Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None 1

Witam,

załączam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem
Agata Lewandowska
Urząd Gminy Wilczęta
email:sekretariat@wilczeta.pl
www.wilczeta.pl
www.ugwilczeta.bip.doc.pl/
tel. +48552496504
fax. +48552496503

Odpowiedź na wniosek przez WYRYKI

Urząd Gminy Wyryki

Wyryki- Połód 154

22-205 Wyryki

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2019r. informuję:

Ad.1) Radni Gminy Wyryki nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

Ad.2) Nie dotyczy.

Ad.3) Raport liczy 26 stron.

Ad.4)
https://ugwyryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=177&p1=szczegoly&p2=1396910

Ad.5) Raport został przygotowany przez pracowników urzędu gminy.

Ad.6) nie dotyczy

Ad.7,8) Raport został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej dnia
10.06.2019r.

Ad.9)Sesja na której dyskutowano nad raportem o stanie gminy odbyła się
26.06.2019r.

Ad.10) Jeden radny zabrał głos podczas debaty o raporcie o stanie gminy.

Ad.11) Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.

Ad.12) Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie.

Odpowiedź na pozostałe pytania nie dotyczy.

Z poważaniem

Iwona Kwiatkowska

UG Wyryki

odpowiedź na wniosek przez JANÓW LUBELSKI

SO.1431.2019.EM4

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 lipca
2019 r., przekazuję informacje z Gminy Janów Lubelski w kolejności w jakiej
były postawione pytania:

1) Rada Miejska w Janowie Lubelskim nie przyjęła uchwały w/s
szczegółowych wymogów dot. raportu o stanie gminy.

2) Nie było uchwały, wiec nie można podać adresu w BIP.

3) Raport o stanie gminy liczy 113 stron.

4) https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=448
<https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=448&p1=szczegoly&p2=1
404987> &p1=szczegoly&p2=1404987

5) Raport został przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz
pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

6) Nie poniesiono takiego kosztu.

7) Raport został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na
oficjalnej stronie internetowej Gminy Janów Lubelski oraz przesłany radnym
Rady Miejskiej.

8) 31.05 2019 r.

9) 18.06.2019 r.

10) Podczas debaty głos zabrało troje radnych.

11) Do debaty nie zgłosili się mieszkańcy.

12) Żaden mieszkaniec.

13) Nie.

14) Była przedstawiona prezentacja, nie wprowadzano żadnych ograniczeń.

15) Nie było takiej sytuacji.

16) Nie było takiej sytuacji.

17) Nie było takiej sytuacji.

18) Nie było takiej sytuacji.

19) Wypowiadali się tylko radni i Burmistrz Janowa lubelskiego.

Z poważaniem

Ewa Misztal

Inspektor ds. obsłgi Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

tel.(15) 8724320

biurorady@janowlubelski.pl

Re: Wniosek o informację przez KAZIMIERZ DOLNY 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16.07.2019 r.

W dniu 16.07.2019 o 06:35, sprawa-13945@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym
ul. Senatorska 5
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81 8810212 w. 20
www.kazimierz-dolny.pl

Odpowiedź na wniosek Dubienka przez DUBIENKA 1

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,

z poważaniem

dr hab. Jarosław Klejnocki

dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez Biała Podlaska 1

Dzień dobry,

w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2019 r. przesyłam odpowiedź ( w załączeniu).

Poniżej linki:

https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//u53.pdf
<https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u53.pdf> ,
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_Gminy
_Miejskiej_Biala_Podlaska_2018.pdf
<https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Raport_o_stanie_Gminy
_Miejskiej_Biala_Podlaska_2018.pdf>

Z poważaniem

Dorota Wereda-Jaszczuk

Specjalista ds.organizacyjnych

Wydział Organizacyjny i Kadr

Urząd Miasta Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

tel.+48 (83) 341 64 02, fax +48 83 343 70 64

e-mail: <mailto:dorota.wereda@bialapodlaska.pl>
dorota.wereda@bialapodlaska.pl, <http://www.bialapodlaska.pl/>
www.bialapodlaska.pl

NIP: 537-00-11-205, REGON:000524045

UWAGA: Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata.

Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie.

Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w
szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione. Dziękujemy,
Urząd Miasta Biała Podlaska.

Odpowiedż na wniosek -Gmina Łabunie przez ŁABUNIE 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam wnioskowane informacje publiczne.

RE: Wniosek o informację przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu 1

Dzień dobry, w załączniku przesyłam odpowiedź.

