1410416

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

ODPOWIEDŹ: Raport o stanie gminy liczy 129 stron.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
ODPOWIEDŹ:
https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1393044

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
ODPOWIEDŹ: Raport przygotowali pracownicy urzędu.

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy
było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej,
wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek
inny sposób)?
ODPOWIEDŹ: umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
ODPOWIEDŹ: 30 MAJA 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
raport o stanie gminy.

ODPOWIEDŹ: 27 czerwca 2019 r
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
ODPOWIEDŹ: 1 radny.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o
stanie gminy?

ODPOWIEDŹ: Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w
debacie.

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
ODPOWIEDŹ: patrz odpowiedź w punkcie 11
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy,
np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
dotyczy)
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie
ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też
wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy
też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
ODPOWIEDŹ: żaden mieszkaniec nie zgłosił się do debaty.

Wniosek o dostęp do informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Dziękujemy. Twój wniosek o dostęp do informacji publicznej został wysłany.

Twój wniosek został wysłany do STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH, dnia
18-07-2019 10:31.

Potwierdzenie wysłania wniosku dostaniesz na skrzynkę ePUAP. W każdej chwili
masz do niego dostęp poprzez skrzynkę ePUAP.

Zespół ePUAP

Ponowienie wniosku - obywatelskie przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

W dniu 18 lipca 2019 r. przesłano obywatelskie ponowienie wniosku w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez STRUMIEŃ 1

Dzień dobry,

W związku wpłynięciem do Urzędu Miejskiego w Strumieniu wniosku o
informację publiczną przesyłam w załączniku wskazane informacje.

Pozdrawiam

Agata Bołdys
Referat Rozwoju i Promocji
UM w Strumieniu

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASTKÓW 1

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16-07-2019 r. przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa wniosku:

Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym? *- **NIE*

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? *- **Nie dotyczy*

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *– 69 stron*

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://ugjastkow.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt213&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu56&value%5B1%5D=44

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

*- pracownicy urzędu- ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY JASTKÓW z dnia
28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania „Raportu
o stanie Gminy Jastków za rok 2018 ” przeznaczonego dla Wójta Gminy
Jastków”*

*
*6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?*- Nie dotyczy
*7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

*- 24 maja 2019 r.Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Jastków w sprawie
przyjęcia i wyłożenia Raportu o stanie gminy za rok 2018 r*

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości *- 24 maja
2019r.*
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy *-31 maja 2019r.
*10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? *- w
dyskusji nad raportem udział wziął pełny skład rady – 15 radnych*
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? *– mieszkańcy nie brali udziału w debacie.
*12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *- 0*
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? *- NIE*
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
*- NIE DOTYCZY*
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? *- NIE DOTYCZY*
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? *- NIE
DOTYCZY*
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? *- NIE DOTYCZY*
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia? *- NIE DOTYCZY*
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? *- NIE DOTYCZY*

Z poważaniem,

Andrzej Krak

Sekretarz Gminy Jastków

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-13938@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Urząd Gminy Jastków
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

tel. 81 50 20 425
mail: poczta@jastkow.pl

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 16.07.2019r. - Gmina Włodawa przez WŁODAWA

Dzień dobry
Przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji
publicznej:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
NIE, Rada Gminy Włodawa nie procedowała takiej uchwały.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w
Biuletynie Informacji Publicznej?
Nie dotyczy
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
Raport o stanie Gminy Włodawa za 2018 rok liczy 65 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=213
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport przygotowywali pracownicy Urzędu Gminy Włodawa.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
Nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na
sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włodawa oraz
na stronie internetowej Gminy Włodawa.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włodawa w
dniu 21 maja 2019r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.
Sesja Rady Gminy Włodawa odbyła się 28 czerwca 2019r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
Odpowiedź na to pytanie można odnaleźć w poniższym linku:
https://gmina-wlodawa.sesja.pl/2019/06/28/retransmisja-obrad-xi-sesji-viii-kadencji-rady-gminy-wlodawa/
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
Nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
Nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
Nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne
ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
Nie dotyczy


-------- Oryginalna wiadomość --------
Od: sprawa-14078@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: kancelaria@gmina-wlodawa.pl
Data: 16 lipiec 2019 o 06:35
Temat: Wniosek o informację

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do
informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w
Biuletynie Informacji Publicznej?
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na
sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne
ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres:
sprawa-14078@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348


Dzień dobry,

Pozdrawiam

--
Urząd Gminy we Włodawie
Al. Jana Pawła II 22
tel./fax. 082 5721 234
NIP: 565-12-76-763
Regon: 000550203
e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl


Pozdrawiam
Marta Wawryszuk
Sekretarz Gminy Włodawa
--
Gmina Włodawa
Al. Jana Pawła II 22
tel./fax. 082 5721 234
NIP: 565-14-45-740
Regon: 000550203
e-mail: admin@gmina-wlodawa.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włodawa z siedzibą we
Włodawie
Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa,
adres e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl
Kontakt z Inspektorem ochrony danych: rodo@gmina-wlodawa.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji
oraz w celu,
dla którego zostały nam udostępnione.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania oraz wniesienia
skargi
do organu nadzorczego.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w
siedzibie Urzędu Gminy
we Włodawie oraz na stronie: www.gmina-wlodawa.pl w zakładce klauzula
informacyjna dla interesantów
Urzędu Gminy Włodawa.

Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego
jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w
treść wiadomości
otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju wykorzystanie,
bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot
nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał
ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy poprzez wysłanie odpowiedzi i usunięcie
tego materiału
z komputera.

Informacje o dostępności - Muzeum Warszawy przez Muzeum Warszawy 3

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa prośbę przesyłam informacje dotyczące dostępności
budynku Muzeum Warszawy. W razie dodatkowych pytań - jestem do dyspozycji.

Z pozdrowieniami,

Julia Borowska

Specjalistka ds. Komunikacji

Dział Promocji i Marketingu

Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

tel. +48 22 277 43 94

<http://www.muzeumwarszawy.pl/> www.muzeumwarszawy.pl

Odpowedź na wniosek o informację przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację.

--
Anna Zienkiewicz
Zastępca Dyrektora
Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku
tel. 608 809 884

Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych w Muzeum
Mikołaja Kopernika we Fromborku
http://frombork.art.pl/bip/polityka-prywatnosci/

Odpowiedz przez PIENIĘŻNO 1

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedz.

Z poważaniem:

Daniel Piotrkowski - Sekretarz Gminy Pieniężno

tel. 55 237 46 03
kom. 722 220 696
e-mail: <mailto:msobieszczuk@pieniezno.pl> sekretarz@pieniezno.pl

Urząd Miejski w Pieniężnie
ul. Generalska 8,
14-520 Pieniężno
tel. 55 237 46 00, fax. 55 237 46 01

<http://www.pieniezno.pl> www.pieniezno.pl
<mailto:urzad@pieniezno.pl> urzad@pieniezno.pl
<http://www.facebook.com/GminaPieniezno> www.facebook.com/GminaPieniezno

Odpowiedź na wniosek o informację przez KONOPNICA 1

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

--
Pozdrawiam,

Urząd Gminy Konopnica

Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz

tel. 81 503-10-81

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYKI 1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dn. 16.07.2019r. Poniżej podaję link do Uchwały RM w
Rykachnr VI/39/2019w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o
stanie gminy Ryki oraz link do raportu o Stanie Gminy Ryki za rok 2018.

https://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=454&akcja=szczegoly&p2=1358281
- link do uchwały.

https://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=465&p1=szczegoly&p2=1393906
- link do raportu.

--
Pozdrawiam,

Małgorzata Wardal
Biuro ds. Obsługi RM
Urząd Miejski w Rykach
tel. 81-86-57-118, 502-060-680

Re: Fwd: Wniosek o informację przez Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego 1

Witam,
w załączeniu Książnica Płocka przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.
Z poważaniem
Elżbieta Dobroń
Zastępca Dyrektora Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego

--
Sekretariat Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego
tel. 24 262 86 17
https://www.facebook.com/KsiaznicaPlocka
http://ksiaznicaplocka.pl/

Odp Wniosek informacja publiczna przez ŻÓŁKIEWKA 1

dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wiosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam
Marcin Zając
Sekretarz Gminy Żółkiewka

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIERZBICA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej,

Magdalena Spasińska
Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica
tel. 48 618-36-10, fax. 48 618-36-11

raport o stanie gminy przez KRASNOBRÓD

W odpowiedzi na wniosek z dn. 16 lipca br. w sprawie raportu o stanie
gminy informuję:
1. Nie
2. nie dotyczy
3.46
4.https://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/index.php?id=241&p1=szczegoly&p2=1392223
5. Pracownicy urzędu
6. Nie dotyczy
7. Umieszczenie w BIP
8. 29.V.2019
9. 6.VI.2019
10. 4
11. 0
12. 0
13. nie dotyczy
14. nie dotyczy
15. nie dotyczy
16. nie dotyczy
17. nie dotyczy
18. nie dotyczy
19. nie dotyczy

Kazimierz Gęśla
Sekretarz Gminy Krasnobród

Przeczytane: Wniosek o informację przez ZALESIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@zalesie.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-07-18 14:48

odpowiedź przez SUŁÓW 1

Gmina Sułów

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Janusz Stańczyk
Sekretarz Gminy

Dokument 295767/07/2019/W - "Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. raportu o stanie gminy" przez Lublin 2

Dokument: 295767/07/2019/W
Nazwa : Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. raportu o stanie gminy

* * ** * *

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2

Dzień dobry,

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej

Z poważaniem

Beata Wolińska-Wajda

bwa

RE: Wniosek o informację przez RADZYŃ PODLASKI

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 16 lipca 2019 r. Urząd Gminy Radzyń Podlaski udziela informacji na zawarte pytania:

Ad. 1 - nie

Ad.2. – nie dotyczy

Ad.3. 59 stron

Ad.4. ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

Ad.5. pracownicy Urzędu Gminy

Ad.6. 0 zł

Ad.7. zamieszczony na BIP Gminy, wyłożony do wglądu na sekretariacie Urzędu Gminy, przedstawiony na Sesji;

Ad.8. 31 maja 2019 r.

Ad.9. 24 czerwca 2019 r.

Ad.10. 4-ro radnych;

Ad.11. – 0 osób;

Ad.12. – 0 osób;

Ad.13. – nie dotyczy

Ad. 14. – nie dotyczy

Ad.15. – nie dotyczy

Ad.16. – nie dotyczy

Ad.17. – nie dotyczy

Ad.18. – nie dotyczy

Ad. 19. – nie dotyczy.

Wójt Gminy

Wiesław Mazurek