W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Joanna Górko

Joanna Górko

Kierownik sekretariatu

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
87-100 Toruń, Plac Teatralny 1
tel. +48 56 622 52 22
fax +48 56 622 37 17

tel. kom. 695-959-030

Re: Wniosek o informację przez SKIERBIESZÓW

W odpowiedzi na wniosek udzielam odpowiedzi na pytania:
ad. 1. NIE
ad. 2 nie dotyczy
ad. 3. -45 stron
ad. 4.
https://ugskierbieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=163&p1=szczegoly&p2=1392322
ad. 5. Pracownicy Urzędu Gminy
ad. 6. nie dotyczy
ad. 7. BIP i strona www Urzędu Gminy
ad. 8. 29.05.2019 r.
ad. 9. 14.06.2019 r.
ad. 10. 0
ad. 11. 0
ad.12. 0
ad.13. nie
ad.14. nie dotyczy
ad.15. nie dotyczy
ad.16. nie dotyczy
ad.17. nie dotyczy
ad.18. nie dotyczy
ad.19. nie dotyczy

Z poważaniem
Sławomir Kugiel
Sekretarz Gminy Skierbieszów
ul. Rynek 1
22-420 Skierbieszów

odpowiedz na wniosek przez MYSZKÓW 1

Witam
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Edyta Rolka - inspektor

Urząd Miasta Myszkowa
ul.Kościuszki 26
42-300 Myszków

Re: Fwd: Wniosek o informację przez TARNAWATKA

Urząd Gminy Tarnawatka

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

W dniu 2019-07-16 o 07:37, Gmina Tarnawatka pisze:
--
Magdalena Kulas

MCK Kraków przez None 1

Szanowni Państwo.
W nawiązaniu do Państwa zapytanie
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
przesyła odpowiedz na zadane pytania

z poważaniem
Piotr Bąk
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych | Deputy Director for
Organisational Affairs
Międzynarodowe Centrum Kultury | International Cultural Centre
Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, Poland

Tel.: +48 12 42 42 827, 811
Fax: +48 12 42 17 844
e-mail: p.bak@mck.krakow.pl
www.mck.krakow.pl

Ten dokument może zawierać informacje poufne, przeznaczone tylko do
wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego
dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat oraz osoba
odpowiedzialna za dostarczenie tej informacji adresatowi. Jeśli
otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.
Privileged information may be contained in this document and is intended
only for the use of the addressee. If you are not the addressee, or the
person responsible for delivering it to the person addressed, you may not
copy or deliver this to anyone else. If you receive this document by
mistake, please notify us immediately. Thank you.

odp. inf. publiczna przez MIRCZE 1

Dzień dobry
w załączeniu przekazuje odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Krzysztof Filipowicz
UG Mircze

Opowiedz na informacje publiczną przez None 9

Treść w załączniku
------------------------------------------------------------------------------
Mariusz Pilśniak
Referent ds.informatycznych oczyszczalni ścieków
i spraw obronnych
Urząd Gminy Lipie
ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie
tel. 34 318 80 33 w 47

Muzeum Architektury przez Muzeum Architektury we Wrocławiu 1

Wrocław, 18.07.2019

W odpowiedzi na Państwa prośbę udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące dostępności siedziby Muzeum Architektury we Wrocławiu:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

Muzeum Architektury we Wrocławiu

ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?

Tak

3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?

Tak, pod kontrolą właściciela i gdy nie utrudnia to zwiedzania muzeum innym osobom.

4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca TAK
b. prowadzenie na smyczy TAK
c. określona wielkość NIE
d. określona rasa NIE

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?

TAK, zwierzęta domowe np. koty, pod kontrolą właściciela i gdy nie utrudnia to zwiedzania muzeum innym osobom.

6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

NIE

7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?

TAK, do większości przestrzeni wystawowych jest umożliwiony dostęp, pokonywanie różnic poziomów podłóg umożliwiają podjazdy oraz dwie windy dla osób poruszających się na wózkach lub posiadających trudności w poruszaniu się.

Do toalet znajdujących się na pierwszym piętrze dostać się można windą osobową.

8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością NIE
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a NIE
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku NIE

f. obniżony blat w miejscu obsługi gości NIE
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód TAK
h. Inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?

W ofercie edukacyjnej prowadzimy zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi

10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać TAK – eksponaty z wystawy stałej (kamienne detale architektoniczne, piece, niektóre eksponaty rzemiosła architektonicznego)
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy NIE
c. materiały z audiodeskrypcją NIE
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania TAK
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?

TAK, blat z przewijakiem znajduje się w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami.

12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

TAK, czas powstania to początek XVI w.

Dziękujemy za zainteresowanie! Jednocześnie pragniemy nadmienić, że pracownicy muzeum przechodzą obecnie szkolenia dotyczące dostępności instytucji kultury. Pracujemy nad stworzeniem infrastruktury umożliwiającej bezpieczne przemieszczanie się po obiekcie osobom z różnymi niepełnosprawnościami, korzystanie z oferty muzealnej - wystaw oraz oferty edukacyjnej.

Z poważaniem

Michał Duda
zastępca dyrektora ds. programowych
Muzeum Architektury we Wrocławiu/
Museum of Architecture in Wroclaw
ul. Bernardyńska 5
50-156 WROCŁAW
POLAND
(+48) 71 344 82 78 w. 09
GSM +48 696 422 127

Odpowiedź na wniosek przez STĄPORKÓW 1

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, z dnia 10
lipca 2019 roku, uprzejmie informuję, że Miasto i Gmina Stąporków, nie
prowadzi mediów. Natomiast jeśli chodzi o wydatki na promocję, to dane
wyglądają następująco:

- rok 2015 - 18085,10 zł

- rok 2016 - 14451,64 zł

- rok 2017 - 34614,42 zł

- rok 2018 - 25889,39 zł

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Śmietański
Inspektor ds. Promocji
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
tel. (41) 374-32-13
e-mail: <mailto:bartosz.smietanski@staporkow.pl>
bartosz.smietanski@staporkow.pl

RE: Wniosek o informację przez LEŚNIOWICE 2

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z and 16.07.2019

Z poważanie

Jacek Stańkowski

Odpowiedź na wniosek o informację przez DOŁHOBYCZÓW

Gmina Dołhobyczów
Dołhobyczów, dnia 19 lipca 2019r.

ul. Spółdzielcza 2a

22-540 Dołhobyczów


Sieć Obywatelska Watchdog Polska


ul. Ursynowska 22/2


02-605 Warszawa

W odpowiedzi na e-mail z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie udostępnienia
następujących informacji publicznych :

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym

mowa w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym?

Nie

2. Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Nie dotyczy.

3. Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Raport liczy 28 stron.

4. Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej.

https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210
<https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&akcja=szczegoly&p2=
1411389> &akcja=szczegoly&p2=1411389

5. Kto przygotował raport (pracownik urzędu czy podmiot zewnętrzny)?

Raport został przygotowany przez pracownika gminy.

6. Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?

Nie dotyczy.

7. Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji

Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też
jakikolwiek inny sposób)?

Przedstawienie na sesji rady gminy.

8. Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

31.05.2019r.

9. Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
raport o stanie gminy?

31.05.2019r.

10. Ilu Radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

11. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?

Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.

12. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie o stanie gminy.

13. Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Nikt z mieszkańców nie zabrał głosu w debacie.

14. Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji

itp.? (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

15. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenia
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź

mieszkańca?

Nie dotyczy

16. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto

wnioskował o ich wprowadzenie?

Nie dotyczy.

17. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia

w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Nie dotyczy.

18. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było

merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Nie dotyczy.

19. Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców

i radnych się przeplatały?

Nie dotyczy.


Kamila Lizak

RE: Wniosek o informację {Disarmed} przez KOMARÓW-OSADA 1

Urząd Gminy Komarów-Osada przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 roku.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej OPG przez WĘGIERSKA GÓRKA 1

W załączniku Kolejne numery gazety "Nowiny z Gminy" 5/5

------------------------

Edyta Mróz

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej OPG przez WĘGIERSKA GÓRKA 1

W załączniku Kolejne numery gazety "Nowiny z Gminy" 4/5

------------------------

Edyta Mróz

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej OPG przez WĘGIERSKA GÓRKA 1

W załączniku Kolejne numery gazety "Nowiny z Gminy" 3/5

------------------------

Edyta Mróz

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej OPG przez WĘGIERSKA GÓRKA 2

Dzień dobry,

Na wniosek o udzielenie informacji publicznej wysłanej przez Państwa do
Urzędu Gminy Węgierska Górka, udzielamy odpowiedzi na pytania.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp: Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Odp: gazeta lokalna "Nowiny z Gminy" oraz strona internetowa

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp: http://www.wegierska-gorka.opg.pl/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp: Posiadamy nr ISSN

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp: W załączniku 2 numery, kolejne w następnych e-mailach. 2/5

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016,
2017 i 2018 roku.

Odp: 2018 - 13603,78 zł

2017 - 11278,51 zł

Jeżeli koniecznie potrzebują państwo informacji z lat 2015 i 2016,prosimy o
informację gdyż potrzebujemy czasu aby wyciągnąć je ze starego systemu, gdyż
obecnie pracujemy na innym.

pozdrawiam

------------------------

Edyta Mróz

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka